Anda di halaman 1dari 6

PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

2.0 KAEDAH PENGAJARAN UNTUK KANAK-KANAK


MASALAH BAHASA

Kaedah : Penceritaan
Aktiviti : Bercerita dengan menggunakan boneka

2.1 PENGENALAN
Puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Ahli sejarah
telah menyatakan bahawa boneka ini telah dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum
Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Mereka telah menggunakan kayu, tanah
liat atau tulang binatang untuk mencipta boneka. Namun, boneka yang lebih cantik
pada ketika itu adalah boneka yang diperbuat daripada lilin dan gading gajah. Pada
zaman itu, boneka direka bukan bertujuan untuk membuat permainan bagi golongan
kanak-kanak tetapi untuk tujuan keagamaan. Oleh itu, bentuk bonekanya adalah
buruk, menyeramkan dan menakutkan sehingga kanak-kanak enggan memilikinya.
Boneka pertama yang lengkap dengan lengan dan kaki dan dapat digerak-gerakkan
telah dibuat pada 600 tahun sebelum Masihi.

Di barat iaitu di Kota Nurembergm, Augsburg dan Sonneberg Jerman, boneka


telah dibuat sebagai alat permainan kanak-kanak bermula pada abad ke-15. Boneka
tersebut telah diperbuat daripada kayu, lilin dan tanah liat serta dipakaikan pakaian
wanita Jerman. Pada abad ke-16, Belanda telah mencipta boneka daripada gelas
dan boleh digerakkan seolah-olah boneka itu hidup. Boneka telah diperkemaskan
dengan rambut pada tahun 1675. Pada 1710 pula, sebuah kilang membuat boneka
telah berjaya membuat boneka yang menangis kemudian boneka yang boleh
berjalan pada tahun 1735.

Amerika telah berjaya mencatat rekod dunia dengan menjadi negara pencipta
boneka terbesar di dunia di akhir Perang Dunia I. Kemudian, boneka direka menjadi
lebih cantik kerana boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengerdip
lengkap dengan bulu matanya, dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan
giginya yang rapi dan boleh makan dan minum sendiri. Oleh itu, boneka-boneka ini
telah dijual dengan harga yang mahal di pasaran.

4
PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Terdapat pelbagai jenis boneka seperti boneka lidi, wayang kulit, boneka
bertali, bertongkat dan bertopeng, boneka sarung tangan dan boneka jari. Aktiviti
bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau
maklumat dengan lebih berkesan. Dengan ini, murid-murid akan lebih menghayati
dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan
diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Pengaplikasian permainan
boneka akan mendedahkan murid yang mengalami masalah bahasa untuk
berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam
penciptaan cerita, dan merangsang imaginasi.Selain itu, penggunaan boneka juga
mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secara kumpulan. Pemain akan
mencuba untuk menghidupkan watak objek yang dapat dijadikan boneka itu sama
ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau tanpa sebarang sebarang
dialog.

Guru boleh mengaplikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka


dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai tema yang
dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna, pengetahuan sains,
dan pengajaran bahasa. Bagi menjalani aktiviti ini di dalam kelas, guru mempunyai
dua pilihan untuk melaksanakannya. Pertama, guru perlu memilih untuk bercerita
terlebih dan mencipta skrip terlebih dahulu, kemudian guru membina boneka
berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Kedua, guru menggunakan boneka
yang akan menjadi watak dalam cerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan
kepada guru di samping meningkatkan daya kreativiti murid-murid kerana mereka
perlu berlakon secara spontan tanpa disediakan skrip.

5
PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

2.2 CARA UNTUK MEMBUAT STICK PUPPET

Alat atau bahan yang diperlukan:

1. Batang aiskrim 3. Benang 9. Pensel


yang berwarna 4. Gam 10. Pemadam
warni 5. Gunting 11. Pita pelekat
2. Foam 6. Kotak 12. Pensel warna
yangberwarna 7. Kain bercorak
warni 8. Pembaris

Cara untuk melaksanakannya:

Langkah pertama Membuat stick puppet

1. Lukis bentuk seekor haiwan dan coraknya seperti corak badan, mata, mulut
dan gigi haiwan di atas foamyang berbeza warna warni.
2. Gunting mengikut bentuk badan haiwan dan coraknya.
3. Gam semua corak di atas badan haiwan tersebut.
4. Gamkan haiwan yang telah siap di batang aiskrim sehingga menghasilkan
stick puppet seperti dalam Rajah 1.

Rajah 1 : Stick puppet katak

5. Ulang langkah satu hingga empat untuk haiwan yang lain pula seperti dalam Rajah 2.

6
PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Rajah 2 : Stick puppet haiwan yang telah siap

Langkah kedua Membuat pementasan

1. Mengukur di kepingan kotak untuk membuat bahagian tingkap.


2. Gunting mengikut ukuran yang telah dilukis di atas kepingan kotak tersebut.
3. Gunting helaian kain yang bercorak untuk membuat langsir.
4. Melukis corak tingkap dan warnakannya dengan menggunakan pensel warna.
5. Lekatkan kain bercorak yang telah digunting itu di kotak dengan
menggunakan pita pelekat.
6. Pementasan tingkap yang telah siap adalah seperti Rajah 3.

Rajah 3 : Pementasan untuk aktiviti bercerita dengan menggunakan boneka

5
PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

2.3 PERSEMBAHAN STICK PUPPET

Aktiviti ini dilakukan di tempat yang lapang supaya murid berasa selesa
untuk melakonkan watak boneka masing-masing. Selain itu, kotak persembahan
juga diletakkan di atas permaidani agar murid berasa lebih selesa semasa duduk
menghadap kepada pentas boneka mereka. Susun atur boneka juga disusun
megikut kesesuaian bercerita. Setelah aktiviti ini selesai dijalankan semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran, pentas persembahan hendaklah diletakkan di sudut
komponen kreativiti dan estetika atau sudut bahasa. Hal ini dapat menggalakkan
murid-murid untuk terus berlakon dan bercakap dengan betul apabila mereka
bermain bersama-sama rakan sekelas.

Terdapat teknik untuk menyampaikan cerita bersama boneka. Pertama,


sebelum murid-murid memulakan lakonan mereka, guru boleh menggerak lakonkan
boneka dengan berdialog secara selari dengan duduk di hadapan kanak-kanak
tanpa menggunakan pentas. Sekiranya perlu, guru boleh mendapatkan khidmat
pembantu menggerakkan lakonan bonekanya. Kedua, semasa bercerita, gerak
lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan
kanak-kanak.Kedudukan keluar masuk pentas,jarak serta pertukaran masa dan
waktuboneka di pentas perlu diambil kira. Muzik latar boleh digunakan untuk
menjadikan cerita lebih menarik dan murid-murid lebih semangat untuk melakonkan
watak mereka.

Rumusan

6
PKUK 3013 BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda murid untuk


memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran
lisan, kefahaman dan membina sebuah karangan. Guru perlu lebih kreatif terutama
dalam penyediaan bahan.Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran
dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan daya
kreativiti,perkembangan komunikasi dan bahasa,sosio emosi, menambah ilmu
pengetahuan dan juga pengalaman. Kepentingan boneka dan hubungannya dengan
kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-
kanak, menghubungkaitkan dengan keseronokan,meningkatkan perhatian kanak-
kanak dan meredakan tekanan, meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak
disamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.
Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan
penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Perancangan rapi dan
mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar
relevan dengan apa yang dihasratkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan
diperlukan untuk mengimbangi ciriciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap
mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan boneka akan menjadi
lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watakwatak yang bersesuaian
dengan jalan cerita.

http://cikamal.com/penggunaan-boneka-dalam-membantu-
perkembangan-bahasa-awal-kanak-kanak.html

http://www.mybukhari.net/wp-content/uploads/2012/02/Nota-
Boneka.pdf

Anda mungkin juga menyukai