Anda di halaman 1dari 4

BAB 1 : PENGENALAN BIMBINGAN KERJAYA 3.

Membantu individu membuat


persediaan awal untuk peralihan dari
Konsep
zaman persekolahan ke dunia
Kerjaya Bimbingan Kerjaya pekerjaan yang sebenar.
4. Menambah pengetahuan murid
Kerjaya adalah sebagai Merupakan proses
satu perjalanan atau mendididk yg mengenai kerjaya-kerjaya tertentu
kemajuan seseorang melibatkan maklumat- melalui aktivit-aktiviti yang dijalankan.
dalam sesuatu lapangan maklumat diberikan
kehidupan yg dijadikan kpd pelajar dlm usaha
bidang profesion atau utk membantu pelajar KONSEP BIMBINGAN KERJAYA ISLAM
pekerjaan pilihan bergerak maju secara
sebagai satu cara untuk progresif ke arah
mencari nafkah. matlamat yg dicita- Konsep ~Satu tugas dan fitrah semula jadi
(Kamus Dewan Bahasa citakan manusia dijadikan sebagai
1996) (Myrick ,1997) khalifah di dunia ini.

Satu siri keadaan yg Sebahagian drpd Pandangan ~Allah S.W.T. sendiri menyuruh manusia
berlaku secara program bimbingan yg
beribadat kepadaNya dgn tekun dan
berturutan dalam direka utk menolong
kehidupan seseorang yg pelajar di dalam berusaha mencari rezeki yg halal.
berkaitan dengan perkembangan kerjaya
pemilihan kerjaya & kaunseling kerjaya Sesungguh berjayalah orang yang
,peranan yg dimainkan mebabitkan sebahagian
berusaha membersihkan jiwanya dan
serta status seseorang drpd program
memajukan dirinya.Dia mengingati akan
itu sepanjang bimbingan yg
kehidupannya. melibatkan Tuhannya dengan selalu meyebut
(Super 1957,1917,1972) memberikan kaunseling namaNya serta mengejarkan sembayang
kpd pelajar berkaitan ~Berusaha untuk menyara kehidupann
perkembangan kerjaya.
dengan cara yang halal merupakan suatu
kewajipa selepas kewajipan sembayang .
Maklumat Bimbingan Kerjaya ~ Keistimewaan oleh islam sesuai dgn
peranan mereka:
1. Memberikan pendedahan awal tentang
1. Golongan usahawan dan pekerja diberi
peluang melanjutkan murid-murid dalam
penghormatan yg tinggi oleh islam.
bidang yang diminati dan maklumat berkaitan 2.Golongan pekerja yg susah yg
kerjaya-kerjaya yang ingin diceburi oleh murid- mengalami kesempitan hidup lebih berhak
murid. menerima zakat.
2. Menyampaikan maklumat kerjaya kepada 3. Kerja yang dipilih perlu halal. Hasilnya

murid-murid supaya mereka melengkapkan diri perlu bersih

dengan pelbagai maklumat untuk menghadapi


dunia luar yang lebih mencabar.

Kepentingan Bimbingan Kerjaya

1. Memberi pendedahan kepada murid-


murid tentang dalam bidang kerjaya
yang diingini.
2. Membantu pelajar mengenalpasti
jenis personaliti dan kerjaya yang
bersesuaian dengan personaliti yang
dimiliki.
kemasukan, perbelanjaan yang diperlukan,
keistimewaan, kemudahan dll
Prasekolah
Sekolah Rendah
Peralihan
Sekolah Menengah
Selepas Sekolah Menengah
Diploma/ Ijazah Sarjana Muda

MAKLUMAT PROGRAM LATIHAN

Jenis-jenis latihan
Tempat menempatkan latihan
Keperluan dan kelayakan akademik
Cara menghadapi temuduga
Cara menulis resume
Cara memohon kerja
Jenis-jenis pekerjaan
Deskripsi pekerjaan
Peluang pekerjaan
Prosepek kerja pada masa depan
Kolej vokasional
Kolej komuniti
Suruhanjaya perkhidmatan awam
Institut kemahiran belia negara
Institut latihan perindustrian
Institut pendidikan guru

MAKLUMAT PEKERJAAN
bahan-bahan yang membincangkan
BAB 2 : JENIS BIMBINGAN KERJAYA tentang tugas, syarat kemasukan, suasana
pekerjaan, gaji dan ganjaran-ganjaran lain,
peluang kenaikan pangkat, masa depan
Penyebaran Maklumat Kerjaya pekerjaan dll
menyediakan maklumat mengenai Realistik
Investigatif
pendidikan, pekerjaan dan sosial Artistik
Sosial
merangkumi bahan-bahan mengenai dunia Enterprising
pekerjaan, struktur dan organisasi, Konvensional

keperluan yang diperlukan oleh sesuatu MAKLUMAT SOSIAL/PERSEKITARAN


pekerjaan, ganjaran, tahap pendidikan, maklumat yang dapat membantu individu
memahami keadaan manusia dan alam
kualiti diri dan pengalaman yang dapat sekeliling sesuatu pekerjaan
menolong untuk berjaya dalam pekerjaan
itu. PERSEDIAAN MEMBERI KHIDMAT
BIMBINGAN KERJAYA
PENYEBARAN MAKLUMAT PENDIDIKAN
segala jenis bahan yang membincangkan membina ciri-ciri personel yang efektif
mengumpul dan menguasai pengetahuan
segala jenis peluang pendidikan dan
dan maklumat pelbagai bidang ilmu
latihan yang boleh dan bakal digunakan. menguasai kemahiran menyampaikan
contoh: jenis pendidikan, bentuk, maklumat dengan berkesan

kandungan program, syarat-syarat


BAB 3 : STRATEGI BIMBINGAN KERJAYA
JENIS-JENIS BIMBINGAN KELOMPOK Apakah tugas-tugas harian?
Apakah syarat-syarat bekerja?
bimbingan kelompok kecil Apakah syarat-syarat peribadi?
Apa kemahiran dan latihan yang saya
bimbingan kelompok besar perlukan?
Laluan kerjaya yang disediakan?
Bimbingan Kelompok Kecil Di manakah ingin kerja?
Bagaimana untuk saya mengetahui lebih
Kaunselor memberikan maklumat melalui lanjut mengenai pekerjaan yang menjadi
nasihat, panduan, motivasi, tunjuk ajar dan pilihan?
sebagainya sesuai dengan tahap pelajar
Boleh mendekati mana-mana kumpulan Langkah 3: Membuat Keputusan (Making
pelajar secara tidak langsung ataupun Decisions)
memilih pelajar yang tertentu dan berminat
Langkah ini melibatkan membandingkan
Bimbingan kelompok besar pilihan dan berfikir tentang apa yang
Kelompok yang mengandungi bilangan sesuai dengan seseorang individu yang
ahli seramai lebih 15 orang terbaik pada masa ini
Boleh mencapai hingga seratus pelajar
tetapi sebaiknya tidak melebihi 200 orang Apakah pilihan terbaik kerja / latihan
Semasa lawatan ke kelas ataupun kelas saya ?
ganti Bagaimana mereka sepadan dengan
Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kemahiran saya , kepentingan dan nilai-
Boleh dilaksanakan dalam kelas, dewan, nilai ?
kawasan lapang Bagaimana mereka sesuai dengan
Boleh menggunakan wisel atau hailer pasaran buruh semasa?
untuk menyampaikan arahan dengan lebih
efektif
Langkah 4: Mengambil Tindakan (Taking
Action

Gunakan semua yang telah di belajar


tentang kemahiran, minat dan nilai-nilai
bersama-sama dengan maklumat yang
telah dikumpulkan tentang dunia kerja
Strategi Perancangan Kerjaya untuk mewujudkan pelan tindakan

PROSES PERANCANGAN KERJAYA Apakah tindakan / langkah-langkah akan


membantu saya mencapai kerja saya,
Langkah 1 : Mengetahui Diri Anda (Knowing
latihan dan matlamat kerjaya ?
Yourself) Di mana saya boleh mendapatkan bantuan
?
Mulakan dengan memikirkan di mana kita Siapakah yang akan menyokong saya?
berada sekarang, di mana kita mahu
mulakan dan bagaimana kita akan
mulakan
Matlamat
Di mana saya bermula?
Membantu individu dalam masalah
Apakah kepentingan saya?. perkembangan kerjaya:
Apakah kemahiran saya? membantu memilih, memasuki, menyesuaikan
Apa yang penting sekarang? diri dan memajukan diri dalam pekerjaan.
Memudahkan individu membuat keputusan
Langkah 2 : Mencari Jalan Penyelesaian kerjaya.
(Finding Out) Mengurangkan kejadian ketidakserasian antara
personaliti dan persekitaran kerja.
meneroka pekerjaan dan pembelajaran
bidang yang menarik minat seseorang
individu.
Sebaik sahaja seseorang individu
mempunyai beberapa idea berkaitan
permilihan pekerjaan, boleh membuat
penyelidikan kemahiran dan kelayakan
tertentu yang diperlukan bagi pekerjaan
dipilih

Anda mungkin juga menyukai