Anda di halaman 1dari 3

BAB 12: PENGENDALIAN DATA

1) Data berikut menunjukkan saiz baju sekumpulan 2) Jadual di bawah menunjukkan jualan nasi goreng
murid. di sebuah gerai.
M S M XL M M Hari Jualan
M L L M S L Isnin 25
S M L M XL L Selasa 30
L XL XL L M L Rabu 40
a) Lengkapkan jadual kekerapan Khamis 20
Saiz baju Gundalan Kekerapan Jumaat 35
S
L Bina graf garis untuk mewakilkan jadual di atas
M
XL
b) Bina carta palang untuk mewakili dalam jadual

3) Jadual di bawah menunjukkan jus buah-buahan kegemaran 40 orang murid di sebuah kelas.

Jus Kekerapan Sudut sektor Peratus(%)


buah-
buahan
Mangga 15

Oren 10

Epal 7

Lain-lain 8

Jumlah

Bina Carta Pai untuk mewakilkan jadual di atas


4) Data di bawah menunjukkan masa yang diperlukan 5) Markah 20 orang murid dalam suatu ujian
oleh 20 orang murid unuk sarapan pagi. Masa Matematik adalah seperti yang ditunjukkan di
diberikan dalam minit . bawah.
62 58 71 66 34 57
3 4 0 5 0 4 6 9 10 5 50 29 41 33 37 46
9 5 2 6 3 5 4 5 6 0 56 35 50 31 59 30
Bina Plot Titik untuk mewakilkan jadual di atas 38 43 24 30 46 21

Bina Plot batang-dan-daun untuk mewakilkan


jadual di atas

Batang Daun

6) Carta palang di bawah menunjukkan bilangan 7) Graf garis di bawah menunjukkan bilangan
pesakit denggi yang dicatatkan dalam tiga buah pengunjung di Pulau Rawa.
klinik.

a) Berapa orang pesakitkah yang dicatatkan di Klinik a) Nyatakan tahun yang menunjukkan pengurangan
R? pengunjung.

b) Berapakah jumlah bilangan pengunjung pada


b) Cari peratusan bilangan pesakit perempuan yang lima tahun itu ?
dicatatkan?

c) Berapakah peratusan pertambahan bilangan


c) Berapakah jumlah bilangan pesakit lelaki yang pengunjung dari 2014 ke 2015?
dicatatkan?