Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 2 Hari: Khamis Tarikh: 9 April 2015

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam


Kelas :Tahun 6 Istana
Kehadiran : /4 Orang
Masa : 8.00 - 9.00 Pagi ( 1 Jam )
Bidang : Al-Quran
Tajuk : Surah Al-Insyirah ayat 1 - 8

Standard Kandungan : 1.1 Membaca dan mengamalkan surah At Tin, surah Al -


Insyirah dan surah Al - Dhuha dengan betul dan bertajwid.

Standard Pembelajaran : 1.1.1 Membaca ayat surah Al-Insyirah dengan betul dan
bertajwid.
: 1.1.2 Memperdengarkan bacaan surah Al-Insyirah dengan
betul dan bertajwid.
: 1.1.3 Mengamal bacaan surah Al-Insyirah dalam solat serta
kehidupan harian.

Objektif : Selepas proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) murid dapat :


1. Membaca kalimah daripada surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid
dalam aktiviti Talaqqi Musyafahah.
2. Membaca potongan ayat surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid
semasa aktiviti latih tubi.
3. Membaca ayat surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid ketika aktiviti
tasmik bacaan.
4. Membaca ayat surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid dalam solat
serta kehidupan harian berpandukan senarai semak yang diberikan kepada
murid.

Aktiviti: 1. Membaca kalimah-kalimah daripada surah Al-Insyirah secara kelas,


kumpulan dan individu.
2. Latih tubi membaca potongan ayat daripada surah Al-Insyirah dengan
bimbingan guru.
3. Talaqqi Musyafahah membaca surah Al-Insyirah ayat 1 - 8.
4. Murid diberi senarai semak bacaan surah Al-Insyirah untuk diamalkan
dalam solat serta kehidupan harian

E.M.K : EK 1 (1.8) Kesanggupan belajar daripada kesilapan


B.B.B : Mashaf Al-Quran Rasm Uthmani

Pentaksiran : 1. Soal Jawab cara bacaan yang betul


: 2. Tasmik bacaan murid
: 3. Senarai semak bacaan murid

Impak : CONTOH : 3 orang murid boleh memperdengarkan bacaan surah Al-


Insyirah ayat 1 - 8 dengan betul dan bertajwid. Seorang murid boleh
memperdengarkan bacaan surah Al-Insyirah dari ayat 1 - 3 dengan baik
dan bertajwid, manakala ayat 4 - 8 membaca dengan bimbingan guru.
Tindakan susulan yang boleh dilakukan ialah memberikan senarai semak
kepada murid tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan harian serta
pemantauan oleh guru dengan memberikan fokus yang lebih terhadap
murid ini semasa proses PdP.