Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LOG PEMENTORAN

Bulan/Tahun :_________/______ Bil. Pertemuan :________

AKTIVITI

ISU/PERBINCANGAN

ULASAN

*Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi.

Disediakan oleh,


(Nama Guru Baharu) (Nama Guru Mentor)
Tarikh: Tarikh: