Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN PESANTREN ISLAM MAHAD AL-ABQARY SERANG

MA Tunas Ulama Mahad Al-Abqary


Jl. Raya Taktakan, RancaSawah, RT 03/06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota
Serang, Banten

Latihan Soal Kelas XII Tafsir-Ilmu Tafsir


Tahun Pelajaran 2017 - 2018

Nama Lengkap :

Kelas/Semester :

Pilihlah dan lingkari jawaban yang paling benar!

1. Arti yang sesuai dengan lafadz tersebut adalah....


a. Berlapang dada
b. Menjadi lepas terurai
c. Bersenang-senang
d. Bijaksana
e. Bersungguh-sungguh

2. Allah SWT menyeru setiap mumin menjadi penyebar keadilan dimana dan kapanpun. Peryataan
diatas termasuk kesimpulan dari...
a. Qs. An-Nahl: 90-92
b. Qs. An-Nisa: 105
c. Qs. Ali Imran 62
d. Qs. Al-Maidah 8-10
e. Qs. Al Anam 8-10

3. adalah....
Arti dari
a. Perdamaian
b. Pemaaf
c. Permusuhan
d. Penyelamat
e. Penolong

4. Kesimpulan dari surat An-Nahl 90-92 adalah..


a. Allah SWT menyeru kepada setiap mukmin menjadi penyebar keadilan dimana dan kapanpun
b. Kesadaran atas sikap berlaku adil menyangkut diri dan orang lain
c. Kesadaran akan bersikap adil
d. Islam menyerukan pemeluknya untuk bersikap adil
e. Tumbuhnya kesadaran untuk tidak bersikap dan berperilaku buruk

5. Arti dari lafza. Penentang bagi yang tidak bersalah
b. Pembela bagi yang tidak bersalah
c. Penyelamat bagi yang tidak bersalah
d. Pembela yang benar
e. Penentang bagi yang salah

6. Yang termasuk analisa kandungan QS. An-Nisa 105 adalah..


a. Kebenaran mengakui kekuasaannya
b. Kebenaan mutlak nilai-nilai al-Quan
c. Kebenaran mutlak nilai-nilai hadis
d. Kebenaan mutlak nilai-nilai keimanan
e. Kebenaran mutlak nilai-nilai keyakinan
7. Dalam asbab nuzul al-Quran surat An-Nisa, Thumah menyembunyikan perisai milik Qatadah
ibn Numan di rumah seorang Yahudi bernama?
a. Thumah Ibn Ubairin
b. Zaid Ibn As-Samin
c. Raitah Ibn Said
d. Thumah Ibn Numan
e. Zaid Ibn Numa

8. Dibawah ini yang berkaitan tentang berlaku adil dan jujur adalah surat...
a. Ali-Imran: 6
b. At-Taubah : 34
c. Al-Anfal: 12
d. Al-Midah: 76
e. An-Nis:105

9.
....
a.

b.

c.
d.

e.

10. Makna mufradat adalah....


a. Kalian melampaui batas
b. Kalian melupakan
c. Kalian menghukum kami
d. Kalian membenci
e. Kalian melanggar

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sebutkan tiga larangan Allah yang di jelaskan dalam surah An-Nahl: 90-92?
2. Sebutkan beberapa contoh perilaku adil dan jujur yang kalian ketahui?
3. Coba jelaskan inti sari dari suroh an-Nisa: 105 ?
4. Uraikan 3 hal yang menjadi perintah Alloh SWT dalam suroh an-Nahl: 90 92?
5. Coba uraikan isi kandungan dari Q.S. Al-Maidah: 8 10 !