Anda di halaman 1dari 10

KSSM TINGKATAN 2 (SENI LUKISAN)

FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kelas 2 ADIL Masa 8.00-9.00 PAGI Catatan


Mata Pelajaran Bil Pelajar 30 ORANG (Contoh )
Tajuk Seni Lukisan BBM: kertas
Standard Kandungan 2.1 Persepsi Seni dalam Seni Lukisan lukisan, slide
Pemahaman terhadap konsep Seni Lukisan dalam bidang Seni
Halus. ABM: berus,
Standard 2.1.1 Menjelaskan definisi lukisan warna air,
Pembelajaran 2.1.2 Memperihalkan tentang perkembangan pallete
seni lukisan dari aspek:
(i) Sejarah Lukisan Gua Tempatan PAK21:
(ii) Pelukis Tempatan berpusatkan
(iii) Karya Lukisan Pelukis Tempatan murid, hot seat,
Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat: TP1 dan TP 2 gallery walk
i. Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Lukisan
Aktiviti I)Induksi : EMK:
Tayangan multimedia tentang perkembangan
Bahasa
contoh karya pelukis Tempatan
- Soal jawab Nilai murni
- Perbincangan

II)Perkembangan :
Aktiviti secara kolaboratif melalui kaedah:
- Murid dibahagikan tugas kepada 4 iaitu sebagai ketua kumpulan,
pencatat, penjaga masa dan pembentang.
-Murid secara kumpulan mengumpul maklumat dari buku teks.
- Murid yang bertugas sebagai pencatat menulis maklumat dalam
bentuk i-THINK pada kertas sebak.
- Murid yang bertugas sebagai penjaga masa memastikan ahli
kumpulan menepati masa.
- Murid menjalankan aktiviti Gallery Walk.

III)Rumusan :
- Guru membuat rumusan hasil aktiviti yang dibentangkan oleh
setiap kumpulan.
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang
dirancang dan diberi latihan penggayaan, manakala_____/______
orang pelajar tidak mencapai objektif dan diberikan latihan
pengukuhan

KSSM TINGKATAN 2
(SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT PERMAINAN RAKYAT DAN ALAT DOMESTIK
FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kelas 2 OLIMPIK Masa 9.00 - 10.00 PAGI Catatan


Mata Pelajaran PEND. SENI VISUAL Bil Pelajar 18/22 (Contoh )
Tajuk Seni Ragam Hias Pengankutan, Alat Permainan Rakyat, dan Alat BBM: kertas
Domestik. lukisan, slide
Standard Kandungan 1.2 Ekplorasi dalam seni ragam hias alat permainan
1.3 Ekspresi seni dalam seni ragam hias alat permainan rakyat. ABM: berus,
Standard 1.2.1 Mengenal pasti tokoh Seni Ragam Hias: Alat Permainan Rakyat warna air, pallete,
Pembelajaran bahan-bahan
1.2.2 Meneroka motif Seni Ragam Hias : Alat Permainan Rakyat terbuang, gam,
gunting.
1.3.1 Menghasilkan dokumentasi perkembangan Seni Ragam Hias
pengankutan, alat permainan rakyat. PAK21:
Objektif Di akhir pembelajaran: berpusatkan
murid, gallery
iv. Mereka cipta bentuk dan ragam hias yang baru menggunakan bahan walk
terbuang. (TP 5)
Aktiviti I)Induksi :
Tayangan Multimedia Festival Pertandingan/ Cara-cara membuat Wau
(Youtube)

II)Perkembangan :
Komunikasi guru dengan murid
-Murid diberi edaran contoh ragam hias dan rekabentuk beberapa wau.
-Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
-Murid diminta untuk membuat inovasi terhadap ragam hias dan reka
bentuk wau sedia ada.

Komunikasi murid dengan Murid


-murid menjana idea dengan membahagikan tugasan. EMK:
Kreativiti dan
Murid dengan Bahan Inovasi
-murid menghasilkan reka bentuk dan ragam hias yang dibincangkan
bersama ahli kumpulan.

III)Rumusan :
-aktiviti Gallery Walk
-Sesi Apresiasi dan kritikan
Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang dirancang
dan diberi latihan penggayaan, manakala_____/______ orang pelajar
tidak mencapai objektif dan diberikan latihan pengukuhan

KSSM TINGKATAN 2 (SENI CATAN)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kelas 2 Melur Masa 8:00 ~ 9:00 pagi Catatan


Mata Pelajaran PSV Bil 30 orang (Contoh )
Pelajar BBM: kertas
Tajuk Seni Catan Teknik-teknik Catan lukisan, warna
Standard 3.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Catan air
Kandungan
Standard 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan media dan
Pembelajaran teknik
dalam penghasilan seni catan
Objektif 1) Murid dapat mengenalpasti 5 jenis teknik penghasilan
catan cat air TP 1
2) Murid dapat mengaplikasikan 5 teknik catan cat air
TP 3

Aktiviti I)Induksi : Tayangan video artis sedang menghasilkan


catan

II)Perkembangan : ABM: LCD


a)Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan projektor,
b) Murid membuat perbincangan pemilihan teknik berus, pallete
c) Murid menghasilkan catan dengan teknik pilihan
PAK21:
III)Rumusan : Murid dapat menyatakan 3/5 teknik catan berpusatkan
murid: gallery
walk
Refleksi Seramai 25/30 orang murid dapat menghasilkan catan peta ithink :
dengan teknik yang dipilih, manakala 5/30 orang murid perlu peta alir,
mendapat bimbingan daripada guru.
EMK:

KSSM TINGKATAN 2 (CETAKAN TIMBULAN)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

KELAS 2 APPLE MASA 9-10 AM CATATAN


M/PELARAN PSV BIL PEL 20 BBM : B.TEKS,
TAJUK CETAKAN TIMBULAN BAJU, CONTOH
STANDARD 4.1 PERSEPSI SENI DALAM SENI CETAKAN CETAKAN
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.1 4.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF DI AKHIR PEMBELAJARAN TP 1/2/
i) BOLEH MENJELASKAN DEFINISI, SEJARAH ,
TOKOH, DAN KARYA SENI CETAKAN
AKTIVITI SET INDUKSI
1. MENUNJUKKAN CONTOH PELBAGAI JENIS CETAKAN
(CETAKAN PADA BAJU)
PERKEMBANGAN
1. SECARA KOLABARATIF MURID DIBAHAGIKAN KEPADA ABM : KERTAS
4 KUMPULAN MAHJUNG,
KUMP 1. DEFINISI KUMP 2. SEJARAH MARKER PEN,
KUMP 3. TOKOH KUMP 4. KARYA MASK TAPE.
RUMUSAN
1. MURID DAPAT MENJELASKAN KESELURUHAN PAK 21:
MELALUI SESI PEMBENTANGAN DIBUAT. BERPUSATKAN
REFLEKSI SERAMAI 16/20 ORANG PELAJAR DAPAT MENCAPAI OBJEKTIF MURID, TRAFFIC
MANAKALA 4 ORG LAGI DIBIMBING GURU. LIGHT

KSSM TINGKATAN 2 (REKA BENTUK LANDSKAP)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Kelas 2 amanah Masa 2.00-3.00 ptg Catatan
Mata Pelajaran PSV Bil Pelajar 21 (Contoh )
Tajuk Reka Bentuk Landskap BBM: kertas A4,
Standard 5.1 Persepsi seni dalam reka bentuk landskap kertas majung
Kandungan - Pemahaman terhadap reka bentuk landskap
dalam bidang reka bentuk. ABM: alat tulis
Standard 5.1.1 Memperihalkan sejarah perkembangan reka bentuk
Pembelajaran landskap. PAK21: berpusatkan
5.1.2 Menjelaskan prinsip reka bentuk landskap murid, peta ithink :
Objektif Diakhir pembelajaran murid dapat: peta bulatan
i. Menjelaskan 2/2 jenis landskap
TP1/2 EMK:
ii. Menghuraikan peranan dan fungsi 2/2 jenis 1. Kelestarian
landskap TP/3 alam sekitar
Aktiviti I)Induksi : 2. Nilai murni
1. Guru membawa murid melawat sekitar kawasan
sekolah
- Murid diminta untuk menyatakan jenis landskap
yang ditunjukkan oleh guru.

II)Perkembangan :
1. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap
kumpulan diberikan tugasan untuk mencari jenis
landskap kejur dan landskap lembut
2. Murid membentangkan hasil tugasan dengan
memberikan respon terhadap penerokaan jenis-jenis
landskap di kawasan persekitaran sekolah.

III)Rumusan :
1. Guru membuat rumusan hasil daripada perbentangan
dan respon murid.

Refleksi Seramai _____/______orang pelajar mencapai objektif yang


dirancang dan diberi latihan penggayaan,
manakala_____/______ orang pelajar tidak mencapai objektif
dan diberikan latihan pengukuhan

KSSM TINGKATAN 2 (REKA BENTUK INDUSTRI)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kelas 2A Masa: 1.10-2.10 TP Catatan


Mata pelajaran Pendidikan seni Bil. Pelajar: 26
visual orang
Tajuk Reka bentuk industri BBM: kertas A4,
buku aktiviti,
contoh gambar
7.1Persepsi seni dalam reka bentuk
Standard
industri
kandungan
7.1.1 Memperihalkan sejarah
Standard
perkembangan reka bentuk industri
pembelajaran 1
7.1.2 menjelaskan prinsip reka bentuk ABM:
industri dari aspek Slide Power
i) Bidang Reka Bentuk Industri: Point, Traffic light
a. Reka Bentuk Produk
b. Reka Bentuk Perabut
c. Reka Bentuk Automotif 2
ii) Peranan dan fungsi
iii) Prinsip dan elemen
iv) Ergonomik

Objektif
Menjelaskan sejarah dan prinsip reka
bentuk industri
1. Tayangan Multimedia 2 PAK1:
2.Mengklafikasikan pelbagai jenis berpandukan
gambar mengikut bidang industri murid, peta I
3. Perbincangan (dua hala murid dan think,
murid tentang peranan dan fungsi setiap peta bulatan ,
bidang reka bentuk industri) gallery walk
Aktiviti
Refleksi Seramai / orang mencapai objektif EMK:
yang dirancang, manakala / orang
murid tidak mencapai objektif.

KSSM TINGKATAN 2 (SENI SERAMIK)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Kelas 2 Merak Masa 8.30 9.30 Catatan
Mata Pelajaran PSV Bil Pelajar 24
Tajuk Seni Seramik BBM: Gambar
Standard Kandungan Persepsi seni dalam seramik Tembikar(Puzzle),
Standard Murid Dapat : Kad Imbasan
Pembelajaran 1) Menjelaskan prinsip asas Seni Seramik (jenis-jenis teknik
2) Menyatakan Jenis Seni Seramik penghasilan
i- Tradisional tembikar
ii- Kontemporari a) Teknik
3) Menerangkan teknik Seni Seramik : Lingkaran
i- Teknik Picit b) Teknik
ii- Teknik Lingkaran Picit
iii- Teknik Kepingan c) Teknik
Objektif Murid dapat menjelaskan secara lisan prinsip asas, jenis, alatan, Kepingan
bahan dan teknik menghasilkan Seni Seramik TP2
Aktiviti I)Induksi :
Murid melihat tayangan video mengenai seni seramik tembikar. PAK21:
( Sumber Youtube ) berpusatkan
murid, gallery
walk
II)Perkembangan :
Murid mendengar penerangan tentang prinsip asas seni EMK:
seramik, jenis dan teknik penghasilan seni seramik
( Komunikasi Guru dan Murid )
Secara berkumpulan, murid diberi gambar ( Puzzle ) yang
berbeza ( labu sayong, tembikar Sarawak, Mambong,
Labu) dan murid menyelesaikan Puzzle tersebut dan
mengkategorikan jenis, asal, fungsi tembikar. ( Kolabrasi
Murid dan Murid, Murid dan Bahan) (Pemikiran Kritis)

III)Rumusan : Murid dapat menyatakan jenis dan fungsi


tembikar dengan jelas.

Refleksi Seramai 20/24 orang pelajar mencapai objektif yang dirancang


dan diberi latihan penggayaan, manakala 4/24 orang pelajar tidak
mencapai objektif dan diberikan pendedahan lanjut tentang jenis-
jenis dan fungsi tembikar.

KSSM TINGKATAN 2 (SENI FOTO PINHOLE)


FORMAT CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Subjek PSV

Hari / Tarikh Khamis / 21.09.2017

Tingkatan / Masa 2 Intelek / 7.30 8.30

Bil. Murid 30

Tema dan Tajuk Komunikasi Visual : Seni Foto Pinhole

Kemahiran Melukis, Mewarna, Berfikir

Sumber/BBM Lukisan contoh, Buku Rujukan

Aspirasi Pelajar Pengetahuan

Nilai Bekerjasama, Bertanggungjawab

Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat:


(LO) Mempelajari tentang seni foto pinhole dalam bidang seni visual

Kriteria Kejayaan (SC) Murid akan berjaya jika mereka boleh:


Menyatakan konsep seni foto pinhole dalam seni visual
Menyenaraikan ciri dan fungsi seni foto pinhole dalam bidang seni visual
Menghasilkan 1 eksperimentasi terhadap seni foto pinhole
Menghasilkan 1 produk ( kotak kamera ) untuk seni foto pinhole
Set induksiPemulaan/

Individu

Pasangan

Kumpulan

Keseluruhan Imbasan pelajaran yang lepas tentang rekabentuk grafik dan mengaitkan dengan topik pembelajaran
hari ini.
Guru menjelaskan tentang LO dan SC pada hari ini.
Aktiviti Pembelajaran

Individu

Pasangan

Kumpulan

Keseluruhan Idea Rush / No Hands Murid ditayangkan dengan beberapa contoh kepingan gambar hasil seni
foto pinhole. Murid menjelaskan konsep seni foto pinhole dalam seni visual. ( 5 minit )
Mind and Combine Murid menggunakan peta I-Think untuk menyenaraikan ciri dan fungsi seni
foto pinhole mengikut kategorinya. ( 10 minit )
Guru menjelaskan ciri-ciri seni foto pinhole.
One Two Group Murid berbincang dan menghasilkan produk yang bertemakan pinhole dengan
menggunakan barang terpakai seperti kotak minuman ( kumpulan lemah diberikan panduan dan
penerangan manakala kumpulan yang baik diberikan kebebasan dalam berkarya ) DIF
( 30 minit )
AFL - Peer Assesement
Kumpulan sukarela atau yang dipilih diminta membentangkan hasil produk dihadapan kelas
manakala kumpulan lain dikehendaki menilai hasil karya kumpulan tersebut dengan menggunakan
Borang Semakan yang telah diedarkan.
Individu
(Rumusan PDP)Plenari
Pasangan

Kumpulan

Keseluruhan Teknik Show-Your-View ( AFL )


Guru menekankan semula LO dan SC pada hari ini dan murid Show Their View tentang
pembelajaran yang telah mereka pelajari.

Kerja Rumah

Refleksi

Pencapaian objektif ( ) mencapai objektif


Pembelajaran
Tindakan susulan
( ) murid akan diberikan bimbingan selanjutnya.
Penambahbaikan PdP