Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT CHERMIN

32400 AYER TAWAR


PERAK DARUL RIDZUAN
__________________________________________________________________

MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK


BILANGAN 4 TAHUN 2017

Tarikh : 10 NOVEMBER 2017


Masa : 12.00 TENGAH HARI
Tempat : PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
Kehadiran : 4 orang

Bil Nama Jawatan

1. Pn Norfadila bt Mohamad Ketua panitia


2. Pn. Maizatul Azura bt Meor Hamzah Setiausaha
3. En. Mohd Khairul Fahmie
4. Pn. Mazian bt Mohd

Tidak Hadir (Bersebab)

- TIADA-

Urus Setia Mesyuarat :


1. Pn. Maizatul Azura bt Meor Hamzah Setiausaha Panitia Matematik

1 Agenda 1 : PERUTUSAN PENGERUSI

1.1 Memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab. Mengucapkan


Makluman:
selamat datang dan berterima kasih atas kehadiran guru-guru yang Ketua Panitia
terlibat dan guru-guru yang turut menghadiri Mesyuarat Panitia
Matematik Kali Keempat bagi tahun 2017.
1.2 Harap semua guru telah habis menanda kertas peperiksaan dan
mengisi markah di dalam SAPS
1.3 Mengingatkan semua guru membuat analisis peperiksaan Akhir
Tahun bagi memperbaiki dan mengenalpasti kelemahan murid.
1.4 Semua guru diingatkan supaya menyemak buku latihan murid. Ia
penting disebabkan guru dapat mengukur tahap pencapaian murid- Makluman:
murid serta guru dapat melakukan aktiviti pengukuhan dan
pemulihan terhadap murid yang dikenal pasti.
Ketua Panitia
1.5 Guru juga diingatkan agar membuat PBS dan menyerahkan
keputusan kepada SU PBS sekolah.

1.6 Beliau mengucapkan tahniah kepada semua guru kerana telah


menjalankan tanggungjawab dengan baik sepanjang tahun 2017.
Beliau juga berharap prestasi ini dapat di teruskan dengan lebih
cemerlang pada tahun hadapan. Beliau berdoa semoga keputusan
UPSR juga terutamanya matapelajaran Matematik akan meningkat
pada tahun ini . Ucapan terimakasih juga di tujukan untuk guru Makluman:
tahun enam memandangkan segala usaha yang telah di curahkan
Ketua Panitia
untuk meningkatkan prestasi UPSR pada tahun ini.
dan Guru
Matematik
Agenda 2 : PENGESAHAN MINIT MESYUARAT LALU
2
2.1 Dicadang oleh En. Khairul Fahmie
2.2 Disokong oleh Puan Mazian
2.3 Minit mesyuarat yang lalu disahkan dengan sebulat suara tanpa
pindaan.

Agenda 3 : BANGKITAN MINIT


3

3.1 Mengikut takwim peperiksaan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia,


tarikh keputusan UPSR adalah pada 23 November 2017.

Agenda 4 : SURAT PEKELILING IKHTISAS


4
4.1 Semua guru diminta sentiasa merujuk surat pekeliling yang ada

Tindakan: Semua guru Matematik


5
Agenda 5 : PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK (2014-
2018)

5.1 Panitia Matematik akan mengkaji semula perancangan strategik yang


Makluman dan
dibuat dan akan membina semula pelan mengikut tahun 2014-
2018. Cadangan:
5.2 Guru-guru Matematik diminta memberi kerjasama untuk merancang
Ketua Panitia
program dan aktiviti untuk Panitia Matematik.
5.3 Perkongsian analisis kelemahan dan kekuatan murid tahun 6 2017: &Guru
5.3.1 Murid-murid tidak memahami kehendak soalan. Sebagai
Matematik
contoh soalan berkaitan penggunaan peratus dalam
pengiraan diskaun harga barang.
5.3.2 Murid-murid juga lemah dalam soalan berdasarkan rajah.
5.3.3 Markah Kertas 1 cukup makan sahaja.
5.3.4 Cikgu Fahmie menyarankan agar murid-murid menghafal
terus nilai pecahan dalam topik-topik seperti
Jisim, Isipadu, Jarak dan sebagainya. Contohnya =
25%, kg = 250 gram, km = 500 meter.
5.3.5 CikguFahmie jugal memberi maklum balas agar pelbagai
Modul Latihan diberikan kepada murid-murid UPSR.
Modul Latihan adalah penting bagi meningkatkan
pengukuhan dan kuantiti murid-murid UPSR tahun 2018

Tindakan: Semua guru Matematik

6
Agenda 6 : PENGURUSAN HEADCOUNT

6.1 Semua guru diminta bekerjasama dengan S/U Peperiksaan Awam


dan Dalaman dalam menguruskan TOV dan Headcount.
6.2 Headcount individu perlu disediakan disamping Headcount Mata
Pelajaran.
6.3 Headcount murid Tahun4, 5 dan 6 boleh dibuat melalui aplikasi
Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).
6.4 Analisis bagi Akhir Tahun seperti di dalam lampiran.

Tindakan: Semua guru Matematik


7 Agenda 7: PERKARA BERBANGKIT

8. KSSR dan SPPBS


8.1 Semua guru KSSR perlu memasukkan data prestasi SPPBS
ke dalam data offline.Pengerusi mengingatkan semua
murid perlu melepasi Band 4 kecuali murid yang berada di
kelas Linus ataupun murid yang mengalami masalah
kehadiran sahaja.

8
Agenda 8: PERBINCANGAN PROFESIONALISME
8.1. Perbincangan aktiviti tahunan untuk Panitia Matematik
Tahun 2017
Makluman:
Ketua Panitia
8.2 Semua guru di minta memberi cadangan aktiviti panitia untuk
& Guru
tahun hadapan. Semua cadangan perlu di sampai ke
tangan setiausaha panitia selewat-lewatnya 18 hb Matematik
November 2017

8.2 Ketua Panitia perlu menghantar Perancangan Strategik 2018


pada bulan Januari 2018

Penutup
Ketua Panitia merakamkan ribuan terima kasih kepada semua guru
Matematik yang sanggup memberi pandangan dan cadangan demi
mempertingkatkan prestasi Matematik murid.

Mesyuarat ditangguh pada jam 12:40 petang

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

--------------------------- -------------------------------
(MAIZATUL AZURA BT MEOR HAMZAH) (NORAISAH BINTI HASSAN)
Setiausaha Panitia Matematik, PK Pentadbiran,
SK Changkat Chermin SK Changkat Chermin