Anda di halaman 1dari 3

TAJUK TUGASAN BBM 3410 : BAHASA DALAM MULTIMEDIA

NO MATRIK NAMA PELAJAR TAJUK TUGASAN

1 J45668 CHAN FUE CHIENG


Analisis Aspek Kesesuaian Perisian Kursus Bahasa Melayu

2 J45779 THANIALETCHUMY A/P MARRIAPPEN


Analisis Aspek Kesesuaian Perisian Kursus Bahasa Melayu

3 J45790 CHONG CHAR YIEN


Modul Pembelajaran Bahasa Melayu Berasaskan Komputer

4 J45804 FARAH LIZAH BINTI MAHMUD


Aspek Motivbasi dalam Perisian Kursus Bahasa Melayu

5 J45805 TAMILARASI A/P RANGANADAN


Perisian Kursus Bahasa Melayu: Analisis Aspek Interaktif

6 J45806 KANNAGI A/P ARUMUGAM


Modul Pembelajaran Berasaskan Komputer

7 J45811 KEHMALA AYIABOO


Kemahiran Bertutur Berbantukan Komputer

8 J45814 NURUL NUHAIN BINTI BIDIN


Peranan Laman Web dalam Penguasaan Berbahasa

9 J45819 PREMA A/P SUPRAMANIAM


Perisian Kursus Bahasa Melayu SRK : Analisis Aspek Interaktif

10 J45820 CHIN HOO FONG


Isu-Isu Bahasa dalam ICT

11 J45826 CHAN YEE WEN


Bahasa Melayu dalam Cabaran Global

12 J45827 YAP MEI LENG


Pengeditan Melalui Komputer
13 J45828 MULLAIMALAR A/P RAMAMOORTHI
Prosedur Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Berbantu Komputer

14 J45830 LAWRENCE A/L P RAMAMURITHY


Penguasaan Kemahiran Bertulis berbantukan Perisian Komersial

15 J45835 THENNARASI A/P KARUPPIAH


Penguasaan Kemahiran Membaca berbantukan Perisian Komersial

16 J45861 LOW LI LI
Modul Pembelajaran Berasaskan Komputer

17 J45864 TANALETCHUMY A/P KATHIRVEL


Modul Pembelajaran Berasaskan Komputer

18 J45868 KAVITHA A/P NADARAJAN


Modul Pembelajaran Bahasa Melayu Berasaskan Komputer

19 J45871 MOHD ZABRI BIN ABDULLAH


Peranan Komputer dalam Pembangunan Bahasa

20 J45872 MALATI A/P PALANISAMY


Sumbangan Komputer dalam Penguasaan Berbahasa

21 J45878 CHEONG JIA WEN


Internet dalam Penguasaan Berbahasa

22 J45880 RAJESWARY A/P GOPAL KRISHNAN


Pertimbangan Pedagogi dalam Perisian Kursus Bahasa Melayu
Pertimbangan Perisian Kursus

Multimedia Interaktif dalam Perisian Kursus

Aspek Multimedia dalam Pembinaan Perisian Kursus

Papan Cerita Dalam Pembinaan Perisian

Motivasi Dalam Perisian Kursus

Ciri-Ciri Perisian Kursus

Kemahiran Membaca Berbantukan Komputer

Kemahiran Menulis Berbantukan Komputer