Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia.

Di sini, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi – tinggi


penghargaan dan ribuan terima kasih kepada beberapa pihak tertentu yang
membantu kami menjayakan tugasan kemahiran berfikir yang wajib dilaksanakan
oleh para guru pelatih semester 2.

Ucapan setinggi – tinggi penghargaan kepada bekas pensyarah Kemahiran Berfikir


unit Pengajian Sosial semester 2 iaitu Encik Mazelan bin Mohd. Arif di atas
bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan. Sebelum meninggalkan unit kami, Encik
Mazelan telah pun memberikan sedikit – sebanyak penerangan tentang
perlaksanaan tugasan yang diberikan.

Seterusnya, ucapan setinggi – tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan


kepada Encik Shafie bin Majid, pensyarah pembimbing Kemahiran Berfikir unit
Pengajian Sosial semester 2 yang telah

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

SOALAN TUGASAN KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/2010

1. PBSM sekolah anda bercadang melancarkan kempen kebersihan sekolah.


Ada pihak tertentu meragui hasrat persatuan tersebut. Gunakan AGO (Aims,
Goals, Objectives) untuk menerangkan kemungkinan tujuan, matlamat dan
objektif persatuan berkenaan.(20%).

2. Anda ditugaskan menyelamatkan 3 orang pelajar yang sesat di dalam hutan


belantara. Tugas menyelamat perlu dilakukan dalam masa 2 jam sahaja.
Anda juga hanya dibenarkan membawa hanya 2 peralatan sahaja daripada 6
iaitu lampu suluh, mancis, sebatang buluh, segulung benang, sebilah pisau
dan sehelai kain sarung. Gunakan FIP (First Importance Priorities) untuk
memilih 2 daripada 6 peralatan tersebut dengan memberi alasan yang logik.
(20%).

3. Encik Mazelan bin Mohd. Arif telah meninggalkan pesan supaya anda
berjumpa dengannya segera di Pasar Raya Sogo. Tanpa membuang masa
anda terus ke tempat tersebut. Malangnya apabila anda sampai ke tempat
tersebut Encik Mazelan tidak kelihatan. Gunakan APC (Alternatives,
Possibilities, Choices) untuk menentukan apa yang berlaku? (20%).

4. Pihak Kementerian Pendidikan mengarahkan semua guru Bahasa Melayu di


sekolah dikehendaki mengajar dalam Bahasa Inggeris. Gunakan OPV (Other
People’s View) untuk mendapatkan pandangan pihak berikut: (20%).

a. Pengetua.
b. Guru.
c. Pelajar.
d. Ibu bapa.
e. Tokoh pejuang bahasa Melayu. 2

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

SOALAN 1

Pihak Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) sekolah kami bercadang ingin
melancarkan kempen kebersihan di peringkat sekolah pada awal bulan Mei 2010.
Namun, ada sesetengah pihak yang meragui usaha – usaha yang kami jalankan ini.
Dengan menggunakan teknik AGO (Aims, Goals, Objectives), kami akan
menerangkan kemungkinan tujuan, matlamat dan objektif persatuan ini.

Teknik pertama yang akan kami laksanakan adalah Aims yang bermaksud
tujuan. Tujuan pihak PBSM sekolah kami melancarkan kempen kebersihan ini
adalah untuk mendidik warga sekolah supaya sentiasa prihatin terhadap kebersihan
di kawasan sekolah. Sepertimana yang kita ketahui, sekolah yang bersih dapat
memberikan suasana pembelajaran yang selesa dan kondusif. Ianya juga bertujuan
untuk melahirkan warganegara yang bertanggungjawab terhadap kebersihan alam
sekitar. Sesuai dengan peribahasa, “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Jika
warga sekolah dididik pada usia yang muda, mereka akan terbiasa dengan budaya
mementingkan kebersihan sekaligus mewujudkan suasana yang bersih seperti
negara – negara maju yang lain seperti Singapura dan Amerika Syarikat.

Teknik kedua yang akan kami laksanakan untuk melupuskan keraguan


sesetengah pihak yang meragui usaha kami ialah Goals. Goals bermaksud
matlamat. Antara matlamat pihak PBSM sekolah melaksanakan kempen kebersihan
ini adalah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih. Walaupun tukang
kebun berfungsi untuk menyelenggara kebersihan kawasan sekolah, namun usaha
yang kami laksanakan ini adalah untuk memupuk sikap kerajinan dikalangan warga
sekolah. Ini adalah supaya mereka tidak membuang sampah merata – rata dan tahu
menghargai kebersihan kawasan sekolah. Jika para pelajar sudah terbiasa untuk
menjaga kebersihan kawasan sekolah, tidak mustahil mereka juga akan terbiasa
untuk menjaga kebersihan kawasan lain kelak.

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

Seterusnya, teknik ketiga yang akan kami laksanakan adalah Objectives.


Antara objektif utama pihak PBSM sekolah melaksanakan kempen kebersihan ini
semestinya adalah untuk mewujudkan kawasan sekolah yang bersih serta kondusif.
Udara yang bersih dan segar dapat ditemui di kawasan yang sentiasa bersih iaitu
kawasan sekolah yang bersih. Sepertimana yang kita ketahui, udara yang segar
akan membantu meningkatkan kemahiran berfikir dikalangan para pelajar.

Objektif seterusnya kempen ini dilaksanakan adalah untuk memupuk sikap


atau rasa tanggungjawab kepada kebersihan alam sekitar terhadap warga sekolah.
Ini adalah supaya warga sekolah menghargai dan mencintai alam sekitar. Jika kita
sebagai warga pendidik tidak menanam perasaan cinta terhadap alam sekitar
dikalangan para pelajar, siapa lagi? Sebagai warga pendidik, kami
bertanggungjawab untuk mendidik anak – anak bangsa yang bakal menerajui dunia
ini supaya mementingkan kebersihan. Adalah diharapkan apa yang akan kami
terapkan ini akan dipraktikkan oleh para pelajar kelak.

Berdasarkan ketiga – tiga teknik berfikir yang kami nyatakan iaitu AGO (Aims,
Goals, Objectives), kami yakin dapat melupuskan keraguan yang timbul dikalangan
sesetengah pihak yang meragui usaha murni kami ini.

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

SOALAN 2

Kami diberi tugasan untuk menyelamatkan 3 orang pelajar yang telah sesat di
dalam hutan belantara. Kami diberi tempoh selama 2 jam sahaja untuk
menyelamatkan mereka. Kami dibekalkan dengan beberapa jenis peralatan iaitu
lampu suluh, mancis, sebatang buluh, segulung benang, sebilah pisau dan sehelai
kain sarung. Akan tetapi, kami hanya dibenarkan untuk memilih 2 daripada peralatan
tersebut untuk digunakan semasa tugas menyelamat dijalankan.

Kami telah menggunakan teknik FIP (First Importance Priorities) yang


bermaksud keutamaan mengikut kepentingan. Kami telah menyusunkan peralatan –
peralatan tersebut mengikut keutamaan seperti di bawah;
1. Sebilah pisau.
2. Lampu suluh.
3. Sebatang buluh.
4. Mancis.
5. Sehelai kain sarung.
6. Segulung benang.

Penggunaan pisau adalah merupakan keutamaan yang paling utama dipilih


oleh kami untuk menerokai sebuah hutan belantara. Ini kerana, kami tidak tahu
sebarang kemungkinan yang bakal terjadi. Sepertimana yang kita ketahui,
terdapat hidupan liar yang mendiami kawasan hutan belantara. Dengan adanya
sebilah pisau, kami boleh menggunakannya sebagai senjata untuk melindungi
diri sekiranya kami diserang oleh haiwan liar.

Penggunaan lampu suluh merupakan keutamaan kedua yang dipilih oleh


kami untuk menerokai sebuah hutan belantara. Sepertimana yang kita ketahui,
walau apapun situasi di dalam hutan belantara sama ada pada waktu siang atau
malam, keadaannya alah sama iaitu gelap. Ini adalah kerana hutan belantara
ditumbuhi pokok – pokok malar hijau yang besar dan menghalang cahaya
menembusi kawasan tersebut. Dengan adanya lampu suluh, langkah kami akan
5
menjadi lebih mudah kerana dapat menerangi kawasan yang gelap.

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

Seterusnya, penggunaan sebatang buluh merupakan keutamaan ketiga yang


kami pilih. Sebatang buluh mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi sebilah
pisau iaitu sebagai senjata. Dengan adanya buluh, kami akan dapat melindungi
diri daripada ancaman binatang buas.

Keutamaan keempat yang dipilih oleh kami adalah mancis. Fungsi mancis
adalah sama seperti fungsi lampu suluh, iaitu untuk menerangi kawasan hutan
belantara yang gelap. Akan tetapi ianya mempunyai sedikit perbezaan dengan
lampu suluh. Dengan menggunakan mancis, kami boleh membuat unggun api
dan obor – obor. Berdasarkan pengetahuan yang kami ada, binatang liar amat
takut apabila melihat api. Sekiranya kami boleh membuat unggun api dan obor –
obor, sudah tentu kami tidak akan diserang oleh binatang liar. Selain itu,
cahayanya adalah amat terang berbanding dengan cahaya lampu suluh.

Keutamaan yang kelima yang telah kami pilih ialah sehelai kain sarung.
Walaupun kain sarung kelihatan kurang fungsinya, namun ianya tetap menjadi
keutamaan. Kain sarung dapat digunakan untuk mengangkat pelajar yang
pengsan. Dengan menggunakan kain sarung, kami akan membaringkan pelajar
tersebut di atasnya dan setiap orang akan memegang setiap penjuru kain
dengan kuat. Selain itu, kain sarung boleh dikoyakkan menjadi serpihan perca
untuk membaluti luka pelajar sekiranya ada diantara mereka yang tercedera.

Keutamaan kami yang terakhir adalah segulung benang. Seperti penggunaan


kain sarung, walaupun penggunaan benang kelihatan kurang fungsinya, namun
ianya tetap mempunyai fungsi yang tersendiri. Benang boleh digunakan untuk
menanda arah. Sepertimana yang kita ketahui, hutan belantara yang besar boleh
membuatkan kita sesat. Namun, dengan mengikat benang disetiap pokok,
kemungkinan untuk kami sesat di dalam hutan belantara adalah rendah.

Berdasarkan penilaian yang dibuat, kami membuat keputusan untuk memilih


pisau dan mancis untuk dibawa bersama semasa menyelamatkan 3 orang
pelajar yang sesat di dalam hutan belantara. Antara sebab – sebab kami memilih
6
pisau dan mancis adalah yang pertama, dengan menggunakan pisau, kami boleh
menggantikan fungsi buluh, kain sarung dan benang. Yang kedua, dengan

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

menggunakan mancis, kami dapat menggantikan fungsi lampu suluh yang dapat
menerangi kawasan yang gelap.

Pisau dapat menggantikan buluh sebagai senjata untuk melindungi diri


daripada serangan binatang buas. Dengan sifat pisau yang tajam, kami boleh
memanfaatkannya dengan pelbagai kegunaan. Kami boleh memotong dahan –
dahan pokok menggunakan pisau dan menggantikan fungsi buluh.

Seterusnya, pisau dapat menggantikan fungsi kain sarung untuk mengangkut


pelajar yang pengsan dengan memotong 2 batang dahan pokok yang sama
panjang. Sebagai penyelamat, sudah tentu kami akan memakai jaket. Jaket kami
itu kemudiannya akan disarungkan pada setiap dahan pokok yang telah
dipotong. Kemudian, pelajar yang pengsan itu, akan dibaringkan diatas jaket dan
diusung keluar.

Selain menggantikan fungsi kain sarung untuk mengangkut pelajar yang


pengsan, pisau juga dapat menggantikan kain sarung untuk membaluti luka yang
dialami oleh pelajar. Caranya adalah dengan mengerat sedikit pada hujung
helaian baju kemeja T dan kemudiannya, kami akan membalut luka tersebut.

Pisau juga dapat menggantikan fungsi benang sebagai penanda arah. Antara
teknik yang akan kami lakukan adalah dengan membuat torehan pada setiap
pokok disetiap kawasan yang telah kami lalui supaya tidak tersesat. Dengan
menggunakan pisau, kami boleh membuat torehan yang besar sebagai penanda
berbanding benang yang halus sifatnya. Jika difikir secara logik, benang yang
halus amat sukar untuk berfungsi sebagai penanda lebih – lebih lagi di kawasan
hutan belantara yang gelap. Mana mungkin kita akan dapat mengesan penanda
yang dibuat sekiranya kita menggunakan benang sebagai penanda arah.

Seterusnya, penggunaan mancis dapat menggantikan fungsi lampu suluh


dengan membuat unggun api dan obor – obor. Dengan menggunakan mancis,
kami boleh membuat unggun api yang menyebabkan binatang liar amat sukar
7
untuk mendekati kami sekaligus tidak akan dapat menyerang kami. Berdasarkan
pengetahuan kami, binatang buas amat takut kepada api. Unggun api, selain

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

dapat menghalau binatang liar, ianya juga berfungsi untuk menerangi kawasan
hutan belantara yang gelap. Tambahan pula, cahayanya sangat terang jika
dibandingkan dengan cahaya lampu suluh.

Selain itu, dengan menggunakan mancis juga, kami boleh membuat obor –
obor. Jika membuat unggun api, ianya hanya dapat menerangi sesebuah
kawasan sahaja. Akan tetapi, sekiranya menggunakan obor – obor, kami dapat
bergerak ke satu tempat ke suatu tempat yang lain dengan mudah dan selamat.
Ini kerana, cahayanya akan sentiasa menemani perjalanan kami.

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

SOALAN 3

Encik Mazelan bin Mohd. Arif telah meninggalkan pesan supaya kami
berjumpanya di Pasar Raya Sogo. Tanpa membuang masa, kami segera menuju ke
destinasi yang diarahkan itu. Akan tetapi, apabila kami tiba di destinasi tersebut,
kelibat Encik Mazelan masih lagi tidak kelihatan. Puas sudah kami berjalan
mengelilingi keseluruhan kawasan Pasar Raya Sogo tersebut, namun wajah Encik
Mazelan masih lagi tidak kelihatan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami
menggunakan kaedah APC (Alternatives, Possibilities and Choices) bagi
menentukan apa senenarnya berlaku.

Langkah pertama yang kami ambil adalah Alternatives, yang bermaksud jalan
pilihan yang diambil. Setelah berbincang, kami mengambil keputusan untuk
menunggu di pintu masuk utama Pasar Raya Sogo selama satu jam untuk
menunggu ketibaan Encik Mazelan. Setelah menunggu selama satu jam menunggu,
kelibat Encik Mazelan masih lagi kelihatan. Lalu, kami menelefonnya. Tetapi malang,
telefon bimbitnya dimatikan. Kami mengambil keputusan untuk menunggu lagi Encik
Mazelan selama 30 minit di kafe yang berhampiran dengan pintu masuk utama
Pasar Raya Sogo.

Langkah seterusnya yang kami ambil adalah Possibilities yang bermaksud


kemungkinan yang berlaku. Kami membuat kemungkinan bahawa Encik Mazelan
terperangkap dalam kesesakan jalan raya yang membuatkannya lambat tiba di
destinasi yang ingin ditujui. Akan tetapi, mengapa ia mematikan telefon bimbitnya?
Kami membuat satu kemungkinan bahawa mungkin secara kebetulan, bateri telefon
bimbitnya lemah dan tidak mengizinkan sebarang panggilan dibuat atau diterima.
Seterusnya, berkemungkinan bahawa kenderaan yang dinaiki oleh Encik Mazelan
mengalami kerosakan semasa perjalanan menuju ke destinasi. Maka, kami
mengambil keputusan untuk menunggu beliau.
9

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

Setelah hampir 2 jam menunggu, kelibat Encik Mazelan masih juga tidak
kelihatan di kawasan Pasar Raya Sogo. Maka, kami mengambil langkah yang
terakhir iaitu Choices yang bermaksud pilihan. Kami membuat keputusan bahawa
Encik Mazelan tidak akan datang untuk bertemu dengan kami di Pasar Raya Sogo
kerana kekangan yang berkemungkinan menimpa diri beliau sepanjang perjalanan
untuk menuju ke Pasar Raya Sogo. Maka, kami membuat pilihan untuk pulang
kerana kami tidak mahu membuang masa menunggu beliau.

Pada pendapat kami, Encik Mazelan tentu akan memahami keadaan yang
kami hadapi. Ini kerana, bukannya sengaja kami tidak mahu berjumpa dengannya.
Beliau juga akan memahami bahawa kami mempunyai pekerjaan yang lain yang
harus diselesaikan daripada membuang waktu menunggu beliau yang
berkemungkinan menghadapi kekangan.

10

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

SOALAN 4

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengarahkan kepada


semua guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu di sekolah – sekolah untuk
mengajar subjek Bahasa Inggeris. Sebagai bakal guru, kami telah menggunakan
kaedah OPV (Other People’s View) yang bermaksud mengikut pandangan orang
lain. Kami telah mendapatkan pendapat atau pandangan daripada pihak – pihak
tersebut;

1. Pengetua.
Seorang pengetua amat bersetuju dengan pihak Kementerian Pelajaran
Malaysia supaya guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu mengajar dalam
subjek Bahasa Inggeris. Pengetua tersebut berpendapat, ianya dapat
menambahkan pengalaman dan kemahiran terhadap guru – guru tersebut.
Seperti yang kita maklum, seorang guru perlulah mempunyai ilmu
pengetahuan yang luas untuk mengajar. Ilmu pengetahuan yang ada pada
seseorang guru tidak terhad kepada ilmu yang berkaitan dengan subjek yang
diajar. Maka dengan ini, guru – guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu
dapat memperluaskan bidang ilmu pengetahuan mereka dari segi bidang
bahasa sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris.

2. Guru.
Ada sesetengah guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu dapat menerima
arahan pihak KPM dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Ada sesetengah
guru yang berfikir, adalah amat sukar bagi mereka untuk mengajar subjek
Bahasa Inggeris kerana subjek tersebut bukanlah opsyen mereka. Tambahan
pula, dengan pengetahuan yang asas terhadap subjek Bahasa Inggeris,
adalah amat sukar bagi mereka untuk mengajar dan mengaplikasikannya
terhadap para pelajar. Sekiranya mereka tidak dapat menjawab soalan yang
dipersoalkan oleh pelajar untuk subjek tersebut, ianya akan menjatuhkan imej
dan reputasi mereka sebagai seorang guru. Jadi, adalah lebih baik bagi
mereka untuk tidak mengajar subjek tersebut. Mereka bimbang sekiranya
11
mereka memberikan informasi yang salah kepada para pelajar.

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

Selain itu, ada sesetengah guru subjek Bahasa Melayu yang rela mengajar
subjek Bahasa Inggeris walaupun kemahiran terhadap subjek tersebut adalah
sedikit. Ini kerana mereka mempunyai kesungguhan dan keyakinan untuk
mengajar subjek tersebut. Sebagai seorang guru, sememangnya kita perlu
sentiasa belajar. Maka, golongan guru yang rela untuk mengajar subjek
Bahasa Inggeris ini akan sentiasa menghadiri kursus Bahasa Inggeris untuk
memantapkan lagi skil pengajaran subjek tersebut. Bagi mereka, mereka
tidak perlu gentar jika tidak dapat menjawab soalan yang diajukan oleh
pelajar kerana guru juga sememangnya sentiasa belajar dari semasa ke
semasa.

3. Pelajar.
Bagi pelajar pula, mereka tidak kisah jika guru Bahasa Melayu mereka
terpaksa mengajar subjek Bahasa Inggeris. Ini kerana, bagi mereka yang
tidak mampu untuk menguasai bahasa Inggeris secara total, mereka boleh
meminta guru mereka agar menterjemahkan sesuatu perkataan bahasa
Inggeris yang kurang difahami kepada bahasa Melayu. Para pelajar
berpendapat bahawa seseorang guru itu sememangnya mampu menguasai
pelbagai bidang mata pelajaran seperti Sains, Matematik dan Bahasa
Inggeris walaupun bidang – bidang tersebut bukanlah opsyen bagi seseorang
guru tersebut. Maka, para pelajar tidak menghadapi masalah untuk menerima
guru Bahasa Melayu untuk mengajar subjek Bahasa Inggeris.

4. Ibu bapa.
Terdapat dua golongan ibu bapa iaitu golongan yang berpendidikan rendah
dan golongan yang berpendidikan tinggi. Bagi ibu bapa yang mempunyai taraf
pendidikan yang rendah, mereka tidak kisah sekiranya guru yang mengajar
subjek Bahasa Melayu terpaksa mengajar subjek Bahasa Inggeris asalkan
mereka mengajarkan subjek tersebut dengan betul. Bagi ibu bapa yang
mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, mereka amat meragui akan
kebolehan guru Bahasa Melayu untuk mengajar subjek Bahasa Inggeris
kerana mereka kurang yakin dengan penguasaan bahasa Inggeris guru
12
tersebut. Mereka bimbang sekiranya guru tersebut tidak dapat mengajar anak
– anak mereka dengan bagus di dalam subjek Bahasa Inggeris kerana subjek

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

tersebut bukanlah bidang guru tersebut. Ianya boleh menjejaskan reputasi


akademik anak – anak mereka.

5. Tokoh pejuang bahasa Melayu.


Golongan tokoh pejuang Bahasa Melayu sudah tentunya akan menentang
arahan pihak kementerian itu. Sebagai tokoh pejuang bahasa Melayu,
golongan ini berpendapat bahawa, biarlah guru yang mengambil opsyen
bahasa Inggeris sahaja yang mengajar subjek Bahasa Inggeris. Mengapa
perlu guru Bahasa Melayu untuk mengajar subjek tersebut? Adakah kerana
guru untuk mengajar subjek Bahasa Inggeris tidak cukup? Ini adalah
bercanggah dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam
usaha “Memartabatkan Penggunaan Bahasa Melayu, Mempertingkatkan
Penguasaan Bahasa Inggeris”.

13

KERJA KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR PPISMP SEMESTER 2/JAN – MEI 2010

Anda mungkin juga menyukai