Anda di halaman 1dari 1

No. Tel.

: 09-5362121
E-mel : cea4082@yahoo.com No. Faks : 09-5362122

Aku Janji Penerima Biasiswa

i. Nama : MEGAT NOOR AMAR BIN MEGAT AHMAD SHAHRIL


ii. No. KP : 040831060183

iii. Tingkatan : 1 ARIF


iv. Biasiswa : BSM YAYASAN PAHANG

Dengan ini saya berjanji akan mematuhi semua peraturan disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia dan
peraturan sekolah SMK Gudang Rasau, 25150 Kuantan.

2. Saya berjanji akan mematuhi peraturan yang berikut :

i. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik.


ii. Sentiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
iii. Sentiasa menjaga nama baik pihak yang menganugerahkan biasiswa.
iv. Sentiasa berusaha memastikan kehadiran ke sekolah pada hari persekolahan dan mengikuti
program anjuran pihak sekolah yang melibatkan saya sebagai seorang murid.
v. Tidak menyertai mana-mana kumpulan atau persatuan yang tidak dibenarkan kepada murid sekolah
melainkan persatuan akademik dan kokurikulum sekolah dan tidak mengambil bahagian dalam apa-
apa aktiviti yang tidak bermoral serta menyalahi undang-undang sama ada di dalam atau di luar
sekolah.

3. Saya sedar dan faham bahawa pemberian biasiswa ini adalah bagi menampung keperluan persekolahan
saya dan mesti digunakan hanya bagi tujuan tersebut.

4. Saya sedar dan faham bahawa murid penerima biasiswa yang mempunyai MASALAH DISIPLIN AKAN
DILAPORKAN kepada pihak yang menganugerahkan biasiswa. Pihak yang menganugerahkan biasiswa
berhak atas budi bicaranya yang mutlak untuk menarik balik pemberian biasiswa ini dengan serta-merta jika
difikirkan perlu tanpa memberikan apa-apa alasan.

Tandatangan murid, Tandatangan ibu / bapa / penjaga,

.............................................. ..............................................
Nama : Nama :

No. KP : No. KP :

Alamat : No. Tel :

Tarikh :

Disahkan oleh,