Anda di halaman 1dari 1

Borang BP/JKM/Kew 08

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA


BORANG PERMOHONAN WARAN PERJALANAN UDARA RASMI (WPUA)

BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR PERMOHONAN

1. Butir-butir pemohon:

Nama :________________________ _______ No. Kad Pengenalan:___________

Bahagian/ Unit:_________________ Jawatan/Gred:__ ____________________

Emel :_________________ _____________ No. Telefon : ____________ __

2. Tujuan Perjalanan :

3. Butir-butir Perjalanan:

Perjalanan Dari Ke Nombor Kelas Tarikh Masa


(Destinasi) Penerbangan
Bertolak

Balik

4. Tambang Pergi/Balik (RM):Tiket: Cukai: Jumlah:

5. Dokumen-dokumen berikut disertakan bersama:-

Surat Arahan Bertugas/ Surat Jemputan/ Borang Bertugas Rasmi yang diakui sah
Borang Lampiran A - Kelulusan Ketua Setiausaha (KSU) bagi perjalanan keluar negara
Quotation/ Itinerary dari Agensi Pelancongan (Travel Agent)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar.
Saya juga memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam
1Pekeliling Perbendaharaan, WP2.5/2013 - Kemudahan Perjalanan Udara Rasmi
Saya akan membuat pengesahan menaiki kapal terbang pada dokumen WPUA 1 hari
selepas hari penerbangan
Saya bertanggungjawab sekiranya berlaku kejadian No Show Passenger disebabkan
urusan peribadi
Untuk Kegunaan Bahagian /
Unit Kewangan
Tandatangan dan Cop Pemohon: ______ ___ Tarikh : _________
Diluluskan/ Tidak Diluluskan
BAHAGIAN II KELULUSAN KETUA JABATAN/ BAHAGIAN / UNIT
No. Waran : ___________
Permohonan Perjalanan ini diluluskan / tidak diluluskan
Akaun Pukal: ___________

Kod Jenis : ___________


( Tandatangan & Cop) Tarikh :__________
Kod Aktiviti : ___________