Anda di halaman 1dari 4

Fungsi sekolah sebagai organisasi

- Fungsi sekolah adalah melaksanakan dasar2 negara yang berkaitan dengan


system pendidikan melalui perancangan dalam bidang kurikulum,
kokurikulum, hal ehwal murid, pengurusan am dan kemudahan fizikal serta
kecerian.

Aspek kurikulum

- Sekolah perlu merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran


berdasarkan skop sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh bahagian
pembangunan Kurikulum di bwah KPM.

Aspek kokurikulum

- Sekolah perlu merancang dan melaksanakan kegiatan luar bilik darjah seiring
dengan untuk membentuk pelajar yang seimbang dalam jasmani rohani
intelek dan emosi

Aspek hal ehwal murid

- Pihak sekolah menguruskan aktiviti2 kebajikan, keselematan dan kesihatan


muridmsupaya dapat mengikuti aktiviti kurikulium dan kokurikulum dengan
sempurna dan berkesan

Aspek pengurusan am

-sekolah akan merancang , menguruskan dan mengelolakan kewangan


sekolah mengikut tatacara perbendaharaan, perjawatan dan perkhidmatan awam.
KOnsep organisasi

Konsep organisasi adalah sekolah sebagai satu organisasi formal yang di dalamnya
terdapat input iaitu ;

-pengetua

-guru

-staf sokongan

-pekerja am

-pelajar

-komputer

-peralatan

-prasarana

-material

-padang

- Sekolah perlu bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku mereka


yang berada di sekolah.

Antara sumber input yang diusahakan oleh pihak atasan dalam menyediakan
kemudahan kepada murid;

- Makmal computer
- Kelas yang dibersihkan
- Kurikulum disediakan dan buku teks dipinjam atau dibeli
- Boleh memilih sekolah
- Guru yang mengajar mendapat latihan di peringkat professional
- Kantin sekolah untuk makan pagi dan tengahari disediakan
- Perkhidmatan kesihatan disediakan
- Personalti guru
- Harapan guru yang tinggi
- Disiplin murid yang tinggu
- Pencapaian murid yang tinggi
Ciri-ciri organisasi

- Keahlian yang tetap dan benar


- Struktur sosial yang formal (terdapat carta alir
struktur organisasi)
- Interaksi sosial yang padu
- Kekitaan
- Budaya yang tersendiri
- Standardisasi
- Stabil dan bersatu
- Peranan yang umum dan khusus
Fungsi orgnisasi

Merancang ; menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara


melaksanakannya.

Mengelola; membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam


menyempurnakan tugas dan aktiviti yang telah dirancang.

Mengisi tenaga; contohnya melantik staf baru atau pegawai yang sedia ada dan
mengatur suasana tempat kerja yang memuaskan

Mengarah; membuat keputusan memberi arahan dan tunjuk ajar kepada kaki
tangan

Menyelaras; menyampaikan meklumat kepada pihak atasan atau bawahan melalui


rekod2 kajian dan pemerhatian

Melapor; menyampaikan maklumat kepada atasan

Merangka belanjawan; mengendalikan urusan kewangan dari segi peruntukan

Membentuk struktur formal dan tidak formal

Merancang untuk jangkaan

Mengekalkan komunikasi yang berkesan antara individu di dalam organisasi


luar

Menggubal polisi yang meluas tentang prosedur dan kandungan program

Menilai prestasi

Mewujudkan proses kawalan proses kawalan mutu kerja