Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

Minggu Tajuk Cadangan aktiviti catatan

BIDANG SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

1 Seni Ragam Hias 1.Tayangan multimedia melalui Projector dan Laptop


Pengangkutan, Alat perbincangan dan soal jawab.
Permainan Rakyat dan 2.Bentuk beberapa kumpulan dan
Alat Domestik guru memberikan tajuk untuk
membuat kajian tokoh dan motif seni
1.1 Persepsi Seni ragam hias menggunakan
pendekatan stesen.
1.2 Eksplorasi Seni - Pengangkutan
- Alat permainan Rakyat
- Alat Domestik

2 Seni Ragam Hias 1. Menyediakan portfolio secara -projektor dan Laptop


Pengangkutan, Alat berkumpulan berdasarkan maklumat -visualaizer
Permainan Rakyat dan yang diperoleh dalam bentuk -kertas mahjong
Alat Domestik Persembahan Multimedia - pen marker pelbagai
1.3 Ekpresi Seni Lembaran kerja warna
1.4 Apresiasi Seni Peta i-Think (Peta Alir) -masking tape
2.Gallery Walk dan persembahan
pameran hasil karya pelajar.

BIDANG SENI HALUS

3 Seni Lukisan Secara Kolaboratif


2.1 Persepsi Seni dalam Tayangan multimedia tentang
Seni Lukisan perkembangan contoh karya pelukis
Tempatan
Pemahaman terhadap Aktiviti melalui:
konsep Seni Lukisan - Sumbang Saran
dalam bidang Seni - Soal Jawab
Halus - Perbincangan
- Nota Anekdot

4 Seni Lukisan Secara Berpasangan Pensel, pen, arang,


2.2 Eksplorasi Seni Membuat lakaran ekspresi wajah marker pen
dalam Seni Lukisan rakan
Jenis ekspresi wajah:
- Marah , sedih, gembira, keliru dll

5 Seni Lukisan Secara Individu Koleksi gambar aksi


2.3 Ekspresi Seni dalam Lakaran Asas: - manusia dan haiwan
Seni Lukisan Mendokumentasikan gambar aksi
manusia dan haiwan daripada
pelbagai media - Meniru dengan cara
melakar semula struktur berdasarkan
2.4 Apresiasi Seni dalam koleksi gambar aksi manusia dan
Seni Lukisan haiwan - Menghasilkan lakaran figura
dalam bentuk artist book
Lakaran Perspektif: -
Mendokumentasikan gambar
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

bangunan dan landskap yang


mempunyai jenis perspektif berbeza
daripada pelbagai media
Koleksi gambar
bangunan dan
landskap
- Kertas lukisan
Tumpu Galeri - Pembaris
Menjana persembahan panjang
pameran hasil karya - Pensil dan
Membuat pemerhatian pemadam
terhadap hasil karya yang
dipamerkan
Mengemukakan pengalaman Mounting board
sendiri dalam penghasilan Plastik laminate
karya Mesin laminate
6 Seni Catan tayangan slide sejarah dan
3.1 persepsi seni definisi catan
3.2 eksplorasi seni eksperimen ringkas teknik -Lcd projector
catan (basah atas basah, -kertas lukisan
basah atas kering, kering atas -berus lukisan
basah, kering atas kering) -poster warna
teknik campuran -bahan fotostat lakaran
7 Seni Catan menghasilkan catan flora dan fauna
3.3 Ekspresi seni bertemakan flora/ fauna
menggunakan teknik
campuran/ teknik pilihan
- setiap kumpulan diberikan
contoh lakaran flora dan
fauna yang berbeza
8 Seni Catan pengumpulan hasil kerja - plastic laminate
3.4 Apresiasi seni murid dan dipamerkan - mesin laminate
murid mempersembahkan - magnet (tampal hasil
hasil karya menggunakan murid diwhiteboard)
bahasa seni visual - pembesar suara
9 Seni Cetakan -Lcd
4.1 Persepsi seni Menjelaskan definisi cetakan, -Karya guru
sejarah, tokoh ,media dan -Karya pelajar
teknik.
Pendedahan kepada pelajar
contoh-contoh hasil karya
cetakan timbulan, benaman,
permukaan dan sutera saring.
Menjelaskan kaedah dan
teknik seni cetakan.
10 Seni Cetakan Membuat eksprementasi,
4.2Eksplorasi seni penerokaan Media dan Media dan bahan.
teknik. -Plat lino
Penerokaan dan -Penggelek
eksprementasi cetakan -Kaca/papan penggelek
timbulan dan cetakan -cat lino
benaman.
Penerokaan dan
eksprementasi cetakan
timbulan dan cetakan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

benaman.

Proses penyediaan cetakan timbulan


dan benaman:

Pelajar dibahagikan kepada


dua kumpulan besar ( satu
kumpulan empat orang ).

i-kumpulan pertama corak flora. Galery walk.


ii-kumpulan kedua corak fauna.

Setiap kumpulan kecil akan


dapat Menghasilkan tiga atau
empat hasil karya cetakan
melalui perkongsian Plat
Lino.
Perkongsian idea dan
kreativiti setiap ahli
kumpulan.

11 Seni Cetakan Pelajar menterjemahkan hasil


4.3 Ekspresi Seni karya melaui penerokaan -Hasil karya pelajar
media dan teknik.
Pelajar mepamerkan,
menghayati dan menjelaskan
4.4 Apresiasi seni hasil karya melalui
pengalaman.
Pelajar memberi pandangan
dan sumbang saran terhadap
hasil karya sendiri dan hasil
karya rakan.

BIDANG REKA BENTUK

12 Reka Bentuk Landskap 1.Tayangan slide sejarah dan jenis- Kertas mahjung
5.1 Persepsi seni dalam jenis reka bentuk landskap dan soal Marker pen
Reka Bentuk Landskap jawab dengan pelajar. Pin magnet
2. Penerangan jenis reka bentuk
5.2 Eksplorasi seni landskap dari pelajar secara
dalam Reka Bentuk berkumpulan mengenai prinsip reka
Landskap bentuk landskap
3. Guru membuat rumusan mengenai
topik pada hari ini.

13 Reka Bentuk Landskap 1.Mengenal alat dan bahan Kertas lukisan


5.2 Eksplorasi Seni 2.Mengenal dan melukis simbol Set geometrik
dalam Reka Bentuk dalam Reka Bentuk Landskap Pensil warna
Landskap 3.Meneroka teknik mewarna pelan Pensil
landskap
5.3 Ekspresi Seni dalam 4.Penghasilan Tulisan Seni
Reka Bentuk Landskap Bina/Architecture Lettering
5.Penghasilan Pelan Induk Landskap
menggunakan pembaris skala
(metrik)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

6.Teknik pengolahan warna


(rendering)

14 Reka Bentuk Landskap 1.Menjana persembahan pameran Mounting board


5.4 Apresiasi Seni dalam hasil karya seni Plastik laminate
Reka Bentuk Landskap 2.Membuat pemerhatian terhadap Mesin laminate
hasil karya seni yang dipamerkan
3.Mengemukakan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya seni

15 Reka Bentuk Hiasan Tayangan slide sejarah reka bentuk Slide p.point
Dalaman hiasan dalaman.
6.1, 6.2
Persepsi dan Eksplorasi
seni dalam reka bentuk
hiasan dalaman

16 Reka Bentuk Hiasan Menghasilkan lakaran pelan lantai - pembaris skala


Dalaman Rumah Idaman Saya. - kertas lukisan a3
6.3 - pen teknikal
Ekspresi seni dalam - pembaris (set
Reka Bentuk Hiasan geometri)
Dalaman

17 Reka Bentuk Hiasan Membuat pemeran dan penilaian. - Tape


Dalaman - magnet bullet
6.4
Apresiasi seni dalam
Reka Bentuk Hiasan
Dalaman

18 Reka Bentuk industri Tayangan multimedia


Aktiviti melalui: Kertas Lukisan
7.1 Persepsi Seni dalam Pensel
reka bentuk industri -Carta lakaran botol air mineral
-Carta lakaran kotak bekas
serbaguna

19 Reka Bentuk Cadangan Aktiviti: Botol air


industri Mengenal alat dan bahan Gunting
7.2 Eksplorasi Seni Mengolah idea melalui lakaran Gam
dalam Meneroka teknik mewarna Spray
lakaran perincian Kad bod
Hot Glue Gun
Reben

Cadangan Aktiviti: Secara


7.3 Ekspresi Seni dalam Kolaboratif
Cadangan Tajuk Reka Bentuk
Produk
Bekas Serbaguna
Penghasilan lakaran dan lukisan
perincian
Teknik pengolahan warna
(rendering)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

20 Reka Bentuk industri Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri Pameran hasil produk
7.4 Apresiasi Seni dalam Menjana persembahan pameran seni
hasil produk seni Pembentangan secara
Membuat pemerhatian terhadap berkumpulan
hasil produk seni yang dipamerkan
Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan produk seni

BIDANG SENI KRAF

21 Seni Sulaman Tayangan slide pengenalan - Lcd projector


8.1 Persepsi Seni dalam sulaman - Kain
Seni Sulaman Tayangan video pelbagai - Pemidang
teknik sulaman, serta sulaman
penggunaan peralatan dan
bahan
8.2 Eksplorasi Seni
Dalam Seni Menghasilkan lakaran
Sulaman sulaman di atas kain

- Setiap kumpulan menerima


contoh lakaran bunga yang
berbeza
-
22 Seni Sulaman Menghasilkan sulaman - Jarum
8.3 Ekspresi Seni dalam diatas lakaran kain - Benang kait
Seni Sulaman berdasarkan teknik straight pelbagai warna
stich dan ribbon stich

23 Seni Sulaman Mempamerkan hasil produk


8.4 Apresiasi Seni seni
Dalam Seni Sulaman Menghayati dan menjelaskan
hasil produk seni sendiri dan
rakan dengan menumpukan
pada aspek Bahasa Seni
Visual
Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan
produk seni

24 Seni Seramik Tayangan multimedia Power point Seni


9.1 Persepsi seni Perbincangan Peta Pemikiran. Seramik
seramik

25 Seni Seramik Penghasilan karya seni seramik pasu bunga meja


9.2 explorasi seni Setiap kumpulan mendapat -plastesin pelbagai
seramik tugasan berbeza warna
9.3 ekspresi seni - Teknik lingkaran dan picitan
seramik

26 Seni Seramik Persembahan pameran hasil Alas meja


9.1 apresiasi seni produk Seni Seramik. Label
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSM PSV TING 2

KOMUNIKASI VISUAL

27 Seni Reka Grafik( Tayangan multimedia - Tayangan slide power


simbol dan logo) point
Persepsi seni - Lcd projektor

28 Seni Reka Grafik ( Mengumpulkan jenis simbol -Edaran pelbagai


smbol dan logo) dan logo gambar logo dan
Eksplorasi seni Mengkategorikan rekaan simbol
Ekspresi seni simbol dan logo -Tayangan slide power
Menghasilkan rekaan simbol point
dan logo - Lcd projektor
-set geometri
-kertas lukisan

29 Seni Reka Grafik ( Menjana persembahan -Hasil karya pelajar


smbol dan logo) pameran hasil karya seni. -Pembesar suara
Apresiasi seni -White board

30 SENI FOTO (PINHOLE) - tayangan slide tentang sejarah, - lcd projector


11.1Persepsi Seni definisi, kelebihan serta kekurangan - kertas mahjong
dalam Seni Foto dan tokoh. - marker pelbagai
-pembentangan peta i-think dalam warna
kumpulan

31 SENI FOTO (PINHOLE) - penerangan berkenaan alatan dan - cat hitam / kertas
11.2 Eksplorasi Seni bahan yang digunakan. warna hitam
dalam Seni Foto - demosnstrasi guru. - berus cat/ selofan
11.3 Ekspresi Seni - penghasilan model Seni foto Pinhole tape
dalam Seni Foto dalam kumpulan. - binding tape hitam
-gunting
-kotak terpakai
- tin minuman

32 SENI FOTO (PINHOLE) - pengumpulan hasil kerja murid dan


11.4 Apresiasi Seni dipamerkan.
dalam Seni Foto - persembahan pameran hasil produk
seni.
- membuat pemerhatian terhadap
hasil produk seni yang dipamerkan.