Anda di halaman 1dari 1

FUNGSI TRIGONOMETRI/CIKGU MANAF 2016

FOKUS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


& PERKAITAN DENGAN PERMARKAHAN

Topik Analisis Soalan Skop Pembelajaran

Tahun K1 K2 Jumlah Sudut Positif & Sudut Negatif


Enam Fungsi Trigonometri Bagi
2011 4 7 11
Fungsi Sebarang Sudut.
2012 3 8 11 Graf Sinus, Kosinus & Tangen.
Trigonometri 2013 3 6 9 Identiti Asas Trigonometri
2014 4 6 11 Rumus Bagi Sudut Majmuk & Sudut
2015 3 10 13 Berganda.

Aliran Soalan Secara Fokus Fokus Markah


Lazimnya Disoal Pengajaran & Pembelajaran Pengetahuan &
Kemahiran
Buktikan, sin 2 x + kos 2 x = 1 K1
Pembuktian sesuatu ungkapan Menukar rumus asal
= (1 - kos 2 x) + kos 2 x kepada rumus lain
=1 yang berkaitan
untuk pembuktian
Melakar graf atau melukis Melakar atau melukis atau menconteng bentuk P1
sesuatu graf sama ada sinus, sebagaimana dikehendaki dalam soalan. Seperti Bentuk sesuatu
kosinus atau tangen. berikut. fungsi graf

Contohnya Bentuk Sinus Bentuk Kosinus


Digraf yang dilakarkan atau dilukiskan ada tunjukkan P1
Lakarkan graf bagi y = 2 sin x aras amplitud Nilai amplitud
y ditunjukkan dengan
betul seperti
a
dikehendaki soalan.
0 x

-a

Menunjukkan calan atau pusingan bentuk sudut yang P1


betul seperti dinyatakan dalam soalan. Melakar atau
melukis bilangan
kalaan seperti
dikehendaki oleh
soalan.

Penyelesaian Persamaan
Melibatkan pengolahan rumus dalam trigonometri K1
Membentuk
2sin 2 x - 1 = 0 persamaan kuadratik
K1
Memfaktor
1 1
sin 2 x = sin x = persamaan trigo.
2 2 N1
Menentukan sudut
x = 30 , x = 210 asas persamaan
N1
Menentukan semua
x = 30
,150
, 210
,330 sudut yang
memuaskan
persamaan