KERTAS KERJA PERGERAKAN ASAS

1.0 PENGENALAN
Seperti yang kita sedia maklum, sistem pendidikan di Malaysia sangat
menitikberatkan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan cara inilah, individu-individu yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan dan sihat akan dihasilkan. Dalam aspek jasmani, subjek
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (PJK) telah dirangka dalam kurikulum sekolah
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pergerakan asas dalam (PJK)
yang terbahagi kepada pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor serta manilpulasi
alatan.
Pendidikan Jasmani juga menumpukan perhatian khas kepada peringkat
kebolehan fizikal melalui aktiviti Pergerakan Asas, Asas Gimnastik, Pergerakan Kreatif
serta Sukan dan Permainan. Pertumbuhan dan perkembangan individu melalui
kegiatan Pendidikan Jasmani akan memberi kesan kepada kehidupan secara
menyeluruh.
Pergerakan asas pada kali ini mewajibkan murid-murid melakukan amali
pergerakan asas iaitu 10 pergerakan lokomotor dan 10 pergerakan bukan lokomototor.
Pergerakan lokomotor merupakan pergerakan yang memerlukan gerakan dari satu
tempat ke tempat yang lain. Pergerakan ini mempunyai dua jenis iaitu pergerakan
lokomotor ritma sekata dan pergerakan lokomotor ritma tidak sekata. Manakala
pergerakan bukan lokomotor pula adalah pergerakan yang statik atau tetap dan tidak
mengubah dasar penyokong pelaku.
Contoh pergerakan lokomotor ritma sekata yang biasa dilakukan merupakan
berjalan, berlari, merangkak dan sebagainya manakala pergerakan lokomotor ritma
tidak sekata pula seperti gallop, skip dan lain-lain. Pergerakan bukan lokomotor seperti
imbangan, duduk, mendekam dan lain-lain. Selain itu, amali ini juga menghendaki
kemahiran manipulasi alatan. Tujuan manipulasi alatan ini bagi membantu koordinasi
pergerakan fizikal sambil mengawal objek-objek yang boleh bergerak. Antara alatan
yang sesuai digunakan seperti bola, reben, tali, gelung dan lain-lain.

Kesimpulannya, amali pergerakan asas ini memberikan impak dan kesan positif
yang besar buat semua murid paya memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang
betul dan tepat mengenai pergerakan serta mampu dengan menggunakan kaedah yang
betul dan selamat.
.0 MATLAMAT
Matlamat ujian amali ini adalah untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan murid-
murid tentang jenis-jenis pergerakan asas yang wujud. Selain itu, murid-murid juga
didedahkan dengan kemahiran pergerakan ini supaya dapat diaplikasikan dengan betul
dan selamat dalam pelbagai situasi kehidupan harian mereka. Komponen ini juga
bertujuan untuk mengesan dan menggilap bakat murid-murid dalam aktiviti pergerakan
selain meningkatkan tahap kretiviti para pelajar dalam melakukan pergerakan dengan
memanipulasikan alatan yang digunakan. Mereka juga dapat mengenali potensi tubuh
badan mereka dalam melakukan pelbagai aktiviti. Akhir sekali, dengan adanya amali
pergerakan ini, para pelajar akan dapat meningkatkan lagi tahap kecerdasan dan
kesihatan tubuh badan mereka.

3.0 OBJEKTIF
O Memupuk serta memperkembangkan daya pemikiran kreatif bagi setiap individu
dalam melakukan pelbagai pergerakan.
O Memberikan kesedaran kepada setiap individu mengenai kepentingan jasmani
serta kesihatan tubuh badan dalam melakukan segala aktiviti seharian.
O Meningkatkan pengetahuan para pelajar tentang cara pergerakan yang betul dan
selamat.
O Dapat membezakan antara pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
O Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti kerjasama, tolak ansur,
dan perkongsian idea-idea.

.0 TARIKH
1 Ogos 2010
.0 MASA
8.45 pagi pagi hingga 1.15 tengah hari
6.0 TEMPAT
Gimnasium ÌPG Kampus Dato' Razali Ìsmail
7.0 KUMPULAN SASARAN
Kanak-kanak tahap 1 (7 tahun hingga 9 tahun)

.0 PROSEDUR PELAKSANAAN DEMONSTRASI

1. Pergerakan 1
Gambar rajah


Jenis
pergerakan

Bukan lokomotor

Nama
pergerakan
Ìmbangan bangauManipulasi
alatan

Membuat imbangan bangau sambil meletakkan pundi kacang di atas
kepala.Aras pergerakan
Tinggi

Ulasan
pensyarah2. Pergerakan 2Gambar rajah


Jenis
Pergerakan

Lokomotor

Nama
Pergerakan

Lambungan pundi lima bersaudara

Manipulasi
Alatan

Pundi kacang dilambung sambil berjalan dan menepuk tangan
sebanyak lima kali kemudian menangkap semula pundi kacang.

Aras
Pergerakan

Tinggi

Ulasan
Pensyarah


. Pergerakan

Gambar rajah

Jenis
pergerakan

Bukan lokomotor

Nama
Pergerakan
Dirian Y
Manipulasi
alatan


Melakukan imbangan Y dan pundi kacang diletakkan di atas dahi.
Aras
pergerakan

Tinggi
Ulasan
pensyarah4. Pergerakan 4

Gambar rajahJenis
pergerakan

Lokomotor
Nama
Pergerakan

Kuda ku lari (galop)
Manipulasi
alatan

Pundi kacang diletakkan di atas 10 jari tangan dan melakukan
galop ke kiri dan ke kanan.


Aras
pergerakan

Tinggi
Ulasan
pensyarah

5. Pergerakan 5

Gambar rajahJenis
pergerakan


Bukan lokomotor
Nama
Pergerakan

Sokongan belakang
Manipulasi
alatan


Pundi kacang diletakkan di atas dada dan badan dilentikkan
ke belakang. Kaki dan tangan menjadi penyokong badan.


Aras pergerakan


Sederhana
Ulasan
pensyarah
. Pergerakan

Gambar rajah


Jenis
pergerakan


Lokomotor
Nama
Pergerakan

Forward roll

Manipulasi
alatan
Pundi kacang diletakkan atau dikepit di hujung kaki semasa
melakukan gulingan depan atau forward roll di atas tilam.


Aras pergerakan


Tinggi
Ulasan
pensyarah

7. Pergerakan 7

Gambar rajah


Jenis
pergerakan

Bukan lokomotor

Nama
Pergerakan

Ìmbangan sisi
Manipulasi
alatan


Pundi kacang diletakkan di bahagian atas tapak tangan dan
melakukan imbangan sisi.

Aras pergerakan
Tinggi


Ulasan
pensyarah


8. Pergerakan 8

Gambar rajah
Jenis
pergerakan

Lokomotor
Nama
Pergerakan
Anak gajah


Manipulasi
alatan

Berjalan anak gajah dan pundi kacang diletakkan di atas kaki
kanan.
Aras pergerakan

Sederhana
Ulasan
pensyarah9. Pergerakan 9Gambar rajah

Jenis
pergerakan

Bukan lokomotor
Nama
Pergerakan

Lompat bintang


Manipulasi
alatan

Pundi kacang dipegang kemudian beralih tangan kanan dan kiri
semasa melakukan lompat bintang.
Aras
pergerakan


Tinggi
Ulasan
pensyarah

.10. Pergerakan 10

Gambar rajah


Jenis
pergerakan

Lokomotor
Nama
Pergerakan
Ketinting Zig Zag

Manipulasi
alatan

Pundi kacang dikepit di pelipat kaki semasa melakukan
ketinting.
Aras
pergerakan

Tinggi
Ulasan
pensyarah


11. Pergerakan 11

Gambar rajah

Jenis
pergerakan


Bukan lokomotor
Nama
Pergerakan

imbangan sisi lantai
Manipulasi
alatan

Pundi diletakkan di pipi semasa melakukan imbangan sisi
lantai.
Aras
pergerakan

Rendah
Ulasan
pensyarah12. Pergerakan 12

Gambar rajah


Jenis
pergerakan

Lokomotor
Nama
pergerakan
Titian berayun

Manipulasi
alatan
Pundi kacang diletakkan di atas tangan dan tangan diluruskan semasa
melakukan lompatan dan daratan di atas titi.
Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah


1. Pergerakan 1

Gambar rajah


Jenis
pergerakan
Bukan lokomotor

Nama
Pergerakan
Ìmbangan depan

Manipulasi
alatan
Pundi kacang dilambung rendah dan disambut sambil
melakukan imbangan depan.
Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah


14. Pergerakan 14

Gambar rajah

Jenis
pergerakan

Lokomotor
Nama
Pergerakan

Tangga berhalangan

Manipulasi
alatan

Pundi kacang diletakkan di atas bahagian belakang badan semasa
merangkak melalui tangga.
Aras
pergerakan
Rendah
Ulasan
pensyarah

15. Pergerakan 15

Gambar rajah
Jenis
pergerakan
Bukan lokomotor

Nama
Pergerakan
Twist 0°

Manipulasi
alatan
Pundi kacang dilambung tinggi dan berpusing 0° kemudian
menyambut semula pundi kacang yang dilambung.
Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah1. Pergerakan 1

Gambar rajah

Jenis
pergerakan
Lokomotor
Nama
Pergerakan
Leap

Manipulasi
alatan
Ketika melakukan leap, pundi kacang dilambung
menggunakan tangan kanan kemudian disambut dengan
tangan kiri.
Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah


17. Pergerakan 17

Gambar rajah


Jenis
pergerakan
Bukan lokomotor
Nama
Pergerakan
Jugel
Manipulasi
alatan
Dengan menggunakan tiga pundi kacang, jugel dilakukan
dengan melambung ketiga-tiga pundi kacang tersebut.

Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah

18. Pergerakan 18

Gambar rajah


Jenis
pergerakan
Lokomotor
Nama
Pergerakan
Cart wheel
Manipulasi
alatan
Pundi kacang dipegang kemas sambil melakukan cart wheel.
Aras
pergerakan
Tinggi
Ulasan
pensyarah

19. Pergerakan 19

Gambar rajahJenis
pergerakan
Lokomotor
Nama
Pergerakan
Lari, lompat, dan mendarat berirama
Manipulasi
alatan
Semasa berlari dan melonjak papan spring, pundi kacang dialmbung
dan ditangkap semual apabila mendarat.
Aras
pergerakan
Tingi
Ulasan
pensyarah
20. Pergerakan 20

Gambar rajahJenis
pergerakan

Bukan lokomotor
Nama
Pergerakan
Ìmbangan bahu
Manipulasi
alatan
Pundi kacang dikepit di hujung jari kaki semasa melakukan
imbangan bahu.
Aras
pergerakan
Rendah
Ulasan
pensyarah


.0 SENARAI PERALATAN
Senarai Peralatan Berat


Petunjuk

Nama alatan

Gambarajah

A

Peti lombolB

TilamC

Skital


Petunjuk

Nama alatan

Gambarajah


D


Bangku panjangE


TANGGA
F

Papan anjal

Senarai Peralatan Tangan

Bil

Nama alatan

Gambarajah

1.

Gelung2.

Tali skipping.

Pundi kacang


Bil

Nama alatan

Gambarajah

4.

Bola besar5.

Bola kecil


10.0 RUMUSAN
Terlebih dahulu saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Taala
kerana telah dapat menyiapkan tugasan ini. Dalam usaha menyiapkan kertas kerja dan
amali pergerakan asas ini, pelbagai cabaran dan dugaan telah saya tempuhi. Namun
begitu saya telah memperoleh pelbagai pengalaman dan input yang sangat berguna
dalam ilmu pergerakan asas ini.
Sebelum saya melaksanakan tugasan ini, saya telah berusaha memahami
kehendak tugasan yang diberikan dengan mendengar penerangan yang telah
disampaikan oleh Encik Ahmad Jalani Bin Halus. Saya juga telah mencari bahan-bahan
maklumat yang berkaitan dengan pergerakan asas dari pelbagai sumber seperti
internet dan buku. Saya telah dapat meningkatkan lagi tahap kefahaman saya tentang
pergerakan asas ini iaitu pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor serta
memanipulatif bahan seperti pundi kacang yang menjadi pilihan sebagai alatan yang
saya gunakan. Selain itu, saya telah belajar pelbagai jenis dan kaedah pergerakan
seperta regangan, imbangan, larian dan sebagainya. Saya telah menghadapi sedikit
kesukaran semasa mencari maklumat di perpustakaan. Ìni kerana bahan di situ terhad
dan sudah agak lama. Saya juga telah merangka jenis-jenis pergerakan yang ingin
dilakukan di setiap stesen bagi melancarkan lagi proses seterusnya iaitu melakukan
demonstrasi.
Semasa proses menyiapkan tugasan ini, saya telah melakukan amali berkenaan
dua puluh pergerakan iaitu lokomotor dan bukan lokomotor sambil memanipulatif
alatan. Saya telah mempelajari cara-cara pergerakan dengan betul dan selamat.
Tugasan ini juga telah meningkatkan lagi tahap kreativiti dalam diri saya. Selain itu,
sepanjang usaha menyiapkan tugasan ini, saya secara tidak langsung dilatih untuk
lebih bijak menguruskan masa dan berdisiplin dalam melakukan tugasan.
Saya berharap agar saya serta para guru pelatih yang lain dapat
mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh tentang pergerakan
asas ini kelak. Lebih-lebih lagi dalam subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
apabila sudah bergelar seorang guru nanti.

11.0 RUJUKAN

1.1 Buku Panduan Khas Pendidikan Jasmani Tahun Tiga Kementerian
Pelajaran Malaysia, (198), Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
1.2 David Porter, (2004), Winning Gymnastics For Gilrls, United States,
America,Facts On File Ìnc.
1. Philip Pearson Msc, (1998), Safe And Effective Exercise, Ramsburry,
Marlborough, The Crowood Press.
1.4 Teng Boon Toong, (1989), Panduan Pengajaran Gimnastik Artistik,
Subang Jaya, Longman Malaysia Sdn. Bhd.

 

0825:,33, ,2,50707,,3,8,83202-07,325,/,308,354891 

,3 -08,7 -:,9 802:, 2:7/ 5,, 20250740 503,,2,3 /,3 50309,:,3 ,3 -09:/,3905,920303,50707,,38079,2,25:/03,3203:3,,3,0/,,3 -09:/,380,2,9  %% ,9,2,9 :,3 ,2, 3 ,/,, :39: 2033,9,3 , 9,,5 50309,:,3 2:7/
2:7/ 9039,3 038 
038 50707,,3 ,8,8 ,3 ::/ $0,3 9: 2:7/
2:7/ :, //0/,,3/03,302,7,350707,,338:5,,/,5,9/,5,8,3/03,3-09: /,3 80,2,9 /,,2 50-,, 89:,8 0/:5,3 ,7,3 2070, 4254303 3 :, -079::,3:39:20308,3/,3203,5-,,92:7/
2:7//,,2,9;950707,,3 80,3 2033,9,3 9,,5 709;9 5,7, 50,,7 /,,2 20,:,3 50707,,3 /03,3 202,35:,8,3,,9,3,3/:3,,3 070,:,/,5,920303,5490389:-: -,/,3 2070, /,,2 20,:,3 50-,, ,9;9 7 80, /03,3 ,/,3, ,2, 50707,,3 3 5,7, 50,,7 ,,3 /,5,9 2033,9,3 , 9,,5 0.07/,8,3 /,3 08,9,39:-:-,/,32070,   % O 02:5:8079,20250702-,3,3/,,5027,370,91-,809,53/;/: /,,220,:,350-,,50707,,3 O 02-07,3 080/,7,3 05,/, 809,5 3/;/: 20303, 050393,3 ,82,3 8079,08,9,39:-:-,/,3/,,220,:,380,,,9;980,7,3 O 033,9,350309,:,35,7,50,,79039,3.,7,50707,,3,3-09:/,3 80,2,9 O ,5,9202-0,,3,39,7,50707,,34424947/,3-:,34424947 O 02:5:3,
3,2:73/,,2,,3,350,,780507907,8,2, 94,,38:7 /,3507438,3/0, 
/0,  .5.3.8:2!.94 #.:33.3.5 9. &!&$$# . %# 48  $ 5. 903.9.3..25:8.9.7 %!% 23. ..82.:3         .

3  . 50707..8.35:3/.2-2009.7.3 5038.8 .  :...3. 038 50707..3 .:8.3 02-:..2-.9.3.77..3  %3 7.3/.. ..2.3-..92-.3-.9.8 05.3.. !# $&#!$ $%#$  !0707.: .35:.3  &.850707.3.34424947 2-.

3/. !0707.-078.3 7.02:/..3 !038..   !:3/.3203.2.3 80-.3  %3    .3.5:3/..3.2-.3 .3 .2.  !0707.5802:..2-:3.7..   038 !0707.2--07.35:.3/.77.8.:/.9...7.35:3/2.3.8 ..320305:9.8 !0707..3 &.3 ..      4424947  .2-:38..

3 &.     :.77.35:...32-.8. !0707..35:3/.34424947 7.3 .3/.3.  038 50707.3 .3/09.9...8 .3/.:.3 7.3 ..2-.8/.. %3   .3 0.8 50707...2.3 5038. !0707.9.7.

 !0707.3.3..30.3 .3 .77..7.8 .3/.35:.320.3  %3   .3/09.8 50707..7 .8 .     038 50707.:..3 ..       4424947 :/.:.8. !0707.9.79.45 !:3/.3 7..4507/..3 &..3/.2..3 .3 5038.9.2-.

./.34424947 $443.3203.3 0-0...35:.  !0707..3  :.2-..3 -../.3 . /./../503443-..3 .3  7.9.77.8./.3-0.850707. !0707.3 5038.3 /09.3 .   038 50707..3 $0/07..3 .39.2.3..8 /.7.3 / .3.3 /039.8 .3 !:3/ .     .9.  &.

35:.3 .3/05.3 %3  &.802.77...2 .7/74/.3   4424947 47.850707.3/09.:/059/::3.3 5038..8 20.8. .:147..7.7/74 !:3/.3  7.3.    038 50707.8..3 .89.    . !0707.2.9..9.3:3..3.9.:. !0707.9...2-.

3.34424947 2-.3.:.    ...3 .9.8.3 5038...8 .3/09..3/-.388  %3 7..89. !0707. !0707.3 20..3 .2.2-..850707.388 !:3/.3     :.3   &.9.32-.9.77..35:.3.7.3..5.. 038 50707.3 .3/.

2-.8.9... !0707..2...      038 50707..77.35:3/..3.8.  07....3 7.3.9.3.3 ../.8 .3.3/.35:.7. .3 $0/07. !0707.3 .3 5038.  3. &.3 4424947 .3/09.850707.3  ....

35:.7.8 .3-07..    :.34424947 425.9..3.20.9-39.3/50.3 . !0707..3  %3    .   038 50707.3.8.3425.3 5038.3  .3 .:..8..3 &.2.3 7. !0707..8 50707..77..302:/.2-.3/.9-39.3.37 802.3  !:3/.9.

.9.3 09393 %3    ..8 . !0707.3 7.3 5038..  4424947 09393.3  ..3 &.. !:3/.8.77.2.3/059/505.8.:.2-.3 .802.7. !0707.3 ..    038 50707.8 50707.20...35:.9.

9.34424947 2-.3/55802.2.     :.3 7.8 50707.39.. 038 50707.20.  . !:3//09.3.8 ..7.32-..:.35:.388 .39..8.388.3 5038.3 . !0707.3. !0707.8.2-.3 &.77..3 ...3 . #03/.

9.77.3 7..2.2-.3/.9.3 .8 50707.3/..3 &. 20.35:..3..7.9.3 .8.3/.:3 !:3/..3 5038.3/.8 .9.9.3.89.3/.3/09.3802.:.. !0707...    4424947 %9.8.39.3 . 50707.3/:7:8.    038 50707.3425..899 %3    .3-07.7.

9..       :.3 !:3/.3 %3   .8.2-:98.3 .2-:3703/.3..35:...3 .3/8.. !0707.34424947 2-.8 50707.3/05.77.2- 20.7.3 .  038 50707. !0707.32-..3 &..2-.3 7./.3/05..2.3/.:.8 .3.3 5038.

2-..9.8.3 .77..3/..8-.3/09.3-0.3 !:3/.3.-07.3.. #03/..2.        4424947  %.. 038 50707.3-.3 7.35:.8 50707.3 5038.:9.   .. !0707.3.3802.8.9.3 &.3 ../. 207.....20.3.7.8 ..3 . !0707.

35:.    038 50707.3..3 .3/.3 203.3 5038.77.2.8 . !0707..3 &..9..34424947 %89 S !:3/.5:3/..3 7..8 50707.7.3/.3 ..  :.8.3-075:83 S02:/. !0707.2-..2-:393/.3 ..2-:3 %3   ..2-:9802:.

3 &...30.35:.2-:3 203:3.3/.3 ..3/8.37 %3  . !0707.           4424947 0.3 .:.2-:9/03.9..77..2-.302:/..8.8 50707.3 7.2.7... !0707.3.3 .5 5:3/..3.3.5 09.3 9.3 5038.8 .3.  038 50707.39.20.

 !0707.3 /03..35:.2-:309.3 :0/.34424947 :0 03...3 7.77..  038 50707.8 50707.320.8... 9.390780-:9  %3  .        :.3203:3. !0707.:.7..2.3 .3 ..3 5038..5:3/.39..3 .3 &.5:3/..2-.8 .9.

 !0707.  4424947 .302.7..3 5038.:..2-.3 7...7900 %3    .3 &.     038 50707.8 50707..9.35:. !0707.3 .77.88..3 .3.3 .2-20.8....3/50.8 .7900 !:3/.2.

5..35:.5.3 7. !0707..2-.5802:.8..-07.9-077.9 %3  .-.8 .2.9. !0707.8 50707..7.3 .3/.2..3 .7..3 .32043.8.3203/.3 5038.5.7 425.7/. $02.7.      4424947 .3/9.38573 5:3/.203/.9 /.3 &...     038 50707.77.2-:3 /..3.

3  .2-.3 &.35:.:.3 5038.8 50707.3.3-.. !0707..2.3 2-..3 7.8 .8.7...3/059/::3.34424947 2-.3 ..3 . !0707.8.: #03/.9.3-.3.    :.: !:3/..20.7.802.77.    .. 038 50707.

.3 !0942-4  .307.. $#!#% $03.   .9  !09:3:  .7.2.2-.9.   %.7.!07.2   $9...9.

3.       !.3  .2-..7.9.5.. !09:3:   .3  .3:5.3.3.    %   ..2.

3   .9..7....!07.3 0:3 .2.    %.8553    !:3/.3%..3.3    . $03.9.2-.7..

   .2..3 4.7 .2-.    4.9..7.       ..0.-08.

5..3.2.33 8..38050795:3/..7.9203.7.5..570..350707.3...2..3 307.7..3.207.3802. $.35:..390.3079.7.5.38.3.9/.2 003/.5. .8...9/5075:89.90..3.3-09:/.8:2-07805079 3907309/.344249478079.3-:.308.9 %:..3 $.8.8.5.90.2./...9.3/.3/03.90.3.038/.91 .  #&&$ %070-/..7.3.5./.203..-0.344249478..0/.:..2.3 $..9/..3 2-..33 8.7.8:/.::8.220...3./7.380.580/9 08:.8/.202.3503...9:4424947/.90./5.750307.50707.503.39:..5.3.28:-0!03//.3.3/89:907.-07..39:.90.038 03850707.-. $.83 50-.33.:..3/.2/78..3/507409039.807.3.:8 $..333 /.3 805079.3 /0243897.8..8.20.8.2..39:.750-.8.3/. 202.8.3.33:. /.72.90.9:20..9:50707.34424947/.8.8.:7:50.350309..3203/03.2:3 -09:8.39  .3.:3.83  $0-0:28.3.9:.203.39:.203:7:8.5....335:9.2025074050-.2.:.90..8.35:.38093 9308::7.5890803-./ /.9...3/.3-:: $..3 2..9 203.9-07:3.3 .3.9.203.3.80..9.7...91-..2..-0703.3-:.3203.3 -.8.8..39:.5..3 .-07:8.57480880907:83.3.. $0.8..7.38:/.:.20.3 50707..25.9039..90.38..3:8...:..20250.3. 07.750-.350707. /8..3/809..3/:...3-07/853/.3/03.3/03.83./.3-07..203.203.90..9025: .92033. 0- 0-.3.-.8  $02.3 .20.2-202..380-.8.9..8.70.38:3/.9.8.82.9.3/-07.574808203.7.3./.7-.3.33 .30./.8079.32.:2..90.8.9.2.3 8.:.5.50707..390...3.3.830.3.3 $0.3/.3 /:.:.5.33 8.9.3.50707.2:8...22:50707....3.9..3.5..3 .3./.-070.3/..3./.39: 805.39: 8.3:7:3.380-..2033.3.9.90.:2.5::50707.-..9:39: 0--..501..78047.78.7.9.%.9.3403.

3 23.7..  :.7843 8.3/:..3.  ./ !47907   333 23.8 47 78 &390/ $9.3..:3 %.80 #.3 .908 207. #&&  :: !..3.$/3 /    .98 303.89.  $..3/:.8.28-:77 .:25:7 0.3 %.3.8.3!:89. ...3 .7-474: %07444/!7088  %03 443 %443  !.7.. 432. 0203907.8 !03//.89 7989 $:-..3 !03.9...  !5 !0.8.3 !0..82.10 3/ 110.0 07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful