Anda di halaman 1dari 5

Rekod Pemerhatian Kemahiran Lisan, Kemahiran Membaca dan Kemahiran

Pemahaman Murid
Nama:
Tahun:

a) Kemahiran Lisan

PENCAPAIAN MURID
PERKARA DAPAT TIDAK DAPAT CATATAN
MENGUASAI MENGUASAI

1. Boleh bercakap
menggunakan
bahasa yang
mudah difahami.

2. Boleh berinteraksi
bersama rakan
sekelas dengan
baik.

3. Dapat mengajuk
bunyi-bunyi yang
didengar pada
video yang
ditunjukkan guru.

4. Dapat menyebut
kembali pemintal
lidah yang telah
disebut guru.

5. Dapat menjawab
soalan yang
diberikan secara
spontan oleh guru.

6. Dapat menyusun
bunyi-bunyi yang
didengarnya dalam
aktiviti turutan
bunyi.
b) Kemahiran Membaca

PENCAPAIAN MURID
PERKARA DAPAT TIDAK DAPAT CATATAN
MENGUASAI MENGUASAI

1. Dapat
membezakan dan
membunyikan
huruf yang seakan-
akan sama dengan
betul.

2. Dapat memahami
maksud ayat yang
dibaca.

3. Dapat
membatangkan
perkataan yang
mengandungi suku
kata.

4. Dapat menyebut
perkataan dengan
jelas dan tepat
ketika membaca.

5. Menggunakan
intonasi yang
sesuai ketika
membaca.

6. Dapat membaca
dengan lancar dan
tidak tersekat-
sekat.
c) Kemahiran Pemahaman

PENCAPAIAN MURID
PERKARA DAPAT TIDAK DAPAT CATATAN
MENGUASAI MENGUASAI

1. Dapat
melengkapkan
suku kata awalan
dengan
menggunakan
suku kata akhiran
yang betul.

2. Dapat
memadankan suku
kata awalan
dengan suku kata
akhiran yang
sesuai.

3. Boleh
memadankan
gambar dengan
perkataan yang
sesuai.

4. Dapat
melengkapkan
suatu perkataan
dengan
menggunakan
huruf yang sesuai.

5. Dapat menyusun
kembali ayat yang
tidak tersusun.

6. Dapat
memadankan
huruf kecil dengan
huruf besar
dengan betul.
d) Prinsip-prinsip Intervensi Bahasa yang Dipraktikkan oleh Guru

DIPRAKTIKKAN TIDAK
PERKARA CATATAN
DIPRAKTIKKAN

1. Memperkenalkan
perkataan terlebih
dahulu dan disusuli
dengan konsep atau
peraturan membina
ayat mengikut urutan.

2. Menggunakan
perkataaan yang
biasa digunakan
terlebih dahulu
kepada perkataan
yang lebih sukar.

3. Menggunakan kosa
kata yang diketahui
oleh murid ketika
mengajar struktur ayat
baharu.

4. Meminimumkan
jumlah perkataan,
frasa dan klausa
dalam setiap ayat.

5. Menggunakan
gambar untuk
mewujudkan
gambaran dalaman
pada diri murid

6. Memperkenalkan
perkataan baharu,
menghubungkaitkan
sekurang-kurangnya
10 konteks berbeza.