Anda di halaman 1dari 3

INDEKS KESUKARAN (IK) DAN INDEKS DISKRIMINASI (ID) BAGI

SETIAP ITEM OBJEKTIF

INDEKS ARAS KESUKARAN INDEKS


ITEM PENTAFSIRAN ITEM
KESUKARAN ITEM DAN DISKRIMINASI
UJIAN DAN KEPUTUSAN
(IK) KEPUTUSAN (ID)
Diskriminasi positif
26 IItem terlalu mudah. 98
1. = 0.96 = 0.11 yang rendah.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Item sederhana. Diskriminasi positif
15 65
2. = 0.55 Sesuai dan boleh = 0.11 yang rendah.
27 9
diterima. Item perlu diubahsuai.
Item sederhana. Diskriminasi positif
17 63
3. = 0.63 Sesuai dan boleh = 0.33 yang sederhana.
27 9
diterima. Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
14 84 yang tinggi.
4. = 0.52 Sesuai dan boleh = 0.44
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Diskriminasi positif
25 IItem terlalu mudah. 97
5. = 0.92 = 0.22 yang sederhana.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
26 IItem terlalu mudah. 98
6. = 0.96 = 0.11 yang rendah.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Item sederhana. Diskriminasi positif
19 65
7. = 0.70 Sesuai dan boleh = 0.11 yang rendah.
27 9
diterima. Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
18 83 yang tinggi.
8. = 0.67 Sesuai dan boleh = 0.56
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Diskriminasi positif
4 Item terlalu sukar. 21
9. = 0.15 = 0.11 yang rendah.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi negatif.
Item sederhana.
8 24 Prestasi kumpulan
10. = 0.30 Sesuai dan boleh = 0.22
27 9 rendah lebih baik
diterima.
berbanding kumpulan
pencapaian tinggi.
Item perlu dibuang.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
13 90 yang tinggi.
11. = 0.48 Sesuai dan boleh = 1.0
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Diskriminasi positif
22 IItem terlalu mudah. 97
12. = 0.81 = 0.22 yang sederhana.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
22 IItem terlalu mudah. 96
13. = 0.81 = 0.33 yang sederhana.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
13 83 yang tinggi.
14. = 0.48 Sesuai dan boleh = 0.56
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Item sederhana. Diskriminasi positif
10 63
15. = 0.37 Sesuai dan boleh = 0.33 yang sederhana.
27 9
diterima. Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
10 61 yang tinggi.
16. = 0.37 Sesuai dan boleh = 0.56
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Diskriminasi positif
Item sederhana.
14 62 yang tinggi.
17. = 0.52 Sesuai dan boleh = 0.44
27 9 Item amat sesuai
diterima.
diterima.
Diskriminasi positif
25 IItem terlalu mudah. 97
18. = 0.93 = 0.22 yang sederhana.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Diskriminasi positif
6 Item terlalu sukar. 32
19. = 0.22 = 0.11 yang rendah.
27 Ubahsuai item. 9
Item perlu diubahsuai.
Item sederhana. Diskriminasi positif
20 92
20. = 0.74 Sesuai dan boleh = 0.78 yang tinggi.
27 9
diterima. Item amat sesuai
diterima.