Anda di halaman 1dari 82

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS


PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

SINOPSIS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Bab ini membincangkan tentang konsep dan ciri-ciri tamadun dari sudut
KANDUNGAN
etimologi pelbagai bahasa. Seterusnya, bab ini menerangkan hubungan
tamadun dengan agama, budaya dan bangsa. Di samping itu, bab ini juga
AKTIVITI
menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun.
Perbincangan tentang interaksi, persamaan dan perbezaan antara
RINGKASAN
tamadun.
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HASIL PEMBELAJARAN
SINOPSIS

Setelah mengikuti tajuk pertama kursus ini, pelajar akan dapat:


HASIL
PEMBELAJARAN

i. Menjelaskan konsep ketamadunan dan tamadun Islam serta


KANDUNGAN
sumbangannya.
AKTIVITI ii. Menghuraikan faktor kelahiran dan keruntuhan
iii. Menjelaskan persamaan dan perbezaan antara tamadun.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KANDUNGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN
1.1 Konsep Tamadun

KANDUNGAN
1.2 Kelahiran dan Perkembangan Tamadun
AKTIVITI

RINGKASAN
1.3 Faktor Kelemahan dan Kejatuhan Tamadun

KUIZ
1.4 Interaksi antara Tamadun
SETERUSNYA

1.5 Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KONSEP TAMADUN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN ISTILAH
TAMADUN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN KONSEP
TAMADUN
KUIZ

HUBUNGAN CIRI-CIRI
ANTARA ASAS
SETERUSNYA
TAMADUN TAMADUN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

ISTILAH TAMADUN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN
Umran
KANDUNGAN
Hadharah

AKTIVITI ISTILAH Madaniyah

RINGKASAN TAMADUN Tamadun

Civilization
KUIZ

Peradaban
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

UMRAN
SINOPSIS

Istilah yang pertama diperkenalkan


HASIL
PEMBELAJARAN Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14M.
Bermaksud :
KANDUNGAN Membangun atau memakmurkan bandar (hadharah urbanization)
Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal menetap di suatu tempat itu
AKTIVITI dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur.
Lawan - kawasan kering atau terbiar.
RINGKASAN Bandar mesti mempunyai perancangan yang baik agar tamadun bertahan lama.
Kehidupan cara bandar ialah :
KUIZ Kehidupan yang terancang, tersusun dan teratur
Wujudnya kemudahan infrastruktur
SETERUSNYA Terletaknya pusat pentadbiran
Mempunyai pelbagai kemudahan lain

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HADHARAH
SINOPSIS

Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun


HASIL
PEMBELAJARAN
Bermaksud :
KANDUNGAN Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang
diusahakan
AKTIVITI Wujudnya kehidupan menetap
Urbanisasi
RINGKASAN
Lawan al-badawah dan al-badiyah (liar dan pedalaman).
KUIZ Menurut Malek ben Nabi - berada di tahap maju

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

MADANIYAH
SINOPSIS

Diambil dari madinah kota (city) sebagai pusat peradaban.


HASIL
PEMBELAJARAN
Bermaksud :
KANDUNGAN Bandar
Kehidupan cara bandar
AKTIVITI
Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah
RINGKASAN
masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan,
perancangan dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan
KUIZ infrustruktur.
Muhammad Farid Wajdi & Sheikh Muhammad Abduh menggunakan
SETERUSNYA
istilah ini bagi maksud tamadun

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

TAMADUN
SINOPSIS

Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan.


HASIL
PEMBELAJARAN
Mempunyai maksud yang sama dengan civilization iaitu keadaan hidup
KANDUNGAN
bermasyarakat yang bertambah maju

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

CIVILIZATION
SINOPSIS

Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud


HASIL
PEMBELAJARAN tamadun.
Diambil merujuk kepada:
KANDUNGAN
Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun)
Civil society masyarakat beradab.
AKTIVITI
Merangkumi keseluruhan pencapaian dalam kehidupan iaitu:
RINGKASAN Pengetahuan
Kepercayaan
KUIZ Kesenian
Moral
SETERUSNYA
Undang-undang

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERADABAN
SINOPSIS

Muhammad Uthman El-Muhammadi:


HASIL
PEMBELAJARAN Pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan
sesuatu masyarakat.
KANDUNGAN
Kamus Dewan:
Suatu keadaan masyarakat manusia yang bercirikan atau
AKTIVITI
Didasari pada taraf kemajuan kebendaan serta
RINGKASAN
Perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan yang tinggi peradabannya.
Walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunapakai
KUIZ dalam Bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun ialah:
Tamadun
SETERUSNYA Peradaban

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Penempatan Kekal
SINOPSIS
Kehidupan Berkualiti
HASIL
PEMBELAJARAN
Stratifikasi Sosial
KANDUNGAN

Bahasa & Tulisan


AKTIVITI
CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
Organisasi Politik &Pemerintahan
RINGKASAN

Teknologi & Rekacipta


KUIZ

Kreativiti
SETERUSNYA

Kehidupan Beragama

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PENEMPATAN KEKAL
SINOPSIS

Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan


HASIL
PEMBELAJARAN makanan.
KANDUNGAN
Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai
dipilih.
AKTIVITI Kewujudan kota atau bandar.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PENEMPATAN KEKAL
SINOPSIS

Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan


HASIL
PEMBELAJARAN makanan.
KANDUNGAN
Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai
dipilih.
AKTIVITI Kewujudan kota atau bandar.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PENEMPATAN KEKAL
SINOPSIS

Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan


HASIL
PEMBELAJARAN makanan.
KANDUNGAN
Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai
dipilih.
AKTIVITI Kewujudan kota atau bandar.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KEHIDUPAN BERKUALITI
SINOPSIS

Wujud Revolusi Pertanian.


HASIL
PEMBELAJARAN
Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna.
KANDUNGAN Hasil pertanian dan perternakan meningkat dan melampaui tahap sara
diri.
AKTIVITI
Penciptaan peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti
RINGKASAN
makanan.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

STRATIFIKASI SOSIAL
SINOPSIS

Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan


HASIL
PEMBELAJARAN status.
KANDUNGAN
Sistem pengelasan masyarakat awal berkait rapat dengan pemilikan
kekayaan.
AKTIVITI Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria prestij tertentu dalam
masyarakat seperti gelaran, panggilan, peraturan atau adat.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

BAHASA DAN SISTEM TULISAN


SINOPSIS

Berfungsi sebagai perantaraan komunikasi, perakam, penyampaian


HASIL
PEMBELAJARAN dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu.
KANDUNGAN
Kesannya:
Berlaku perkembangan ilmu
AKTIVITI Muncul kelas terpelajar
Kemunculan seni kreatif seperti epik, puisi dan cerita rakyat
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

ORGANISASI PEMERINTAHAN
SINOPSIS

Wujud sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur.


HASIL
PEMBELAJARAN
Kesatuan politik atau budaya dapat menyatukan masyarakat dalam
KANDUNGAN
menentang orang luar.
Sistem politik dan pentadbiran menjadi lebih kompleks bila tamadun
AKTIVITI berkembang.
RINGKASAN
Contoh sistem politik: beraja atau monarki, demokrasi dan oligarki.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

TEKNOLOGI REKACIPTA
SINOPSIS

Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi - pengkhususan kerja


HASIL
PEMBELAJARAN
Perubahan struktur sosial - pencapaian tahap kecekapan yang tinggi
KANDUNGAN Peningkatan daya reka cipta (teknologi baru)
Inovasi teknologi alat pengangkutan penciptaan roda, sampan dan
AKTIVITI
kapal besar.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KREATIVITI
SINOPSIS

Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati


HASIL
PEMBELAJARAN falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri.
KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KEHIDUPAN BERAGAMA
SINOPSIS

Lazimnya bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama


HASIL
PEMBELAJARAN seperti kuil.
KANDUNGAN
Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan
tamadun.
AKTIVITI Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara
manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.
RINGKASAN
Unsur spiritual penting dalam tamadun kerana ia memberi kesan pada
KUIZ tingkah laku dan pembinaan bangunan.

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DENGAN AGAMA, BUDAYA DAN BANGSA


SINOPSIS

HASIL Hubungan
PEMBELAJARAN Dengan
Agama

KANDUNGAN

AKTIVITI

Hubungan
RINGKASAN Antara
Tamadun
KUIZ Hubungan Hubungan
Dengan Dengan
Bangsa Budaya
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DENGAN AGAMA


SINOPSIS

Kebanyakan tamadun berteraskan agama.


HASIL
PEMBELAJARAN
Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral
KANDUNGAN
yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya.
Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan
AKTIVITI beragama.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DENGAN BUDAYA


SINOPSIS

Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan


HASIL
PEMBELAJARAN yang bertamadun.
KANDUNGAN
Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan
kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri kehidupan
AKTIVITI bertamadun.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN DENGAN BUDAYA


SINOPSIS

TAMADUN BUDAYA
HASIL
PEMBELAJARAN PERSAMAAN
KANDUNGAN Mengandungi aspek material, moral (spiritual) & estetika
Unsur kekal Unsur berubah
AKTIVITI
Melampaui batas negara PERBEZAAN Lazimnya dikaitkan
RINGKASAN
dan wilayah dengan negara atau
wilayah
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DENGAN BANGSA


SINOPSIS

Hubungan keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun


HASIL
PEMBELAJARAN yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina
dan tamadun India.
KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN DENGAN BANGSA


SINOPSIS

TAMADUN BANGSA
HASIL
PEMBELAJARAN PERSAMAAN
KANDUNGAN

Melampaui sempadan Lazimnya berkait rapat


AKTIVITI
geografi dan batasan dengan sejarah, tradisi
kenegaraan. dan budaya kawasan
RINGKASAN
PERBEZAAN geografi tertentu.
KUIZ
Terdapat tamadun yang
mengandungi lebih dari
SETERUSNYA satu bangsa.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN
KEROHANIAN
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN

AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI

RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL

KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN
LAIN

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK LOKASI STRATEGIK
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Lokasi yang memungkinkan
KEROHANIAN penempatan masyarakat mendapat
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN
sumber-sumber semula jadi untuk
kelangsungan kehidupan.
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI Merujuk kepada faktor geografi.
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL

KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN
LAIN

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK RANGSANGAN AGAMA DAN
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN
KEROHANIAN
Ajaran agama dan amalan rohani
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN mendorong penghayatan nilai murni
dan suci seterusnya kehidupan
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI bertamadun.
Masyarakat yang menghayati kehidupan
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL
beragama akan berusaha untuk menuju
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN kepada kesempurnaan kemanusiaan
KUIZ
LAIN dan ketinggian budaya.
SETERUSNYA PENGHIJRAHAN Penghayatan tinggi terhadap moral dan
nilai terpuji melahirkan masyarakat yang
cintakan ilmu dan nilai murni
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK KESTABILAN PEMERINTAHAN
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Pemerintahan yang stabil, sistem
KEROHANIAN pentadbiran yang tersusun dan
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN
sistematik serta kedudukan strategik
Tamadun Melayu (Melaka) -
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI Pemerintahan tradisional yang teratur:
Perluasan jajahan.
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL
Hukum Kanun Melaka atau Undang-
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN Undang Melaka dan Undang-Undang
KUIZ
LAIN Laut Melaka.

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK KEMANTAPAN EKONOMI
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Berkembang di kawasan lembah sungai.
KEROHANIAN Wujud revolusi pertanian dan aktiviti
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN
perikanan serta perdagangan.
Tamadun Mesir Kuno - rahmat Sg. Nil
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI mencapai tamadun dari segi
pentadbiran, ekonomi dan sosial.
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL
Tamadun Melayu Melaka, kedudukan
KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN strategik, pelabuhan terlindung - aktiviti
LAIN perdagangan pesat.
SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK KETEGUHAN SOSIAL
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Masyarakat yang mempunyai nilai
KEROHANIAN positif seperti:
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN Kecintaan kepada ilmu.
Kreativiti, ketekunan dan kerajinan.
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI merupakan faktor yang meneguhkan
sesebuah tamadun
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL

KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN
LAIN

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK TOLERANSI TERHADAP TAMADUN LAIN
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Toleransi terhadap tamadun lain
KEROHANIAN mewujudkan interaksi yang merangsang
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN
pemupukan nilai kehidupan
bertamadun.
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI Sikap terbuka untuk menerima tamadun
yang baik bentuk tamadun baru.
RINGKASAN KETEGUHAN SOSIAL
Sikap pemimpin memainkan peranan
KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN penting.
LAIN

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN


SINOPSIS
LOKASI STRATEGIK PENGHIJRAHAN
HASIL
PEMBELAJARAN RANGSANGAN KEAGAMAAN DAN Penghijrahan bertujuan membina
KEROHANIAN tamadun:
KANDUNGAN
KESTABILAN PEMERINTAHAN Mencari ilmu
Meningkatkan kualiti kehidupan
AKTIVITI
KEMANTAPAN EKONOMI Membina strategi

RINGKASAN
Dengan berlakunya penghijrahan ini,
KETEGUHAN SOSIAL
akan melengkapkan manusia
KUIZ
TOLERANSI TERHADAP TAMADUN bertamadun.
LAIN

SETERUSNYA PENGHIJRAHAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN

HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP

KANDUNGAN PEPERANGAN

AKTIVITI KERUNTUHAN NILAI MORAL

MALAPETAKA
RINGKASAN

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN PERGOLAKAN DALAMAN
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Ketidakstabilan politik
Kelemahan pentadbiran
KANDUNGAN PEPERANGAN
Pergolakan dalam institusi
KERUNTUHAN NILAI MORAL
pemerintahan
AKTIVITI
Berlaku pemberontakan
MALAPETAKA
RINGKASAN Berlakunya penindasan dan kezaliman
KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN SIKAP TERTUTUP
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Sikap tertutup tidak mahu menerima
tamadun lain
KANDUNGAN PEPERANGAN Tidak mahu menerima perubahan
KERUNTUHAN NILAI MORAL
Tidak mahu menerima teknologi lain
AKTIVITI
memberi kesan kepada keruntuhan
RINGKASAN
MALAPETAKA tamadun

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN PEPERANGAN
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Peperangan yang berlaku boleh
membawa keruntuhan tamadun
KANDUNGAN PEPERANGAN Serangan yang dilakukan ke atas Jepun
telah menyebabkan tamadun Jepun
KERUNTUHAN NILAI MORAL
AKTIVITI
mengalami keruntuhan
MALAPETAKA
RINGKASAN

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN KERUNTUHAN NILAI MORAL
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Berlakunya kejahilan
Banyak berlaku rasuah
KANDUNGAN PEPERANGAN

AKTIVITI KERUNTUHAN NILAI MORAL

MALAPETAKA
RINGKASAN

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN MALAPETAKA
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Berlakunya malapetaka
Bencana alam
KANDUNGAN PEPERANGAN
Faktor di luar kawalan manusia
AKTIVITI KERUNTUHAN NILAI MORAL

MALAPETAKA
RINGKASAN

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN


SINOPSIS
PERGOLAKAN DALAMAN KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL
HASIL
PEMBELAJARAN SIKAP TERTUTUP
Individu yang pincang
Keruntuhan institusi keluarga
KANDUNGAN PEPERANGAN

AKTIVITI KERUNTUHAN NILAI MORAL

MALAPETAKA
RINGKASAN

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Faktor
KANDUNGAN Keruntuhan
Tamadun dari
AKTIVITI
Perspektif Islam

RINGKASAN

Terkeluar
Keruntuhan Pemerintahan Kegiatan keilmuan
KUIZ daripada landasan
akhlak yang lemah yang jumud
Tauhid
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN
Terkeluar Islam datang membawa manusia keluar
daripada daripada jahiliyah
KANDUNGAN
landasan agama Lari daripada keimanan kepada Allah sebabkan
tamadun tidak sempurna dan runtuh
AKTIVITI tauhid
RINGKASAN

KUIZ
Keruntuhan Banyak berlaku kerosakan akhlak
SETERUSNYA akhlak Pemimpin dan masyarakat yang rosak akhlak

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM


SINOPSIS

HASIL
Pimpinan yang lemahdan tidak berwibawa
Pemerintahan
PEMBELAJARAN

Pemimpin yang tidak mempunyai kelayakan


yang lemah untuk memimpin
KANDUNGAN

AKTIVITI
Pemimpin yang jahil

RINGKASAN

KUIZ
Kegiatan Tidak berlaku pengembangan ilmu
keilmuan yang Kelemahan dalam penguasaan ilmu dan
teknologi semasa
jumud
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERKASI ANTARA TAMADUN


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN MAKSUD

KANDUNGAN

AKTIVITI CONTOH FAKTOR


INTERAKSI
RINGKASAN ANTARA
TAMADUN

KUIZ

SETERUSNYA
KESAN JENIS

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

MAKSUD INTERAKSI
SINOPSIS

Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau


HASIL
PEMBELAJARAN saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai,
bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi
KANDUNGAN
pelbagai tamadun
AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
Faktor interaksi

AKTIVITI

Kepimpinan Agamawan Geografi Perkahwinan Perdagangan Misi politik


RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Peranan pemimpin melalui pelaksanaan
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
visi dan misi untuk memajukan bangsa
dengan aktiviti interaksi
KANDUNGAN GEOGRAFI

AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Golongan agama memainkan peranan
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
penting dalam interaksi
Melalui motivasi agama dan dakwah
KANDUNGAN GEOGRAFI

AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Kedudukan yang strategik
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
memungkinkan berlakunya interaksi
Sempadan geografi menyebabkan
KANDUNGAN GEOGRAFI
berlakunya interaksi
AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Antara pasangan yang berlainan etnik,
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
bangsa dan budaya menyebabkan
berlaku interaksi
KANDUNGAN GEOGRAFI

AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Melalui proses hubungan dagang dua
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
hala antara negara-negara yang
berdagang menyebabkan berlakunya
KANDUNGAN GEOGRAFI interaksi
AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

FAKTOR INTERAKSI
SINOPSIS
KEPIMPINAN Melalui pelbagai pendekatan sama ada
HASIL
PEMBELAJARAN AGAMAWAN
penaklukan, penjajahan atau kerjasama
antara pelbagai negara
KANDUNGAN GEOGRAFI

AKTIVITI PERKAHWINAN

PERDAGANGAN
RINGKASAN

MISI POLITIK
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

SINOPSIS
Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang
HASIL
PEMBELAJARAN
JENIS INTERAKSI Budaya sama sama seperti budaya masyarakat Melayu dan
Cina yang terdiri daripada pelbagai suku

KANDUNGAN

Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan


saling berinteraksi seperti interaksi antara
AKTIVITI Budaya berbeza masyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia
Tenggara
RINGKASAN

Interaksi antara kelompok yang lemah dengan


KUIZ
Kuat dengan yang kuat seperti mana interaksi antara kaum
Yahudi dan Islam, Kristian dan Islam pada zaman
lemah kegemilangan tamadun Islam di Semenanjung
SETERUSNYA
Tanah Arab dan Andalus.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KESAN INTERAKSI
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

KESAN KESAN
POSITIF NEGATIF
AKTIVITI

RINGKASAN

Teknologi Perkauman
KUIZ
Ilmu Jurang Ekonomi
SETERUSNYA Kesenian Peperangan

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Perpindahan ilmu
SINOPSIS Penambahan kosa kata
Pengaruh bahasa sanskrit dalam
bahasa melayu
HASIL Perpindahan teknologi Pengaruh bahasa arab ke dalam
Peningkatan hasil
PEMBELAJARAN
Teknologi dari Tamadun China ke bahasa melayu kesenian
India seperti teknologi membuat
Pengaruh seni bina Islam ke
KANDUNGAN kertas, bahan letupan dan
dalam senibina Cina terutama
penggunaan kompas.
seni bina masjid.
Kemahiran dari Tamadun India
AKTIVITI diperkembangkan ke negara
China seperti astronomi,
teknologi membuat gula dari tebu
RINGKASAN

KUIZ
KESAN
SETERUSNYA POSITIF

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

SINOPSIS
Wujudnya jurang
Permusuhan dan
HASIL
ekonomi peperangan
PEMBELAJARAN
Buddha dan Konfucius
Penganut Islam dan
KANDUNGAN
Wujudnya jurang Hindu
perkauman Peperangan Salib
AKTIVITI antara Islam dan
Kristian

RINGKASAN

KUIZ KESAN
SETERUSNYA
NEGATIF

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Pemerintahan

SINOPSIS Bahasa
INDIA

INTERAKSI DI MALAYSIA
Kesenian
HASIL
PEMBELAJARAN
Kesusasteraan

KANDUNGAN Bahasa

AKTIVITI
CHINA Kebudayaan

Kesenian

RINGKASAN Bahasa

Kesusateraan
KUIZ

ARAB Budaya
SETERUSNYA
Pendidikan

Senibina

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN INDIA


SINOPSIS

PEMERINTAHAN
HASIL
PEMBELAJARAN
Institusi beraja.
KANDUNGAN
Konsep dewaraja.
Istana dibina atas tanah tinggi.
Pembinaan candi.
AKTIVITI
Upacara pertabalan.
Penggunaan bilangan pembesar dan hulubalang 4, 16, 32.
RINGKASAN
Penggunaan gelaran seperti :
Duli Yang Maha Mulia
KUIZ Seri Paduka Baginda
Seri Nara Diraja bertugas mengisytiharkan perlantikan Raja.
SETERUSNYA Bendahara sebagai menteri
Laksamana sebagai ketua tentera

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN INDIA


SINOPSIS

HASIL BAHASA
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
Percampuran bahasa Sanskrit dan Tamil dalam bahasa Melayu
seperti:
AKTIVITI Bhumi-bumi
Bheda-Beda/beza
RINGKASAN
Bhasa-bahasa
KUIZ
Arthah- harta
Bhakti-bakti
SETERUSNYA Bhudi-budi
Arghah-harga
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN INDIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN
KESENIAN

KANDUNGAN Senitari
Seni binaan seperti masjid India, semua kubah ke atas
AKTIVITI
merujuk kepada tuhan yang Esa.
RINGKASAN

KESUSASTERAAN
KUIZ

SETERUSNYA
Wayang kulit
Cerita Hikayat Seri Rama, Pendawa Lima dsb.
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN CHINA


SINOPSIS

BAHASA
HASIL
PEMBELAJARAN
Makanan dan pakaian:
KANDUNGAN
Bakmi, me, cincau, kueh, bepang, taugeh, kanar, kuaci, kucai, angki (pisang kaki),
tauhu, kincam, lai, laici, teh, behoon & samsu.
Pakaian dan barang dagangan:
AKTIVITI
Tocang, kekwa, koyok, cat, gimpai, gincu, tahil, koyan, angklong & candu.
Manusia dan ehwalnya:
RINGKASAN Apek, loki, nyonya, taukeh, kongsi, cincau, ampau, gua, lu, sengse, samsing, suwe,
toa pekong, tokong, tekong, banci & cuak.
KUIZ Rumah dan peralatan:
Loting, pangkin, bangsal, tongkang, jong, sampan, beca, langca, pongkis, sempua,
sia, tanglong, tangsi, cawan, tekoh, uncoi,& dacing.
SETERUSNYA
Permainan
Pakau, congkak, cukai & mahjong.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN CHINA


SINOPSIS

HASIL KEBUDAYAAN
PEMBELAJARAN

Budaya Baba-Nyonya
KANDUNGAN
1613 iaitu awal kurun ke 17 - komuniti China menetap di Melaka dan
berkahwin dengan wanita tempatan.
AKTIVITI Lahirlah satu budaya kacukan yang dipanggil Baba dan Nyonya.
Ciri-ciri masyarakat Baba dan Nyonya:
RINGKASAN
Memanggil diri mereka Baba atau Peranakan.
Bertutur dalam bahasa Melayu dengan gayanya yang tersendiri.
KUIZ
Masakan Baba banyak dipengaruhi oleh masakan Melayu.
Kebiasaannya makan menggunakan tangan seperti orang Melayu.
SETERUSNYA
Generasi yang lebih tua (Nyonya) masih menggunakan kain sarung
dan kebaya sebagai pakaian seharian.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN CHINA


SINOPSIS

HASIL KEBUDAYAAN
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
China Peranakan/ Cina Kampung seperti Cina Peranakan di Kelantan
Hubungan China dengan negeri di Pantai Timur sejak sebelum
AKTIVITI
zaman Srivijaya lagi.
Terdapat di tebing sungai Kelantan dan Kuala Kerai di hulu sehingga
RINGKASAN
ke Tumpat di muaranya.
Kesan:
KUIZ Penyerapan ciri-ciri budaya Melayu kecuali agama.
Penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan jenis pakaian.
SETERUSNYA Saling menghormati dan lahir citarasa yang sama seperti
kegemaran kepada wayang kulit, permainan mahjong & menora.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN CHINA


SINOPSIS

HASIL KESENIAN
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN
Senibina Cina dalam pembinaan masjid seperti masjid Tanjung
Kling & Masjid Tengkera (seperti binaan pagoda)
AKTIVITI
Seni kaligrafi, lukisan cat minyak dll

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN ARAB


SINOPSIS

HASIL BAHASA
PEMBELAJARAN

Penambahan kosa kata Arab ke dalam bahasa Melayu:


KANDUNGAN
Sabar
Syukur
AKTIVITI

RINGKASAN
KESUSASTERAAN

Cerita sastera Arab mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu


KUIZ
Kisah Seribu Satu Malam
Hikayat Pahlawan Islam
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

INTERAKSI DENGAN ARAB


SINOPSIS

BUDAYA
HASIL
PEMBELAJARAN
Pengaturan masa mengikut waktu solat
Cara berpakaian
KANDUNGAN Jubah

AKTIVITI PENDIDIKAN

Wujudnya sekolah agama dan Arab


RINGKASAN Kurikulum pendidikan
Pendidikan Islam
Bahasa Arab
KUIZ

SENIBINA
SETERUSNYA
Senibina masjid
Senibina rumah

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN Keagamaan

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN
Keilmuan ASPEK Nilai
Etika

KUIZ

SETERUSNYA
Kepimpinan

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


SINOPSIS

ASPEK PERSAMAAN PERBEZAAN


HASIL
PEMBELAJARAN
Keagamaan Ada agama Praktis agama
KANDUNGAN Nilai Etika Semua ada etika Dasar etika
AKTIVITI
Kepimpinan Kepimpinan adil -
Keilmuan Ada pencapaian ilmu Penekanan bidang ilmu
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERSAMAAN ANTARA TAMADUN


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN Keagamaan Nilai Etika Kepimpinan Nilai keilmuan

KANDUNGAN Semua Semua Pemimpin yang Semua


tamadun tamadun adil dan tamadun
AKTIVITI berasaskan menekankan bijaksana menunjukkan
kepada etika dalam menjadi teras wujud
RINGKASAN
ketuhanan dan kehidupan dalam semua ketinggian ilmu
kerohanian Etika tamadun Wujudnya
Peninggalan kehidupan teknologi, hasil
KUIZ
bangunan berkeluarga, kreativiti dan
keagamaan bermasyarakat inovasi yang
SETERUSNYA dll ditinggalkan

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


SINOPSIS

HASIL
Perbezaan wujud dalam aspek praktis keagamaan
PEMBELAJARAN
Dasar pegangan dan kepercayaan, contohnya dalam agama
Islam dan Hindu
KANDUNGAN
Keagamaan Rujukan kitab agama juga berbeza antara tamadun
AKTIVITI

RINGKASAN

Nilai etika dalam Islam dirujuk kepada sumber yang diwahyukan


KUIZ
Nilai Etika
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KESIMPULAN
SINOPSIS

Ilmu ketamadunan hari ini penting kerana ia boleh membantu ke arah


HASIL
PEMBELAJARAN pembinaan dan kejayaan sesebuah masyarakat dan negara di samping
itu ia membuka ruang kepada manusia untuk berinteraksi secara
KANDUNGAN
positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.
AKTIVITI Pembangunan material semata-mata bukanlah jaminan kepada
keutuhan dan kecemerlangan sesebuah tamadun.
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

AKTIVITI
SINOPSIS

Perbincangan Kumpulan:
HASIL
PEMBELAJARAN
1. Bincangkan DUA (2) faktor kelahiran tamadun dan kepentingannya ke
KANDUNGAN
arah memantapkan sesebuah tamadun.
2. Bincangkan DUA (2) faktor keruntuhan tamadun serta strategi bagi
AKTIVITI mengekalkan sesebuah tamadun.
RINGKASAN
3. Bincangkan DUA (2) aspek persamaan dan DUA (2) aspek perbezaan
antara tamadun.
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

AKTIVITI
SINOPSIS

Aktiviti luar bilik kuliah:


HASIL
PEMBELAJARAN
1. Bincangkan EMPAT (4) faktor interaksi antara tamadun dan berikan
KANDUNGAN
dua contoh case study kesan interaksi yang berlaku di Malaysia
berdasarkan dokumentari/rencana yang pernah dilaporkan.
AKTIVITI 2. Berikan contoh filem/drama yang telah dipertontonkan berkaitan
pengaruh interaksi antara tamadun serta berikan kritikan yang
RINGKASAN
bersesuaian.
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KUIZ
SINOPSIS
Soalan Objektif
HASIL
PEMBELAJARAN
Apakah istilah tamadun yang diperkenalkan oleh pemikir Islam, Syeikh Muhammad Farid Wajdi?
a) Umran
KANDUNGAN
b) Madaniyah
c) Hadharah
AKTIVITI d) Thaqafah

Apakah faktor kelahiran dan perkembangan sesebuah tamadun


RINGKASAN i. Penghayatan yang tinggi terhadap nilai-nilai murni dalam kehidupan
ii. Fahaman ketaksuban oleh sesuatu bangsa terhadap bangsanya
KUIZ iii. Interaksi yang berlaku antara sesuatu bangsa dengan bangsa yang lebih maju
iv. Kedudukan yang strategik dan mudah dihubungi oleh dunia luar
a. i, ii dan iii
SETERUSNYA b. i, ii dan iv
c. i, iii dan iv
d. ii, iii dan iv

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KUIZ
SINOPSIS
Apakah faktor kelemahan dan kejatuhan sesebuah tamadun
HASIL i. Wujudnya sikap tertutup
PEMBELAJARAN ii. Sistem ekonomi dan politik yang kukuh
iii. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
KANDUNGAN iv. Pemimpin yang tidak berintegriti
A. i dan ii
AKTIVITI B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv
RINGKASAN

Apakah bukti kukuh berlakunya interaksi antara budaya Cina dan budaya Melayu di Malaysia?
KUIZ A. Tersebarnya bahasa Cina
B. Wujudnya budaya Ali Baba dalam masyarakat
C. Budaya angpau yang berleluasa
SETERUSNYA
D. Wujudnya kominiti baba dan nyonya

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KUIZ
SINOPSIS

Soalan Subjektif
HASIL
PEMBELAJARAN
1. Soalan 1
KANDUNGAN
Kajian mengenai tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana berkait rapat dengan
perbincangan peristilahan. Walaupun wujud kelainan tafsiran tetapi mereka masih
AKTIVITI mempunyai pandangan yang sama dalam mengemukakan ciri dan nilai universal dalam
tamadun.
RINGKASAN

Berdasarkan pernyataan di atas:


KUIZ
i. Terangkan TIGA (3) istilah yang diperkenalkan dalam perbincangan tamadun (6 markah)
ii. Jelaskan EMPAT (4) ciri asas masyarakat bertamadun (12 markah)
SETERUSNYA
iii. Huraikan EMPAT (4) nilai universal dalam Tamadun Asia (12 markah)

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

KUIZ
SINOPSIS

Soalan Subjektif
HASIL
PEMBELAJARAN
2. Soalan 2
KANDUNGAN
Huraikan perkara-perkara berikut:

AKTIVITI
i. DUA (2) faktor interaksi antara tamadun. (6 markah)
ii. DUA (2) pengaruh interaksi dengan tamadun China. (6 markah)
RINGKASAN
iii. SATU (1) kesan interaksi dengan tamadun India. (3 markah)
KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.
PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

SETERUSNYA
SINOPSIS

Tahniah kepada anda yang telah berjaya menamatkan P&P Bab


HASIL
PEMBELAJARAN Pertama.
KANDUNGAN
Anda boleh meneruskan proses P&P dalam Bab Kedua yang berikutnya
berkenaan dengan Tamadun Islam.
AKTIVITI Selamat belajar
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.