Anda di halaman 1dari 2

CIRI-CIRI WARTAWAN YANG HEBAT.

1. Kemahiran Berkomunikasi Yang Baik Dan Berkesan

Sebagai seorang wartawan yang hebat, kemahiran berkomukasi yang baik dan

berkesan amat penting semasa menjalankan tugasnya. Hal ini demikian kerana,

kemahiran berkomunikasi yang baik akan menjamin maklumat yang disampaikan oleh

seseorang wartawan itu berkesan atau tidak. Sekiranya wartawan tidak mempunyai

kemahiran berkomunikasi yang baik, maka maklumat yang ingin disampaikan kepada

penonton atau pendengar adalah sukar disampaikan. Seorang wartawan perlu lah pandai

menggunakan bahasa atau istilah yang bersesuaian dengan situasi yang ingin dikaji.

Kemahiran berkomunikasi yang baik juga amat penting supaya wartawan boleh

memperoleh maklumat yang diinginkan dengan baik.

2. Memahami Serta Mematuhi Etika Kewartawanan

Selain itu, sebagai seorang wartawan yang hebat, mereka perlu lah memahami

dan mematuhi etika kewartawanan. Etika kewartawanan ialah suatu sistem yang

merangkumi prinsip atau perilaku yang boleh membimbing para wartawan ke arah

kelakuan yang bertanggungjawab dan ini boleh membantu mereka membezakan keadaan

dalam dua situasi yang bertentangan (Faridah Ibrahim, MohdRajib Ghani & Mohd Adnan

Hashim : (2002). Hal ini menjelaskan bahawa etika merupakan sekelompok garis

panduan yang dibentuk khusus untuk memantau manusia. Kewartawanan misalnya,

merupakan salah satu bidang yang memerlukan etika untuk memastikan kelakuan

pengamalnya sentiasa berada dalam landasan yang betul.


Asas dalam mana-mana etika ialah kejujuran, maka kejujuran menjadi salah satu

tunggak yang menyokong usaha memartabatkan etika kewartawanan. Konsep kejujuran

ini boleh diperluas dengan melihatnya dalam perspektif yang lebih luas iaitu kejujuran

wartawan terhadap dirinya akan melahirkan rasa kesetiaan terhadap profesionnya dan

organisasi tempat seseorang individu itu bekerja. Sekiranya seorang wartawan melanggar

atau tidak mematuhi Etika Kewartawanan maka, akan timbul banyak isu yang boleh

merosakkan kredibiliti seorang wartawan. Sebagai contoh, akan berlaku situasi tipu-

menipu untuk mendapatkan maklumat, konflik kepentingan dengan menipu maklumat

yang diperoleh dengan menokok tambah berita yang sedia ada, penciplakkan dan banyak

lagi isu yang boleh ditimbulkan.