Anda di halaman 1dari 6

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

Pilih
satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Satu kaedah latihan yang boleh 6. Latihan untuk meningkatkan daya


meningkatkan daya tahan tahan otot perlu dilakukan dengan
kardiovaskular dikenali sebagai cara yang betul supaya
A. Kaedah latihan jeda A. Otot tidak mudah cedera
B. Kaedah latihan fartlek B. Otot tidak mudah menjadi lesu
C. Kaedah latihan aerobik C. Otot dapat berfungsi dengan
D. Kaedah latihan anaerobic baik.
D. Otot dapat menguncup dengan
2. Antara berikut, yang manakah betul
tidak benar tentang latihan sukan
bagi meningkatkan daya tahan 7. Seseorang yang sering melakukan
kardiovaskular ? senaman dapat mengekalkan
A. Latihan jarak jauh perlahan A. Kekuatan otot dan saiz otot
B. Latihan jeda jarak jauh B. Kelembutan otot
C. Latihan senamrobik C. Ketahanan otot
D. Latihan anaerobic D. Keanjalan otot

3. Pengumpulan_____________ yang 8. Latihan yang boleh dilakukan


berlebihan dalam otot boleh untuk menambahkan kekuatan otot
menyebabkan seseorang akan ialah
mudah lesu ketika melakukan A. Tarik tuala
aktiviti. B. Memanjat tali
A. Asid askorbik C. Back extension
B. Asid gliserol D. Lawan runtun siku
C. Asid lemak
D. Asid laktik 9. Permainan tenis boleh dimainkan
di gelanggang
4. Darah yang dipam oleh jantung ke A. Sintetik
seluruh tubuh mengandungi B. Tanah berpasir
_____________ untuk kegunaan C. Batu halus lembut
sel-sel dan otot-otot. D. Permukaan lembut
A. Oksigen
B. Hydrogen 10. Apakah formula untuk mengukur
C. Karbon dioksida seseorang itu obes ? [BMI = Body
D. Karbon monoksida Mass Index]
A. BMI = [tinggi (m)]
5. Aktiviti tang tidak boleh dilakukan berat badan (kg)
B. BMI = [tinggi (m)]
untuk meningkatkan daya tahan
Ukuran lilit pinggang (cm)
otot ialah
C. BMI = Berat badan (kg)
A. Tenis [tinggi (m)]
B. Skuasy D. BMI = Berat badan (kg)
C. Badminton Tinggi (m)
D. Bermain catur

2
11. Jenis bola yang digunakan ketika 16. Susun urutan fasa yang betul ketika
kejohanan antarbangsa permainan melakukan teknik lompatan jauh
sepak takraw ialah I. Mendarat
A. Plastik II. Lonjakan
B. Sintetik III. Layangan
C. Kaca IV. Lari landas
D. Kayu
A. IV,II,III dan I
12. Pemain yang melakukan servis B. III,II,IV dan I
sepak takraw digelar sebagai C. II,IV,I dan III
A. Tekong D. II,I,IV dan III
B. Killer
C. Feeder 17. Jenis alatan yang boleh digunakan
D. Filter bersama dengan muzik ketika
melakukan aktiviti gimnastik irama
13. Acara lari berpagar memerlukan ialah
seorang atlet yang pantas berlari I. Bola
dan II. Reben
A. Kebolehan memijak papan III. Gelung
tanda sebelum berada di udara. IV. Belantan
B. Kebolehan melepasi pagar
dengan lancer. A. I dan II
C. Kebolehan mengikut ritma B. I dan III
D. Kebolehan memecut C. I,II dan III
D. I, II, III dan IV
14. Ketika fasa lonjakan dalam acara
lari berpagar, jarak lonjakan ke 18. Aktiviti perkhemahan dapat
arah pagar bergantung kepada membantu murid
faktor A. Berdikari dan melupai ibu-bapa
A. Kelajuan larian B. Bercampur dengan rakan yang
B. Kegemukan atlet tidak baik
C. Kebijaksanaan atlet C. Melakukan perkara yang
D. Kemahiran yang ada pada atlet ditegah oleh ibu bapa
D. Memenuhi masa lapang dan
15. Antara teknik lompatan lompat merehatkan fikiran
jauh berikut, gaya lompatan yang
manakah dapat menghasilkan 19. Apakah faedah-faedah yang boleh
lompatan yang paling jauh? didapati daripada perkhemahan?
A. Gaya layar
B. Gaya kayuh I. Berdikari
C. Gaya gantung II. Berusaha
D. Gaya kais III. Berdisiplin
IV. Berkerjasama

3
A. I, II dan III B. Selimutkan mangsa
B. I, II dan IV C. Alihkan mangsa ke tempat
C. I,III dan IV selamat
D. II, III dann IV D. Beri minum air suam kepada
mangsa
20. Apakah faktor yang perlu diikuti
dalam menentukan kedudukan 25. Jika terdapat mangsa yang
kawasan perkhemahan? mengalami kecederaan parah serta
A. Kawasan tanah rata patah tersekat pernafasan, apakah
B. Mempunyai kemudahan jalan yang perlu dilakukan?
raya A. Lakukan prosedur R. I.C.E
C. Terlalu hamper dengan sungai B. Lakukan prosedur E. A. R
atau laut C. Berbual dengan mangsa
D. Kawasan yang luas dan sesuai D. Telefon ambulans
dengan bilangan ahli
26. Apakah yang dimaksudkan dengan
21. Mengapakah Akta Perlindungan A dalam prosedur E. A. R?
Wanita dan Gadis 1973 digubal? A. Pemulihan pernafasan
A. Memberikan perlindungan B. Meninggikan
kepada wanita dan gadis C. Laluan udara
B. Memberi bantaun kewangan D. Tuaman
pada wanita
C. Supaya nama baik tidak terjejas 27. Faktor luaran yang mempengaruhi
D. Menjaga maruah keluarga stress ialah
A. Tempat belajar, rumah dan
22. Agensi yang terlibat dengan akta pengurusan diri
perlindungan wanita dan gadis B. Keluarga, imej diri dan
ialah pengurusan diri
A. Jabatan Alam Sekitar C. Tempat belajar, masyarakat dan
B. Jabatan Peguam Negara keluarga
C. Jabatan Penilaian Negara D. Keluarga, persekitaran dan imej
D. Jabatan Kebajikan Masyarakat diri

23. Pusat penjagaan dan pemulihan 28. Insomia boleh dielakkan dengan
wanita dikenali sebagai amalan
A. Pusat Serenti A. Mengekalkan tidur waktu
B. Taman Seri Puteri malam yang teratur
C. Pusat Belia Negara B. Mengambil minuman yang
D. Taman Seri Cahaya berkafein
C. Bersenam samasa hendak tidur
24. Langkah pertama yang perlu D. Tidur sewaktu perut kosong
dilakukan apabila berlaku
kecederaan fraktur ialah
A. Tenangkan mangsa

4
29. Antara berikut, manakah penyakit 33.
yang tidak disebabkan oleh Melonjak dan hadang bola
pemakanan? dengan kaki atau badan
A. Lelah Berdiri membelakangkan jaring
B. Obestiti
C. Hipertensi Pernyataan di atas adalah
D. Penyakit Jantung koronari merupakan kemahiran
dalam permainan sepak takraw.
30. Badan ini ditubuhkan dengan
tujuan untuk mencegah seseorang A. Merejam
daripada terlibat dengan dadah, B. Menghadang
merawat, memulihkan penagih C. Mengumpan
dadah dan mencegah penagihan D. Menghantar
semula.
34. Konflik emosi, tekanan dan
Badan yang dimaksudkan di atas kekecewaan boleh menyebabkan
ialah kemerosotan

A. Agensi Dadah Kebangsaan A. Prestasi


B. Polis Diraja Malaysia B. Perasaan
C. Pusat Serenti C. Kesihatan
D. PEMADAM D. Fikiran

31. Siapakah yang mempunyai kuasa 35. Aktiviti yang dijalankan dalam
memutuskan bahawa seseorang pelbagai kelajuan dinamakan
perempuan itu memerlukan A. Latihan Jeda
perlindungan mengikut akta? B. Latihan Stesen
A. Makamah Syariah C. Latihan Farlek
B. Makamah Majistret D. Latihan Senamrobik
C. Jabatan Kebajikan Masyarakat
D. Jabatan Pembangunan Sahsiah 36. Bentuk tubuh kita dipengaruhi oleh
A. Sistem otot
32. Di manakah tempat yang sesuai B. Sistem rangka
untuk anda melakukan gimnastik C. Sistem perkumuhan
irama? D. Sistem persengkataan
A. Kawasan bukit
B. Di dalam dewan 37. Latihan-latihan seperti jogging,
C. Kawasan terbuka senamrobik, berbasikal, berenang
D. Padang permainan dan berjalan pantas dapat
meningkatkan
A. Ketangkasan
B. kekuatan otot
C. dayatahan otot
D. daya tahan kardiovaskular

5
38. Apakah yang dimaksudkan dengan 42. Semasa pertandingan hoki setiap
memanaskan badan (warm-up) ? pasukan mempunyai pemain
A. Aktiviti DRABC termasuk seorang penjaga gol
A 10
B. Aktiviti untuk menaikkan suhu
B 11
badan
C 12
C. Aktiviti spesifik kepada D 13
kemahiran permainan
D. Aktiviti kelonggaran untuk 43. Sekiranya foul dilakukan dalam
menurunkan suhu badan kawasan D oleh pasukan
bertahan. Apakah hukuman yang
39. Apakah aktiviti terakhir yang perlu diberikan oleh pengadil?
dilakukan oleh seseorang selepas A. Pasukan bertahan mendapat
melakukan aktiviti fizikal atau pukulan percuma
pendidikan jasmani? B. Pasukan penyerang mendapat
A Latihan spesifik pukulan percuma
B Latihan isotonik C. Pasukan bertahan mendapat
C Memanaskan badan pukulan sudut penalty
D Menyejukkan badan D. Pasukan penyerang mendapat
pukulan sudut penalti
40. Keupayaan otot atau sekumpulan
otot melakukan kerja secara 44. Semasa melakukan pukulan voli,
berulang-ulang atau berterusan satu tangan digunakan untuk
dalam jangka masa yang panjang memukul bola manakala sebelah
merujuk kepada lagi digunakan
A daya tahan otot A. untuk persediaan berlari
B kekuatan otot B. untuk mengimbangi badan
C ketangkasan otot C. untuk persediaan ayunan balik
D daya tahan kardiovaskular D. untuk mengambil lajak pukulan

41. Antara kemahiran-kemahiran asas 45. Bilakah dius akan berlaku dalam
dalam permainan hoki ialah permainan tenis?
I Menolak A. Mata seri 15-15
II Memukul B. Mata seri 30-30
III Menyerkap C. Mata seri 35-35
IV Menghadang D. Mata seri 40-40

A I, II dan III 46. Terdapat tiga pemain dalam satu


B I, II dan IV regu semasa pertandingan yang
C I, III dan IV terdiri daripada
D II, III dan IV I tekong
II apit kiri
III apit kanan
IV apit tengah

6
A. I, II dan III 49. Dalam acara 100 meter dan 110
B. I, II dan IV meter lari berpagar,
C. I, III dan IV ketidakmampuan untuk
D. II, III dan IV mendapatkan tiga langkah antara
pagar adalah kerana
A badan terlalu condong
Lonjak dengan tinggi sehingga B kaki hadapan bengkok
punggung melepasi 0.5m daripada C bahu tidak selari dengan pagar
jarring. Semakin tinggi lompatan D kurang kelajuan dan teknik
semakin baik. tidak betul

47. Penyataan tersebut merujuk 50. Mengapakah perlunya latihan


kepada kemahiran plyometrik dalam acara lompat
A. menanduk kijang ?
B. melambung
C. mengumpan A. untuk meningkatkan suhu badan
D. menghadang atlet
B untuk meningkatkan kekuatan dan
48. Berapakah bilangan pagar bagi kelembutan badan
acara 110 meter lari berpagar ? C untuk meningkatkan tahap
A Lapan kecergasan kardiovaskular atlet
B Sepuluh D untuk menguatkan otot- otot
C Dua belas belakang badan dan kuasa
D Enam belas eksplosif

KERTAS SOALAN TAMAT