Anda di halaman 1dari 9

ANALISIS DISTRAKTOR/ JAWAPAN YANG TIDAK BETUL

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
1 Rendah 1 8
RUMUSAN
A Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 6 3
2 Rendah 3 1 5
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
B Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
D Distraktor yang lemah kerana murid prestasi tinggi memilih jawapan ini.

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 3 6
3 Rendah 2 2 2 3
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana lebih ramai murid prestasi tinggi memilih
A
jawapan ini.
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
B
jawapan ini
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
C
jawapan ini
Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 8
4 Rendah 4 1 4
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
B Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
5 Rendah 7 1 1
RUMUSAN
B Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
C Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
6 Rendah 1 8
RUMUSAN
A Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
C Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Item Kumpulan A B C D
Tinggi 6 1 2
7 Rendah 2 5 1 1
RUMUSAN
A Distraktor yang baik kerana ramai murid lemah yang memilih jawapan ini
Distraktor yang lemah kerana murid lemah dan tinggi ada yang memilih
C
jawapan ini
Distraktor yang lemah kerana murid lemah dan tinggi ada yang memilih
D
jawapan ini

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 8
8 Rendah 4 2 3
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Distraktor yang lemah kerana murid lemah dan tinggi ada yang memilih
C
jawapan ini

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 3 3 2
9 Rendah 1 1 4 3
RUMUSAN
Distraktor yang lemah kerana murid prestasi tinggi lebih ramai yang memilih
B
jawapan ini
C Distraktor yang baik kerana lebih ramai murid lemah memilih jawapan ini
D Distraktor yang baik kerana lebih ramai murid lemah memilih jawapan ini
Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 8
10 Rendah 4 1 4
RUMUSAN
A Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
C Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
Distraktor yang lemah kerana murid prestasi tinggi lebih ramai memilih
D
jawapan ini. Pilihan ini telah mengelirukan murid prestasi tinggi.

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
11 Rendah 6 3
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
D
jawapan ini

Item Kumpulan A B C
Tinggi 9
12 Rendah 1 7 1
RUMUSAN
A Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
C Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
13 Rendah 3 6
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
C Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 8
14 Rendah 5 1 3
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid lemah yang
A
memilih jawapan ini
B Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
D Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 1 2 6
15 Rendah 4 2 3
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid lemah yang
A
memilih jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
C Distraktor yang lemah kerana dipilih oleh kedua-dua kumpulan
Item Kumpulan A B C
Tinggi 3 6
16 Rendah 7 1 1
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
B Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 6 3
17 Rendah 2 2 5
RUMUSAN
A Distraktor yang baik kerana murid lemah memilih jawapan ini
C Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih ramai murid lemah yang
D
memilih jawapan ini

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
18 Rendah 2 7
RUMUSAN
A Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
B Distraktor yang baik kerana murid lemah memilih jawapan ini
C Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Item Kumpulan A B C D
Tinggi 2 4 3
19 Rendah 2 5 2
RUMUSAN
A Distraktor yang lemah kerana kedua-dua kumpulan memilih jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
C
jawapan ini

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
20 Rendah 3 3 2 1
RUMUSAN
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
A
jawapan ini
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
B
jawapan ini
C Distraktor yang agak baik kerana ada murid lemah yang memilih jawapan ini
PERBINCANGAN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat saya telah berjaya membina distraktor


yang baik dalam kebanyakan item-item saya. Namun demikian masih banyak lagi ruang
yang boleh saya perbaiki contohnya bagi pilihan jawapan yang langsung tidak dipilih oleh
murid yang lemah, saya perlu memikirkan distraktor lain supaya dapat menarik minat murid
yang lemah untuk memilih jawapan tersebut.

Saya secara khusus sangat berpuas hati dengan item no 11 dimana kesemua murid
prestasi tinggi dapat menjawab item itu dengan betul manakala murid yang lemah banyak
yang diganggu dengan distraktor.

11.

Antara yang berikut, yang manakah BUKAN ciri tumbuhan itu?

A. Berbuah

B. Berakar serabut

C. Batang berkayu

D. Hidup di darat

Item Kumpulan A B C D
Tinggi 9
11 Rendah 6 3
RUMUSAN
A Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
jawapan ini
B Distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan
Distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid lemah yang memilih
D
jawapan ini

Distraktor A merupakan distraktor yang sangat baik kerana dipilih oleh 6 orang murid
lemah manakala pilihan D pula dipilih 3 murid lemah. Tiada seorang pun murid kumpulan
lemah yang berjaya menjawab item 11. Namun demikian saya berpendapat hal ini kerana
murid yang lemah tidak melihat dengan teliti perkataan BUKAN pada soalan tersebut.
Gambar buah pisang yang jelas dan juga distraktor A yang memberikan pilihan berbuah
membuatkan murid lemah segera memilih A sebagai pilihan jawapan.

Selain itu, saya juga berpendapat bahawa murid kumpulan prestasi tinggi perlu untuk
memantapkan pengetahuan mereka dengan diberikan pelbagai lagi latihan pengayaan
supaya mereka tidak akan memilih distraktor-distraktor yang hampir sama dengan jawapan
kunci/ jawapan sebenar.

Anda mungkin juga menyukai