Anda di halaman 1dari 10

FILUM ECHINODERMATA

KUNCI IDENTIFIKASI

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

Keanekaragaman Hewan

Yang di bina oleh Ibu Dr. Sri Endah Indriwati, M. Pd.

Oleh:

Nabila Wahyu M B

160341606072

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

SEPTEMBER 2017
Jabaran kunci identifikasi filum Echinodermata:

1. Habitat
a.............................................................................................Zona intertidal
...............................................................................................(2b)
b.............................................................................................Laut dalam (2a)
2. Keberadaan
a.............................................................................................Sebagian punah
...............................................................................................(3a)
b.............................................................................................Masih ada (3b)
3. Struktur tubuh
a.............................................................................................Mirip tumbuhan
...............................................................................................(4a)
b.............................................................................................Pentamerous
...............................................................................................(4b)
4. Bertangkai
a.............................................................................................Iya (5b)
b.............................................................................................Tidak (5a)
5. Simetri tubuh
a.............................................................................................Bilateral (6a)
b.............................................................................................Radial (6b)
6. Cara hidup
a.............................................................................................Bebas (7b)
b.............................................................................................Menempel (7a)
7. Organ pencernaan
a.............................................................................................Anus dan mulut
pada
bagian oral............................................................................(8a)
b.............................................................................................Anus dan mulut
pada
bagian oral dan aboral...........................................................(8b)
8. Larva
a.............................................................................................Doliolaria
...............................................................................................Pelmatozoa
b.............................................................................................Pluteus
...............................................................................................Eletherozoa

Subfilum Pelmatozoa: 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a

Subfilum Eletherozoa: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b


Jabaran kunci identifikasi subfilum Eleutherozoa:

1. Habitat
a.............................................................................................Laut dalam (2b)
b.............................................................................................Laut dangkal
...............................................................................................(2a)
2. Bentuk tubuh
a.............................................................................................Bola, pipih (3a)
b.............................................................................................Lonjong (3b)
3. Simetri tubuh
a.............................................................................................Radial (4b)
b.............................................................................................Bilateral (4a)
4. Permukaan tubuh
a.............................................................................................Kesat (5b)
b.............................................................................................Berduri (5a)
5. Lengan
a.............................................................................................Memiliki (6a)
b.............................................................................................Tidak memiliki
...............................................................................................(6b)
6. Spina
a.............................................................................................Memiliki (7)
b.............................................................................................Tereduksi (7)
7. Alat gerak
a.............................................................................................Spina (8)
b.............................................................................................Kaki tabung
...............................................................................................Asteroidea
8. Tentakel
a.............................................................................................Memiliki di
mulut......................................................................................Holothuroidea
b.............................................................................................Tidak memiliki
...............................................................................................(9)
9. Lekuk ambulakral
a.............................................................................................Memiliki
...............................................................................................Echinoidea
b.............................................................................................Tidak memiliki
...............................................................................................Ophiuroidea

Kelas Holothuroidea: 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a

Kelas Asteroidea: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9a

Kelas Echinoidea: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a
Kelas Ophiuroidea: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b

Jabaran kunci identifikasi kelas Holothuroidea:

1. Keberadaan podia
a.............................................................................................Ada (2b)
b.............................................................................................Tidak ada (2a)
2. Jumlah tentakel
a.............................................................................................10-20 tentakel
...............................................................................................(3b)
b.............................................................................................10-30 tentakel
...............................................................................................(3a)
3. Retraktor oral
a.............................................................................................Tidak ada (4a)
b.............................................................................................Ada (4b)
4. Pohon respirasi
a.............................................................................................Ada
...............................................................................................Aspidochirota
b.............................................................................................Tidak ada
...............................................................................................Elasipoda

Ordo Aspidochirota: 1a, 2b, 3a, 4a

Ordo Elasipoda: 1a, 2a, 3a, 4b

Ordo Dendrochirota: 1a, 2a, 3a, 4a

Ordo Molpadonia: 1b, 2a, 3a, 4a

Ordo Apoda: 1b, 2a, 3a, 4b


Jabaran kunci identifikasi kelas Echinoidea:

1. Bentuk kerangka
a.......................................................................................Bulat (2a)
b.......................................................................................Oval (2b)
2. Bentuk tubuh
a.......................................................................................Simetri
pentradial.........................................................................(3a)
b.......................................................................................Simetri bilateral
.........................................................................................(3b)
3. Posisi mulut
a.......................................................................................Oral (anterior)
.........................................................................................(4a)
b.......................................................................................Oral (tengah)
.........................................................................................(4b)
4. Cara makan
a.......................................................................................Aktif (5a)
b.......................................................................................Pasif (5b)
5. Lentera aristoteles
a.......................................................................................Ada (6a)
b.......................................................................................Tidak ada (6b)
6. Ukuran usus
a.......................................................................................Lebih panjang
.........................................................................................Regularia
b.......................................................................................Lebih pendek
.........................................................................................Irregularia

Kelas Regularia: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a

Kelas Irregularia: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b


Jabaran kunci identifikasi subkelas Regularia:

1. Habitat
a.............................................................................................Permukaan pasir
laut.........................................................................................(2a)
b.............................................................................................Lubang pada
batu/ karang...........................................................................(2b)
2. Kerangka
a.............................................................................................Fleksibel (3a)
b.............................................................................................Kaku (3b)
3. Bentuk kerangka
a.............................................................................................Bulat (4b)
b.............................................................................................Oval (4a)
4. Gigi
a.............................................................................................Berlunas (5a)
b.............................................................................................Tanpa lunas
...............................................................................................(5b)
5. Bentuk duri
a.............................................................................................Panjang
...............................................................................................Camarodonta
b.............................................................................................Pendek
...............................................................................................Aulodonata

Ordo Lepidocentroidea: 1a, 2a, 3a, 5b

Ordo Cidaroidea: 1a, 2b, 3a, 5a

Ordo Aulodonta: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b

Ordo Camarodonta: 1b, 2b, 3b, 4a, 5a


Jabaran kunci identifikasi subkelas Irregularia:

1. Bnetuk kerangka
a.............................................................................................Oval dan datar
...............................................................................................(2a)
b.............................................................................................Oval berebntuk
jantung...................................................................................(2b)
2. Kerangka
a.............................................................................................Ditutupi duri
...............................................................................................(3a)
b.............................................................................................Tidak ditutupi
duri........................................................................................(3b)
3. Alat gerak
a.............................................................................................Spina (4a)
b.............................................................................................Kaki tabung dan
spina......................................................................................(4b)
4. Lentera aristotle
a.............................................................................................Memiliki (5a)
b.............................................................................................Tidak memiliki
...............................................................................................(5b)
5. Daerah amburaklar aboral
a.............................................................................................Petaloid
...............................................................................................Clypeastroidea
b.............................................................................................Petaloid (daerah
kelima)...................................................................................Spatangoidea

Ordo Clypeastroidea: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a


Ordo Spatangoidea: 1b, 2b, 3b ,4b, 5b

Jabaran kunci identifikasi kelas Asteroidea:

1. Lengan
a.............................................................................................Memiliki
lempeng marginal..................................................................(2b)
b.............................................................................................Tidak memiliki
lempeng marginal..................................................................(2a)
2. Podia
a.............................................................................................Tersusun 2 baris
............................................................................................... (3a)
b.............................................................................................Tersusun 2-4
baris (dilengkapi penghisap).................................................(3b)
3. Ampula
a.............................................................................................1-3 (4a)
b.............................................................................................Tidak memiliki
...............................................................................................(4b)
4. Papula
a.............................................................................................Tidak diketahui
...............................................................................................(5a)
b.............................................................................................Terdapat pada
kedua permukaan...................................................................(5b)
5. Warna papula
a.............................................................................................Berwarna (6a)
b.............................................................................................Gelap (6b)
6. Ukuran papula
a.............................................................................................Besar (7)
b.............................................................................................Kecil (7)
7. Pedikelaria
a.............................................................................................Sessile (8)
b.............................................................................................Pendikulata
...............................................................................................Forcipulata
8. Skeleteon aboral
a.............................................................................................Memiliki duri
...............................................................................................Spinulosa
b.............................................................................................Tidak memiliki
duri........................................................................................Phaerozonia

Ordo Phanerozonia: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a

Ordo Spinulosa: 1b, 2b, 3a, 4a, 8a

Ordo Forcipulata: 1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a

Jabaran kunci identifikasi kelas Ophiuroidea:

1. Struktur lengan
a.............................................................................................Kompleks (2b)
b.............................................................................................Sederhana (2a)
2. Jumlah lengan
a.............................................................................................Tunggal (3a)
b.............................................................................................Bercabang (3b)
3. persebaran lempeng
a.............................................................................................Cakram sentral
duri tubuh..............................................................................(4a)
b.............................................................................................Lengan (4b)
4. Lempeng sebagai penutup
a.............................................................................................Banyak (5a)
b.............................................................................................Sedikit (5b)
5. Pergerakkan lengan
a.............................................................................................Transversal(6b)
b.............................................................................................Vertikal (6a)
6. Jumlah lengan
a.............................................................................................> 5 lengan (7b)
b.............................................................................................5 lengan (7a)
7. Macam lapisan tentakel
a.............................................................................................Lempeng dan
kulit tipis................................................................................Ophiurae
b.............................................................................................Lempeng
...............................................................................................Euryalae

Ordo Ophiurae: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a

Ordo Euryalae: 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a, 7b

Anda mungkin juga menyukai