Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan di bawah. Pilih dan hitamkan satu jawapan yang betul sahaja.

1.
Sumber Pertama

Manuskrip X Artifak

Maklumat berikut adalah sumber sejarah. Apakah X?


A Majalah C Fosil
B Buku D Akhbar

2. Amir :Apakah asal usul nama Kampung Seri Bunian?

Ketua Kampung : Kampung Seri Bunian berasal daripada kisah Orang Bunian

Temubual berikut adalah antara seorang murid yang bernama Amir dengan pemimpin
masyarakat di sebuah kampung. Apakah kaedah yang digunakan oleh Amir untuk
mencari maklumat sejarah tersebut?
A Buku C Akhbar
B Ucapan D Batu bersurat

3. Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah?


I Murid III Lencana
II Bendera IV Guru

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
4. Guru Besar

Guru Penolong Kanan Kurikulum

Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Pemegang jawatan di atas sangat berjasa kepada sekolah kerana


A murid sangat menghormati mereka
B mereka yang membuat laporan tahunan sekolah
C mereka memastikan sekolah dalam keadaan terurus
D mereka melaksanakan matlamat pengarah

5. Apakah lautan yang terbentuk selepas pencairan air batu?


I Lautan Pasifik Utara III Lautan Hindi
II Lautan Antartika IV Lautan Asia
A I, II dan III C II, III dan IV
B I, II dan IV D I, II, III dan IV

6. Antara berikut yang manakah benua paling besar di dunia?


A Benua Asia C Benua Antartika
B Benua Afrika D Benua Eropah

7. Masyarakat X

Tingkayu, Sabah

Kota Tampan, Perak

Gua Niah, Sarawak


Senarai di atas adalah merujuk kepada lokasi masyarakat zaman X di Malaysia.
Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat zaman X tersebut?
I Bercucuk tanam III Memburu binatang
II Menternak binatang IV Memungut hasil hutan

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
8. Antara berikut, peralatan yang manakah dihasilkan pada zaman logam?
I Beliung III Sabit
II Kapak IV Serpihan batu

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

9. Wujud pada abad ke-11 Masihi

Terletak berhampiran Sungai Dinding

Terkenal sebagai kawasan penanaman


Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak di
Padi
Tanah Melayu. Apakah kerajaan yang dimaksudkan itu?
A Gangga Negara C Chih Tu
B Temasik D Kedah Tua

10. Siapakah yang mengasaskan Kesulatanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400?
A Sultan Muzaffar Shah C Hang Tuah
B Parameswara D Tun Perak

11. Antara berikut, siapakah yang berperanan menasihati sultan dalam pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka?
A Bendahara C Syahbandar
B Laksamana D Temenggung

12. Masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu bijak memanfaatkan laut. Apakah kegiatan


ekonomi yang dijalankan oleh mereka?
A Menternak binatang C Membuat perahu dan kapal layar
B Menanam padi D Berniaga

13. Apakah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kedah Tua?


A Pertanian C Perindustrian
B Perdagangan D Penternakan
14.
Nama Melaka diberi sempena nama pokok Melaka

Apakah sumber yang menerangkan asal usul nama Melaka tersebut?


A Sejarah Melayu C Pedagang Arab
B Suma oriental D Mitos Hindu

15.
B
Pembesar
e
n
d
a
Apakah peranan Laksamana dalam pemerintahan
h Kesultanan Melayu Melaka?
A Pemimpin angkatan perang a C Penasihat peribadi sultan
r
B Pengawal peribadi sultan a
D Ketua Diplomat

P
16. e
Palembang Temasik Muar X
n
g
Rajah di atas menunjukkan perjalanan Parameswara sebelum membuka petempatan di
h
Melaka. Apakah X? u
A Sening Ujung C l Batu Pahat
u
B Kedah Tua D Segamat

B
17. Antara berikut, yang manakah sebab Tun ePerak membawa pengikut dan keluarga
n
mereka dari Kelang untuk mempertahankan Melaka daripada serangan Siam?
d
A Menjadi benteng pertahanan a
B Menambahkan bilangan tentera h
a
C Membangkitkan semangat juang pahlawan
r
D Melemahkan pihak musuh i

L
18. Apakah yang dimaksudkan dengan Zamana Air Batu?
A Zaman ketika bumi ditimpa hujan kberterusan
s
B Zaman ketika permukaan bumi dilitupi oleh air batu
a
C Zaman ketika bumi dilanda kemarau
m yang panjang
D a
Zaman gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi
n
a

T
e
m
X
19.

Mengetuai peminangan Puteri Gunung


Ledang untuk Sultan Melaka

Mengetuai utusan Melaka ke Siam dan


China

Maklumat di atas merupakan peranan seorang pembesar Melaka. Siapakah pembesar


X?
A Hang Tuah
B Tun Perak
C Hang Jebat
D Parameswara

20. Antara berikut, yang manakah sahabat karib Hang Tuah yang menderhaka kepada
sultan?
A Hang Kasturi
B Hang Jebat
C Hang Lekir
D Hang Lekiu

( 20 markah)
BAHAGIAN B

A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Sejarawan Kepulauan Beruas asas


bendahara bumi Mesolitik lisan sejarah
Biodata

1. Menurut Ibn Khaldun, _______________________ menceritakan hal tentang manusia dan


perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Sumber __________________ seperti rakaman boleh dijadikan sebagai sumber sejarah.

3. ________________________ menggunakan tiga kaedah utama untuk mendapatkan


maklumat sejarah, iaitu kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi.

4. _________________________ bermaksud maklumat ringkas diri seseorang seperti nama,


jantina, nama ibu bapa, tarikh lahir dan tempat dilahirkan.

5. Keluarga _____________________ terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.

6. Zaman Air Batu merupakan zaman ketika air batu menutupi permukaan _______________

7. __________________________ Melayu terdiri daripada Tanah Melayu, Sumatera, Pulau


Jawa, Pulau Borneo, Sulawesi, Mindanao, Palawan, Luzon, Visayas, Cebu dan Ternate.

8. Zaman ______________________ berlaku antara zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik.

9. Kerajaan _______________________ wujud sekitar abad ke-15 masihi selepas


kemerosotan Gangga Negara.

10. Tun Perak merupakan _______________________ yang paling lama berkhidmat.


( 10 markah)
B) Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

1 Menurut Ibnu Khaldun sejarah menceritakan hal tentang manusia dan perbuatan-
perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2 Bukit Tengkorak, Sabah ialah tapak pembuatan tembikar purba di Asia Tenggara

3 Suku Kaum Kadazan Dusun memanggil ibu, ma ma dan bapa, ba ba

4 Panggilan dalam anggota keluarga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan

5 Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab menguruskan hal berkaitan


dengan program akademik sekolah
6 Telegraf adalah salah satu alat komunikasi pada masa dahulu.

7 Bendahara memainkan peranan sebagai penasihat sultan.

8 Tun Perak merupakan Bendahara Melaka yang mempunyai tempoh perkhidmatan


paling singkat dalam Kesultanan Melayu Melaka.
9 Kerajaan Santubong merupakan sebuah kerajaan kecil di sungai Sarawak yang
wujud sekitar abad ke-7 Masihi
10 Hang Tuah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka

( 10 markah )
C ) Nyatakan nilai-nilai murni masyarakat terdahulu yang dapat dicontohi oleh
generasi hari ini.
Contoh : Taat setia kepada pemerintah / pemimpin.
1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

( 10 markah )

Anda mungkin juga menyukai