Anda di halaman 1dari 2

Yaumian HALIMATUS SADIYAH

APRIL 2016

NAMA :
NIM :

Minggu 1 Minggu 2
NO KEGIATAN
S S R K J S A S S R K J S A
Sholat Wajib Tepat waktu
1
(minimal 2x/hari)
Shalat Sunnah Rawatib
2
(minimal 2x/hari)
Tilawah (minimal 1
3
lembar/hari)
Al matsurat (3x per pekan,
4
di baca pagi/sore)
Menghapal/ murojaah
5
hapalan *

Minggu 3 Minggu 4
NO KEGIATAN
S S R K J S A S S R K J S A
Sholat Wajib Tepat
1
waktu (minimal 2x/hari)
Shalat Sunnah Rawatib
2
(minimal 2x/hari)
Tilawah (minimal 1
3
lembar/hari)
Al matsurat (3x per
4
pekan, di baca pagi/sore)
Menghapal/ murojaah
5
hapalan *
*HAPALAN SURAH

JUZ 30

1. An-nas 13. At-Takatsur 25. Al-Balad


2. Al-Falaq 14. Al-Qariah 26. Al-Fajr
3. Al-Ikhlas 15. Al-adiyat 27. Al-Ghashiyah
4. Al-Lahab 16. Al-Zalzalah 28. Al-Ala
5. An-Nasr 17. Al-Bayyinah 29. At-Thariq
6. Al-Kafirun 18. Al-Qadr 30. Al-Buruj
7. Al-Kautsar 19. Al-Alaq 31. Al-Insyiqaq
8. Al-Maun 20. At-tin 32. Al-Muthaffifin
9. Al-Quraysh 21. Al-Insyirah 33. Al-Infithar
10. Al-Fill 22. Ad-dhuha 34. At-takwir
11. Al-Humazah 23. Al-lail 35. Abasa
12. Al-Ashr 24. As-syams 36. An-naziat
37. An-naba

PENUGASAN

Moderator
Kultum
Akhbar
Doa robitoh

KEHADIRAN MENTORING

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4


Hadir/Tidak
Jam Datang
**Keterangan bila tidak
hadir/terlambat
Agenda Mentoring