Anda di halaman 1dari 4

LEARNING WALKS

Jejak Pembelajaran

Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti
bilik darjah dengan menggunakan protocol atau fokus yang spesifik.

CIRI-CIRI LEARNING WALKS

berfokus kepada hasil pembelajaran pelajar


membuka peluang kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan
kemahiran pengajaran
berasaskan penyelesaian masalah berkolaborasi
berasaskan sekolah (school-based)
memerlukan sokongan berterusan serta on-going

KITARAN LEARNING WALKS


Penetapan fokus untuk pemerhatian
Pengumpulan bahan bukti melalui pemerhatian terhadap kelas-kelas
Perkongsian dapatan dengan semua guru di sekolah

BORANG LEARNING WALKS

Borang Sarana LW1


Borang Sarana LW2
Borang Sarana LW3
BORANG SARANA LW1

BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS

1 Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN ASAM JAWA CHAROK KELIAN

2. Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC : EN. MUAAZZAM BIN MOKHTAR

3. Nama Ketua ( Lead Walker ) :

4. Senarai Peserta Learning Walks :


1.
2.
3.
4.
5.

5 Tarikh Perbincangan :

6. Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

..................................................... .....................................................
( NAMA : ) ( NAMA : )

Tandatangan Ketua ( Lead Walker ) Tandatangan Penyelaras PLC


BORANG SARANA LW2

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

1. Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama :


Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.

1.
2.
KELAS 1

3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.

1.
2.
KELAS 2

3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.

1.
2.
KELAS 3

3.

2. Catatan Tambahan ( Jika ada ) :

i.

ii.

iii.

3. Tarikh Pemerhatian :

................................................. .................................................
Tandatangan Peserta Learning Walk Tandatangan Ketua ( Lead Walker )

Nama : ___________________________ Nama : ___________________________


Sekolah Kebangsaan Asam Jawa Sekolah Kebangsaan Asam Jawa
Charok Kelian, 09100 Baling, Kedah Charok Kelian, 09100 Baling, Kedah
BORANG SARANA LW3

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

BORANG DAPATAN KESELURUHAN LEARNING WALKS


Sila lengkapkan borang berdasarkan refleksi yang telah dijalankan
1. Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama :

2. Aspek yang telah dipelajari :

i.
ii.
iii.
iv.

3. Senaraikan bukti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperhatikan :

i.
ii.
iii.
iv.
v.

4. Tindakan seterusnya yang akan dilaksanakan :

i.
ii.

................................................. .................................................
Tandatangan Peserta Learning Walk Tandatangan Ketua ( Lead Walker )

Nama : ___________________________ Nama : ___________________________


Sekolah Kebangsaan Asam Jawa Charok Sekolah Kebangsaan Asam Jawa Charok
Kelian, 09100 Baling, Kedah Kelian, 09100 Baling, Kedah