Anda di halaman 1dari 35

Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.

com

MODUL PENGAJIAN AM
ALIH BENTUK KOMUNIKASI
PENGGAL 2

NAMA PELAJAR : ___________________________________

TINGKATAN : __________________________

Disediakan oleh:

Puan Salmiah binti Ramli


Pensyarah Pengajian Am
Sekolah Tinggi Kluang

1
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

1. JENIS-JENIS MEDIA/ GRAF

Kompoun Kompoun Bandingan


Komponen Komponen Bertingkat/ tong
Memesong/ Memesong/
Imbangan imbangan
Piramid Gabungan
Gabungan

Graf Bar Graf Garis Carta Pai

Mengenalpasti
Memahami kehendak
maksud soalan
petikan

Membina
jadual dan
skala

Kemahiran yang perlu


pelajar kuasai

2
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

3. STEP 1: Mengenalpasti kehendak Soalan.

Pelajar hendaklah membaca soalan terlebih dahulu, soalan akan menerangkan tentang
jenis graf atau carta yang akan dilukis
Tips mengenalpasti jenis graf daripada soalan yang diberi.

Mengenalpasti Media berdasarkan katakunci soalan

JENIS MEDIA KATA KUNCI

Graf Bar Semua soalan yang meminta untuk menyediakan graf yang sesuai, media
kompoun yang paling sesuai adalah GRAF BAR kecuali bagi soalan yang mempunyai
kata kunci untuk media graf garis.
Menunjukkan bilangan
Menunjukkan perbandingan sesuatu pembolehubah dalam suatu
kumpulan bar mengikut tempoh tertentu.
Mempunyai banyak pembolehubah dalam satu tahun/tempoh yang sama.

Contoh kata kunci kompoun:


Bilangan, kuantiti, nilai (bentuk % atau RM), pengelasan dsbnya.

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan


graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan
import Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kes warganegara


Malaysia yang hilang, jumpa semula dan masih hilang dari tahun 2008 hingga
2011.

Graf Bar Menunjukkan Jumlah atau nilai keseluruhan


Komponen
Contoh kata kunci komponen:
Kategori, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan, Komposisi, Jumlah,
Amaun, Jumlah keseluruhan, Komponen, Nilai tambah, nilai keseluruhan

Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi


menunjukkan jumlah keluaran Dalam Negara Kasar mengikut punca kegiatan
dari tahun 2005 hingga 2007.

Graf Garis Menunjukkan bilangan untuk beberapa tahun


Kompoun Melibatkan tahun/tempoh yang panjang.
Ada kata kunci graf garis
Ada kaitan dengan pasaran saham = graf garis

Kata kunci garis :


Arah aliran, aliran, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar,
kadar perubahan, indeks, tred aliran, kadar pertumbuhan, pertumbuhan,
imbangan dagangan, pelunjuran, perubahan, saham, unjuran, komposit,
bursa.

3
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

Contoh:
Aliran , kadar perubahan (dlm bentuk peratusan dan tiada data negatif)

Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk


menunjukkan aliran ekonomi negeri yang terpilih bagi tempoh 2001 hingga
2004.

Graf Garis Dalam jadual ada menunjukkan jumlah besar.


Komponen Menunjukkan Jumlah atau nilai keseluruhan
Melibatkan tahun/tempoh yang panjang
Kadang-kadang kata kunci garis + komponen di gabungkan.

Kata kunci garis :


Arah aliran, aliran, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar,
kadar perubahan, indeks, tred aliran, kadar pertumbuhan, pertumbuhan,
imbangan dagangan, pelunjuran, perubahan, saham, unjuran, komposit,
bursa

Contoh kata kunci komponen:


Kategori, klasifikasi, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan,
Komposisi, Jumlah, Amaun, Jumlah keseluruhan, Komponen, Nilai tambah,
nilai keseluruhan

Contoh: Kata kunci graf garis Kata kunci


Aliran jumlah komponen

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan


graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran jumlah perbelanjaan
pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan ekonomi
pada tahun-tahun yang dinyatakan. (gabungan kata kunci garis + komponen)

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk Malaysia


mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga 2009. (kata kunci
komponen + melibatkan tahun yang banyak)

Graf bar @ Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif


garis Hanya jika ada perubahan positif dan negatif sahaja, jika tiada dianggap
memesong/ mana-mana graf diatas.
imbangan
Kata kunci memesong:
- Peratus Perubahan (%)
- Perbezaan
- Perubahan
- Kadar perubahan (jika ada positif dan negatif)
- Membandingkan

Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai


untuk menunjukkan peratus perubahan ketibaan pelancong mengikut
beberapa negara asal ke Semenanjung Malaysia bagi tahun 2004
berbanding dengan tahun 2005.

4
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

Berdasarkan petikan, sediakan graf garis yang sesuai untuk


membandingkan kadar eksport Malaysia ke beberapa buah negara terpilih
antara tahun 2010 hingga 2013.

Graf Menunjukkan 2 elemen/pembolehubah dengan kategori maklumat yang


gabungan banyak
Terdiri daripada unit nilai yang berbeza @ sama.

Contoh pembolehubah dengan unit nilai berbeza:


Jumlah isi rumah (ribu orang) dan kadar kemiskinan (%)

Contoh pembolehubah dengan unit nilai sama:


Import (RM/Juta) dan Eksport (RM/Juta)

Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk


elemen menunjukkan tangkapan bagi kesalahan imigresen warganegara asing
dari negara-negara terpilih bagi setiap warganegara yang ditangkap pada
tahun 1995, 2000 dan 2005 dan jumlah keseluruhan kompaun yang
dipungut pada setiap tahun yang dilaporkan.

Tangkapan bar, jumlah kompaun garis komponen (1 garis sahaja)

Graf bar Terdapat 3 elemen/ pembolehubah dalam soalan dan 1 elemen mesti
piramid berpasangan

Contoh pembolehubah:
menunjukkan bilangan kelahiran, jantina atau kumpulan etnik.
Elemen
berpasangan Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan bilangan kes pembuangan bayi di Malaysia mengikut
jantina dan lokasi pembuangan bayi pada tahun 2002 hingga 2004

Carta Pai Menunjukkan perbezaan/perbandingan


Perbandingan
Contoh:
Tahun yang berbeza, Negara yang berbeza
Import/eksport bagi tempoh satu tahun

Berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam petikan di bawah, bina carta


yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan jumlah jualan kereta nasional
mengikut model kenderaan pada tahun 2000 dan 2002 (tahun yang berbeza)

5
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

Carta Pai Menunjukkan perbezaan dari segi pembolehubah bagi satu carta
Bertingkat/ Jumlah besar sama
tong Selalunya hanya satu tahun diberi

Contoh:
jumlah eksport Malaysia mengikut jenis komoditi & Negara pengimport
Jumlah pengambilan pelajar mengikut jurusan dan negeri

Berdasarkan maklumat yang diberikan, bina carta yang sesuai untuk


menunjukkan jumlah penagih dadah mengikut etnik dan pekerjaan pada
tahun 2010

Nota:

Bimbingan guru amatlah diperlukan bagi memastikan jenis-jenis graf yang


dikehendaki soalan adalah tepat berdasarkan katakunci-katakunci di atas.

Kadang-kadang katakunci yang diberi tidak tepat untuk mengetahui jenis media
yang diperlukan soalan. Jadi, kata putusnya hanya diketahui melalui jadual yang
dibina daripada petikan pemahaman.

6
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

4. STEP 2: MEMAHAMI MAKSUD PETIKAN PEMAHAMAN

Apabila calon sudah membaca petikan pemahaman, pastikan angkubah-angkubah yang


berkaitan dengan soalan.
Gariskan angkubah-angkubah yang dikenalpasti termasuk nilainya sekali.

Keyword-keyword untuk memahami kehendak soalan:

1. Selalunya (bukan wajib) ayat dalam perenggan pertama petikan pemahaman hanyalah
ayat untuk mengelirukan pelajar (perangkap). Jadi, pelajar perlu berhati-hati dan
sentiasa fokus pada kehendak soalan.

2. Contoh beberapa keyword yang perlu diketahui:

bertambah kepada bermaksud (Nilai diberi adalah untuk tahun selepasnya)

Pada tahun 2005 ialah 16,483 ribu orang bertambah kepada 16, 859 ribu orang.

# Tahun 2005 = 16,483 ribu orang


Tahun 2006 = 16,859 ribu orang

3. bertambah sebanyak bermaksud (nilai tahun sebelum + nilai tambahan diberi)

Pada tahun 2005 ialah 16,483 ribu orang bertambah sebanyak 376 ribu orang pada
tahun berikutnya.

# Tahun 2005 = 16,483 ribu orang


Tahun 2006 = (16, 483 + 376 ) = 16,859 ribu orang

4. sebanyak bermaksud (jumlah nilai pada tahun itu)

Pada tahun 2007, jumlah kumpulan ini ialah sebanyak 1,187 ribu orang dan
bertambah kepada 1, 232 300 orang pada tahun 2008 dan terus meningkat sebanyak
54 ribu orang pada tahun 2009.

# Tahun 2007 = 1,187 000 orang


Tahun 2008 = 1,232 300 orang
Tahun 2009 = (1,232 300 + 54 000) = 1,286, 300 orang

5. Mengira peratusan.

Kumpulan umur 0-14 tahun pada tahun 2008 ialah sebanyak 8,876,200 orang, iaitu 32 peratus
daripada jumlah keseluruhan penduduk pada tahun berkenaan.

# Tahun 2018 = 8,876,200 orang @ 32 peratus jumlah keseluruhan penduduk

Jumlah keseluruhan = 8,876,200 X 100 = 27,738,125 orang


32

7
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

5. STEP 3: MEMBINA JADUAL DAN SKALA

Kenalpasti angkubah yang dipilih berkaitan dengan soalan. Hal ini kerana kadang-kadang
terdapat beberapa angkubah di masukkan dalam petikan yang tiada kaitan dengan kehendak
soalan bagi memerangkap pelajar.
Tentukan bilangan lajur dan baris mencukupi semasa membina jadual.

Pembolehubah
Contoh-contoh Jadual Tajuk mesti berada di tengah-
tengah jadual
1. Graf Bar/ Graf Garis Kompoun

Unit wajib tulis

MALAYSIA : PERUBAHAN KELUASAN KAWASAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN


MENGIKUT NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2006 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2010

Tahun Keluasan kawasan tanaman sayur-sayuran (hektar)


Negeri 2006 2007 2008 2009 2010 *
Baris Kedah 1 013 1 333 1 330 1 760 1 440
Kelantan 3 053 4 287 3 610 3 348 4 100
Perak 1 385 1 385 581 1 205 620
Selangor 2 382 1 671 2 367 2 334 2 560
* Anggaran
(disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan
2010, Kementerian Pertanian dan Industri
Asas Tani Malaysia)

Petunjuk Mesti berada di bawah


Jangan lebih sebelah kanan jadual dan disalin
daripada jadual bulat-bulat dari soalan

Jangan lebih
daripada garis jadual

Perkara-perkara penting yang perlu ada dalam jadual:-


o Tajuk (mengandungi tempat/isu/tahun (berhuruf besar)
o Data
o Sumber

Markah untuk jadual yang lengkap 3 markah

8
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

2. Graf Bar/ Graf Garis Komponen

MALAYSIA: JUMLAH ASET BANK PERDAGANGAN BAGI TAHUN 2003 HINGGA 2007

Tahun Jumlah aset bank perdagangan (RM Juta)


Sektor 2003 2004 2005 2006 2007
Instrumen deposit 6 744.7 6 664.3 10 092.7 12 036.9 22 764.0
bolehniaga yang
dipegang
Pinjaman 355 610.1 447 453.3 524 722.8 580 355.8 631 893.3
pendahuluan
(362 354.8) (454 117.6) (534 815.5) (592 392.7) (654 657.3)
Aset tetap dan aset 50 999.9 58 255.5 66 439.8 85 262.3 46 269.4
lain di Malaysia
(413 354.7) (512 373.1) (601 255.3) (677 655.0) (700 926.7)
Aset asing 6 484.4 6 556.8 6602.7 10 693.3 13 441.9

Jumlah 419 839.1 518 819.9 607 858.0 688 348.3 714 371.6

(disesuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia,


Mac 2009, Jabatan Perangkaan Malaysia)

# Jadual ada nilai keseluruhan/ Jumlah besar di beri dalam petikan.


# Data yang didapati daripada petikan, perlu dibuat nilai tambah/ tokokan (mesti
Ditunjukkan dalam jadual)

3. Graf Bar Memesong/ Positif dan Negatif Perbezaan ada nilai negatif

MALAYSIA : PERATUS PERUBAHAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN ANTARA


TAHUN 2006 DENGAN TAHUN 2007 DAN DENGAN ANGGARAN TAHUN 2008

Hasil Kerajaan Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 * % %


Persekutuan (RM/Juta) (RM/Juta) (RM/Juta) Perubahan Perubahan
(Tahun (Tahun
2006-2007) 2007-2008 *)
Cukai Syarikat 26 477 30 821 34 806 16.4 12.9

Cukai pendapatan 20 674 22 600 22 235 9.3 -0.6


petroleum
Cukai pendapatan 10 196 12 154 13 365 19.2 10.0
individu
Duti Eksais 8 577 8 500 8 800 -0.9 3.5

Cukai Jualan 6 532 7 144 7 400 9.4 3.6

Lesen/Permit 9 212 9 256 9 608 0.5 3.8

Pendapatan 24 794 33 568 32 568 35.4 -3.0


pelaburan
* Anggaran

9
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

(disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia,


Cara kira peratus perubahan 2007/2008, http://www.treasury.gov.my)

# data yang diberi biasanya nilai mutlak dan pelajar dikehendaki mencari perbezaan
Antara 2 tempoh/tahun samada dalam bentuk unit peratus @ nilai mutlak (ikut soalan)

4. Graf Gabungan

MALAYSIA: KELUASAN KAWASAN PENANAMAN DAN POLA PENGELUARAN


HASIL KELAPA SAWIT MENGIKUT KAWASAN PENANAMAN DARI TAHUN
2003 HINGGA TAHUN 2007 Unit berbeza

Tahun Keluasan Kawasan Penanaman (000 hektar)

Kawasan 2003 2004 2005 2006 2007


Penanaman
Estet 2248.0 2333.6 2414.7 2476.1 2598.9
Kebun Kecil 1554.0 1541.7 1638.6 1689.1 1713.4
Tahun Pengeluaran Hasil Kelapa Sawit (000 tan metrik)

Kawasan 2003 2004 2005 2006 2007


Penanaman
Estet 42 689.5 43 404.9 45 551.8 48 531.6 49 457.1
Kebun Kecil 29 510.5 28 675.6 30 936.8 33 106.4 32 615.5

(Sumber: disesuaikan daripada Buletin Tahunan 2008,


Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

# unit boleh sama untuk kedua-dua pembolehubah @ boleh berbeza


# menunjukkan pembolehubah/ kategori maklumat yang banyak
(2 atau lebih)

10
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

5. Graf Bar Piramid/ Cermin

MALAYSIA: NILAI PERMOHONAN BANTUAN MODAL YANG DITERIMA DAN


YANG DILULUSKAN OLEH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA MENGIKUT
JENIS PROJEK BAGI TAHUN 2010 DAN 2011

Tahun 2010 2011


Projek Nilai permohonan Nilai Nilai Nilai
diterima permohonan permohonan permohonan
(RM/Juta)
diluluskan diterima diluluskan
Peruncitan dan 12.52 4.46 15.13 19.22
Perniagaan
Kerja Kontrak 9.99 3.78 13.92 8.53
Pengangkutan 25.62 23.46 18.4 4.42
Pembinaan 47.93 25.65 98.5 40.81
Pertanian 40.50 18.19 27.12 13.79

(disesuaikan daripada Tabung Modal Pusingan SKM Bantu


Aktiviti Koperasi, Utusan Malaysia, 29 Mac, 2012)

11
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

6. Carta Pai Berbanding

MALAYSIA: PERBELANJAAN PENGIKLANAN MENGIKUT JENIS MEDIA TERPILIH


PADA TAHUN 2006 DAN 2007

Tahun 2006 Tahun 2007


Jenis Media Perbelanjaan Peratus Sudut Perbelanjaan Peratus Sudut
(RM/Juta) (%) (o) (RM/Juta) (%) (o)
Akhbar 2 746 617 57.7 207.67 3 065 218 56.1 201.98
Televisyen 1 477 554 31.0 111.67 1 798 448 32.9 118.51
Radio 203 815 4.3 15.41 241 088 4.4 15.89
Majalah 155 674 3.3 11.77 166 164 3.0 10.98
Iklan Luar 109 327 2.3 8.27 108 162 2.0 7.13
Terminal Jualan 48 844 1.0 3.69 57 855 1.1 3.81
Panggung Wayang 19 540 0.4 1.48 26 267 0.5 1.73
Jumlah 4 761 371 100.0 360.0 5 463 202 100.0 360.0

(disesuaikan daripada Berita Harian, 14 Februari 2008)

Nisbah Jejari = 1.00 : 1.07

Cara mengira nisbah jejari:

Cara mengira nilai peratusan:-

Cara mengira nilai sudut:-

Kata kunci Carta Pai Berbanding :


Jumlah Besar BERBEZA. Jika jumlah besar sama = Carta Pai bertingkat
Memerlukan data nilai mutlak, peratus dan sudut
Kiraan untuk nisbah jejari diperlukan untuk mendapatkan ukuran jejari
setiap bulatan.

12
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

7. Carta Pai Bertingkat

MALAYSIA: PENDAFTARAN BARU KENDERAAN PERSENDIRIAN MENGIKUT


JENIS DAN JUMLAH PENDAFTARAN BULANAN PADA TAHUN 2006

Pendaftaran Baru Kenderaan Persendirian (Unit)


Jenis Kenderaan
Bilangan Kenderaan Peratus Sudut
(%) (o)
Motokar 458 294 47.17 169.8
Motosikal 448 751 46.20 166.3
Kenderaan barang 35 677 3.67 13.2
Teksi dan Kereta Sewa 7 051 0.72 2.6
Kenderaan Lain 19 701 2.03 7.3
Bas 2 039 0.21 0.8
JUMLAH 971 513 100.0 360.0
Bulan Bilangan Kenderaan Peratus Ketinggian
(%) (sm)
Januari 81 932 8.4 0.84
Februari 74 619 7.7 0.77
Mac 95 613 9.8 0.98
April 81 369 8.4 0.84
Mei 84 833 8.7 0.87
Jun 80 491 8.3 0.83
Julai 82 056 8.4 0.84
Ogos 90 741 9.3 0.93
September 84 341 8.7 0.87
Oktober 72 601 7.5 0.75
November 70 383 7.2 0.72
Disember 72 534 7.5 0.75
JUMLAH 971 513 100.0 10.0

(disesuaikan daripada Buletin Perangkaan Bulanan


Malaysia, 2007, Jabatan Perangkaan Malaysia)

Kata kunci Carta Pai Bertingkat:


Jumlah Besar SAMA
Tahun biasanya SATU tahun sahaja
Kiraan untuk bulatan biasa sama seperti kiraan bulatan berbanding tetapi TIDAK
perlu kiraan NISBAH JEJARI
Ketinggian Pai Bertingkat adalah ukuran sm iaitu berdasarkan skala ini: 1 sm=10%
Maklumat Jadual Ketinggian : data nilai mutlak, % dan ketinggian.
o Contoh: 40% = 4 sm, 100% = 10 sm.

13
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

6. STEP 4: MEMBINA MEDIA YANG SESUAI

Pastikan angkubah untuk paksi menegak (Y) dan paksi mendatar (X) adalah sesuai

Graf standard yang digunakan


Skala Y = 22 sm,
Skala X= 18 sm bersamaan (11 kotak besar x 9 kotak besar)

Paksi menegak (Y) dimulakan dengan nilai 0 (sifar)

Tentukan skala yang sesuai bagi paksi-paksi tersebut. Contoh:

Graf Bar/ Garis Kompoun

Paksi menegak (Y) = Nilai terbesar dalam data/jadual


12 sm (6 kotak besar)

Graf Bar/ Garis Komponen

Paksi menegak (Y) = Jumlah terbesar dalam data/jadual


12 sm (6 kotak besar)

Ruang utk
Tajuk dan
Label

12 sm Paksi Y
( 6 kotak ) 22 sm (11 kotak besar)
besar

Ruang utk Ruang utk


Petunjuk sumber
dan skala

Paksi X = 18 sm (9 kotak besar)

# Kertas Graf boleh digunakan secara menegak @ melintang

Contoh kertas graf sebenar

14
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR KOMPOUN

1. kata kunci peratus/ bilangan/ kadar/kuantiti/nilai


2. Kadang-kadang ada perkataan perbandingan digunakan dalam soalan

Contohsoalan:
1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai cukai jualan barangan import
mengikut jenis pada tahun 2010 hingga tahun 2012.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan guna tenaga buruh
mengikut sektor di Malaysia antara tahun 2004 hingga tahun 2006.

Tajuk
(tempat/isu/tahun)
Berhuruf Besar dan
ditengah2
Perlu
Label
diwarnakan
(unit) elakkan
melorek

Nilai
paksi
/skala

Titik
asas Dijarakkan bagi
membezakan tahun

Petunjuk jika
melibatkan Sumber di
negara/negeri kurungkan dan
kena tulis salin bulat2
negara/negeri drp soalan

15
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR KOMPONEN

1. Menunjukkan jumlah atau nilai keseluruhan


Contoh kata kunci: Kategori, klasifikasi, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan, Komposisi,
Jumlah, Amaun, Jumlah keseluruhan, Komponen, Nilai tambah, nilai keseluruhan

Contoh Soalan:
1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan
oleh bank-bank di Malaysia bagi rancangan Malaysia Kelapan bagi tahun 2001 hingga
2005.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai keseluruhan hasil pertanian
mengikut jenis pertanian di negeri-negeri terpilih di Malaysia pada tahun 2012.

# Pembolehubah hendaklah dalam satu kelompok dan terpisah daripada


Kelompok yang lain

16
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR MEMESONG/CERMIN (MUDAH]

1. Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif


Kata Kunci soalan : Peratus Perubahan (%), Perbezaan, Perubahan, membandingkan
Kadar perubahan (jika ada positif dan negatif)
2. Hanya ada 2 tahun sahaja diberi
3. Graf boleh ada petunjuk @ tiada petunjuk

Contoh Soalan:
1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan perbelanjaan modal
mengikut sektor antara tahun 2005 dan tahun 2006.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan kes jenayah komersial
mengikut jenis kesalahan yang dilaporkan di Malaysia antara tahun 2012 dengan tahun 2013

Skala
mesti
sama
( +ve dan
ve)
Ada jarak antara
pembolehubah
yang berbeza

PERLU
ADA
GARISAN

Skala positif dan negatif dan


Skala : 1sm= + 2% terletak di atas petunjuk

17
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR MEMESONG (MUDAH)

PERBEZAAN

Dalam
bentuk
nilai
mutlak

Nota:
Jika soalan minta Perbezaan/ Perbezaan jumlah maka,
graf dibina berdasarkan nilai mutlak bukan peratusan

CARA 1
MENGGUNAKAN PETUNJUK

18
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR MEMESONG (MUDAH)

PERATUS PERUBAHAN (%)

Dalam
bentuk
peratus

Kalau kata
kunci peratus
perubahan,
BOLEH tiada
unit (%)

Skala: 1 sm = + 10 %

CARA 1:
MENGGUNAKAN PETUNJUK

19
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR MEMESONG (MUDAH)

KADAR PERUBAHAN (%)

Dalam
bentuk
peratus

Satu
warna
sahaja

CARA 2:
TIDAK MENGGUNAKAN PETUNJUK

20
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR MEMESONG/CERMIN (KOMPOUN]

1. Tahun perbandingan diberi lebih daripada 2 tahun


2. Kata kunci sama seperti graf bar memesong mudah

Contoh Soalan:

1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi pelbagai sektor
di Malaysia antara tahun 1998 hingga 2001.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan bilangan penggunaan air industri
mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia antara tahun 2008, 2009 dan 2010.

Dirapatkan bagi
kelompok yang sama

Skala
mesti
sama
( +ve dan
ve)
Dijarakkan

21
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR PIRAMID KOMPOUN

1. Kata kunci lebih daripada Satu tahun.


2. Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan
3. Paksi mendatar untuk menunjukkan jumlah sesuatu perkara yang bersifat Pembolehubah
Contoh jumlah kes.
4. Paksi menegak untuk pembolehubah bersifat tetap seperti tahun, umur, negeri

Bar mesti jarak dengan Paksi X dan


dirapatkan antara bar (dlm
pembolehubah yang sama)

22
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF PIRAMID KOMPONEN

1. Kata kunci Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan
2. Paksi mendatar untuk menunjukkan jumlah sesuatu perkara yang bersifat Pembolehubah
Contoh jumlah kes.
3. Paksi menegak untuk pembolehubah bersifat tetap seperti tahun, umur, negeri
4. ada 2 @ lebih tahun
5. ada kata kunci graf komponen

Contoh Soalan:
1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pelajar yang memasuki tingkatan 1
di Pulau Pinang mengikut jantina dan etnik bagi tahun 2003, 2004, dan 2005 (2 @ lebih
tahun)

DIJARAKKAN

23
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR PIRAMID UMUR (MUDAH)

1. Kata kunci- Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan
2. hanya satu tahun sahaja
3. Ada perkataan mengikut kumpulan umur (bar dirapatkan)/ jantina/ tahun/ kaum/ ras

Label boleh berada di kedua-dua


belah kiri kanan @ di tengah-tengah Bar mesti rapat dengan Paksi X dan
tidak boleh dijarakkan antara bar

Nota:
Jika graf piramid umur mudah seperti diatas, BOLEH
tidak perlu petunjuk dan gunakan satu warna sahaja

Nota:
Jika graf piramid selain daripada piramid umur
mudah, perlu ada petunjuk.

24
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

PIRAMID UMUR (KOMPOUN)

1. Kata kunci- Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan
2. Ada 2 tahun @ lebih
3. Ada perkataan mengikut kumpulan umur (bar dirapatkan)/ jantina/ tahun/ kaum/ ras

1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pertumbuhan tenaga buruh di Sabah dan Sarawak
mengikut kumpulan umur antara tahun 2000 dengan tahun 2006

MALAYSIA:

BAR UMUR INI


DIJARAKKAN
SEBAB GRAF
UMUR
KOMPOUN

25
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF PIRAMID UMUR (KOMPONEN)

1. Kata kunci Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan
2. ada satu tahun sahaja DAN ada kata kunci graf komponen
3. Ada perkataan mengikut kumpulan umur (bar dirapatkan)/ jantina/ tahun/ kaum/ ras

Contoh Soalan:

1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah peratusan lelaki dan perempuan mengikut
lingkungan umur dan etnik di Malaysia pada tahun 1999. (ada satu tahun saja)

MALAYSIA:

BAR UMUR
DIRAPATKAN

Tak perlu
ada unit %

26
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF GARIS MUDAH/KOMPOUN


1. Beza graf garis dengan Braf Bar ada perkataan seperti
Arah aliran, aliran, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar, kadar perubahan,
indeks, tred aliran, kadar pertumbuhan, pertumbuhan, imbangan dagangan, pelunjuran,
perubahan, saham, unjuran, komposit, bursa

(Jika dalam soalan tiada ditulis perkataan graf garis, selepas perkataan menunjukkan.....
ada (kata kunci graf garis).

2. Selalunya banyak tahun diberi


3. pembolehubah selalunya banyak

Soalan:
1. sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan aliran perbelanjaan mengurus kerajaan
persekutuan bagi tahun 1996 hingga tahun 2001.

2. Sediakan graf garis untuk menunjukkan perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan


bagi tahun 1996 hingga tahun 2001

27
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF GARIS MEMESONG (MUDAH)


(Positif dan negatif)
Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif
Hanya jika ada perubahan positif dan negatif sahaja, jika tiada dianggap mana-mana graf diatas.

Kata kunci:
Peratus Perubahan (%), Perbezaan, Perubahan, Kadar perubahan (jika ada positif dan
negatif) dan Membandingkan.

28
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF GABUNGAN MEMESONG

29
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF GARIS KOMPONEN


1. Untuk menunjukkan jumlah atau nilai keseluruhan

2. Gabungan kata kunci garis dan komponen

MALAYSIA: JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN


DARI TAHUN 2001 HINGGA TAHUN 2005

Jumlah perbelanjaan
mengurus (RM/ juta)
50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2001 2002 2003 2004 2005
Mesti rapat Tahun
ke paksi y
Skala: 1 sm = RM5000 juta

Petunjuk: Paksi Y kanan


Gaji hanya perlu
Khidmat bayaran hutang satu garisan
Bekalan dan perkhidmatan
Perbelanjaan mengurus
yang lain
perkhidmatan
Pencen dan ganjaran
Pemberian kepada Kerajaan Negeri
Subsidi

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada


Laporan Ekonomi 2001-2005)

30
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF BAR GABUNGAN (KOMPOUN)

1. Menunjukkan 2 elemen yang berbeza namun saling berkaitan


2. Menunjukkan kategori maklumat yang banyak (2 atau lebih)
3. Terdapat unit yang berbeza @ sama
4. Gabungan graf kompoun dan garis
Contoh :
Jumlah isi rumah (ribu orang) dan kadar kemiskinan (%) Pembolehubah
pertama = graf bar
Contoh soalan: kompoun

1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport dan import
serta harga petroleum mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pendapatan kasar bulanan isi rumah
mengikut etnik dan pola mengikut strata petempatan pada tahun 2006 hingga 2010.
Pembolehubah
kedua
= graf garis
kompoun

Nilai unit
yang
sama @
berbeza

Selalunya pembolehubah yang pertama adalah graf bar,


manakala pembolehubah yang ke dua adalah graf garis

31
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

GRAF GABUNGAN KOMPONEN


1. Bertujuan untuk menunjukkan dua pembolehubah yang berbeza namun saling berkaitan
2. Gabungan bar komponen dan garis
3. Braf bar menunjukkan jumlah satu-satu pembolehubah

Contoh
unit
berbeza

Nota:
Jika unit berbeza, label pada graf (paksi Y) perlu ada 2
label yang berbeza (kiri dan kanan)

32
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

CARTA PAI BERBANDING

1. Menunjukkan perbezaan/perbandingan atau


2. import/eksport bagi tempoh satu tahun
3. Tempoh/tahun selalunya satu atau lebih

Contoh Soalan:

1. Sediakan carta pai yang sesuai untuk menunjukkan perbezaan prestasi industri sawit
Malaysia pada tahun 2013. (walaupun tahun hanya satu tetapi ada perkataan
perbezaan sudah menunjukkan ada perbandingan)

2. Bina carta yang sesuai untuk menunjukkan eksport komoditi terpilih Malaysia pada
tahun 2000 dan 2002

Panjang=
3.5 4.0 sm

Nota:
Panjang jejari carta pai di sebelah kiri adalah antara 3.5
hingga 4.0 sm panjang yang mewakili nisbah jejari 1: X

33
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

CARTA PAI BERTINGKAT

Menunjukkan perbezaan dari segi pembolehubah bagi sesuatu carta.


Jumlah besar sama
Hanya satu tahun/ tempoh diberi

Contoh Soalan:
1. Sediakan carta yang sesuai untuk membezakan jumlah pegawai dan anggota polis
Malaysia (PDRM) mengikut etnik dan kelayakkan akademik bagi pengambilan baru yang
dilaporkan sehingga tahun 2009.
Pembolehubah
banyak

Dalam
peratus

Ketinggian =
10 sm
(1 sm=10%)
Satu warna
sahaja

wajib tulis

34
Modul Alih Bentuk Komunikasi, Penggal 2, 2016 -email: rasahati11@gmail.com

Perkara yang perlu disemak sebelum graf dihantar .

Tajuk Tajuk mesti ada 3 perkara: Disemak:


1) Tempat (Negara),
2) Perkara/isu
3) Masa / Tahun / Tempoh
Ditulis dengan semua HURUF BESAR, pada bahagian atas
dan terletak ditengah graf

Titik Asas 0 Titik Asas 0 untuk Garis Garis , Graf Bar dan Carta pai

Petunjuk Petunjuk Tidak lebih 2 baris


Jangan lupa petunjuk garis untuk graf gabung
Warna petunjuk mestilah mengikut urutan bar.
Sumber Sumber disalin sepenuhnya dari soalan + ( )
Ditulis di bahagian bawah kanan graf/carta pai,
Sebaik-baiknya sebaris dengan baris akhir petunjuk

Nilai Nilai Peratusan % dan bukan nilai sudut dilabel dalam


(carta pai Carta Pai
saja) Peratus % carta pai - 2 titik perpuluhan
Anggaran Pastikan perkataan anggaran / jangkaan/ ramalan
ditulis pada tahun yang diberi (jika ada ditulis dalam
soalan)
Contoh: Anggaran tahun 2012

Isi Semak semula isi/ bar.


Jangan tertinggal satu bar pun sebab markah penalti akan
dikenakan.

Label Pastikan label x dan y dilabel dengan lengkap


Paksi X mewakili pembolehubah seperti tahun, bulan,
umur, bidang, sektor, dan kategori.
Paksi Y mewakili kuantiti, (ribu tan matrik, juta orang
dsb) dan nilai (peratus %, RM)
Cth : Jumlah pengeluaran (tan metrik)
Setiap carta pai bandingan mesti ada label untuk perkara
yang mewakilinya.
Carta Pai bertingkat- mesti ada label di bahagian atas carta
pai (permukaan) dan bahagian menegak (badan)

Skala Graf Garis , Graf Bar:-


o I cm = X unit yg ditanya (1000 orang / RM 10 juta )
Carta Pai
Nisbah jejari 1: n (tiada unit )
Formula
Punca kuasa dua Jumlah Carta Kanan
Punca kuasa dua Jumlah Carta Kiri

35