Anda di halaman 1dari 2
Karangan Conton Negara Malaysia yang mempunyai rakyat daripada pelbagai bangsa dan cinik sangat kaya dengan permainan tradissonal seperti gasing. wau, sepak takeaw, dan batu seremban. Sejarah mencatatkan bahowa permainan ini merupakan aktieili harem masvarakat silam untuk mengisi masa senggang meercka. Marvun. era sains dam teknologi menamnpakkan kecenderungan masyarakal smeminggirkan Permainan ini dan sebahagian generasi muda tidak mengenall permainan tersebut. fika dibiarkan, permainan tradisianal warisan bangsa int akan terkubur begitu sahaja. Justeru, pihak kerajaan, swaste. dan masyarakat harus mengenal pasti ponca fenomena ini berlaku dan mencari jalan penyelesaiannya. Aniara panca peomainan ink semakin dipinggirkan alah Permainan ini tidak disebarkan dan tidak mendapas liputan avelias daripada sebarang media massa. Permainan ini dimainkan sckadar menjadi pertunjukan dan hanya dimainkan oleh golongan tua, Cileh itu, permainan wau misalnya, hanya dipertontonkan semasa majlis Perasmian atau perayaan. Akibarnya, orang rumai hanya menonbon persembahan permainan tersebut dan mereka jarang-jarang sekali berpeluang untuk memainkannya. Para pelancenp pola, akan membeli permainan itu schagai cenderamata dan perhiasan rumah sahaja. Jadi, jika bal ini berterusan permainan tradisinnal akan jadi salah save sejarah silana sahaja. i samping itu. cra saims dan teknologi telah menghasilkan pelbagai permainan video yang lebih menarik dan canggih sera memberikan saingan yang hebat techadap permainan tradisional ini. Darsawarsa ini, permainan seperti futsal, snuker, gear, catur, skuasy, sukan permotoran, dan sukan lasak semakin mendapar terpat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kemunculanm jaguh sukan negara seperti Nicel David dalam sukan skwasy dan Alex Yoong dalam sukan permotoran telah menarik perhatian generasi muda untuk melibarkan diri dalam sukan-sukan seperti ini. Akibamya, mereka tidak bermina: dengan permainan teadistonal yang dianggap- lembalb dan membosankan Laka melibatkan diri dalam permainan moden yang lebih menarik, seencabar, dan menspamyai masa depan. Kita sedia maklum bahawa permainan tradisional ini warisan bangsa dan mesti dijaga serta dipertahankan hingga generasi yang akan datang. Untuk itu, pelbagai Langkah dapar dilakeanakan demi menpertahankan warisan bangsa int daripada pupus begitu sahaja. Pihak kerajaan melalui Kementertan Pelajaran boleh meniadikan permainan tradisional schagai salah satu persatuan dalam aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah menengah dan rendah, Dengan usaha ini, para pelajar dapat mengenali permainan ini dengan lebih dekat dan lama-kelamaan mereka akan meminatinya. Bak Kata peribahasa “tak kenal maka tak cinta Sehubungan itu, Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan sejajar dengan nama dan peranannya harus berusaha untuk mempertahankan permainan ini daripada terus dilupakan oleh masyarakat. Pertandingan permainan tradisional boleh diadakan untuk menarik minat orang ramai memainkan permainan ini. Oleh itu, Pertandingan Permainan Wau Kebangsaan diadakan bersempena dengan Hari Kemerdekaan. Promosi yang hebat dan hadiah yang lumayan sudah tentu menggamit orang ramai untuk menyertai pertandingan tersebut. Jika sepak takraw dapat diterima sebagai sukan di peringkat antarabangsa maka, tidak mustahil jika per- mainan congkak dan gasing boleh dijadikan salah satu sukan yang dapat Aipertandingkan dalam sukan Sukan Malaysia (SUKMA) dan Di samping itu, pihak swasta juga boleh membantu kerajaan untuk mengekalkan permainan tradisional ini. Para pengusaha tempatan boleh mencari jalan bagi menghasilkan gasing dan congkak yang lebih baik, ringan, dan mudah dibawa ke mana- mana sahaja. Hasilnya, congkak yang dibuat daripada plastik dan berwarna-warni dapat menarik minat kanak-kanak untuk me- mainkannya. Begitu juga pusat hiburan, pusat rekreasi, dan hotel haruslah menyediakan kemudahan kepada para pengunjung yang berminat terhadap permainan ini, Oleh jika permainan ini diusahakan secara komersial pasti akan menclapat tempat dalam hati generasi muda, Tuntasnya, permainan tradisional mesti dipelihara hingga generasi akan datang kerana permainan ini salab satu identiti bangsa Kila, Sama ada kita sedar atau tidak, permainan tradisional dapat dijadikan salah sara tarikan pelancong ke negara kita. Oleh iru, pihak kerajaan, swasta, dan masyarakat harus bersama-sama untuk mengekalkan permainan tradisional agar tidak lenyap ditelan masa. Kita percaya bahawa dengan usaha yang gigih, ikhlas, dan penuh langgungjawab, sudah tentu usaha ini membuahkan hasil yang diidam-idamkan bak kata peribahasa, “di mana ada kermahwan di situ ada jalan’. “hendak seribu daya, tak hendak seribu dali