Anda di halaman 1dari 1

ABSENSI MAHASISWA

PEMBEKALAN PROFESI NERS


PSIK UNITRI TA 2016/2017 DI LABORATORIUM UNITRIUNITRI - MALANG

DEPARTEMEN:
ABSENSI
NO NAMA KELOMPOK HARI KE-1 HARI KE-3 HARI KE-3 KET
1 ARI WAHYUDI A
2 MIFTAHURRAHMAN A
3 REDA A
4 AMINULLAH A
5 HASANUDIN A
6 DEDI SUMADI A
7 JUWITA A

1 HAMADI B
2 TAN ROBIN ALHUDA B
3 DURIANA MARA MAJARA B
4 SITI SULAIHA B
5 AMALITUS SEHROGI B
6 JUMAATIN NURUL B
7 YETI WELASIH B
8 NIA AMARAL B

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(.)