Anda di halaman 1dari 5

Latihan

1. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang
kesan kelemahan institusi keluarga dan langkah-langkah mengatasinya.
Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.


..
..

2. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang
sebab-sebab khidmat sistem pesanan ringkas amat diperlukan
pengguna dan langkah-langkah menjimatkan penggunaannya. Panjang
rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.....................................................................


..................................................................................................................
..................................................................................................................

3. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang
kepentingan hutan bakau kepada negara ini dan langkah-langkah
memuliharanya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120
patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.


..
..
4. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keghairahan orang ramai
mengunjungi pusat beli-belah dan ciri-ciri pusat beli-belah yang
selamat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah
perkataan

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan


..
..

5. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang
langkah-langkah mengatasi gejala buli dan kesan-kesan gejala itu ke atas
pelajar. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan:

Petikan ini membincangkan.............................


................................................................................................................
................................................................................................................

6. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
kesan-kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan
generasi muda dan cara mengatasi. Panjang rumusan anda hendaklah
tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan....


..
..
7. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
punca- punca generasi kini tidak menghayati semangat patriotik dan
kesannya.
Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan


..
..

8. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
langkah-langkah memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat
bandar dan kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi
120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan


..
..

9. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
usaha-usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar luar
bandar dan kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi
120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.


..
..

10. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
usaha-usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar luar
bandar dan kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi
120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.


..
..

11.Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
langkah-langkah mengatasi penyakit berjangkit dan halangannya.
Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan.


..
..

12. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
kepentingan mempelajari bahasa asing dan halangannya. Panjang
rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan


..
..

13. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
tindakan mengurangkan kesan inflasi di negara kita dan sebab-sebab
masalah inflasi sukar diatasi. Panjang rumusan anda hendaklah tidak
melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan...


..
..

14. Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang
punca keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat di negara ini
dan langkah membendungnya. Panjang rumusan anda hendaklah
tidak melebihi 120 patah perkataan.

Lengkapkan ayat pendahuluan

Petikan ini membincangkan


..
..