Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ( CINA) MING CHIANG

SUNGAI MERADONG,96500 BINTANGOR


SARAWAK

PELAN STRATEGIK
PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI
2017
LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2020

1. Kepimpinan sekolah diminta mengenalpasti isu strategik dalam merealisasikan visi, misi sekolah dan PPPM 2013-2025.
Contohnya:-
Isu Murid
Pencapaian prestasi akademik yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang rendah.


Matlamat Strategik :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Sahsiah pelajar yang kurang mantap.


Matlamat strategik : Sahsiah pelajar yang terbilang.

Kemahiran insaniah pelajar yang rendah.


Matlamat strategik : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

Bilangan pelajar yang mampu menggunakan aplikasi miscrosoft office adalah rendah.
Matlamat strategiK : Bilangan pelajar yang mampu menggunakan applikasi miscrosoft office adalah tinggi.

Isu Guru
Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang menyeronokkan adalah
rendah.
Matlamat strategik: Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang
menyeronokkan adalah tinggi.

Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta meningkat setiap tahun.

Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tinggi.

Isu Persekitaran Fizikal Abad 21


Persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif.
Matlamat strategik: Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun.

Isu Kepimpinan Sekolah


Pengetahuan pemimpin pelapis berkenaan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan belum mantap.
Matlamat strategik : Pemimpin pelapis mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan, pentadbiran dan
kepimpinan yang mantap.

Isu Pengurusan Sekolah


Pengurusan kewangan sekolah lemah.
Matlamat strategik : Sekolah mencapai tahap pengurusan kewangan cemerlang pada tahun 2020.
Budaya senggara yang tidak mantap.
Matlamat strategik: Pengamatan terhadap budaya senggara melalui pendekatan 5S yang mantap.

Isu Kemajuan Sekolah


Sekolah berada di band yang rendah/sederhana/belum dapat anugerah sekolah kluster kecemerlangan.
Matlamat strategik : Pencapaian band sekolah meningkat pada band yang lebih tinggi tahun 2020.
Sekolah menerima anugerah sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2020.

2. Selepas mengenalpasti isu strategik, buat analisis SWOT bagi membuat pelan taktikal dan pelan tindakan yang sesuai.
PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2020

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI


SJK MING CHIANG

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran(%) Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggungjawab
Strategik
TOV 2016 2017 2018 2019 2020

1.Pencapaian 1A. % Murid Memperoleh band 5 N/A 60 50 40 30 20 PENGURUSAN KURIKULUM


prestasi Meningkatkan dalam mata pelajaran
PK Pentadbiran
Pendidikan pencapaian murid Pendidikan Jasmani bagi Tahun 1. Meningkatkan Prestasi Akademik
Jasmani yang dalam mata 1 hingga Tahun 6
Ketua Panitia
tinggi oleh pelajaran Program Peningkatan Akademik
semua murid. Pendidikan % Murid Memperoleh band 6 N/A 10 20 30 40 60 KSSR dalam mata pelajaran
Jasmani dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
berdasarkan PBS. Pendidikan Jasmani bagi Tahun
1 hingga Tahun 6.
1.1 Modul Pengajaran dan
Pembelajaran
% Murid Lulus 70 70 70 70 80
1.2 Kuiz Pendidikan Jasmani
1.3 Bengkel/Kursus permainan
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik TOV 2016 2017 2018 2019 2020 Bertanggung jawab

2. Pencapaian 2A % ruang informasi Pendidikan Baik Baik Baik Baik Baik 1.Menyediakan persekitaran yang Ketua panitia
prestasi guru Meningkatkan Jasmani di persekitaran kondusif
Pendidikan penyediaan ruang kawasan sekolah 1.1 Mewujudkan ruang informasi di Guru MP
Jasmani yang persekitaran Baik Baik Baik Baik Baik kawasan sekolah
cemerlang pembelajaran % menyiapkan bilik sukan. 1.2 Mewujudkan ruang informasi di
abad 21 yang bilik darjah
kondusif 1.3 Mewujudkan Galeri Sejarah

2C Kekerapan menerima latihan Baik Baik Baik Baik Baik Ketua panitia
Meningkatkan professionalisme keguruan
professionalisme I. Pdp abad 21 Guru MP
guru Pendidikan II. PBS 3.Meningkatkan professionalisme
Jasmani. guru melalui kursus
3.1 : Pdp abad 21
3.2 : PBS
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ( CINA ) MING CHIANG
SUNGAI MERADONG, 96500 BINTANGOR
SARAWAK

PELAN TAKTIKAL
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
2017
PELAN TAKTIKAL 1-2017

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kuiz PJ Ketua Panitia PJ, Sehari RM50.00 / PCG Murid menjawab Gred Purata Murid Tahap 2 .Waktu PdP
Guru-guru Pendidikan soalan kuiz Sekolah
matapelajaran PJ Jasmani

2 Bengkel / Kursus Permainan sekali setahun RM50.00 / PCG Peningkatan Pencapaian sukan Murid Tahap 2 Waktu perjumpaan
Ketua Panitia PJ, Pendidikan pencapaian sukan permainan kokurikulum/1M1S
Guru-guru Jasmani sekolah. sekolah yang
matapelajaran PJ lepas.
PELAN TAKTIKAL 2-2017

Matlamat 1: Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

INISIATIF / STRATEGI S1 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Sudut informasi Pendidikan Ketua panitia PJ Sepanjang tahun RM 50.00 / PCG Pencapaian dalam % kelulusan Persekitaran sekolah Bahan/carta
Jasmani Guru mata Pendidikan peperiksaan Pendidikan Pendidikan Jasmani
pelajaran PJ Jasmani Jasmani
meningkat

2 Keceriaan Bilik Sukan Ketua Panitia PJ Sepanjang tahun RM50.00 Bilik sukan yang % Tahap Semua guru mata Alatan/Bahan yang
Guru mata Kewangan kondusif kepuasan pelajaran PJ berkaitan.
pelajaran PJ sekolah / PIBG
PELAN TAKTIKAL 3-2017

Matlamat 2: Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang

INISIATIF / STRATEGI S3 Meningkatkan profesionalisme guru melalui kursus

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Bengkel Pdp abad 21 Ketua panitia PJ Sehari RM50 / PCG Peningkatan tahap Skor Tahap Semua guru Pdp berpusatkan
Pendidikan kemahiran Keupayaan Guru Pendidikan Jasmani murid
Jasmani profesionalisme

2 Kursus PBS Ketua Panitia PJ Sehari RM50 / PCG Peningkatan tahap Skor Tahap Semua guru Pengisian markah
Pendidikan kemahiran keupayaan guru PendidikanJasmani PBS bagi KSSR
Jasmani profesionalisme tahun 1-5
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ( CINA) MING CHIANG

SUNGAI MERADONG,96500 BINTANGOR


SARAWAK

PELAN OPERASI
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
2017
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Aspirasi : Kemahiran berfikir, Pengetahuan.

Anjakan : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Nama Program / Projek : Kuiz Pendidikan Jasmani

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tahap 2 meningkat dari 10% kepada 70% selepas program

Tanggungjawab : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari : 1 hari / 14 Oktober 2017

Tempat : Bilik darjah

Sasaran : Semua murid tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 50.00

Sumber : PCG Pendidikan Jasmani / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Guru besar, Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Ketua panitia Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4
Ringkasan Program : Murid-murid akan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Penyelaras Program 02.10. 2017 Kertas cadangan Penyelaras Program
diluluskan Semua guru mata
- Bentang kertas kerja pelajaran PJ
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 20.10. 2017 Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Penyediaan bahan / peralatan AJK 04 07.10. 2017 Siap untuk digunakan Tiada

4 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 12.10.2017 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

6 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 18.10. 2017 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan Post
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Bengkel / Kursus Permainan

Aspirasi : Perpaduan, Kemahiran memimpin

Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Objektif Program / Projek : Meningkatkan amalan pembelajaran berprestasi tinggi

Tanggungjawab : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari : sekali setahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua guru mata pelajaran dan murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 50.00

Sumber : PCG Pendidikan Jasmani

Jawatankuasa : Guru besar, Guru penolong kanan kokurikulum, Ketua panitia


Guru mata pelajaran
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Februari 2017 Kertas cadangan Penyelaras program
diluluskan
- Bentang kertas kerja Guru mata pelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Mac dan Julai 2017 Penerangan program Semua guru mata
disampaikan pelajaran PJ

Mempromosikan program Penyelaras program Mac dan Julai 2017 Surat makluman Semua guru mata
3 diedarkan pelajaran PJ
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Mac dan Juai 2017 Siap untuk digunakan Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April dan Ogos 2017 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program AJK April dan Ogos 2017 Keakuran jadual Murid-murid tahap 2

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia PJ Mei dan September 2017 Tahap Kepuasan GPK Pentadbiran, Ketua
Panitia, guru mata
pelajaran PJ
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Aspirasi : Pengetahuan, kecekapan

Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek : Sudut informasi Pendidikan Jasmani

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tahap 2 meningkat dari 10% kepada 70% selepas program.

Tanggungjawab : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun.

Tempat : Papan kenyataan informasi PJ

Sasaran : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 50.00

Sumber : PCG/ Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program : Guru mata pelajaran PJ menyediakan, menyiapkan dan menghias papan kenyataan informasi dengan maklumat berkaitan
Pendidikan Jasmani.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Februari 2017 Kertas cadangan Penyelaras program
diluluskan
- Bentang kertas kerja Guru mata pelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Mac 2017 Penerangan program Semua guru mata
disampaikan pelajaran PJ

3 Penyediaan bahan dan peralatan AJK April 2017 Siap untuk digunakan Tiada

4 Pelaksanaan Program AJK Mei - Oktober 2017 Keakuran jadual Semua murid-murid

5 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia PJ Oktober 2017 Tahap Kepuasan GPK Pentadbiran, Ketua
Panitia, guru mata
pelajaran PJ

PELAN OPERASI
Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi : S1 Meningkatkan keberkesanan penggunaan bilik sukan.

Aspirasi : Kecekapan

Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek : Keceriaan Bilik Sukan

Objektif Program / Projek : Berhasil untuk menyediakan bilik sukan yang ceria, kemas, teratur dan selamat.

Tanggungjawab : Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun.

Tempat : Bilik sukan sekolah.

Sasaran : Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 50.00

Sumber : PCG Pendidikan Jasmani / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program : Guru mata pelajaran PJ mengemas, menceriakan dan menghias bilik sukan.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Februari 2017 Kertas cadangan Penyelaras program
diluluskan
- Bentang kertas kerja Guru mata pelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Mac 2017 Penerangan program Semua guru mata
disampaikan pelajaran PJ

3 Penyediaan bahan dan peralatan Penyelaras program April 2017 Siap untuk digunakan Guru mata pelajaran PJ

4 Pelaksanaan Program AJK Mei Oktober 2017 Keakuran jadual Tiada

5 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia PJ Oktober 2017 Tahap Kepuasan GPK Pentadbiran, Ketua
Panitia, guru mata
pelajaran PJ
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi : S1 Meningkatkan kemahiran profesionalisme guru.


S2 Meningkatkan motivasi bekerja guru.

Aspirasi : Kecekapan

Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek : Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran Alaf 21

Objektif Program / Projek : Peningkatan tahap kemahiran profesionalisme

Tanggungjawab : Ketua panitia , penyelaras program.

Tempoh / Hari : Sehari

Tempat : Bilik mesyuarat.

Sasaran : Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 50.00

Sumber : PCG Pendidikan Jasmani / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1, Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program : Penyampaian maklumat dan bahan berkaitan PdP Alaf 21 kepada guru-guru mata pelajaran.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia April 2017 Kertas cadangan Penyelaras program
diluluskan
- Bentang kertas kerja Guru mata pelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Mei 2017 Penerangan program Semua guru mata
disampaikan pelajaran PJ

3 Penyediaan bahan dan peralatan Penyelaras program Jun 2017 Siap untuk digunakan Guru mata pelajaran PJ

4 Pelaksanaan Program AJK Julai 2017 Keakuran jadual Tiada

5 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia PJ Ogos 2017 Tahap Kepuasan GPK Pentadbiran, Ketua
Panitia, guru mata
pelajaran PJ

PELAN OPERASI
Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi : S1 Meningkatkan kemahiran profesionalisme guru


S2 Meningkatkan motivasi bekerja guru

Aspirasi : Kecekapan

Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek : Kursus PBS

Objektif Program / Projek : Peningkatan tahap kemahiran profesionalisme

Tanggungjawab : Ketua panitia , penyelaras program.

Tempoh / Hari : Sehari

Tempat : Bilik mesyuarat.

Sasaran : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 50

Sumber : PCG / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1, Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program : Penyampaian maklumat dan bahan berkaitan PBS Pendidikan Jasmani kepada guru-guru mata pelajaran.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Januari 2017 Kertas cadangan Penyelaras program
diluluskan
- Bentang kertas kerja Guru mata pelajaran
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Februari 2017 Penerangan program Semua guru mata
disampaikan pelajaran PJ

3 Penyediaan bahan dan peralatan Penyelaras program Februari 2017 Siap untuk digunakan Guru mata pelajaran PJ

4 Pelaksanaan Program AJK Mac 2017 Keakuran jadual Tiada

5 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia PJ April 2017 Tahap Kepuasan GPK Pentadbiran, Ketua
Panitia, guru mata
pelajaran PJ
ANALISIS SWOT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI.

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Mempunyai guru yang berpengalaman W1 Kekangan waktu masa aktiviti.


S2 Guru didedahkan dengan Kursus permainan W2 Murid kurang menghafal konsep / isi-isi penting
S3 Mempunyai peralatan/bahan untuk guru dan murid dalam sesi W3 Murid hanya menumpukan kepada subjek tertentu sahaja dan
pengajaran dan pembelajaran serta program yang dirancang. beranggapan mata pelajaran PJ sebagai mata pelajaran
S4 Minat murid terhadap aktiviti pergerakan. sampingan
W4 Bebanan tugas guru bertambah
W5 Guru tidak suka menggunakan peralatan ICT semasa
Pembelajaran dan Pengajaran
PELUANG (O) CABARAN/ANCAMAN (T)

O1 Sokongan daripada pihak sekolah. T2 Ibu bapa/penjaga kurang beri kerjasama dan perhatian
O2 Kemudahan internet dan media massa T3 Masalah disiplin.
O3 Memaksimumkan masa semasa aktiviti Ko-kurikulum.
O4 Pendedahan teknik kemahiran betul kepada murid
O5 Kediaman murid berhampiran sekolah

Disediakan Oleh , Disahkan Oleh,

_________________________ _________________________
( TIONG HEI YII) ( ONG YI TING )
Ketua Panitia Pend. Jasmani Guru Besar

Anda mungkin juga menyukai