Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran Bahasa Malaysia Tarikh 26-1-2015 Isnin

Kelas Tahun 2 Masa 0800-0900


Tema Keluarga Bahagia
Tajuk Gambar Keluarga
Standard 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan
Kandungan dan pesanan yang didengar dengan betul.
Standard 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan
Pembelajaran terhadap pelbagai soalan bercapah.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendengar dan memberi respons
terhadap soalan bercapah berdasarkan situasi.
Aktiviti 1. Minta murid meneliti gambar-gambar yang terdapat pada buku teks.
2. Bimbing murid membaca soalan dan memberi respons.
3. Bimbing murid menulis ayat majmuk berdasarkan soalan bercapah.
4. Minta murid-murid menyiapkan latihan pengukuhan pada m/s11.
5. Penutup.
Penilaian P&P Murid dapat Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.
Refleksi

Mata pelajaran Bahasa Melaysia-linus Tarikh 26/1/2015


Kelas Tahun 2 Masa 0830-0900
Tajuk UNIT 1-KONSTRUK 1, 2, 3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis perkataan
suku kata tertutup dan terbuka KVK KV dengan betul.
Kemahiran 2.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata
tertutup dan terbuka KVK KV.

Aktiviti 1. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata bergrid warna.


2. Membina perkataan berdasarkan gambar dengan menggunakan kad kad
perkataan.
3. Latihan membina perkataan berdasarkan gambar dan kad perkataan.
4. Penutup.
Refleksi

Anda mungkin juga menyukai