Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

BAHASA MELAYU KERTAS 2


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TAHUN 1, 2017
SK SUNGOI

Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian


A BIDANG/TAJUK R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Mengenal huruf , perkataan dan
1. 5 10 5
frasa
Bina perkataan
Frasa 10 5
2. Tatabahasa
-kata nama am/khas 1
- kata adjektif 1
- kata hubung
-kata kerja 3
- pengimbuhan
3. Pemahaman
JUMLAH 5 12 13 10

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.. .. ..
(MARWYN WAHYUNI MANSOR) (JOUDI TOLOI) (HENDRY LINGGUON)
Guru Bahasa Melayu Tahun 1, Ketua Panitia Bahasa Melayu, Penolong Kanan
SK SUNGOI TUARAN SK SUNGOI TUARAN Pentadbiran,
SK SUNGOI TUARAN