Anda di halaman 1dari 1

SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN MATEMATIK


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PMARCH TAHUN 2017

NAMA GURU :
KELAS :
TONG LI XIANG 1 JUMLAH MURID : 1

A B C D E F G H I J K L M
BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 J
1 LUCAS LIM 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 0 1 0 6 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 56

JUMLAH BETUL 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 0 1 0 6 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0
JUMLAH SALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8 2 8 2 2 0 0 0 2 0 2 4 4
JUMLAH
KESELURUHAN 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 1 1 8 6 8 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

MARKAH KESELURUHAN MATEMATIK PERATUS


BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 J% GRED BILANGAN A 0 0.0
LUCAS
1 LIM 56 - 56 C BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 1 100
BILANGAN D 0 0.0
BILANGAN E 0 0.0
JUMLAH LULUS 1 100
JUMLAH GAGAL 0 0
GRED PURATA
MP 0.62