Anda di halaman 1dari 41

Sistem Pengurusan Isu Disiplin dan

Pendidikan (e-PIDP)
Id pengguna : No. K/P PGB
Katalaluan: 123456
Isu:
PGB bertukar / berpindah / bersara perlu
dikemaskini oleh PGB yang baru. Jika tidak guna
No. K/P PGB lama sebagai id pengguna dan
123456 kata laluan.
kemaskini
Pengurusan Laporan

Klik Pengurusan
Laporan
Klik Borang
Laporan
Teruskan mengisi laporan
Laporan ikut SOP 1:3:7
Pilih
Teruskan mengisi semua butiran
Format: 4W 1H
Berasas / tidak ?
klik

Jangan lupa klik untuk


pengesahan PGB dan
klik seterusnya
Draf Laporan
Klik dan klik
pengesahan
Klik
Pengurusan seterusnya di peringkat PPD
Sub Unit Bimbingan dan Kaunseling
1.0 PEMANTAPAN AMALAN
GURU PENYAYANG
1.1 Wajib dilaksanakan kerana Dasar KPM
( Surat Siaran KPPM Bilangan 4 Tahun 2012
bertarikh 8 Februari 2012)
Aktiviti:
1. Mengalu-alukan kehadiran murid dan pulang
di pintu pagar (GBK wajib)
2. Penghargaan kepada murid
3. Program Mentor mentee (sebulan sekali guna
modul KPM)
2.0 PROGRAM MINDA SIHAT
2.1 Dilaksanakan kepada semua murid Tingkatan 4. Ujian
saringan pada:
2.1.1 Ujian Saringan 1: Minggu 2 Jun (Ujian DASS &
UGDT
Intervensi Umum: Baik, sederhana, ringan (UGDT /
DASS)
Intervensi Khusus: Teruk (UGDT / DASS)

2.1.2 Ujian Saringan 2: Minggu 1 September


Untuk Murid Sederhana, Teruk & Sangat
Teruk (DASS) dan murid Teruk (UGDT)

2.1.3 Keputusan: Teruk & sangat Teruk (UGDT /


DASS) rujuk Pusat Kesihatan Daerah
Jika Ringan, Sederhana, Baik (Intervensi Umum)
3.0 DASAR WARGA EMAS NEGARA
(DWEN)
3.1 Dilaksanakan mengikut garis panduan yang
diberi
3.2 Pelaporan pada 30 Jun dan 31 Oktober
setiap tahun
4.0 PBS PSIKOMETRIK
4.1 Isu & Masalah PBS Psikometrik:
1.Dapatan tidak dibentang semasa
mesyuarat HEM / Akademik
2. Apa tindakan susulan setelah dapat
rumusan data untuk perkembangan
kerjaya murid?
5.0 PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
(PRS)
5.1 Tindakan:
5.1.1 Laksanakan kem PRS mengikut tahap
wajib 2 kali setahun (minimum)
- Bongsu
- Muda
- Sulong
- Bestari
6.0 KAUNSELING BERFOKUS
6.1 Wujudkan 3 kumpulan (minimum)
6.1.1 Satu kumpulan murid ponteng
Dua kumpulan lain mengikut masalah
disiplin / sahsiah di sekolah
6.1.2 Setiap kumpulan mengandungi
seramai 10 orang : Kumpulan Ponteng
dan 5 orang : Kumpulan Disiplin / Sahsiah
(Jika ramai wujudkan pecahan kumpulan dan
pembahagian tugas antara GBK)
7.0 PELAPORAN L4
(PERKHIDMATAN KAUNSELING)
7.1 Pelaporan 2 kali setahun pada 30 Jun dan 31
Oktober setiap tahun.
7.2 Pengisian laporan secara online:
L4 SM : http://goo.glc5X65d
L4 SR : http://goo.gl/MMEFLr
7.3 Sesi Kaunseling Individu: 1 sesi setiap hari
7.4 Sesi Kaunseling Kelompok: 1 kelompok
seminggu
8.0 PROGRAM PEMBANGUNAN
SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID
(PPSDM) KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
PERINGKAT DAERAH
8.1 PPSDM 2015:
1. Jati Diri (Buli) 16 April 2015 (240 murid)
2. Anti Ponteng 30 April 2015 (240 murid)
3. Laporan Pre & Post dihantar mengikut arahan
surat
4. Dilaksanakan di SM Sains Teluk Intan
9.0 SASARAN KERJA UTAMA (SKU)
9.1 Tindakan:
9.1.1 Semua GBK perlu menyediakan SKU
masing-masing. Format JPN & PPD

Masukkan 4 Bidang Utama (Perekayasaan


B&K) bersama pecahan-pecahan kecil
Hantar ke PPD pada 30 Jun 2015 dan 31 Oktober
2015 secara hard copy.
Terima Kasih