Anda di halaman 1dari 1

Persamaan dan perbezaan di antara synchronous learning dengan asynchronous learning

Pembelajaran synchronous berlaku dalam masa nyata manakala pelatih dan pelajar
dipisahkan secara fizikal dari satu sama lain. Contonya, mendengar siaran radio secara langsung
menonton siaran televisyen secara langsung, persidangan audio / video, telephony internet,
kuliah dalam talian, siaran satelit langsung dua hal.
Manakala, pembelajaran asynchronous adalah pembelajaran yang merujuk kepada
pelatih menyediakan bahan kursus sebelum kursus berlangsung. Dengan kata lain, pembelajaran
asynchronous dikatakan bahawa orang tidak dalam talian pada masa yang sama dan interaksi
tidak berlaku tanpa kelewatan masa, membolehkan orang untuk mengambil bahagian dalam
jadual mereka. Contohnya, kursus yang diambil melalui internet atau CD Rom, kelas videotaped,
penyampaian atau seminar web audio / video disimpan, rakaman audio yang dirakam, mentoring
Q & A dan membaca mesej e-mel.
Pembelajaran synchronous berlaku pada masa yang sama tetapi di tempat yang
berbeza. Manakala, pembelajaran asynchronous berlaku pada masa yang berlainan dan di
tempat yang berbeza. Seterusnya, pembelajaran synchronous memerlukan pelajar dan pengajar
dalam talian pada jam tertentu. Malah, pembelajaran asynchronous memerlukan pelajar bebas
untuk menyiapkan kerja kursus pada masa mereka sendiri. Dalam pembelajaran synchronous
interaksi berlaku antara pelajar dan guru semasa kursus dijalankan. Tetapi, dalam pembelajaran
asynchronous pula pembelajaran direka khusus untuk belajar sendiri. Dalam pembelajaran
synchronous aktiviti-aktiviti seperti persidangan video, bilik sembang dalam talian
dilaksanakan. Dalam pembelajaran asynchronous aktiviti-aktiviti membaca, menonton dan
mendengar pelbagai jenis kandungan dilaksanakan.
Dalam pembelajaran synchronous dan asynchronous isi kandungan pembelajaran,
pengetahuan pembelajaran dan sistem belajar adalah sama.

Anda mungkin juga menyukai