Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 5

35600 SUNGKAI, PERAK

UJIAN 2
011
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
KERTAS 1
TAHUN 2
OGOS 2017
1 JAM 15 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini adalah soalan objektif dan subjektif.
2. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
3. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

Nama : ..

Kelas : 2 Cemerlang

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disemak Oleh,

.. .. ..
(NOOR IZZATI BT. A.HANID) (FUAD B. RAMLI) (NASEHA BT. AHMAD)
Guru Bahasa Melayu, Penolong Kanan 1, Guru Besar,
Tahun 2, SK Besout 5 SK Besout 5
SK Besout 5

011 Hak Cipta SKB5 Sulit


Lihat halaman sebelah
BAHAGIAN OBJEKTIF: SOALAN 1- 20
Bulatkan jawapan yang paling sesuai.

Ejaan

1.
A. pisu
B. pusa
C. pasu

2.
A. paep
B. paip
C. piap

3.
A. tupai
B. tapai
C. tuipa

4.
A. daun
B. daon
C. duan

Kata Adjektif

5. Tandas awam itu sungguh _____________ kerana dijaga dengan baik.


A. kotor
B. bersih
C. busuk
D. sedap

6. Berhati-hati ketika berjalan di atas lantai yang terlalu___________ itu.


A. licin
B. kasar
C. panas
D. sejuk

7. Air sungai itu mengalir dengan _____________ kerana dipenuhi sampah sarap.
A. perlahan
B. deras
C. bersih
D.laju

8. Kita perlu bersenam setiap hari supaya badan __________________.


A. lemah
B. sihat
C. gemuk
D. cantik

9. Kuku yang _____________perlu dipotong.


A. panjang
B. kotor
C. pendek
D. berkilat

Kata Kerja

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Steven _____________ internet untuk mencari maklumat.


A. merujuki
B. melayari
C. membaca
D.membuka
Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.
11. Azim _____________ Gunung Kinabalu bersama dengan kawan-kawannya.
A. mendaki
B. mengikuti
C. berlari
D. memanjat

12. Sekawan lembu Pak Mat ____________ rumput di padang berhampiran


rumahnya.
A. meratah
B. meragut
C. mengunyah
D. memakan

Kata Hubung

13. Adik menangis _______________ lampinnya basah.


A. dan
B. lalu
C. kerana
D. atau

14. Buku itu kecil ________________ mahal harganya.


A. dan
B. tetapi
C. kerana
D. atau

15. Awak suka makan durian _______________ rambutan?


A. atau
B. dan
C. lalu
D. tetapi
Kata Tanya
16. _______________kah kejadian itu boleh berlaku? tanya Cikgu Aiman kepada
anak muridnya.
A. Apa
B. Berapa
C. Bagaimana

17. Kamu tinggal di _______________ ? tanya Mei Lin kepada budak itu.
A. apa
B. mana
C. siapa

18. _______________kah Siva tidak hadir ke sekolah semalam?


A. Apa
B. Mengapa
C. Bagaimana

Imbuhan

19. _____________ yang disediakan oleh emak sungguh enak.


A. Memakan
B. Makanan
C. Makan
D.Pemakanan

20. Air sungai itu telah ____________ kerana dipenuhi sisa toksik dari kilang.
A. tercemar
B. mencemar
C. pencemar
D. mencemari

( / 20 markah)
BAHAGIAN SUBJEKTIF: SOALAN 21-30
Kata Ganda
Lengkapkan petikan dengan kata ganda penuh yang sesuai.

belang-belang cantik-cantik butang-butang


bunga-bunga Murid-murid kawan-kawan

22.

23.

24.

25.

21.
26.

6 markah)

Susun ayat di bawah ini mengikut urutan yang betul.


27.

28.

29.

30.

( / 4 markah)
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
31.

32.

33.
36.

37.
34.
38.

35.39.

40.

41.

42.
( / 5 markah)
Gariskan jawapan yang betul.
43.

44.

45
(

/ 10

markah)

Baca petikan dan tulis benar atau salah pada pernyataan di bawah.

Pada suatu hari, arnab bertemu kura-kura. Ia mengejek kura-kura kerana


berjalan lambat. Kura-kura bersetuju untuk berlumba dengan arnab. Arnab berasa
yakin bahawa ia akan mengalahkan kura-kura dalam perlumbaan itu. Mereka melantik
Sang Kancil sebagai hakim. Esoknya, perlumbaan dimulakan. Arnab berlari dengan
pantas. Kura-kura tertinggal jauh. Di pertengahan jalan, arnab berhenti dan berehat di
bawah pokok lalu tertidur. Kura-kura terus berjalan tanpa berhenti. Akhirnya kura-kura
sampai ke garisan penamat. Arnab terjaga daripada tidurnya dan mendapati kura-kura
telah menang. Arnab berasa amat malu lalu beredar dari situ. Semenjak hari itu, arnab
tidak bersikap sombong lagi.

46. Arnab mengajak Sang Kancil berlumba.

__________

47. Sang Kancil dilantik sebagai hakim.

_________.

48. Arnab mengejak kura-kura berjalan lambat.

__________

49. Kura-kura berhenti di bawah pokok untuk makan.

__________

50. Kura-kura telah memenangi perlumbaan tersebut.

_________

( / 5 markah)

-SOALAN TAMAT-