Anda di halaman 1dari 2

Bersih desa

Saka Wikipdia Jawa, bauwarna bbas abasa Jawa

Bersih dsa iku upacara adat Jawa sing diselenggara'ake bubar panen pari dadi maksude kanggo
ngucapake syukur tanduran pari brasil dipanen lan kasile apik.
Upacara adat iki kadhang uga diarani upacara mreti dsa lan biyasa digabung karo upacara adat
sedekah bumi utawa mreti bumi.

Masing-masing laladan nduw tata cara lan prosesi upacara sing seje-seje miturut kabiasaan
masing-masing ning tujuane padha ba.

Sajarah
Ing jaman mbiyn upacara adat iki dikaitake karo Dewi Sri sing dianggep sebagai dewi pari
amarga kebrasilan panen iku kasil kemurahan saka Dewi Sri sing wajib disyukuri.

Tujuan
Kanggo ngucapake syukur marang Tuhan sing wis aweh anugrah kasil panen pari sing
melimpah
Kanggo njaga keslametan para warga dsa saka gangguan hal-hal sing gaib, roh utawa
arwah sing gentayangan uga saka gangguan-gangguan lelara, keamanan lan bencana.
Kanggo ngresi'ake dsa lan wargane saka alangan utawa kesusahan supaya kaadaan dsa
dadi tentrem lan aman.

Prosesi
Prosesi upacara racak diwiwiti bubar panenan pertama utawa methik, lokasi upacarane pertama
ing pesawahan sing wis dilengkapi karo ubo rampe antaran: janur kuning, kembang setaman,
kemenyan, kaca, suri, banyu kendhi, jajan pasar, bungkusan sega lan gedhang. Bubar acara
ndonga, pari sing wis dipetik digotong ing lumbung pari. Neng lumbung pari uga wis disiapake
perangkat upacara lanjutane sing racak digaw saka godhong antaran godhong kluwih,
dhadhap serep, godhong mojo, godhong tebu, godhong jati uga godhong luh. Masing-masing
godhong iku nduw fungsi lan makna.
Bersih desa
Bersih desa iku salahsijining upacara adat Jawa sing diselenggara'ake bubarpanen pari dadi maksude kanggo
ngucapake syukur tandhuran pari brasil dipanen lan kasile apik.
Upacara adat iki kadhang uga diarani upacara mreti desa lan biasa digabung karo upacara adat sedekah
bumi utawa mreti bumi.

Masing-masing dhaerah nduwe tata cara lan prosesi upacara sing seje-seje miturut kabiasaan masing-masing
ning tujuane padha wae.

Sajarah
Ing jaman mbiyen upacara adat iki dikaitake karo Dewi Sri sing dianggep sebagai dewi pari merga
kebrasilan panen iku kasil kemurahan saka Dewi Sri sing wajib disyukuri.

Tujuan
Kanggo ngucapake syukur marang Tuhan sing wis aweh anugrah kasilpanen pari sing melimpah

Kanggo njaga keslametan para warga desa saka gangguan hal-hal sing gaib,roh utawa arwah sing
gentayangan uga saka gangguan-gangguan penyakit, keamanan lan bencana.

Kanggo ngresi'ake desa lan wargane saka alangan utawa kesusahan supaya kaadaan desa dadi tentrem
lan aman.

Prosesi
Prosesi upacara umume diwiwiti bubar panenan pertama utawa methik, lokasi upacarane pertama neng
pesawahan sing wis dilengkapi karo ubo rampeantarane: janur kuning, kembang setaman, kemenyan,
kaca, suri, banyukendhi, jajan pasar, bungkusan sega lan gedhang. Bubar acara ndonga, pari sing wis
dipetik digotong neng lumbung pari. Neng lumbung pari uga wis disiapake perangkat upacara lanjutane
sing umume digawe saka godhongantarane godhong kluwih, dhadhap serep, godhong mojo, godhong
tebu, godhong jati uga godhong luh. Masing-masing godhong iku nduwe fungsi lan makna.