Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu : 15 Hari : Selasa Tarikh : 26/04/2016

Subjek/Subject Pendidikan Jasmani English Pengurusan Tingkah Pengurusan Tingkah Laku


Laku
Masa/Time 7.40am-8.10am 8.10am-9.10am 9.40am-10.10am 11.00am-12.00pm
Kelas/Class KSSR 5 KSSR 4 KSSR 1 B KSSR 2
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Pergerakan Lokomotor Reading Disiplin diri Disiplin Diri

Deskriptor/descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 2.5 Berkebolehan 2.1 Able to demonstrate 2.1 Memperkenalkan diri 1.4 Penampilan diri dan
Standard mengaplikasi konsep dan understanding of a variety of sendiri kesesuaian berpakaian di
teknik asas lompat jauh linear and non-linear texts in sekolah
the form of printed and non-
printed materials
Standard 2.5.1 Menyatakan teknik asas 2.1.1 Able to read and apply 2.1.3 Mengetahui tempat 1.4.2 Penampilan diri dan
Pembelajaran/Learning acara lompat jauh word recognition and word tinggal sendiri kesesuaian berpakaian
Standard attack skills by matching semasa melakukan aktiviti
words with: ko-kurikulum
i) Graphics
ii) Spoken words
Objektif/Objective Membolehkan murid Pupils should be able to Murid tahu tempat tinggal Membolehkan murid
mengaplikasikan teknik asas understand and respond oral sendiri mengikut segala peraturan
lompatan text yang ditetapkan

Kemahiran/Aktiviti pengenalan Introduction Pengenalan Pengenalan


regangan Word attack Ejaan tempat Jenis peraturan
teknik lompatan Closure tinggal sendiri Warna gambar
Lembaran kerja Lembaran kerja
Impak/Impact

BBM skitel Laptop and worksheet Kad imbas, laptop Kad imbas, Laptop
Nilai murni/Values Kordinasi, kerjasama Cooperation and confidence Berdisplin Berdisplin
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 15 Hari : Rabu Tarikh : 27/04/2016

Subjek/Subject English Pengurusan TingkahLaku Pengurusan TingkahLaku


Masa/Time 7.40am-8.40am 8.40am-9.40am 11.o0am-12.00pm
Kelas/Class KSSR 5 KSSR 1B KSSR 2
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Reading Disiplin diri Disiplin Diri
Deskriptor/Descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 2.1 Able to demonstrate 2.1 Memperkenalkan diri sendiri 1.4 Penampilan diri dan kesesuaian
Standard understanding of a variety of linear berpakaian di sekolah
and non- linear texts in form of
printed and non-printed materials
Standard Pembelajaran/Learning 2.1.1 Able to spell and read words 2.1.3 Mengetahui tempat tinggal 1.4.2 Penampilan diri dan kesesuaian
Standard sendiri berpakaian semasa melakukan
aktiviti ko-kurikulum
Objektif/Objective Pupils should be able to read and Murid tahu tempat tinggal sendiri Membolehkan murid mengikut
spell words segala peraturan yang ditetapkan
Kemahiran/Aktiviti Introduction Pengenalan Pengenalan
Spell word Ejaan umur sendiri Jenis peraturan
Worksheet Lembaran kerja Warna gambar
Closure Lembaran kerja
Impak/Impact
BBM Laptop and worksheet Kad imbas, laptop Kad imbas, Laptop

Nilai murni/Values Cooperation and confidence Berdisplin Berdisplin


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 15 Hari : Khamis Tarikh : 28/04/2016

Subjek/Subject Pendidikan Jasmani Pengurusan Pengurusan Tingkah Kemahiran Bahasa Inggeris


TingkahLaku Laku Manipulatif
Masa/Time 8.40am-9.10am 9.40am-10.10am 10.30am-11.00am 11.30am-12.30pm 12.30pm-1.00pm
Kelas/Class KSSR 5 KSSR 2 KSSR 1B KSSR 2 KSSR 5
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Pergerakan Lokomotor Disiplin Diri Disiplin diri Motor Kasar Reading

Tunjang/Strand

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated
Strand
Standard 2.5 Berkebolehan 1.4 Penampilan diri dan 2.1 Memperkenalkan diri 1.6 Pergerakan bukan 2.1 Able to demonstrate
Kandungan/Content mengaplikasi konsep kesesuaian berpakaian di sendiri lokomotor secara understanding of a variety
Standard dan teknik asas lompat sekolah berpandu of linear and non- linear
jauh texts in form of printed
and non-printed
materials
Standard 2.5.1 Menyatakan teknik 1.4.2 Penampilan diri 2.1.3 Mengetahui tempat 1.6.1 Melakukan 2.1.1 Able to spell and
Pembelajaran/Learning asas acara lompat dan kesesuaian tinggal sendiri pergerakan duduk read words
Standard jauh berpakaian semasa secara
melakukan aktiviti i. tegak
ko-kurikulum ii. membongkok
iii. bersandar
Objektif/Objective Membolehkan murid Membolehkan murid Murid tahu tempat Membolehkan murid Pupils should be able to
mengaplikasikan teknik mengikut segala tinggal sendiri melakukan pergerakan read and spell words
asas lompatan peraturan yang motor kasar melalui
ditetapkan aktiviti harian
Kemahiran/Aktiviti pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Introduction
regangan Warna gambar Ejaan umur Lembaran kerja Read and spell
teknik Lembaran kerja sendiri penutup Worksheet
lompatan Lembaran kerja Closure

Impak/Impact
BBM Baton, skitel Kad imbas, Laptop Kad imbas, laptop Laptop and worksheet
Nilai murni/Values Kordinasi, kerjasama Berdisplin Berdisplin Prihatin, kebersihan Cooperation
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu : 15 Hari : Jumaat Tarikh : 29/04/2016

Subjek/Subject English Kemahiran Manipulatif Pengurusan TingkahLaku


Masa/Time 8.40a.m-9.10am 9.40a.m-10.10am 10.30a.m-11.00am
Kelas/Class KSSR 5 KSSR 2 KSSR 1B
Kehadiran/attendance
Tajuk/Topic Reading Motor Kasar Disiplin diri
Deskriptor/Descriptor

Tunjang lain yang


disepadukan/Intergrated Strand
Standard Kandungan/Content 2.1 Able to demonstrate 1.6 Pergerakan bukan lokomotor 2.1 Memperkenalkan diri sendiri
Standard understanding of a variety of linear secara berpandu
and non- linear texts in form of
printed and non-printed materials
Standard Pembelajaran/Learning 2.1.1 Able to spell and read words 1.6.1 Melakukan pergerakan duduk 2.1.3 Mengetahui tempat tinggal
Standard secara sendiri
i. tegak
ii. membongkok
iii. bersandar
Objektif/Objective Pupils should be able to read and spell Membolehkan murid melakukan Murid tahu tempat tinggal sendiri
words pergerakan motor kasar melalui
aktiviti harian
Kemahiran/Aktiviti Introduction Pengenalan Pengenalan
Read and spell Lembaran kerja Ejaan tempat tinggal sendiri
Worksheet penutup Lembaran kerja
Closure

Impak/Impact

BBM Laptop and worksheet Berus gigi, lembaran kerja Kad imbas, laptop

Nilai murni/Values Cooperation and confidence Prihatin, kebersihan Berdisplin