Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2018 SK LONG TENGOA

PELAN STRATEGIK
PANITIA
BAHASA MELAYU
2017-2018
SKLONG TENGOA

ISI KANDUNGAN
PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2017-2018 Halaman

1 PENGENALAN

1.1 Visi dan Misi Sekolah 1-2

1.2 Objektif Panitia Bahasa Melayu 3

1.3 Carta Organisasi Panitia Bahasa Melayu 2017 4

2 PELAN STRATEGIK

2.1 Jadual sPeCt 5

2.2 Analisis SWOC/SWOT 6

2.3 Pelan Strategik (Jadual 1) 7-9


SKLONG TENGOA

VISI SEKOLAH
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI
TERBILANG

MISI SEKOLAH
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI
PENDIDIKAN BERKUALITI

1
SKLONG TENGOA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA


SEKOLAH KEBANGSAAN LONG TENGOA
DAN SASARAN TAHUN 2017
1. Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan GPS UPSR (2.53), Peratus Lulus
(100%) dan Bilangan 6A (1 Orang).

2. Peningkatan Kedatangan Murid Ke Sekolah Setiap Hari (97%).

3. Peningkatan Pencapaian Kemenangan Dalam Pertandingan Sukan MSSD (2 acara), MSSN


(1 acara) dan Kokurikulum Daerah (1 acara).

4. Peningkatan Skor Komposit Sekolah Dalam Band 2 (82.48%).

5. Peratus Murid Tahap Satu Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi mengikut:
Tahun 1 : Literasi 90% Numerasi 90%
Tahun 2 : Literasi 97% Numerasi 97%
Tahun 3 : Literasi 100% Numerasi 100%

2
SKLONG TENGOA

MATLAMAT STRATEGIK
1. Meningkatkan kecemerlangan Bahasa Melayu dalam PKSR dan peperiksaan awam (UPSR).
2. Mengukuhkan asas bacaan dan tulisan dalam kalangan murid-murid tahun 1.
3. Meningkatkan penguasaan penulisan dalam kalangan murid tahap 1 dan 2.
4. Meningkatkan penguasaan tatabahasa dengan berkesan.
5. Memantapkan aspek pengetahuan dalam pemahaman.
6. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan amalan budaya belajar sepanjang hayat.

3
SKLONG TENGOA

OBJEKTIF PANITIA BAHASA MELAYU


SK LONG TENGOA
1. Peratus murid lulus cemerlang (A) dalam Bahasa Melayu meningkat.
2. Peningkatan 100% murid yang lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan.
3. Semua murid menguasai kemahiran membaca dan menulis.
4. Semua murid dapat menguasai strategi belajar yang berkesan.
5. Semua murid dapat menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan.
6. Murid dapat menguasai strategi memperoleh ilmu pengetahuan.
7. Menanam budaya membaca dalam kalangan murid.
8. Semua murid dapat berbahasa Melayu dengan baik.

4
SK LONG TENGOA

CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA MELAYU 2017

PENGERUSI
EN DING SUI LAI @ JOHN TING
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI
EN. JAMAL BIN ABDULLAH
GPK PENTADBIRAN

KETUA PANITIA
ENCIK MOHAMMAD FAIZAL BIN ABIN

SETIAUSAHA
PUAN JASSCIKA SAUL

AJK AJK
PUAN STEPHANIE RENEE LABO ENCIK KIRBY

4
SK LONG TENGOA

sPeCt Bidang/Unit Panitia Bahasa Melayu Akhir Tahun 2017

Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Raise
Eliminate (Hapuskan) Cabaran)
(Tambah)
Pemeriksaan Buku Tulis Murid Secara
1. Hasil Kerja Murid a
Berkala

Teknik Menjawab Bahasa Melayu


2. Penguasaan Isi Kandungan b
- - UPSR

3. Penguasaan KPS c Gerak-Gempur UPSR

4. Pencapaian Bilangan A (UPSR) d Klinik UPSR Bahasa Melayu


Reduce Create
5. Pencapaian Bilangan Lulus T1 T5 e Kelas Bimbingan UPSR
(Kurangkan) (Wujudkan)
Pengekalan Minat Terhadap Bahasa
6. f Sudut Panitia Bahasa Melayu
Melayu
Majlis Permuafakatan ibu bapa Tahun
g
6
-
h Program Bacaan Senyap

i Program Minggu Bahasa

Sustain (Kekalkan) j

a,b, c, d, e,f, g, h, i l

5
SK LONG TENGOA

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT* : KURIKULUM / PANITIA BAHASA MELAYU
(S)KEKUATAN : (W)KELEMAHAN:
Dalaman
S1. 100% guru Bahasa Melayu terlatih dan W1. 10% murid tidak bermotivasi dan lemah
berpengalaman. dalam Bahasa Melayu.
S2. Guru Bahasa Melayu masih muda dan sihat. W2. Penggunaan bahasa pasar yang
S3. Guru yang mengajar Bahasa Melayu adalah mempengaruhi murid-murid.
opsyen Bahasa Melayu. W3. 30% murid-murid menganggap Bahasa
S4. Guru-guru Bahasa Melayu adalah guru-guru Melayu mudah dikuasai.
yang bersemangat tinggi. W4. Minat membaca yang kuran dalam
S5. Terdapat pelbagai program motivasi dan kalangan murid-murid.
program peningkatan Bahasa Melayu yang W5. Tugas guru selain Pdp semakin
Luaran
dijalankan untuk membantu murid-murid. bertambah (mengurus data, fail dan
S6. Persekitaran yang kondusif di sekolah lain-lain).
sesuai untuk aktiviti berbahasa murid. W6. Masih terdapat murid yang kurang mahir
dalam teknik menjawab soalan.

(O)PELUANG:
O1. Ibu bapa mementingkan pelajaran anak- Strategi SO Strategi WO
anak mereka.
O2. Sokongan kewangan daripada Pihak 1. S1+O1+O3 1. W1+O1+02
sekolah, PIBG dan Ibu bapa. Meningkatkan pencapaian akademik terutama Meningkatkan motivasi murid agar murid
O3. Sekolah satu sesi boleh adakan kelas peratus kelulusan mata pelajaran UPSR lebih bersemangat belajar mata pelajaran
tambahan waktu petang. dengan kerjasama antara guru dengan ibu Bahasa Melayu.
O4. Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR bapa.
(Penceramah Jemputan/ Penggubal soalan
Bahasa Melayu UPSR ). 2. S1+S2+O4
Meningkatkan penguasaan murid dalam teknik
menjawab soalan UPSR.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1. Sebahagian murid lebih gemar bermain
daripada membaca buku pada waktu 1. S4+C1 1. W1+W2+C1+C2
lapang. Peningkatan penguasaan ilmu dengan amalan Meningkatkan pencapaian akademik murid
C2. 80% keluarga murid berpendapatan rendah budaya belajar sepanjang hayat. dengan sokongan ibu bapa.

6
SK LONG TENGOA

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR 3.60 (2016).
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Long Tengoa
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Bahasa Melayu

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2017 2018
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)

Meningkatkan Tahap pencapaian Melonjakkan Meningkatkan Bilangan 0% (BMK) 30%


Pembelajaran murid dalam pencapaian UPSR bagi pencapaian UPSR bagi murid (BMK)
Murid peperiksaan UPSR bagi mata pelajaran mata pelajaran Bahasa mendapat gred
mata pelajaran Bahasa Bahasa Melayu ke Melayu dari segi kualiti A 0% (BMP) 40%
Melayu masih belum tahap cemerlang dan kuantiti. (BMP)
mencapai tahap
cemerlang
% murid lulus 70% (BMK) 100% (BMK)
90% (BMP) 100% (BMP)

GPMP 3.40 (BMK) 2.00 (BMK)


3.00 (BMP) 1.80 (BMP)

7
SK LONG TENGOA

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR 3.60 (2016).
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Long Tengoa
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Bahasa Melayu

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2017 2018
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)

Meningkatkan Tahap pencapaian Melonjakkan Meningkatkan Bilangan 0% (BMK) 7.14%


Pembelajaran murid dalam pencapaian UPSR bagi pencapaian UPSR bagi murid (BMK)
Murid peperiksaan UPSR bagi mata pelajaran mata pelajaran Bahasa mendapat gred 0% (BMP) 7.14%
mata pelajaran Bahasa Bahasa Melayu ke Melayu dari segi kualiti A (BMP)
Melayu masih belum tahap baik (tahun 5 dan kuantiti
mencapai tahap baik TOV UPSR).
(tahun 5 TOV UPSR) % murid lulus 28.57% 100%
(BMK) (BMK)
100% 100%
(BMP) (BMP)

GPMP 4.43 (BMK) 3.29


(BMK)
4.43 (BMP) 3.29
(BMP)