Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1

1.1.2018 (ISNIN) - 4.1.2018 (KHAMIS)


Sila buat satu RPH untuk satu kelas yang diajar.
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 31.12.18

Topik Masa Hari AHAD

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 2.1.2018

Topik Masa Hari ISNIN

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 3.1.2018

Topik Masa Hari SELASA

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari RABU

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari KHAMIS

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 3.1.2018

Topik Masa Hari Selasa

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari Rabu

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari Khamis

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
Aktiviti untuk menarik minat
murid
Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
Penerangan kandungan
pembelajaran
Contoh dan tunjuk cara
Peluang membuat latihan
Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
Beri pelbagai gaya
pembelajaran
Cabaran bersesuaian untuk
semua murid
Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk


murid

Refleksi
Kajian dan penilaian
pembelajaran
Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Tanda tangan guru Tanda tangan Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata
Pelajaran