Anda di halaman 1dari 48

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang Lombok Timur

NERACA LAJUR
PER, 31 DESEMBER 2006

Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 28,174,250 6,651,311,324 6,660,871,874 6,679,485,574 6,660,871,874 18,613,700 18,613,700

2 Bank 560,996,978 1,193,669,197 963,550,000 1,754,666,175 963,550,000 791,116,175 791,116,175

3 Piutang Simpan Pinjam 742,569,802 1,911,665,000 1,763,144,311 2,654,234,802 1,763,144,311 891,090,491 891,090,491

4 PPTT (26,055,087) (26,055,087) (26,055,087) 15,073,839 (41,128,926)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 52,554,000 50,000,000 102,554,000 102,554,000 102,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 30,000,000 420,000 30,420,000 30,420,000 30,420,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,321,850 450,000 42,771,850 42,771,850 42,771,850

11 A.P Inventaris (40,657,875) (40,657,875) (40,657,875) 14,140,400 (54,798,275)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 10,850,000 950,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 938,000 938,000 938,000 938,000

14 Simpanan Sukarela 809,401,931 3,109,081,219 3,450,050,370 3,109,081,219 4,259,452,301 1,150,371,082 1,150,371,082

15 Jasa Simpanan 10,832,532 - 10,832,532 10,832,532 5,962,211 16,794,743

16 Jasa Anggota 21,665,065 21,665,065 21,665,065 11,924,423 33,589,488

17 Dana Pengurus 259,209 8,900,000 8,900,000 259,209 8,640,791 8,943,317 302,526

18 Dana Karyawan 241,040 2,900,000 2,900,000 241,040 2,658,960 2,981,105 322,145

19 Dana Pendidikan 9,096,492 910,000 910,000 9,096,492 8,186,492 5,962,211 14,148,703

20 Dana PDK 720,610 1,192,000 1,192,000 720,610 471,390 1,490,553 1,019,163

21 Dana Sosial 4,824,577 1,495,000 1,495,000 4,824,577 3,329,577 4,471,659 7,801,236

22 Dana Sehat 15,570,384 4,456,500 9,585,950 4,456,500 25,156,334 20,699,834 20,699,834

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 6,060,000 - - - 6,060,000 6,060,000 6,060,000

27 Simpanan Wajib 60,277,900 556,500 8,744,000 556,500 69,021,900 68,465,400 68,465,400

28 Cadangan Umum 63,052,756 63,052,756 63,052,756 17,886,634 80,939,390

29 Cadangan Khusus 16,335,444 50,000 160,000 50,000 16,495,444 16,445,444 16,445,444

30 Cadangan Pokok Dana BBM 35,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 42,821,500 42,821,500 42,821,500 42,821,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

34 Hutang Dana BBM ke-2 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000


36 Hutang PT PNM 124,999,968 124,999,968 - 124,999,968 124,999,968 -

37 Beban ymh Dibayar 1,500,000

38 Cadangan BBM Bank 36,500,000

39 PENDAPATAN DAN BIAYA


40 Pendapatan Adm Pinjaman 28,355,000 28,355,000 28,355,000 28,355,000

41 Pendapatan Jasa 292,925,496 292,925,496 292,925,496 292,925,496

42 Pendapatan Bunga Bank 15,589,197 15,589,197 15,589,197 15,589,197

43 Pendapatan Denda 85,000 85,000 85,000 85,000

44 Pendapatan Jasa Foto Copy 2,984,000 2,984,000 2,984,000 2,984,000

45 Pendapatan Jasa Listrik 200,000 200,000 200,000 200,000

46 Pendapatan Lain-Lain - - - -

47 Beban Bunga Kredit 31,983,282 31,983,282 31,983,282 31,983,282

48 Beban Umum dan Adm 36,376,800 36,376,800 36,376,800 36,376,800

49 Beban Oprasional 14,137,700 14,137,700 14,137,700 14,137,700

50 Beban Tenaga Kerja 80,223,200 80,223,200 80,223,200 80,223,200

51 Beban Organisasi 32,570,000 32,570,000 32,570,000 32,570,000

52 Beban Bunga Tabungan 46,885,508 46,885,508 46,885,508 46,885,508

53 Beban Kesra Pegawai 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

54 Beban PPTT 15,073,839 15,073,839

55 Beban Peny. Inventaris 14,140,400 14,140,400

56 Beban Bagi Hasil Modal


57 Investasi LPG - - -

58 SHU Per 31 Desember 2005 59,622,113 59,622,113 59,622,113 59,622,113 -

59 SHU Per 31 Desember 2006 62,685,964 62,685,964

JUMLAH 1,434,343,918 1,434,343,918 13,312,183,198 13,312,183,198 14,746,527,116 ### 2,116,190,885 2,116,190,885 125,336,352 125,336,352 341,076,693 341,076,693 1,826,029,015 1,826,029,015

Rarang, 31 Desember 2006


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang Lombok Timur
NERACA LAJUR
PER, 31 DESEMBER 2007

Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 18,613,700 7,031,666,377 6,988,099,677 7,050,280,077 6,988,099,677 62,180,400 62,180,400

2 Bank 791,116,175 975,382,412 1,309,104,595 1,766,498,587 1,309,104,595 457,393,992 457,393,992

3 Piutang Simpan Pinjam 891,090,491 2,133,650,000 1,866,611,602 3,024,740,491 1,866,611,602 1,158,128,889 1,158,128,889

4 PPTT (41,128,926) (41,128,926) (41,128,926) 14,035,000 (55,163,926)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 102,554,000 102,554,000 102,554,000 102,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 30,420,000 2,900,000 33,320,000 33,320,000 33,320,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,771,850 115,000 42,886,850 42,886,850 42,886,850

11 A.P Inventaris (54,798,275) (54,798,275) (54,798,275) 16,066,325 (70,864,600)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 11,800,000 850,000 12,650,000 12,650,000 12,650,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 758,500 758,500 758,500 758,500

14 Simpanan Sukarela 1,150,371,082 3,396,892,350 3,284,249,157 3,396,892,350 4,434,620,239 1,037,727,889 1,037,727,889

15 Jasa Simpanan 16,794,743 26,197,593 26,197,593 16,794,743 9,402,850 9,402,850 -

16 Jasa Anggota 33,589,488 33,589,488 33,589,488 33,589,488 9,402,940 9,402,940

17 Dana Pengurus 302,526 9,000,000 9,000,000 302,526 8,697,474 9,402,895 705,421

18 Dana Karyawan 322,145 4,000,000 4,000,000 322,145 3,677,855 4,701,447 1,023,592

19 Dana Pendidikan 14,148,703 1,470,000 1,470,000 14,148,703 12,678,703 1,567,149 14,245,852

20 Dana PDK 1,019,163 784,000 784,000 1,019,163 235,163 1,567,149 1,802,312

21 Dana Sosial 7,801,236 1,000,000 1,000,000 7,801,236 6,801,236 1,567,149 8,368,385

22 Dana Sehat 20,699,834 2,974,000 10,864,050 2,974,000 31,563,884 28,589,884 28,589,884

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 6,060,000 80,000 9,162,000 80,000 15,222,000 15,142,000 15,142,000

27 Simpanan Wajib 68,465,400 1,059,500 6,848,500 1,059,500 75,313,900 74,254,400 74,254,400

28 Cadangan Umum 80,939,390 - 80,939,390 80,939,390 25,074,385 106,013,775

29 Cadangan Khusus 16,445,444 - 50,434,231 - 66,879,675 66,879,675 66,879,675

30 Cadangan Pokok Dana BBM 55,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 42,821,500 42,821,500 42,821,500 42,821,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000


36 Hutang pd Bank Syariah Pancor - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -

37 Beban ymh Dibayar - 9,500,000

38 Cadangan BBM Bank - 64,500,000

39 PENDAPATAN DAN BIAYA -

40 Pendapatan Adm Pinjaman - 31,604,250 31,604,250 31,604,250 31,604,250

41 Pendapatan Jasa - 349,558,255 349,558,255 349,558,255 349,558,255

42 Pendapatan Bunga Bank - 10,252,237 10,252,237 10,252,237 10,252,237

43 Pendapatan Denda - 144,000 144,000 144,000 144,000

44 Pendapatan Jasa Foto Copy - 750,000 750,000 750,000 750,000

45 Pendapatan Jasa Listrik - - - - -

46 Pendapatan Lain-Lain - 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000

47 Beban Bunga Kredit - 47,000,000 - 47,000,000 - 47,000,000 - 47,000,000 0

48 Beban Umum dan Adm - 48,454,000 - 48,454,000 - 48,454,000 - 48,454,000 0

49 Beban Oprasional - 23,353,220 - 23,353,220 - 23,353,220 - 23,353,220 0

50 Beban Tenaga Kerja - 95,290,550 - 95,290,550 - 95,290,550 - 95,290,550 0

51 Beban Organisasi - 30,600,500 30,600,500 30,600,500 30,600,500

52 Beban Bunga Tabungan - 53,457,064 53,457,064 53,457,064 53,457,064

53 Beban Kesra Pegawai - - - - -

54 Beban PPTT - 14,035,000 14,035,000

55 Beban Peny. Inventaris - 16,066,325 16,066,325

56 Beban Bagi Hasil Modal -

57 Investasi LPG - - - -

58 SHU Per 31 Desember 2006 62,685,964 62,685,964 62,685,964 62,685,964 -

59 SHU Per 31 Desember 2007 - 66,135,583 66,135,583

JUMLAH 1,826,029,015 1,826,029,015 14,019,766,054 14,019,766,054 15,845,795,069 15,845,795,069 2,126,710,443 2,126,710,443 157,287,289 157,287,289 394,392,242 394,392,242 1,776,675,605 1,776,675,605

Rarang, 31 Desember 2007


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang Lombok Timur
NERACA LAJUR
PER, 31 DESEMBER 2008

Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 62,180,400 8,406,768,807 8,439,326,357 8,468,949,207 8,439,326,357 29,622,850 29,622,850

2 Bank 457,393,992 1,947,001,244 1,046,813,430 2,404,395,236 1,046,813,430 1,357,581,806 1,357,581,806

3 Piutang Simpan Pinjam 1,158,128,889 2,138,400,000 2,142,204,194 3,296,528,889 2,142,204,194 1,154,324,695 1,154,324,695

4 PPTT (55,163,926) (55,163,926) (55,163,926) 14,800,000 (69,963,926)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 102,554,000 102,554,000 102,554,000 102,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 33,320,000 145,000 33,465,000 33,465,000 33,465,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,886,850 42,886,850 42,886,850 42,886,850

11 A.P Inventaris (70,864,600) (70,864,600) (70,864,600) 15,329,950 (86,194,550)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 12,650,000 600,000 13,250,000 13,250,000 13,250,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 603,000 603,000 603,000 603,000

14 Simpanan Sukarela 1,037,727,889 3,852,228,600 4,620,641,201 3,852,228,600 5,658,369,090 1,806,140,490 1,806,140,490

15 Jasa Simpanan 45 - - 45 45 9,920,337 9,920,382

16 Jasa Anggota 9,402,895 - 9,402,895 9,402,895 9,920,389 19,323,284

17 Dana Pengurus 705,421 9,500,000 9,500,000 705,421 8,794,579 9,920,337 1,125,758

18 Dana Karyawan 1,023,593 4,500,000 4,500,000 1,023,593 3,476,407 4,960,120 1,483,713

19 Dana Pendidikan 14,245,853 900,000 900,000 14,245,853 13,345,853 1,653,389 14,999,242

20 Dana PDK 1,802,313 1,654,000 1,654,000 1,802,313 148,313 1,653,389 1,801,702

21 Dana Sosial 8,368,386 1,750,000 1,750,000 8,368,386 6,618,386 1,653,389 8,271,775

22 Dana Sehat 28,684,884 4,951,500 10,741,950 4,951,500 39,426,834 34,475,334 34,475,334

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 15,142,000 30,000 3,679,000 30,000 18,821,000 18,791,000 18,791,000

27 Simpanan Wajib 74,254,400 927,500 9,423,000 927,500 83,677,400 82,749,900 82,749,900

28 Cadangan Umum 105,918,771 105,918,771 105,918,771 26,454,233 132,373,004

29 Cadangan Khusus 66,879,675 50,000 - 66,929,675 66,929,675 66,929,675

30 Cadangan Pokok Dana BBM 75,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 42,821,500 42,821,500 42,821,500 42,821,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000


36 Hutang Dana LPG - - 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000

37 Beban ymh Dibayar 25,500,000

38 Cadangan BBM Bank 100,500,000

39 PENDAPATAN DAN BIAYA


40 Pendapatan Adm Pinjaman 31,401,750 31,401,750 31,401,750 31,401,750

41 Pendapatan Jasa 393,545,468 393,545,468 393,545,468 393,545,468

42 Pendapatan Bunga Bank 35,062,814 35,062,814 35,062,814 35,062,814

43 Pendapatan Denda 364,000 364,000 364,000 364,000

44 Pendapatan Jasa Foto Copy 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

45 Pendapatan Jasa Listrik - - -

46 Pendapatan Lain-Lain 1,239,000 1,239,000 1,239,000 1,239,000

47 Beban Bunga Kredit 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000

48 Beban Umum dan Adm 66,794,650 66,794,650 66,794,650 66,794,650

49 Beban Oprasional 35,759,850 35,759,850 35,759,850 35,759,850

50 Beban Tenaga Kerja 106,236,800 106,236,800 106,236,800 106,236,800

51 Beban Organisasi 43,055,000 43,055,000 43,055,000 43,055,000

52 Beban Bunga Tabungan 82,892,213 82,892,213 82,892,213 82,892,213

53 Beban Kesra Pegawai - - - -

54 Beban PPTT - - - 14,800,000 14,800,000

55 Beban Peny. Inventaris 15,329,950 15,329,950

56 Beban Bagi Hasil Modal


57 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000

58 SHU Per 31 Desember 2007 66,135,583 66,135,583 66,135,583 66,135,583 -

59 SHU Per 31 Desember 2008 66,347,569 66,347,569

JUMLAH 1,776,675,605 1,776,675,605 16,846,095,164 16,836,095,164 18,622,770,769 18,612,770,769 3,020,256,174 3,020,256,174 196,765,533 196,765,533 463,216,032 463,216,032 2,721,116,725 2,711,116,725

Rarang, 31 Desember 2008


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'
Desa Rarang Lombok Timur
Badan Hukum Nomor : 518/ 36/ BH/ PAD/ DISKOP & UKM/ X/ 2004
Jl. Raya Rarang Km 35 Mataram Lombok Timur Telepon/Fax : (0376) 632075

NERACA LAJUR PER, 31 DESEMBER 2015


Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 111,766,150 17,574,369,044 17,497,101,194 17,686,135,194 17,497,101,194 189,034,000 189,034,000

2 Bank 2,162,557,626 2,631,531,087 2,085,500,000 4,794,088,713 2,085,500,000 2,708,588,713 2,708,588,713

3 Piutang Simpan Pinjam 3,293,030,152 4,057,850,000 4,094,819,449 7,350,880,152 4,094,819,449 3,256,060,703 3,256,060,703

4 PPTT (118,808,426) (118,808,426) (118,808,426) 5,700,000 - (124,508,426) -

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 426,765,000 125,000,000 54,150,400 551,765,000 54,150,400 497,614,600 497,614,600

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 78,270,000 51,000,000 129,270,000 129,270,000 129,270,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 50,861,850 50,861,850 50,861,850 50,861,850

11 A.P Inventaris (167,888,055) (167,888,055) (167,888,055) 3,871,845 (171,759,900)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 15,650,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000 - -

13 Pend. Jasa Investasi PKSU - - -

14 Simpanan Sukarela 4,425,214,743 9,967,140,100 10,594,691,063 9,967,140,100 15,019,905,806 5,052,765,706 5,052,765,706

15 Jasa Simpanan 17,421,304 5,849,473 - 23,270,777 23,270,777 23,270,777

16 Jasa Anggota 48,814,259 5,849,473 - 54,663,732 54,663,732 54,663,732

17 Dana Pengurus 1,916,733 5,000,000 5,849,473 5,000,000 7,766,206 2,766,206 2,766,206

18 Dana Karyawan 2,429,200 2,500,000 2,924,737 2,500,000 5,353,937 2,853,937 2,853,937

19 Dana Pendidikan 10,814,247 974,912 - 11,789,159 11,789,159 11,789,159

20 Dana PDK 2,999,707 975,000 974,912 975,000 3,974,619 2,999,619 2,999,619

21 Dana Sosial 2,659,780 500,000 974,912 500,000 3,634,692 3,134,692 3,134,692

22 Dana Sehat 64,311,759 15,974,500 20,458,250 15,974,500 84,770,009 68,795,509 68,795,509

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE - - -

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 28,272,000 200,000 1,390,000 200,000 29,662,000 29,462,000 29,462,000

27 Simpanan Wajib 191,345,900 1,377,000 36,615,000 1,377,000 227,960,900 226,583,900 226,583,900

28 Cadangan Umum 210,847,084 15,598,596 226,445,680 226,445,680 226,445,680

29 Cadangan Khusus 490,392,996 650,000 491,042,996 491,042,996 491,042,996

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


30 Cadangan Pokok Dana BBM -

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 199,946,500 60,000,000 259,946,500 259,946,500 259,946,500

33 Hutang Dana BBM - - -

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


34 Hutang Dana BBM ke-2 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 - -

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 9,999,200 - 9,999,200 9,999,200 9,999,200

37 Hutang Bank NTB syariah -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar -

40 Cadangan BBM Bank -

41 PENDAPATAN DAN BIAYA

42 Pendapatan Adm Pinjaman 40,718,500 40,718,500 40,718,500 40,718,500

43 Pendapatan Jasa 380,857,007 380,857,007 380,857,007 380,857,007

44 Pendapatan Bunga Bank 40,031,087 40,031,087 40,031,087 40,031,087

45 Pendapatan Denda 79,632,200 79,632,200 79,632,200 79,632,200

46 Pendapatan Jasa Foto Copy

47 Pendapatan Jasa Listrik - - -

48 Pendapatan Lain-Lain 30,209,600 30,209,600 30,209,600 30,209,600

49 Beban Bunga Kredit 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

50 Beban Umum dan Adm 66,920,300 66,920,300 66,920,300 66,920,300

51 Beban Oprasional 31,866,100 31,866,100 31,866,100 31,866,100

52 Beban Tenaga Kerja 142,844,250 142,844,250 142,844,250 142,844,250

53 Beban Organisasi 76,954,000 76,954,000 76,954,000 76,954,000

54 Beban Bunga Tabungan 188,472,369 188,472,369 188,472,369 188,472,369

55 Beban Kesra Pegawai

56 Beban PPTT 5,700,000 5,700,000

57 Beban Peny. Inventaris 3,871,845 3,871,845

58 Beban Bagi Hasil Modal

59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 - -


60 SHU Per 31 Desember 2011 38,996,488 38,996,488 38,996,488 38,996,488 110000000

61 SHU Per 31 Desember 2012 42,819,530 42,819,530

JUMLAH 6,002,944,297 6,002,944,297 35,071,470,238 35,071,470,238 41,074,414,535 41,074,414,535 7,214,530,404 7,214,530,404 9,571,845 9,571,845 571,448,394 571,448,394 6,685,901,540 6,685,901,540 -
- -
-

- Rarang, 31 Desember 2015


- Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


(HJ. BAIQ RUSMIATI, SE) (BAIQ JUNAEDA H)

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'
Desa Rarang Lombok Timur
Badan Hukum Nomor : 518/ 36/ BH/ PAD/ DISKOP & UKM/ X/ 2004
Jl. Raya Rarang Km 35 Mataram Lombok Timur Telepon/Fax : (0376) 632075

NERACA LAJUR PER, 31 DESEMBER 2014


Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 115,461,900 18,021,894,518 18,025,590,268 18,137,356,418 18,025,590,268 111,766,150 111,766,150

2 Bank 1,809,202,670 2,653,354,956 2,300,000,000 4,462,557,626 2,300,000,000 2,162,557,626 2,162,557,626

3 Piutang Simpan Pinjam 2,952,454,898 4,668,600,000 4,328,024,746 7,621,054,898 4,328,024,746 3,293,030,152 3,293,030,152

4 PPTT (99,993,426) (99,993,426) (99,993,426) 18,815,000 - (118,808,426) -

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 185,265,000 241,500,000 426,765,000 426,765,000 426,765,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 75,120,000 3,150,000 78,270,000 78,270,000 78,270,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 50,861,850 50,861,850 50,861,850 50,861,850

11 A.P Inventaris (134,460,825) (134,460,825) (134,460,825) 33,427,230 (167,888,055)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 15,650,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU - - -

14 Simpanan Sukarela 3,621,164,422 9,906,122,021 10,710,172,342 9,906,122,021 14,331,336,764 4,425,214,743 4,425,214,743

15 Jasa Simpanan 17,420,536 3,886,000 3,886,768 3,886,000 21,307,304 17,421,304 17,421,304

16 Jasa Anggota 44,927,491 3,886,768 - 48,814,259 48,814,259 48,814,259

17 Dana Pengurus 1,529,965 3,500,000 3,886,768 3,500,000 5,416,733 1,916,733 1,916,733

18 Dana Karyawan 1,985,816 1,500,000 1,943,384 1,500,000 3,929,200 2,429,200 2,429,200

19 Dana Pendidikan 10,166,452 647,795 - 10,814,247 10,814,247 10,814,247

20 Dana PDK 2,676,912 325,000 647,795 325,000 3,324,707 2,999,707 2,999,707

21 Dana Sosial 2,011,985 647,795 2,659,780 2,659,780 2,659,780

22 Dana Sehat 62,561,009 20,876,500 22,627,250 20,876,500 85,188,259 64,311,759 64,311,759

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE - - - -

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 27,857,000 875,000 1,290,000 875,000 29,147,000 28,272,000 28,272,000

27 Simpanan Wajib 165,400,400 5,084,500 31,030,000 5,084,500 196,430,400 191,345,900 191,345,900

28 Cadangan Umum 200,482,366 10,364,718 210,847,084 210,847,084 210,847,084

29 Cadangan Khusus 453,995,675 36,397,321 490,392,996 490,392,996 490,392,996

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


30 Cadangan Pokok Dana BBM -

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 199,946,500 199,946,500 199,946,500 199,946,500

33 Hutang Dana BBM - - - -

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


34 Hutang Dana BBM ke-2 90,000,000 10,000,000 10,000,000 90,000,000 80,000,000 80,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 11,999,700 2,000,500 2,000,500 11,999,700 9,999,200 9,999,200

37 Hutang Bank NTB syariah - -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar -

40 Cadangan BBM Bank -

41 PENDAPATAN DAN BIAYA

42 Pendapatan Adm Pinjaman 56,877,500 56,877,500 56,877,500 56,877,500

43 Pendapatan Jasa 421,068,212 421,068,212 421,068,212 421,068,212

44 Pendapatan Bunga Bank 31,354,956 31,354,956 31,354,956 31,354,956

45 Pendapatan Denda 53,560,400 53,560,400 53,560,400 53,560,400

46 Pendapatan Jasa Foto Copy

47 Pendapatan Jasa Listrik 530,000 530,000 530,000 530,000

48 Pendapatan Lain-Lain 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000

49 Beban Bunga Kredit 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

50 Beban Umum dan Adm 62,253,400 62,253,400 62,253,400 62,253,400

51 Beban Oprasional 26,524,550 26,524,550 26,524,550 26,524,550

52 Beban Tenaga Kerja 141,609,900 141,609,900 141,609,900 141,609,900

53 Beban Organisasi 72,258,000 72,258,000 72,258,000 72,258,000

54 Beban Bunga Tabungan 166,556,500 166,556,500 166,556,500 166,556,500

55 Beban Kesra Pegawai

56 Beban PPTT 18,815,000 18,815,000

57 Beban Peny. Inventaris 33,427,230 33,427,230

58 Beban Bagi Hasil Modal

59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 - -


60 SHU Per 31 Desember 2011 29,613,441 29,613,441 29,613,441 29,613,441 110000000

61 SHU Per 31 Desember 2012 38,996,488 38,996,488

JUMLAH 5,120,302,067 5,120,302,067 36,047,484,786 36,047,484,786 41,167,786,853 41,167,786,853 6,530,388,877 6,530,388,877 52,242,230 52,242,230 566,441,068 566,441,068 6,002,944,297 6,002,944,297 -
- -
-

- Rarang, 31 Desember 2014


- Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


(HJ. BAIQ RUSMIATI, SE) (BAIQ JUNAEDA H)

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'
Desa Rarang Lombok Timur
Badan Hukum Nomor : 518/ 36/ BH/ PAD/ DISKOP & UKM/ X/ 2004
Jl. Raya Rarang Km 35 Mataram Lombok Timur Telepon/Fax : (0376) 632075

NERACA LAJUR PER, 31 DESEMBER 2013


Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 107,984,800 13,846,878,983 13,839,401,883 13,954,863,783 13,839,401,883 115,461,900 115,461,900

2 Bank 2,641,206,772 1,370,554,557 2,202,558,659 4,011,761,329 2,202,558,659 1,809,202,670 1,809,202,670

3 Piutang Simpan Pinjam 1,699,037,102 4,310,650,000 3,057,232,204 6,009,687,102 3,057,232,204 2,952,454,898 2,952,454,898

4 PPTT (85,543,426) (85,543,426) (85,543,426) 14,450,000 - (99,993,426) -

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 157,554,000 157,554,000 157,554,000 157,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 111,311,000 1,430,000 112,741,000 112,741,000 112,741,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 45,571,850 2,530,000 48,101,850 48,101,850 48,101,850

11 A.P Inventaris (128,740,100) (128,740,100) (128,740,100) 5,720,725 (134,460,825)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 15,050,000 600,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU - - - -

14 Simpanan Sukarela 3,239,203,554 7,498,606,310 7,880,567,178 7,498,606,310 11,119,770,732 3,621,164,422 3,621,164,422

15 Jasa Simpanan 17,878,401 3,642,135 21,520,536 21,520,536 21,520,536

16 Jasa Anggota 37,185,356 - 3,642,135 - 40,827,491 40,827,491 40,827,491

17 Dana Pengurus 1,387,830 3,500,000 3,642,135 3,500,000 5,029,965 1,529,965 1,529,965

18 Dana Karyawan 1,664,748 1,500,000 1,821,068 1,500,000 3,485,816 1,985,816 1,985,816

19 Dana Pendidikan 9,486,587 - 679,865 - 10,166,452 10,166,452 10,166,452

20 Dana PDK 2,602,047 605,000 679,865 605,000 3,281,912 2,676,912 2,676,912

21 Dana Sosial 1,332,120 679,865 2,011,985 2,011,985 2,011,985

22 Dana Sehat 54,543,709 13,065,500 21,082,800 13,065,500 75,626,509 62,561,009 62,561,009

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 - - -

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 27,227,000 100,000 730,000 100,000 27,957,000 27,857,000 27,857,000

27 Simpanan Wajib 142,235,900 542,000 23,706,500 542,000 165,942,400 165,400,400 165,400,400

28 Cadangan Umum 190,988,530 9,493,836 200,482,366 200,482,366 200,482,366

29 Cadangan Khusus 425,043,815 28,951,860 453,995,675 453,995,675 453,995,675

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


30 Cadangan Pokok Dana BBM -

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 99,946,500 100,000,000 99,946,500 99,946,500 99,946,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 10,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 14,500,000 2,500,300 2,500,300 14,500,000 11,999,700 11,999,700

37 Hutang Bank NTB syariah - -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar -

40 Cadangan BBM Bank -

41 PENDAPATAN DAN BIAYA

42 Pendapatan Adm Pinjaman 62,728,000 62,728,000 62,728,000 62,728,000

43 Pendapatan Jasa 321,596,721 321,596,721 321,596,721 321,596,721

44 Pendapatan Bunga Bank 57,354,557 57,354,557 57,354,557 57,354,557

45 Pendapatan Denda 58,989,600 58,989,600 58,989,600 58,989,600

46 Pendapatan Jasa Foto Copy

47 Pendapatan Jasa Listrik

48 Pendapatan Lain-Lain 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000

49 Beban Bunga Kredit 32,900,000 32,900,000 32,900,000 32,900,000

50 Beban Umum dan Adm 51,456,500 51,456,500 51,456,500 51,456,500

51 Beban Oprasional 43,164,159 43,164,159 43,164,159 43,164,159

52 Beban Tenaga Kerja 126,980,250 126,980,250 126,980,250 126,980,250

53 Beban Organisasi 68,756,000 68,756,000 68,756,000 68,756,000

54 Beban Bunga Tabungan 134,727,803 134,727,803 134,727,803 134,727,803

55 Beban Kesra Pegawai

56 Beban PPTT 14,450,000 14,450,000

57 Beban Peny. Inventaris 5,720,725 5,720,725

58 Beban Bagi Hasil Modal

59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 - -


60 SHU Per 31 Desember 2011 28,233,504 28,233,504 28,233,504 28,233,504 110000000

61 SHU Per 31 Desember 2012 29,613,441 29,613,441

JUMLAH 4,707,021,998 4,707,021,998 27,686,280,866 27,686,280,866 32,246,302,864 32,246,302,864 5,598,457,504 5,598,457,504 20,170,725 20,170,725 507,768,878 507,768,878 5,120,302,067 5,120,302,067 -
- -

- Rarang, 31 Desember 2013


- Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


(HJ. BAIQ RUSMIATI, SE) (BAIQ JUNAEDA H)

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'
Desa Rarang Lombok Timur
Badan Hukum Nomor : 518/ 36/ BH/ PAD/ DISKOP & UKM/ X/ 2004
Jl. Raya Rarang Km 35 Mataram Lombok Timur Telepon/Fax : (0376) 632075

NERACA LAJUR PER, 31 DESEMBER 2013


Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 39,961,900 13,244,848,328 13,176,825,428 13,284,810,228 13,176,825,428 107,984,800 107,984,800

2 Bank 1,904,444,336 2,771,762,436 2,035,000,000 4,676,206,772 2,035,000,000 2,641,206,772 2,641,206,772

3 Piutang Simpan Pinjam 1,733,244,653 2,984,300,000 3,018,507,551 4,717,544,653 3,018,507,551 1,699,037,102 1,699,037,102

4 PPTT (85,543,426) (85,543,426) (85,543,426) (85,543,426)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 157,554,000 157,554,000 157,554,000 157,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 102,156,000 9,155,000 111,311,000 111,311,000 111,311,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 45,571,850 45,571,850 45,571,850 45,571,850

11 A.P Inventaris (124,098,900) (124,098,900) (124,098,900) 4,641,200 (128,740,100)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 15,050,000 15,050,000 15,050,000 15,050,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 404,000 404,000 404,000 404,000

14 Simpanan Sukarela 2,541,538,707 6,972,727,109 7,670,391,956 6,972,727,109 10,211,930,663 3,239,203,554 3,239,203,554

15 Jasa Simpanan 13,778,091 4,100,310 17,878,401 17,878,401 17,878,401

16 Jasa Anggota 37,185,046 4,100,000 4,100,310 4,100,000 41,285,356 37,185,356 37,185,356

17 Dana Pengurus 1,287,520 4,000,000 4,100,310 4,000,000 5,387,830 1,387,830 1,387,830

18 Dana Karyawan 1,614,593 2,000,000 2,050,155 2,000,000 3,664,748 1,664,748 1,664,748

19 Dana Pendidikan 9,303,202 500,000 683,385 500,000 9,986,587 9,486,587 9,486,587

20 Dana PDK 2,610,662 692,000 683,385 692,000 3,294,047 2,602,047 2,602,047

21 Dana Sosial 648,735 683,385 1,332,120 1,332,120 1,332,120

22 Dana Sehat 54,014,509 13,816,000 14,345,200 13,816,000 68,359,709 54,543,709 54,543,709

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 23,956,000 740,000 4,011,000 740,000 27,967,000 27,227,000 27,227,000

27 Simpanan Wajib 120,987,900 2,624,000 23,872,000 2,624,000 144,859,900 142,235,900 142,235,900

28 Cadangan Umum 180,054,369 10,934,161 190,988,530 190,988,530 190,988,530

29 Cadangan Khusus 388,106,781 36,937,034 425,043,815 425,043,815 425,043,815

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


30 Cadangan Pokok Dana BBM 155,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 99,946,500 99,946,500 99,946,500 99,946,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 16,000,000 1,500,000 1,500,000 16,000,000 14,500,000 14,500,000

37 Hutang Bank NTB syariah - -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar 43,500,000

40 Cadangan BBM Bank 198,500,000

41 PENDAPATAN DAN BIAYA

42 Pendapatan Adm Pinjaman 41,976,000 41,976,000 41,976,000 41,976,000

43 Pendapatan Jasa 264,212,350 264,212,350 264,212,350 264,212,350

44 Pendapatan Bunga Bank 46,762,436 46,762,436 46,762,436 46,762,436

45 Pendapatan Denda 48,043,400 48,043,400 48,043,400 48,043,400

46 Pendapatan Jasa Foto Copy

47 Pendapatan Jasa Listrik

48 Pendapatan Lain-Lain 13,050,000 13,050,000 13,050,000 13,050,000

49 Beban Bunga Kredit 32,900,000 32,900,000 32,900,000 32,900,000

50 Beban Umum dan Adm 44,998,100 44,998,100 44,998,100 44,998,100

51 Beban Oprasional 29,215,550 29,215,550 29,215,550 29,215,550

52 Beban Tenaga Kerja 90,632,300 90,632,300 90,632,300 90,632,300

53 Beban Organisasi 72,830,000 72,830,000 72,830,000 72,830,000

54 Beban Bunga Tabungan 110,997,532 110,997,532 110,997,532 110,997,532

55 Beban Kesra Pegawai

56 Beban PPTT

57 Beban Peny. Inventaris 4,641,200 4,641,200

58 Beban Bagi Hasil Modal

59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

60 SHU Per 31 Desember 2011 27,335,401 27,335,401 27,335,401 27,335,401

61 SHU Per 31 Desember 2012 28,233,504 28,233,504

JUMLAH 3,931,930,413 3,931,930,413 26,421,673,756 26,421,673,756 30,353,604,169 30,353,604,169 5,093,236,680 5,093,236,680 203,141,200 203,141,200 414,448,186 414,448,186 4,707,021,998 4,707,021,998 -
- -

Rarang, 31 Desember 2013


- Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290

KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang


Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'
Desa Rarang Lombok Timur
Badan Hukum Nomor : 518/ 36/ BH/ PAD/ DISKOP & UKM/ X/ 2004
Jl. Raya Rarang Km 35 Mataram Lombok Timur Telepon/Fax : (0376) 632075

NERACA LAJUR PER, 31 DESEMBER 2011


Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 14,688,150 11,244,932,359 11,219,658,609 11,259,620,509 11,219,658,609 39,961,900 39,961,900

2 Bank 490,179,802 2,826,264,534 1,412,000,000 3,316,444,336 1,412,000,000 1,904,444,336 1,904,444,336

3 Piutang Simpan Pinjam 1,870,699,874 2,816,650,000 2,954,105,221 4,687,349,874 2,954,105,221 1,733,244,653 1,733,244,653

4 PPTT (85,543,426) (85,543,426) (85,543,426) (85,543,426)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 157,554,000 - 157,554,000 157,554,000 157,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 102,101,000 55,000 102,156,000 102,156,000 102,156,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,886,850 2,685,000 45,571,850 45,571,850 45,571,850

11 A.P Inventaris (112,567,800) (112,567,800) (112,567,800) 11,531,100 (124,098,900)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 13,850,000 1,200,000 15,050,000 15,050,000 15,050,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 351,500 351,500 351,500 351,500

14 Simpanan Sukarela 1,410,640,420 4,944,868,786 6,075,767,073 4,944,868,786 7,486,407,493 2,541,538,707 2,541,538,707

15 Jasa Simpanan 13,778,091 4,051,953 4,051,953 13,778,091 9,726,138 4,051,953 13,778,091

16 Jasa Anggota 33,133,093 - 33,133,093 33,133,093 4,051,953 37,185,046

17 Dana Pengurus 1,235,567 4,000,000 4,000,000 1,235,567 2,764,433 4,051,953 1,287,520

18 Dana Karyawan 1,588,617 2,000,000 2,000,000 1,588,617 411,383 2,025,976 1,614,593

19 Dana Pendidikan 11,327,877 2,700,000 2,700,000 11,327,877 8,627,877 675,325 9,303,202

20 Dana PDK 2,609,337 674,000 674,000 2,609,337 1,935,337 675,325 2,610,662

21 Dana Sosial 2,973,410 4,500,000 1,500,000 4,500,000 4,473,410 26,590 675,325 648,735

22 Dana Sehat 48,517,059 8,733,600 14,231,050 8,733,600 62,748,109 54,014,509 54,014,509

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 22,468,000 210,000 1,697,000 210,000 24,166,000 23,956,000 23,956,000

27 Simpanan Wajib 102,396,900 1,091,500 19,682,500 1,091,500 122,079,400 120,987,900 120,987,900

28 Cadangan Umum 169,249,162 169,249,162 169,249,162 10,805,207 180,054,369

29 Cadangan Khusus 308,998,003 79,108,778 - 388,106,781 388,106,781 388,106,781

30 Cadangan Pokok Dana BBM 135,000,000


31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 49,946,500 50,000,000 99,946,500 99,946,500 99,946,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000


34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 18,000,000 2,000,000 - 2,000,000 18,000,000 16,000,000 16,000,000

37 Hutang Bank NTB syariah - 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 - - - 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar 31,500,000

40 Cadangan BBM Bank 166,500,000

41 PENDAPATAN DAN BIAYA

42 Pendapatan Adm Pinjaman 41,987,250 41,987,250 41,987,250 41,987,250

43 Pendapatan Jasa 260,379,403 260,379,403 260,379,403 260,379,403

44 Pendapatan Bunga Bank 20,446,784 20,446,784 20,446,784 20,446,784

45 Pendapatan Denda 62,555,800 62,555,800 62,555,800 62,555,800

46 Pendapatan Jasa Foto Copy - - -

47 Pendapatan Jasa Listrik - - -

48 Pendapatan Lain-Lain 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

49 Beban Bunga Kredit 39,450,000 39,450,000 39,450,000 39,450,000

50 Beban Umum dan Adm 30,507,900 30,507,900 30,507,900 30,507,900

51 Beban Oprasional 68,360,450 68,360,450 68,360,450 68,360,450

52 Beban Tenaga Kerja 91,230,600 91,230,600 91,230,600 91,230,600

53 Beban Organisasi 48,345,000 48,345,000 48,345,000 48,345,000

54 Beban Bunga Tabungan 70,080,286 70,080,286 70,080,286 70,080,286

55 Beban Kesra Pegawai - - - -

56 Beban PPTT - - - -

57 Beban Peny. Inventaris 11,531,100 11,531,100

58 Beban Bagi Hasil Modal

59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

60 SHU Per 31 Desember 2010 27,013,017 27,013,017 27,013,017 27,013,017 -

61 SHU Per 31 Desember 2011 27,335,401 27,335,401

JUMLAH 2,637,438,450 2,637,437,450 22,464,590,968 22,464,590,968 25,102,029,418 25,102,029,418 4,294,638,155 4,294,638,155 205,044,117 205,044,117 386,840,737 386,840,737 3,931,930,413 3,931,930,413

- - -

Rarang, 31 Desember 2011


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara
(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)
238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang Lombok Timur
NERACA LAJUR
PER, 31 DESEMBER 2010

Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 46,964,050 9,493,396,149 9,525,672,049 9,540,360,199 9,525,672,049 14,688,150 14,688,150

2 Bank 1,022,003,199 1,168,497,603 1,700,321,000 2,190,500,802 1,700,321,000 490,179,802 490,179,802

3 Piutang Simpan Pinjam 1,782,504,967 2,758,400,000 2,670,205,093 4,540,904,967 2,670,205,093 1,870,699,874 1,870,699,874

4 PPTT (81,872,926) (81,872,926) (81,872,926) 3,670,500 (85,543,426)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 157,554,000 - 157,554,000 157,554,000 157,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 33,740,000 68,361,000 102,101,000 102,101,000 102,101,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,886,850 42,886,850 42,886,850 42,886,850

11 A.P Inventaris (100,229,550) (100,229,550) (100,229,550) 12,338,250 (112,567,800)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 13,850,000 13,850,000 13,850,000 13,850,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 362,700 362,700 362,700 362,700

14 Simpanan Sukarela 1,927,113,905 4,921,443,828 4,404,970,343 4,921,443,828 6,332,084,248 1,410,640,420 1,410,640,420

15 Jasa Simpanan 9,920,418 - - 9,920,418 9,920,418 3,857,673 13,778,091

16 Jasa Anggota 29,275,420 - 29,275,420 29,275,420 3,857,673 33,133,093

17 Dana Pengurus 1,177,894 3,800,000 3,800,000 1,177,894 2,622,106 3,857,673 1,235,567

18 Dana Karyawan 1,559,776 1,900,000 1,900,000 1,559,776 340,224 1,928,841 1,588,617

19 Dana Pendidikan 14,328,932 3,644,000 3,644,000 14,328,932 10,684,932 642,945 11,327,877

20 Dana PDK 1,966,392 - 1,966,392 1,966,392 642,945 2,609,337

21 Dana Sosial 9,930,465 7,600,000 7,600,000 9,930,465 2,330,465 642,945 2,973,410

22 Dana Sehat 42,585,859 7,548,000 13,479,200 7,548,000 56,065,059 48,517,059 48,517,059

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 22,070,000 410,000 809,000 410,000 22,879,000 22,469,000 22,469,000

27 Simpanan Wajib 97,394,400 2,408,500 7,411,000 2,408,500 104,805,400 102,396,900 102,396,900

28 Cadangan Umum 158,962,032 158,962,032 158,962,032 10,287,130 169,249,162

29 Cadangan Khusus 240,478,375 68,519,628 - 308,998,003 308,998,003 308,998,003

30 Cadangan Pokok Dana BBM 115,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 44,946,500 5,000,000 49,946,500 49,946,500 49,946,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000


35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

36 Hutang APBD I 20,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000 18,000,000 18,000,000

37 Hutang Bank NTB syariah - 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 - - - 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar 49,500,000

40 Cadangan BBM Bank 164,500,000

41 PENDAPATAN DAN BIAYA


42 Pendapatan Adm Pinjaman 39,325,500 39,325,500 39,325,500 39,325,500

43 Pendapatan Jasa 295,443,782 295,443,782 295,443,782 295,443,782

44 Pendapatan Bunga Bank 18,990,103 18,990,103 18,990,103 18,990,103

45 Pendapatan Denda 16,158,800 16,158,800 16,158,800 16,158,800

46 Pendapatan Jasa Foto Copy - - -

47 Pendapatan Jasa Listrik - - -

48 Pendapatan Lain-Lain 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

49 Beban Bunga Kredit 43,200,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000

50 Beban Umum dan Adm 37,486,300 37,486,300 37,486,300 37,486,300

51 Beban Oprasional 58,216,450 58,216,450 58,216,450 58,216,450

52 Beban Tenaga Kerja 83,691,900 83,691,900 83,691,900 83,691,900

53 Beban Organisasi 46,341,000 46,341,000 46,341,000 46,341,000

54 Beban Bunga Tabungan 60,723,468 60,723,468 60,723,468 60,723,468

55 Beban Kesra Pegawai - - - -

56 Beban PPTT - - - 3,670,500 3,670,500

57 Beban Peny. Inventaris 12,338,250 12,338,250

58 Beban Bagi Hasil Modal


59 Investasi LPG 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

60 SHU Per 31 Desember 2009 25,717,825 25,717,825 25,717,825 25,717,825 -

61 SHU Per 31 Desember 2010 27,013,017 27,013,017

JUMLAH 3,060,990,590 3,060,990,590 19,019,068,198 19,019,068,198 22,080,058,788 22,080,058,788 2,986,068,648 2,986,068,648 206,226,575 206,226,575 372,680,885 372,680,885 2,637,438,450 2,637,438,450

- -

Rarang, 31 Desember 2010


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang Lombok Timur
NERACA LAJUR
PER, 31 DESEMBER 2009

Neraca Awal Neraca Mutasi Neraca Percobaan Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Neraca Rugi Laba Nera Akhir
No Uraian
D K D K D K D K D K D K D K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kas 29,622,850 11,365,367,031 11,348,025,831 11,394,989,881 11,348,025,831 46,964,050 46,964,050

2 Bank 1,357,581,806 2,270,421,393 2,606,000,000 3,628,003,199 2,606,000,000 1,022,003,199 1,022,003,199

3 Piutang Simpan Pinjam 1,154,324,695 3,068,925,000 2,440,744,728 4,223,249,695 2,440,744,728 1,782,504,967 1,782,504,967

4 PPTT (69,963,926) (69,963,926) (69,963,926) 11,909,000 (81,872,926)

5 Mesin Foto Copy 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

6 Mesin Laminating 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 54,798,275


7 Bangunan Kantor 102,554,000 55,000,000 157,554,000 157,554,000 157,554,000

8 Kendaraan 12,340,000 12,340,000 12,340,000 12,340,000 2,627,700


9 Inventaris Sopwhere 33,465,000 275,000 33,740,000 33,740,000 33,740,000

10 Perlengkapan dan Peralatan 42,886,850 42,886,850 42,886,850 42,886,850

11 A.P Inventaris (86,194,550) (86,194,550) (86,194,550) 14,035,000 (100,229,550)

12 Simpok pd PKSU KTM NTB 13,250,000 600,000 13,850,000 13,850,000 13,850,000

13 Pend. Jasa Investasi PKSU 594,700 594,700 594,700 594,700

14 Simpanan Sukarela 1,806,140,490 5,196,473,250 5,317,446,665 5,196,473,250 7,123,587,155 1,927,113,905 1,927,113,905

15 Jasa Simpanan 9,920,382 - - 9,920,382 9,920,382 9,952,135 19,872,517

16 Jasa Anggota 19,323,284 9,952,100 9,952,100 19,323,284 9,371,184 9,952,138 19,323,322

17 Dana Pengurus 1,125,758 9,900,000 9,900,000 1,125,758 8,774,242 9,952,135 1,177,893

18 Dana Karyawan 1,483,713 4,900,000 4,900,000 1,483,713 3,416,287 4,976,067 1,559,780

19 Dana Pendidikan 14,999,242 2,329,000 2,329,000 14,999,242 12,670,242 1,658,689 14,328,931

20 Dana PDK 1,801,702 1,494,000 1,494,000 1,801,702 307,702 1,658,689 1,966,391

21 Dana Sosial 8,271,775 - - 8,271,775 8,271,775 1,658,689 9,930,464

22 Dana Sehat 34,475,334 6,450,500 14,561,025 6,450,500 49,036,359 42,585,859 42,585,859

23 Dana UED.SP 10,517,500 10,517,500 10,517,500 10,517,500

24 Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000

25 Dana LM3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

26 Simpanan Pokok 18,791,000 110,000 3,439,000 110,000 22,230,000 22,120,000 22,120,000

27 Simpanan Wajib 82,749,900 798,500 15,393,000 798,500 98,142,900 97,344,400 97,344,400

28 Cadangan Umum 132,373,004 132,373,004 132,373,004 26,539,027 158,912,031

29 Cadangan Khusus 66,929,675 173,598,700 - 240,528,375 240,528,375 240,528,375

30 Cadangan Pokok Dana BBM 95,000,000

31 Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897 1,044,897 1,044,897

32 Hibah/ Sumbangan 42,821,500 2,125,000 44,946,500 44,946,500 44,946,500

33 Hutang Dana BBM 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

34 Hutang Dana BBM ke-2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

35 Hutang CP SKR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000


36 Hutang APBD I 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

37 Hutang Bank NTB syariah - 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 -

38 Hiutang Dana LPG 110,000,000 - - - 110,000,000 110,000,000 110,000,000

39 Beban ymh Dibayar 37,500,000

40 Cadangan BBM Bank 132,500,000

41 PENDAPATAN DAN BIAYA


42 Pendapatan Adm Pinjaman 42,635,375 42,635,375 42,635,375 42,635,375

43 Pendapatan Jasa 479,634,945 479,634,945 479,634,945 479,634,945

44 Pendapatan Bunga Bank 47,056,393 47,056,393 47,056,393 47,056,393

45 Pendapatan Denda 199,500 199,500 199,500 199,500

46 Pendapatan Jasa Foto Copy 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

47 Pendapatan Jasa Listrik - - -

48 Pendapatan Lain-Lain 938,000 938,000 938,000 938,000

49 Beban Bunga Kredit 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000

50 Beban Umum dan Adm 41,917,400 41,917,400 41,917,400 41,917,400

51 Beban Oprasional 193,817,100 193,817,100 193,817,100 193,817,100

52 Beban Tenaga Kerja 119,908,550 119,908,550 119,908,550 119,908,550

53 Beban Organisasi 44,363,000 44,363,000 44,363,000 44,363,000

54 Beban Bunga Tabungan 82,391,038 82,391,038 82,391,038 82,391,038

55 Beban Kesra Pegawai - - - -

56 Beban PPTT - - - 11,909,000 11,909,000

57 Beban Peny. Inventaris 14,035,000 14,035,000

58 Beban Bagi Hasil Modal


59 Investasi LPG 110,000,000 - 110,000,000 110,000,000

60 SHU Per 31 Desember 2008 66,347,569 66,347,569 66,347,569 66,347,569 -

61 SHU Per 31 Desember 2009 25,717,825 25,717,825

JUMLAH 2,721,116,725 2,721,116,725 22,713,392,862 22,713,392,862 25,324,509,587 25,434,509,587 3,619,522,207 3,619,522,207 224,791,569 224,791,569 572,058,913 572,058,913 3,060,990,590 3,060,990,590

Rarang, 31 Desember 2009


Pengurus KSU 'Karya Terpadu' Desa Rarang
Ketua Bendahara

(BAIQ RUSMIATI) (BAIQ JUNAEDA H)


238,178,835
159,743,578
215,071,664
226,057,121
175,313,206
172,875,222
52170575 132,127,711
202,241,812
679,158,552
649,435,920
280,836,333
319,010,336

-
-
-
-
-
-
-
3,450,050,290
KSU KARYA TERPADU RARANG
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE JANUARI/ DESEMBER 2006

RUGI/LABA KOREKSI RUGI/LABA


NO U R A I A N
KOMERSIAL FISKAL FISKAL
1 Pendapatan Operasional :
1.1. Pendapata Jasa Pinjaman 206,783,211 - 206,783,211
1.2. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 21,370,000 - 21,370,000
1.3. Pendapatan Bunga Bank 7,750,256 7,750,256 -
1.4. Pendapatan Denda Pinjaman 75,000 - 75,000
1.5. Pendapatan Lain-lain 350,000 - 350,000
Jumlah Pendapatan Operasional 236,328,467 7,750,256 228,578,211

2 Biaya Usaha/Operasional :
2.1. Beban Biaya Operasional :
- Beban Bunga Kredit Pinjaman 42,217,211 - 42,217,211
- Beban Bunga Tabungan 32,528,347 - 32,528,347
2.2. Beban Tenaga Kerja
- Beban Tenaga Kerja 41,127,350 - 41,127,350
- Beban Lembur 550,000 - 550,000
- Beban Pendidikan -
- Beban Tenaga Ahli Lainnya 4,100,000 - 4,100,000
2.3. Beban Sewa - -
2.4. Beban Pajak PPH Pasal 25 997,535 997,535 -
- Beban Pajak PPH Pasal 25 Tahunan 324,456 - 324,456
2.5. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan
- Beban Perbaikan Kendaraan 1,090,000 - 1,090,000
- Beban Perbaikan Inventaris 870,000 - 870,000
2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Biaya PPTT 14,256,706 - 14,256,706
- Beban Penyusutan Bangunan 2,627,700 - 2,627,700
- Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 6,815,000 - 6,815,000
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1,000,000 - 1,000,000
Jumlah Beban Operasional 148,504,305 997,535 147,506,770
3 Beban Umum dan Administrasi
3.1. Beban ATK 700,000 - 700,000
3.2. Beban Foto Copy/Cetak 1,544,300 - 1,544,300
3.3. Beban Materai 410,000 - 410,000
3.4. Beban Telepon/Fax 2,070,900 2,070,900 -
3.5. Beban Listrik 1,430,700 1,430,700 -
3.6. Beban Air PAM 190,500 - 190,500
3.7. Beban Iuran TV 65,000 - 65,000
3.8. Beban Perjalanan Dinas 2,850,000 - 2,850,000
3.9. Beban Transport/Bensin 2,090,000 - 2,090,000
3.10. Beban Honor Tenaga Lainnya 500,000 - 500,000
3.11. Beban Pakaian Seragam 2,000,000 2,000,000 -
3.12. Beban Entertaint/Tamu 750,000 - 750,000
3.13. Beban Sumbangan/Proposal 2,450,000 - 2,450,000
3.14. Beban Retribusi Pasar dan Keamanan 696,000 - 696,000
3.15. Beban THR Anggota 18,500,000 - 18,500,000
3.16. Beban THR Pegawai/Karyawan 5,430,000 - 5,430,000
Jumlah Beban Umum/Administrasi 41,677,400 5,501,600 36,175,800
4 Beban Organisasi
4.1. Beban Pra RAT dan RAT Undian-undian 25,500,000 - 25,500,000
4.2. Beban Intensif Pengawas 3,500,000 - 3,500,000
4.3. Beban Rapat Per Triwulan 5,250,000 - 5,250,000
4.4. Biaya Magang Anggota 750,000 - 750,000
Jumlah Beban Organisasi 35,000,000 - 35,000,000
Jumlah Beban Operasional 225,181,705 5,496,670 218,682,570
LABA/RUGI FISKAL 11,146,762 2,253,586 9,895,641
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER, 31 DESEMBER 2005/ 2006

POSISI
NO U R A I A N
2007 2006
1 Pendapatan Operasional :
1.1. PendapataN Jasa Pinjaman Rp 206,783,211 Rp 201,925,496
1.2. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Rp 21,370,000 Rp 17,255,000
1.3. Pendapatan Bunga Bank Rp 7,750,256 Rp 7,089,197
1.4. Pendapatan Denda Pinjaman Rp 75,000 Rp 85,000
1.5. Pendapatan Lain-lain Rp 350,000 Rp 200,000
Jumlah Pendapatan Operasional Rp 236,328,467 Rp 226,554,693

2 Biaya Usaha/Operasional :
2.1. Beban Biaya Operasional :
- Beban Bunga Kredit Pinjaman Rp 42,217,211 Rp 44,070,119
- Beban Bunga Tabungan Rp 32,528,347 Rp 31,983,282
2.2. Beban Tenaga Kerja
- Beban Tenaga Kerja Rp 41,127,350 Rp 40,385,100
- Beban Lembur Rp 550,000 Rp 494,000
- Beban Pendidikan
- Beban Tenaga Ahli Lainnya Rp 4,100,000 Rp 4,000,000
2.3. Beban Sewa
2.4. Beban Pajak PPH Pasal 25 Rp 997,535 Rp 763,758
- Beban Pajak PPH Pasal 25 Tahunan Rp 324,456 Rp 35,000
2.5. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan
- Beban Perbaikan Kendaraan Rp 1,090,000 Rp 952,000
- Beban Perbaikan Inventaris Rp 870,000 Rp 436,000
2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Biaya PPTT Rp 14,256,706 Rp 15,073,839
- Beban Penyusutan Bangunan Rp 2,627,700 Rp 2,627,700
- Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan Rp 6,815,000 Rp 6,716,200
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Jumlah Beban Operasional Rp 148,504,305 Rp 148,536,998
3 Beban Umum dan Administrasi
3.1. Beban ATK Rp 700,000 Rp 902,500
3.2. Beban Foto Copy/Cetak Rp 1,544,300 Rp 1,401,250
3.3. Beban Materai Rp 410,000 Rp 354,000
3.4. Beban Telepon/Fax Rp 2,070,900 Rp 2,195,800
3.5. Beban Listrik Rp 1,430,700 Rp 1,401,250
3.6. Beban Air PAM Rp 190,500 Rp 253,500
3.7. Beban Iuran TV Rp 65,000 Rp 65,000
3.8. Beban Perjalanan Dinas Rp 2,850,000 Rp 2,403,000
3.9. Beban Transport/Bensin Rp 2,090,000 Rp 1,946,600
3.10. Beban Honor Tenaga Lainnya Rp 500,000 Rp 475,000
3.11. Beban Pakaian Seragam Rp 2,000,000
3.12. Beban Entertaint/Tamu Rp 750,000 Rp 804,000
3.13. Beban Sumbangan/Proposal Rp 2,450,000 Rp 2,350,000
3.14. Beban Retribusi Pasar dan Keamanan Rp 696,000 Rp 696,000
3.15. Beban THR Anggota Rp 18,500,000 Rp 14,797,650
3.16. Beban THR Pegawai/Karyawan Rp 5,430,000 Rp 4,520,000
Jumlah Beban Umum/Administrasi Rp 41,677,400 Rp 34,565,550
4 Beban Organisasi
4.1. Beban Pra RAT dan RAT Undian-undian Rp 25,500,000 Rp 24,000,000
4.2. Beban Intensif Pengawas Rp 3,500,000 Rp 3,000,000
4.3. Beban Rapat Per Triwulan Rp 5,250,000 Rp 4,920,000
4.4. Biaya Magang Anggota Rp 750,000 Rp 650,000
4.5. Beban Lain-lain
Jumlah Beban Organisasi Rp 35,000,000 Rp 32,570,000
Jumlah Beban Operasional Rp 225,181,705 Rp 215,672,548
SHU PER, 31 DESEMBER Rp 11,146,762 Rp 10,882,145
KOPERASI SERBA USAHA 'Karya Terpadu' Desa Rarang
NERACA PER 31 DESEMBER 2007
NO BH ; 518/ 36/BH/ PAD/ DISKOP DAN UKM/ X/ 2004
Jln Raya Rarang, KM 35 Mataram No Telp/ Fax 0376 632075
POSISI POSISI
NO AKTIVA NO PASIVA
2007 2006 2007 2006
I Aktiva Lancar : IV Kewajiban Jangka Pendek
1.1. K a s 62,180,400 18,613,700 4.1. Simpanan Sukarela 1,037,727,889 1,150,371,082
1.2. B a n k 457,393,992 791,116,175 4.2. Dana-dana SHU
1.3. Piutang 1,158,128,889 891,090,491 4.2.a. Jasa Anggota 9,402,895 33,589,488
1.4. PPTT (55,163,926) (41,128,926) 4.2.b. Jasa Simpanan 45 16,794,743
Jumlah 1,622,539,355 1,659,691,440 4.2.c. Dana Pendidikan 14,245,853 14,148,703
II AKTIVA TETAP 4.2.d. Dana Sosial 8,368,386 7,801,236
2.1. Investasi Pd PKSU KTM 4.2.e. Dana PDK 1,802,313 1,019,163
2.1.1 SP 10,000,000 10,000,000 4.2.f. Dana Pengurus 705,421 302,526
2.1.2. SW 2,650,000 1,800,000 4.2.g. Dana Karyawan 1,023,593 322,145
Jumlah 12,650,000 11,800,000 4.3. Dana Kewajiban Lain
III AKTIVA TETAP 4.3.1. Dana Sehat 28,684,884 20,699,834
3.1. Bangunan 52,554,000 52,554,000 4.4. Beban YMH Dibayar - -
3.2. Tanah 50,000,000 50,000,000 Jumlah 1,101,961,279 1,245,048,920
(Cad. Peny. Aktiva Tetap) (15,638,500) (10,510,800) V KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
3.3. Aktiva Lain 5.1. Dana BBM 200,000,000 200,000,000
3.3.1 Mesin-Mesin 21,250,000 21,250,000 5.2. Dana DFC UKM 15,000,000 15,000,000
3.3.2 Kendaraan (Sepeda Motor) 12,340,000 12,340,000 5.2. Hutang PT PNM - -
(Cad. Peny. Mesin/ Kendaraan) (25,967,250) (21,108,250)
3.4. Sofwhere (Computer) 33,320,000 30,420,000 Jumlah 215,000,000 215,000,000
( Cad. Peny. Sofwhere) (3,021,000) (1,500,000) VI KEKAYAAN BERSIH / EQUITAS
3.5. Inventaris Perlengkapan & Peralatan 42,886,850 42,771,850 6.1. Simpanan Pokok 15,142,000 6,060,000
( Cad. Peny. Inventaris) (26,237,850) (21,679,225) 6.2. Simpanan Wajib 74,254,400 68,465,400
JUMLAH 141,486,250 154,537,575 6.3. Cadangan Umum 105,918,771 80,939,390
6.4. Cadangan Khusus 66,879,675 16,445,444
6.5. Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897
6.6. Hibah / Sumbangan 42,821,500 42,821,500
6.7. Modal Kelolaan / Donasi
6.7.1. Dana LM3 / P2KER 40,000,000 40,000,000
6.7.2. Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000
6.7.3. Dana UEDSP 10,517,500 10,517,500
6.8. SHU Tahun Berjalan 66,135,583 62,685,964
Jumlah 459,714,326 365,980,095
JUMLAH AKTIVA 1,776,675,605 1,826,029,015 JUMLAH PASIVA 1,776,675,605 1,826,029,015

Rarang, 31 Desember 2007


PENGURUS
K e t u a, Bendahara,

( BQ. RUSMIATI) ( BQ. JUNAEDA H.)


KOPERASI SERBA USAHA 'Karya Terpadu' Desa Rarang
NERACA PER 31 DESEMBER 2006
NO BH ; 518/ 36/BH/ PAD/ DISKOP DAN UKM/ 2004
Jln Raya Rarang, KM 35 Mataram No Telp/ Fax 0376 632075
POSISI POSISI
NO AKTIVA NO PASIVA
2006 2005 2006 2005
I Aktiva Lancar : IV Kewajiban Jangka Pendek
1.1. K a s 18,613,700 28,174,250 4.1. Simpanan Sukarela 1,150,371,082 809,401,931
1.2. B a n k 791,116,175 560,996,978 4.2. Dana-dana SHU -
1.3. Piutang 891,090,491 742,569,802 4.2.a. Jasa Anggota 33,589,488 21,665,065
1.4. PPTT (41,128,926) (26,055,087) 4.2.b. Jasa Simpanan 16,794,743 10,832,532
Jumlah 1,659,691,440 1,305,685,943 4.2.c. Dana Pendidikan 14,148,703 9,096,492
II AKTIVA TETAP 4.2.d. Dana Sosial 7,801,236 4,824,577
2.1. Investasi Pd PKSU KTM 4.2.e. Dana PDK 1,019,163 720,610
2.1.1 SP 10,000,000 10,000,000 4.2.f. Dana Pengurus 302,526 259,209
2.1.2. SW 1,800,000 850,000 4.2.g. Dana Karyawan 322,145 241,040
Jumlah 11,800,000 10,850,000 4.3. Dana Kewajiban Lain -
III AKTIVA TETAP 4.3.1. Dana Sehat 20,699,834 15,570,384
3.1. Bangunan 52,554,000 52,554,000 4.4. Beban YMH Dibayar - -
3.2. Tanah 50,000,000 - Jumlah 1,245,048,920 872,611,840
(Cad. Peny. Aktiva Tetap) (10,510,800) (7,883,100) V KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
3.3. Aktiva Lain 5.1. Dana BBM 200,000,000 100,000,000
3.3.1 Mesin-Mesin 21,250,000 21,250,000 5.2. Dana DFC UKM 15,000,000 15,000,000
3.3.2 Kendaraan (Sepeda Motor) 12,340,000 12,340,000 5.2. Hutang PT PNM - 124,999,968
(Cad. Peny. Mesin/ Kendaraan) (21,108,250) (17,811,750)
3.4. Sofwhere (Computer) 30,420,000 30,000,000 Jumlah 215,000,000 239,999,968
( Cad. Peny. Sofwhere) (1,500,000) - VI KEKAYAAN BERSIH / EQUITAS
3.5. Inventaris Perlengkapan & Peralatan 42,771,850 42,321,850 6.1. Simpanan Pokok 6,060,000 6,060,000
( Cad. Peny. Inventaris) (21,679,225) (14,963,025) 6.2. Simpanan Wajib 68,465,400 60,277,900
JUMLAH 154,537,575 117,807,975 6.3. Cadangan Umum 80,939,390 63,052,756
6.4. Cadangan Khusus 16,445,444 16,335,444
6.5. Cadangan Kerugian 1,044,897 1,044,897
6.6. Hibah / Sumbangan 42,821,500 42,821,500
6.7. Modal Kelolaan / Donasi
6.7.1. Dana LM3 / P2KER 40,000,000 40,000,000
6.7.2. Dana PMDKE 37,000,000 37,000,000
6.7.3. Dana UEDSP 10,517,500 10,517,500
6.8. SHU Tahun Berjalan 62,685,964 59,622,113
Jumlah 365,980,095 336,732,110
JUMLAH AKTIVA 1,826,029,015 1,434,343,918 JUMLAH PASIVA 1,826,029,015 1,449,343,918

Rarang, 31 Desember 2006


PENGURUS
K e t u a, Bendahara,

( BQ. RUSMIATI) ( BQ. JUNAEDA H.)