Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN


BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama: Angka Giliran:


Tajuk Tugasan:
Pensyarah: Subjek/Kursus:
Tarikh Hantar: Tarikh Diterima (Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan: ______________________________ Tarikh: _______________


( )

Perincian Maklum Balas Tugasan


Pemeriksa Moderator
Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan: Tandatangan:
Tarikh: Tarikh:

Pengesahan Pelajar terhadap Maklum Balas yang Diberikan oleh Pensyarah


Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk
dan fahami.

Tandatangan Pelajar: Tarikh: