Anda di halaman 1dari 1

TABURAN KEBARANGKALIAN/CIKGU MANAF 2016

FOKUS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


& PERKAITAN DENGAN PERMARKAHAN

Topik Analisis Soalan Skop Pembelajaran

Tahun K1 K2 Jumlah Skop Pembelajaran


2011 3 10 13 Taburan Binomial
Taburan 2012 3 10 14 Taburan Normal
Kebarangkalian 2013 4 10 14
2014 4 10 14
2015 0 10 10
Berapakah soalan yang perlu supaya pelajar mahir dengan betul ?
Aliran Soalan Secara Fokus Fokus Markah
Lazimnya Disoal Pengajaran & Pembelajaran Pengetahuan &
Kemahiran
Mahirkan pelajar mendapatkan maklumat dari soalan K1
berkait dengan taburan normal seperti, Tentukan nilai p
X = 0, 1, 2, 3, 4.n atau q atau
n= ? , p = ?, q= 1- p sebaliknya
Mahirkan penggunaan rumus dan operasi K1
menggunakan kalkulator saintifik dengan betul. Masukkan nilai
P ( X = r ) = nCr p r q n - r dengan betul

Taburan Binomial Mahirkan berkaitan dengan istilah dan bentuk


matematik.
Contohnya
Tepat 3 biji = P(X = 3)guna rumus K1
P ( X = r ) = Cr p q
n r n-r Membentuk pola
kebarangkalian dan
Sekurang-kurang 2 biji = P(X = 2) + P(X = 3) +..
cari salah satu nilai.
Tidak lebih dari 2 = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)

Sekurang-kurangnya 1 = 1 - P(X=0)
Mahirkan penggunaan rumus lain yang berkaitan P1
seperti Ada nampak
Min , m = np , varians, s 2 = npq atau m q jawapan
K1
Sisihan piawai, s = npq atau m q Guna rumus dengan
betul
Taburan Normal Piawai Tekankan kepada mengenal bentuk soalan taburan K1
normal piawai iaitu berdasarkan maklumat dalam Guna humus skor Z
Proses transformasi soalan. Kalau ada min, sisihan piawai atau varians atau tentu nilai
P(X=r) kepada P(Z) adalah soalan normal piawai. sisihan piawai.
X -m
Penggunaan buku sifir Transformasi melalui skor Z, iaitu Z=
P(Z=a) = Q(a) s
P(Z=-a) = 1 Q(a) Mahirkan penggunaan kalkulator saintifik untuk
P(Z < a) = 1 Q(a) tentukan nilai kebarangkalian.
P(Z > a) = Q(a) K1
P(Z < -a) = Q(a) P(Z=a), P(Z=-a), P(Z > a), P(Z> -a)guna R Menentukan nilai Z
P(Z>-a) = 1 Q(a) dan berlaku
P(-a <Z<a) = 1 2Q(a) P(Z < a), P(Z < -a) , P(a < Z < b), P(-a < Z < b), transformasi dan
P(a < Z < b) = Q(a)-Q(b) P(-a < Z < -b)..guna P tentukan nilai salah
P(-a < Z < -b) = 1 Q(a)-Q(b) satu kebarangkalian.
P(Z < |a|) = 1 2Q(a)
P(Z >|a|) = 2Q(a)