Anda di halaman 1dari 10

ABCR 2103

PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT


SEMESTER MAY 2017

NAMA PELAJAR : MUHAMMAD SOFWANI BIN MOHD SABRI

NO. MATRIKULASI : 880529025389001

NO. KAD PENGNEALAN : 880529-02-5389

NO. TELEFON : 0111-6924870

E-MEL : muhdsofwani@rocketmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN : PP KUALA TERENGGANU


ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

1. 1.0 PENGENALAN 3-4

2. 2.0 MAKLUMAT KOPORAT DIGI 4-5

3. 3.0 KOMUNIKASI DALAMAN DIPRAKTIKKAN DI DiGi.Com Berhad 5-6

4. 4.0 MANFAAT KOMUNIKASI DALAMAN YANG BERKESAN 7-8

5. 5.0 MASALAH ATAU CABARAN YANG DIHADAPI OLEH 8-9

DIGI,COM BERHAD DALAM KOMUNIKASI MEREKA

6. 6.0 KESIMPULAN 9

7 7.0 RUJUKAN 10
PRINSIP KOMUNIKASI KORPORAT - SYARIKAT DIGI

1.0 PENGENALAN

Komunikasi korporat adalah fungsi atau jabatan pengurusan, seperti pemasaran, kewangan,
atau operasi, yang dikhususkan untuk penyebaran maklumat kepada pengundi utama,
pelaksanaan strategi korporat dan pembangunan mesej untuk pelbagai tujuan di dalam dan di
luar organisasi. Dalam perbadanan global hari ini, fungsi ini berfungsi sebagai hati nurani
perbadanan dan bertanggungjawab terhadap reputasi organisasi. Sebelum ini dikenali sebagai
"perhubungan awam" atau "hal ehwal awam," komunikasi korporat telah mengambil
kepentingan baru pada abad ke-21 hasil daripada skandal atau krisis korporat di syarikat-
syarikat seperti Enron dan Toyota.The jabatan biasanya mengawasi strategi komunikasi,
hubungan media, komunikasi krisis , Komunikasi dalaman, pengurusan reputasi,
tanggungjawab korporat, hubungan pelabur, hal ehwal kerajaan dan kadang-kadang
komunikasi pemasaran. Orang yang menjalankan jabatan adalah ketua pegawai komunikasi
firma, dan melaporkan terus kepada ketua pegawai eksekutif di banyak organisasi global
teratas Kepada kepentingan kritikal fungsi hari ini. Jabatan komunikasi korporat memainkan
peranan penting dalam bagaimana pelabur, pekerja dan orang awam melihat syarikat. Mereka
sering melaporkan terus kepada ketua pegawai eksekutif syarikat dan berkhidmat sebagai
penasihat dalam menguruskan reputasi syarikat. Mereka membantu pemimpin bersedia untuk
wawancara media, membangun mesej untuk menyampaikan kepada pelabur dan pekerja dan
mencadangkan inisiatif baru untuk memastikan syarikat memotong komunikasi dengan pihak
berkepentingan mereka. Terdapat beberapa peranan komunikasi korporat. Pertama adalah
sebagai hubungan media. Ini mungkin menjadi fungsi yang mana pengurus komunikasi
korporat paling terkenal. Kerja hubungan media termasuk menulis dan mengedarkan siaran
berita dan bertindak balas terhadap pertanyaan media. Penyelaras korporat menyelia semua
perancangan untuk persidangan berita, termasuk memilih tapak untuk acara, mengatur
sepanduk dan grafik lain untuk dipaparkan pada acara itu, menyediakan paket maklumat
untuk diedarkan kepada media dan menyediakan eksekutif untuk berbicara di persidangan
berita. Hubungan media juga melibatkan mengatur jurucakap untuk muncul di program
televisyen dan radio tempatan. Penyiar korporat memantau akhbar, siaran berita televisyen
dan gerai-gerai lain untuk melihat apa yang media katakan tentang syarikat dan untuk
merangka strategi untuk menangani maklumat salah. Kedua ialah perhubungan awam.
Membina hubungan dengan pelanggan dan bertindak balas kepada pertanyaan daripada
kejatuhan awam di bawah fungsi perhubungan awam komunikasi korporat. Kewajipan dalam
bidang ini termasuklah menghasilkan surat berita, risalah dan bahan bercetak lain yang direka
untuk orang awam. Penyelaras korporat juga menguruskan laman sesawang syarikat dan
kehadiran media sosial, termasuk memantau apa yang pelanggan dan pelanggan mengatakan
tentang syarikat di laman web rangkaian sosial dan bertindak balas terhadap jawatan yang
tidak akurat atau meminta maklumat. Profesional komunikasi mungkin bertindak balas
langsung kepada panggilan dan e-mel daripada warganegara dan pelanggan dengan soalan
mengenai rancangan atau aktiviti syarikat. Mereka mengatur pembicara daripada syarikat
untuk membuat pembentangan kepada kumpulan masyarakat tempatan dan boleh
memudahkan lawatan kumpulan operasi syarikat. Ketiga adalah komunikasi krisis. Apabila
sesuatu peristiwa berlaku yang mengancam keselamatan awam atau reputasi syarikat,
komunikator korporat berfungsi sebagai penasihat kepada CEO dan pemimpin kanan dalam
menguruskan krisis. Latihan khusus dalam isu-isu yang unik untuk komunikasi krisis
membantu komunikator korporat bersedia untuk peristiwa seperti tumpahan kimia, keganasan
di tempat kerja, kematian akibat kemalangan di tempat kerja, pengumuman pemberhentian
dan tuduhan kesalahan syarikat. Mereka sering bekerja dengan kakitangan sepanjang
organisasi mereka untuk membangunkan rancangan komunikasi krisis sebelum serangan
bencana. Krisis mungkin memerlukan kakitangan komunikasi untuk bekerja dengan peguam,
pengawal selia kerajaan, pegawai politik, kakitangan tindak balas kecemasan dan kakitangan
komunikasi dari syarikat lain semasa membangunkan mesej krisis. Akhirnya ialah
komunikasi pekerja. Selain menyampaikan mesej syarikat kepada khalayak luar, komunikator
korporat juga boleh dipanggil berfungsi sebagai pengurus komunikasi pekerja, yang termasuk
merancang penerbitan bercetak dan menulis e-mel untuk mengumumkan berita syarikat,
maklumat manfaat dan peluang latihan. Komunikator korporat boleh memudahkan kumpulan
tumpuan untuk mengetahui isu-isu yang paling penting kepada pekerja barisan hadapan.
Mereka menasihatkan para pemimpin kanan mengenai bagaimana untuk memperbaiki
hubungan dengan kakitangan mereka dan mendapat sokongan untuk inisiatif mereka.
Kakitangan komunikasi korporat juga boleh menguruskan blog Intranet dan dalaman
syarikat.
2.0 MAKLUMAT KOPORAT DIGI

DiGi.Com Berhad disenaraikan di Bursa Malaysia dan merupakan sebahagian daripada


Telenor Group, penyedia telekomunikasi global. DiGi menyediakan perkhidmatan suara,
Internet dan digital mudah alih kepada 11 juta pelanggan di Malaysia. Melalui misi 'Internet
for All', DiGi komited untuk memacu pertumbuhan Malaysia dengan membina persekitaran
Internet mudah alih yang membolehkan kesalinghubungan benar, mewujudkan pembangunan
sosio-ekonomi dan membantu perniagaan untuk berjaya. DiGi terus menjadi pengubah
permainan dalam industri telekomunikasi Malaysia dengan sejarah produk dan perkhidmatan
inovatif yang kukuh semasa menjadi peneraju dalam amalan perniagaan yang progresif dan
bertanggungjawab.

DiGi membangunkan program komunikasi yang membolehkan pelanggan mereka membina


hubungan kukuh dan produktif dengan kedua-dua sektor awam dan swasta dan secara
berkesan meletakkan jenama mereka kepada asas pelanggan mereka. Dengan bertahun-tahun
dalam perniagaan, DiGi mampu menarik rangkaian yang luas untuk memastikan pelanggan
mendapat liputan editorial yang maksimum. DiGi mengekalkan hubungan peribadi yang lama
dengan editor dan penulis dari akhbar harian dan majalah berkala dan dapat dengan berkesan
meletakkan sudut cerita yang tepat pada sasaran. DiGi juga mengekalkan tab baru mengenai
trend yang muncul dalam komunikasi dan rangkaian sosial untuk memberi nasihat kepada
pelanggan mengenai cara untuk memaksimumkan pendedahan positif melalui WebPR dan
media baru yang lain.
3.0 KOMUNIKASI DALAMAN DIPRAKTIKKAN DI DiGi.Com Berhad

Komunikasi dalaman adalah subset komunikasi komunikasi yang berkesan, yang dibina di
sekitar asas mudah ini: komunikasi adalah dialog, bukan monolog. Malah, komunikasi adalah
proses mendengar dua. Jadi Komunikasi Dalaman, dalam konteks perniagaan, adalah proses
dialog antara pekerja dan majikan, pekerja dan pekerja. Begitu banyak kali proses terakhir
dilupakan oleh ahli strategi dan profesional PR - harus selalu diingat bahawa komunikasi
antara pekerja sangat sering Lebih kuat daripada apa-apa komunikasi dari majikan kepada
pekerja. Walaupun komunikasi 'top-down', majikan yang didorong oleh komunikasi adalah
hebat untuk menetapkan agenda komunikasi atau titik perbincangan, ia adalah komunikasi
pekerja peer-to-peer yang menentukan nada respon Kembali kepada majikan. Jadi, untuk
menyimpulkan, 'Komunikasi Dalaman' adalah perbualan yang ada pada perniagaan dengan
kakitangan mereka dan kakitangannya mempunyai satu sama lain. Selama bertahun-tahun di
sana telah berkembang pelbagai cara untuk berkomunikasi secara dalaman. Kami bermula
dengan satu-satu-satu mesyuarat yang tidak rasmi dan rasmi, di mana 'bos' akan
berkomunikasi dengan cara yang sangat sekali dengan pekerja. Sudah tentu, para pekerja
kemudian membincangkan pendapat dan pendapat masing-masing secara tidak rasmi,
daripada pendengar 'bos'. Komunikasi kemudiannya berkembang untuk memasukkan bahan
bercetak untuk penghantaran mesej rasmi, atas ke bawah - surat berita, laporan tahunan,
memo,dan sebagainya.Kemunculan teknologi digital dan khususnya internet,
memperkenalkan e-mel ke dalam suasana perniagaan dan dengan itu sifat komunikasi
berubah secara radikal. Tidak lagi komunikasi mengambil sedikit masa untuk menghasilkan,
membolehkan tempoh refleksi dan pertimbangan. Sekarang sesiapa sahaja boleh 'bangun e-
mel' pada notis masa, sering tanpa mempertimbangkan impak mesej itu. Orang-orang yang
tidak mahir dan tidak terlatih dalam seni dan kesan komunikasi tiba-tiba mendapati diri
mereka menyebabkan lebih banyak kebencian daripada mereka menyedari. Latihan berlaku
di kalangan pengurus kanan dalam organisasi yang lebih mencerahkan untuk menunjukkan
kepada mereka kesan kebiasaan komunikasi yang buruk. Hari ini, teknologi digital telah
berkembang ke titik di mana bukan sahaja pekerja dan majikan bebas e-mel antara satu sama
lain, menghantar mesej tanpa apa-apa penyuntingan (menunjukkan keseluruhan jejak
perbualan), dan menghantar mesej tersebut di luar dinding korporat, tetapi juga pekerja dan
majikan Gunakan e-mel ini untuk membuat prosedur keluhan, litigasi dan pemecatan. Begitu
juga, majikan sekarang mendapati diri mereka atas rahmat pekerja yang boleh e-mel satu
sama lain dengan komen-komen yang melampau mengenai pesaing atau rakan sekerja.
Memadam e-mel ini dari peti masuk peribadi telah terbukti tidak menjadi pertahanan
terhadap litigasi dan penyiasatan oleh pengawal selia luar dan agensi sah.
4.0 MANFAAT KOMUNIKASI DALAMAN YANG BERKESAN

Kebangkitan media sosial telah menjadikan komunikasi sesuatu obsesi global. Apa yang
tidak begitu ketara ialah pertumbuhan komunikasi dalaman disiplin di mana majikan, pekerja
dan rakan sekerja berkongsi maklumat dan bercakap antara satu sama lain, tetapi komunikasi
yang berkesan adalah penting untuk memastikan bahawa terdapat persefahaman antara
pengurusan dan kakitangan. Strategi dan matlamat syarikat harus dijelaskan supaya orang
dapat menyelaraskan objektif masing-masing dengan sewajarnya. Komunikasi yang berkesan
adalah apabila mesej yang jelas disampaikan melalui saluran yang sesuai dan disesuaikan
dengan penonton. Dalam sebuah syarikat, ini akan menyebabkan pekerja mengetahui
bagaimana kerja mereka sendiri menyumbang untuk mencapai matlamat syarikat, yang
membantu menjaga motivasi dan terlibat. Komunikasi dalaman biasanya dianggap sebagai
cara untuk menyebarkan maklumat melalui saluran yang berlainan dalam organisasi. Walau
bagaimanapun, ia telah berkembang dengan pesat dan kini merangkumi lebih daripada
sekadar pemindahan maklumat. Apabila sesebuah organisasi dapat menggunakan komunikasi
dalaman secara tepat dan tepat, pekerja dan rakan kongsi mengembangkan pemahaman yang
lebih baik mengenai hubungan mereka dengan organisasi. Pengkomunikasikan dalaman
mempunyai kuasa untuk membina hubungan yang lebih kukuh dan lebih setia dalam
organisasi dengan memudahkan komunikasi di semua bahagian organisasi.

Kejelasan dan pemahaman dalam mana-mana organisasi bermula dengan komunikator


dalaman. Mereka mesti menjadi rakan kongsi dengan mereka dalam kedudukan kepimpinan
dan pengurusan untuk secara langsung dan berkesan membantu melaksanakan strategi dan
rancangan komunikasi. Pemimpin dan pengurus akan terus menjadi kritikal dalam
meneruskan komunikasi yang jelas, dan seberapa efektifnya dilaksanakan, tetapi perkongsian
antara pemimpin dan komunikator dalaman mesti terus dikembangkan. Manfaat komunikasi
dalaman yang lebih baik bermula dengan pekerja organisasi. Dengan berkomunikasi dengan
pekerja, komunikator dalaman dapat meningkatkan pandangan pekerja terhadap organisasi
dan kedudukan mereka yang bermakna di dalamnya. Jawapan kepada soalan-soalan yang
membakar ini boleh membantu membentuk tindakan yang mesti diambil untuk mewujudkan
hubungan yang lebih baik Dengan pekerja. Untuk meningkatkan dan membangunkan
komunikasi yang berjaya, komunikator dalaman mesti mempunyai pemahaman mengenai
matlamat organisasi, strategi perniagaan, perkhidmatan pelanggan, dan proses komunikasi.
Pemahaman itu kemudiannya disampaikan melalui setiap jabatan organisasi, melalui cara
tradisional seperti memo, e-mel atau surat berita, tetapi juga dalam dunia perniagaan
"cyberactive" hari ini, melalui saluran media sosial, laman web, YouTube, dan saluran dalam
talian yang lain. Pemahaman yang jelas tentang matlamat, produk, dan perkhidmatan
organisasi yang mereka bersedia dan dilengkapi dengan lebih baik untuk mewakili nama dan
reputasi syarikat apabila secara langsung berkomunikasi dengan pelanggan.

5.0 MASALAH ATAU CABARAN YANG DIHADAPI OLEH DIGI,COM BERHAD


DALAM KOMUNIKASI MEREKA

Kedua-dua pekerja dan pengurus percaya bahawa komunikasi adalah kunci kejayaan syarikat
mereka. Penyelesaian wujud untuk hampir semua masalah komunikasi. Pekerja dan pengurus
perlu bersedia untuk menyiasat dan menyelesaikan masalah tersebut. Kesan sampingan
komunikasi yang buruk termasuk semangat yang rendah, produktiviti yang lemah, konflik
interpersonal dan perolehan yang tinggi. Organisasi yang berkesan perlu menganalisis proses
komunikasinya dan menentukan sama ada penambahbaikan perlu dibuat. Terdapat beberapa
masalah komunikasi dalam organisasi. Pertama adalah kekurangan kenalan peribadi. Dengan
menggunakan telefon bimbit, komputer dan telefon, hubungan peribadi berada pada tahap
rendah sepanjang masa. Perkara yang sama berlaku untuk pengurus. Pengurus dengan
kemahiran komunikasi yang lemah berkomunikasi melalui mesej e-mel atau telefon dan
bukannya melalui hubungan peribadi. Terdapat contoh apabila e-mel dan panggilan telefon
sesuai untuk komunikasi perniagaan; Walau bagaimanapun, pengurus perlu sentiasa
membincangkan perkara peribadi secara bersemuka. Interaksi peribadi adalah satu-satunya
cara untuk menentukan makna sebenar sesuatu perkara penting kerana ia mudah untuk
menyalahfahami nada mesej e-mel atau telefon. Kedua adalah kekurangan kejelasan.
Pengurus mesti menyampaikan maklumat tentang perkara penting kepada pekerja mereka
dengan jelas untuk pekerja memahami dengan betul. Ini mungkin memerlukan penjelasan
atau penjelasan mengenai isu-isu ini untuk memastikan pekerja memahami maklumat
tersebut sebagai majikan mereka. Pekerja yang berbeza menafsirkan maklumat dengan cara
yang berbeza. Kecuali pekerja menerima penjelasan, mereka boleh melakukan dengan cara
yang bertentangan bagaimana penyeliaan mereka mahu mereka melakukan. Pekerja mesti
bertanya soalan yang betul, dan majikan mesti menjawab soalan dengan jelas. Ketiga adalah
kurangnya maklum balas. Penilaian prestasi tahunan adalah satu kemestian dalam mana-
mana organisasi; Walau bagaimanapun, maklum balas secara lebih kerap juga penting.
Banyak kali, majikan memberikan maklum balas hanya sekali setahun kerana mereka tidak
akan mengambil masa atau tidak mahu hubungan peribadi. Dengan penilaian yang lebih
kerap datang peluang untuk meningkatkan kemahiran pekerja dan memberikan kritikan yang
membina. Tidak ada kejujuran. Kerana kebanyakan masalah komunikasi timbul dalam
organisasi semasa masa sukar, lebih penting lagi untuk memberikan jawapan yang jujur
kepada soalan-soalan pekerja. Kejujuran selalu penting; Walau bagaimanapun, apabila
pekerja menganggap masalah dalam organisasi mereka, mereka mengharapkan majikan
mereka untuk membuang fakta-fakta dan memberi mereka maklumat sebanyak mungkin.
Kurang kejujuran hanya mengubah pekerja jauh dari majikan mereka, kadang-kadang
membawa mereka ke organisasi lain yang mereka percaya akan jujur.

6.0 KESIMPULAN

Perkembangan strategi komunikasi dalaman yang strategik dan pelaksanaannya dapat


memberikan sejumlah manfaat kepada organisasi. Untuk mencapai manfaat tersebut, kita
memerlukan pendekatan komunikasi yang terkoordinasi, menyeluruh dan panjang.
Komunikasi yang berkesan memerlukan komitmen dan sokongan aktif pengurus kanan.
Tidak cukup untuk membangunkan 'pernyataan penglihatan' atau merumuskan secara umum
nilai-nilai di mana syarikat itu hidup. Perilaku adalah perkara yang penting. Pengurus harus
dilihat bersikap dengan cara yang konsisten dengan etos yang mereka promosikan.
Komunikasi yang digunakan untuk inisiatif pembangunan masih terlalu terhad kepada aktiviti
yang bertujuan memaklumkan pemegang saham atau orang awam mengikut pendekatan atas
dan bawah yang tipikal dan bertarikh. Rakan-rakan kerajaan dan pengurus projek sering tidak
digunakan atau bersedia untuk mendemokrasikan proses membuat keputusan, tetapi lebih
berminat untuk mempercepatkannya. Walau bagaimanapun, bajet, masa dan usaha yang
ditumpukan kepada komunikasi hampir pasti akan berbaloi. Perniagaan Tele bergantung
kepada campuran infrastruktur telekomunikasi yang mencukupi, tenaga kerja yang berkualiti
dengan tahap upah yang munasabah dan kemahiran bahasa yang sepadan, syarat-syarat
tersebut kini tersedia di negara lain, terutamanya di negara membangun. Kemahiran tenaga
kerja perlu ditingkatkan secara kekal untuk memenuhi keperluan aplikasi baru. Teknik
komunikasi dalaman dapat memaklumkan dan menggalakkan penggubal dasar untuk
menentukan keputusan mereka mengenai pemahaman yang jelas mengenai perspektif
benefisiari dari permulaan inisiatif pembangunan. Komunikasi semacam itu bukan sahaja
perlu dirancang dengan teliti dan dilaksanakan tetapi juga perlu disepadukan dengan baik
dengan aktiviti pengurusan kecemasan dan operasi oleh itu komunikasi dalaman yang
berkesan adalah tanggungjawab utama profesional dan pegawai maklumat kesihatan awam,
terutamanya semasa kecemasan.
7.0 RUJUKAN

[1] LEE HOPKINS, 2006. Apakah komunikasi dalaman? Http:


//www.leehopkins.net/2006/07/06/what-is-internal-communication/

[2] DAVID GROSSMAN, 2015. 5 Manfaat Memiliki Strategi Komunikasi Dalaman yang
Kukuh. Http://www.yourthoughtpartner.com/blog/bid/72127/5-Benefits-of-Having-a-Strong-
Internal-Communications-Strategy

[3] Darren Tracey, 2012. Kepentingan komunikasi dalaman dalam mewujudkan tenaga kerja
yang terlibat. Http://staffmotivationmatters.co.uk/the-importance-of-internal-communication-
in-creating-an-engaged-workforce/

[4] Adnan, 2008. Komunikasi Perniagaan dan Jenisnya.


Http://www.rizwanashraf.com/2008/02/04/business-communication-and-its-types/

[5] Pasukan Pemula, 2013. Kepentingan komunikasi dalaman. Http://startups.co.uk/the-


importance-of-internal-communication/

[6] Daniel Cohen-Dumani, 2015. 3 Tips Komunikasi Dalaman Untuk Meningkatkan


Penglibatan Pekerja. Http://www.portalsolutions.net/blog/3-internet-communications-tips-
for-improving-employee-engagement

[7] David Brown, 2012. Komunikasi dalaman sepatutnya sangat penting bagi mana-mana
perniagaan. Http://www.bizjournals.com/albany/stories/2002/08/19/focus7.html

[8] Ross Peetoom, 2012. Komunikasi Dalaman - Manfaat dan Masalah.


Http://zurmo.org/features/internal-communication-benefits-and-problems

Anda mungkin juga menyukai