Anda di halaman 1dari 15

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH : 03 JANUARI 2017 HARI : SELASA / TUESDAY
TEMA : MINGGU ORIENTASI SUBTEMA: KENALI SEKOLAH
SEBAB TIDAK HADIR: HADIR T.HADIR
Sakit KEHADIRAN L P L P
Urusan keluarga 5 TAHUN
Tanpa sebab MURID 6 TAHUN
Lain - lain JUM.MURID
MASA SLOT CATATAN
PERBUALAN
AWAL/ 1. MURID
Students line up, say good morning, attendance,singing National anthem and recite prayers .
2. Sit together in half circle, then do a simple conversation. Such as, talk about their feeling,
EARLY weather, day and date.
CONVERSATION 3. The teacher tells the activity to be conducted today.
4. Provide time and space for students to adapt.
(20 MINIT)

FIZIKAL SP : FK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang MOD PEMBELAJARAN:


melibatkan penggunaan motor halus Kajian Projek
Eksperimen KBKK
( 30 MINIT ) KSP:BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi
Lawatan Simulasi
respons secara bertatasusila terhadap: Perbincangan Lain2
(ii) arahan yang mudah ITHINK:
Peta Buih Peta Buih
OBJEKTIF : Berganda
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
1. Menjalankan aktiviti menggentel dan Peta Peta Pokok
merenyuk kertas mengikut arahan yang Bulatan
diberi. Peta Peta Titi
Dakap
AKTIVITI : KBAT:
Mencipta Menaakul
1. Murid dibawa keluar kelas Menilai Teknik
2. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan Penyoalan
3. Murid diberikan kertas untuk mereka Menganalisis Inkuiri
menjalankan aktiviti menggentel dan Mengaplikasi Kreativiti
merenyuk kertas. Penyelesaian masalah
4. Murid melakukan aktiviti mengikut REFLEKSI
giliran. 3 TM /25
2 SM /25
1 BM /25
ABM : Kertas
**murid yang belum menguasai
NILAI kemahiran yang diajar akan diberi
Mendengar arahan bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.

AKTIVITI PEMBELAJARAN/ LEARNING ACTIVITY ( PENDEKATAN BERSEPADU )


( 60 MINUTE )
SP : SA 2.2.1 Membanding dan membezakan objek MOD PEMBELAJARAN:
objek mengikut satu ciri. (i) Warna Kajian Projek
Eksperimen KBKK
AKTIVITI
Lawatan Simulasi
PEMBELAJARAN KSP: PM 9.1.2 Menunjukkan sikap berani mencuba Perbincangan Lain2
(BERSEPADU) sesuatu tugasan yang baharu.
ITHINK:
SAINS DAN OBJECTIVE: Peta Buih Peta Buih
Berganda
TEKNOLOGI At the end of learning, student able to:
Peta Alir Peta
Recognise and distinguish the object by a Pelbagai Alir
feature. (colour) Peta Peta Pokok
Bulatan
ACTIVITY: Peta Peta Titi
Dakap
1. Pupils name the colour shown by teacher then,
recognise and isolate the LEGO by colour.
KBAT:
ABM : Mencipta Menaakul
Menilai Teknik
LEGO Penyoalan
Menganalisis Inkuiri
NILAI Mengaplikasi Kreativiti
Keyakinan diri Penyelesaian masalah
REFLEKSI
3 TM /25
2 SM /25
1 BM /25

**murid yang belum menguasai


kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
SP : BI 3.1.3 Engage in hand eye coordination through MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI scribbling, drawing lines and patterns. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) KSP: PM 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam Perbincangan Lain2
melaksanakan tugasan.
BAHASA DAN ITHINK:
KOMUNIKASI OBJECTIVE: Peta Buih Peta Buih
Berganda
At the end of learning, student able to:
Peta Alir Peta
Draw lines and pattern by join the dots Pelbagai Alir
Peta Peta Pokok
Bulatan
Peta Peta Titi
Dakap
ACTIVITY:
KBAT:
1. Pupils draw lines and patterns in the worksheet Mencipta Menaakul
given. Menilai Teknik
2. Pupils colour the picture. Penyoalan
Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
Penyelesaian masalah
ABM :
REFLEKSI
worksheet
3 TM /25
2 SM /25
NILAI 1 BM /25
Keyakinan diri
**murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.

SP : KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti MOD PEMBELAJARAN:


menggambar. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
AKTIVITI KSP: KD 2.1.1Menunjukkan sikap positif iaitu :
Lawatan Simulasi
PEMBELAJARAN (iii)Berkeyakinan Perbincangan Lain2
(BERSEPADU) OBJECTIVE:
At the end of learning, student able to: ITHINK:
KREATIVITI DAN Produce creative work through drawing. Peta Buih Peta Buih
Berganda
ESTETIKA ACTIVITY:
Peta Alir Peta
1. Pupils do their own creative drawing. Pelbagai Alir
ABM : Peta Peta Pokok
Drawing paper Bulatan
NILAI Peta Peta Titi
Dakap
Keyakinan diri KBAT:
REFLEKSI Mencipta Menaakul
3 TM /25 Menilai Teknik
2 SM /25 Penyoalan
1 BM /25 Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
**murid yang belum menguasai kemahiran yang diajar
Penyelesaian masalah
akan diberi bimbingan susulan dari semasa ke semasa.
BAHASA SP : BI 2.2.5 Recognise and sound out letters of the MOD PEMBELAJARAN:
INGGERIS alphabet Kajian Projek
Eksperimen KBKK
Lawatan Simulasi
( 30 MINIT ) KSP: KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin Perbincangan Lain2

OBJECTIVE: ITHINK:
At the end of learning, student able to: Peta Buih Peta Buih
Berganda
Recognise and sound out 4/ 5 letters of the
Peta Alir Peta
alphabet. Pelbagai Alir
Peta Peta Pokok
ACTIVITY: Bulatan
1. Gather real object or print them out and cut Peta Peta Titi
Dakap
them.
2. Lay the real object or picture out on the floor or KBAT:
a table. Mencipta Menaakul
3. Pupils say the name of the things based on the Menilai Teknik
display. Penyoalan
4. Put letters in a pile on the other side of the Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
room. Penyelesaian masalah
5. Pupils match the letters with first words.
REFLEKSI
Apple A , Book B, Car C, Doll D, Ear E 3 TM /25
2 SM /25
1 BM /25

ABM : **murid yang belum menguasai


kemahiran yang diajar akan diberi
Picture card bimbingan susulan dari semasa ke
worksheet semasa.
stationery

NILAI
Keyakinan diri
REHAT REHAT
( 30 MINIT ) ( Makan dan Pengurusan diri )

AKTIVITI PEMBELAJARAN/ LEARNING ACTIVITY ( PENDEKATAN BERSEPADU )


( 60 MINUTE )
SP : SA 2.2.1 Membanding dan membezakan objek MOD PEMBELAJARAN:
objek mengikut satu ciri. (i) Warna Kajian Projek
Eksperimen KBKK
AKTIVITI
Lawatan Simulasi
PEMBELAJARAN KSP: PM 9.1.2 Menunjukkan sikap berani mencuba Perbincangan Lain2
(BERSEPADU) sesuatu tugasan yang baharu. ITHINK:
Peta Peta Buih
SAINS DAN OBJECTIVE: Bulatan Berganda
TEKNOLOGI At the end of learning, student able to: Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
Recognise and distinguish the object by a Peta Buih Peta Pokok
feature. (colour) Peta Peta Titi
Dakap
ACTIVITY: KBAT:
2. Pupils name the colour shown by teacher then, Mencipta Menaakul
Menilai Teknik
recognise and isolate the LEGO by colour. Penyoalan
Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
ABM : Penyelesaian masalah
LEGO REFLEKSI
3 TM /25
NILAI 2 SM /25
1 BM /25
Keyakinan diri
**murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
SP : KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti MOD PEMBELAJARAN:
menggambar. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
AKTIVITI KSP: KD 2.1.1Menunjukkan sikap positif iaitu :
Lawatan Simulasi
PEMBELAJARAN (iii)Berkeyakinan Perbincangan Lain2
(BERSEPADU) OBJECTIVE:
At the end of learning, student able to: ITHINK:
KREATIVITI DAN Produce creative work through drawing. Peta Buih Peta Buih
Berganda
ESTETIKA ACTIVITY:
Peta Alir Peta
2. Pupils do their own creative drawing. Pelbagai Alir
ABM : Peta Peta Pokok
Drawing paper Bulatan
NILAI Peta Peta Titi
Dakap
Keyakinan diri KBAT:
REFLEKSI Mencipta Menaakul
3 TM /25 Menilai Teknik
2 SM /25 Penyoalan
1 BM /25 Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
**murid yang belum menguasai kemahiran yang diajar
Penyelesaian masalah
akan diberi bimbingan susulan dari semasa ke semasa.

SP : BI 3.1.3 Engage in hand eye coordination through MOD PEMBELAJARAN:


AKTIVITI scribbling, drawing lines and patterns. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) KSP: PM 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam Perbincangan Lain2
melaksanakan tugasan.
BAHASA DAN OBJECTIVE: ITHINK:
KOMUNIKASI At the end of learning, student able to: Peta Buih Peta Buih
Berganda
Draw lines and pattern by join the dots
Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
ACTIVITY: Peta Peta Pokok
1. Pupils draw lines and patterns in the worksheet Bulatan
given. Peta Peta Titi
Dakap
2. Pupils colour the picture.
KBAT:
Mencipta Menaakul
ABM : Menilai Teknik
worksheet Penyoalan
NILAI Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
Keyakinan diri
Penyelesaian masalah
REFLEKSI
3 TM /25
2 SM /25
1 BM /25
**murid yang belum menguasai kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke semasa.
PENUTUP/CLOSER Tidy up the classroom.
Students and techer talk about learning today. ( Question and answer )
Students line up and say goodbye to the teacher and read a prayer to return home.
( 10 MINIT )
REFLECTION :

____ / _____ student can dominate the learning objectives and do


extra worksheet for enhancement / strengthening
____ / _____ student cannot dominate the learning objectives and
given remedial training
Learning not interactive and cannot attract student attention.
Teaching successfully and attract student attention
Teaching and learning activities cannot be carried out today because:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH : 04 JANUARI 2017 HARI : RABU / WEDNESDAY
TEMA : MINGGU ORIENTASI SUBTEMA: UCAPAN BERTATASUSILA
SEBAB TIDAK HADIR: HADIR T.HADIR
Sakit KEHADIRAN L P L P
Urusan keluarga 5 TAHUN
Tanpa sebab MURID 6 TAHUN
Lain - lain JUM.MURID
MASA SLOT CATATAN
PERBUALAN
AWAL/ 1. Students line up,MURID
say good morning, attendance,singing National anthem and recite prayers .
2. Sit together in half circle, then do a simple conversation. Such as, talk about their feeling,
EARLY weather, day and date.
CONVERSATION 3. The teacher tells the activity to be conducted today.
4. Provide time and space for students to adapt.
(20 MINIT)
P.ISLAM
( 30 MINIT ) Diajar oleh Ustazah Terlatih
MAIN BEBAS/ Students do their on favorite activities or play, KAEDAH PEMERHATIAN GURU:
FREE PLAY monitoring by teachers and PPM Rekod Anekdot
Rekod Berterusan
( 20 MINIT )
Skala kadar
Senarai semak
SP : KM 1.1.1 Bercerita tentang diri sendiri MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN/ KSP: KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Lawatan Simulasi
LEARNING Perbincangan Lain2
ACTIVITY OBJECTIVE: ITHINK:
( PENDEKATAN At the end of learning, student able to: Peta Buih Peta Buih
BERTEMA ) Telling about theirself (eg name, age, gender, Berganda
Peta Alir Peta
race and hobbies).
Pelbagai Alir
( 40 MINIT ) Peta Peta Pokok
ACTIVITY: Bulatan
1. Students see the teacher introduces himself and Peta Peta Titi
tells the story about hobbies and favorite foods. Dakap
KBAT:
2. Then the students introduced themselves in
Mencipta Menaakul
turn. Menilai Teknik
3. Colour the picture given. Penyoalan
Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
ABM : Penyelesaian masalah
Picture card REFLEKSI
3 TM /25
worksheet
2 SM /25
stationery 1 BM /25

NILAI **murid yang belum menguasai


Keyakinan diri kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.

BAHASA SP BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut MOD PEMBELAJARAN:


MALAYSIA abjad Kajian Projek
Eksperimen KBKK
Lawatan Simulasi
( 30 MINIT ) KSP: KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu : Perbincangan Lain2
(iii) berkeyakinan
OBJEKTIF: ITHINK:
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Buih Peta Buih
Berganda
1. Mengecam dan menyebut abjad a, b, c,
Peta Alir Peta
d, e dan f Pelbagai Alir
Peta Peta Pokok
Bulatan
Peta Peta Titi
Dakap
KBAT:
AKTIVITI: Mencipta Menaakul
Menilai Teknik
1. Murid menyanyikan lagu abc. Penyoalan
2. Murid mengecam dan menyebut abjad a,b,c,d,e Menganalisis Inkuiri
dan f. Mengaplikasi Kreativiti
3. Murid menulis abjad a,b, c, d, e dan f di udara. Penyelesaian masalah
REFLEKSI
ABM : 3 TM /25
Kad abjad 2 SM /25
1 BM /25

NILAI **murid yang belum menguasai


Keyakinan diri kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
REHAT REHAT
( 30 MINIT ) ( Makan dan Pengurusan diri )

AKTIVITI PEMBELAJARAN/ LEARNING ACTIVITY ( PENDEKATAN BERSEPADU )


( 60 MINIT )
SP : BM 3.1.5 Mengkoordinasi mata dengan tangan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI mengikut arah yang betul. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN KSP: KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu : (i) sabar
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) Perbincangan Lain2
OBJEKTIF: ITHINK:
BAHASA DAN Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Buih Peta Buih
KOMUNIKASI 1. Mengkoordinasi mata dengan tangan mengikut Berganda
arah yang betul. Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
Peta Peta Pokok
AKTIVITI: Bulatan
1. Murid menyambung titik dan mewarna gambar. Peta Peta Titi
ABM : Dakap
KBAT:
lembaran kerja
Mencipta Menaakul
NILAI Menilai Teknik
kesabaran Penyoalan
Menganalisis Inkuiri
REFLEKSI
**murid yang belum menguasai Mengaplikasi Kreativiti
3 TM /25
kemahiran yang diajar akan Penyelesaian masalah
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25
semasa ke semasa.
SP : MA 1.1.4 Memadankan objek berdasarkan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI (i) Warna Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN (ii) Bentuk
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) (iii) saiz Perbincangan Lain2
KSP: SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang ITHINK:
SAINS DAN dikenalpasti Peta Buih Peta Buih
TEKNOLOGI) OBJEKTIF: Berganda
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
1. Memadankan objek berdasarkan Peta Peta Pokok
warna/bentuk/saiz Bulatan
AKTIVITI: Peta Peta Titi
1. Murid memilih lembaran kerja ikut kefahaman Dakap
sendiri sama ada ingin memadankan objek KBAT:
Mencipta Menaakul
berdasarkan warna, bentuk atau saiz Menilai Teknik
ABM : Penyoalan
lembaran kerja Menganalisis Inkuiri
NILAI Mengaplikasi Kreativiti
Keyakinan diri Penyelesaian masalah

REFLEKSI
3 TM /25 **murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25
semasa ke semasa.
SP : FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI dan kemahiran motor halus melalui Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN pelbagai aktiviti.
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) KSP: SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang Perbincangan Lain2
dikenalpasti ITHINK:
FIZIKAL OBJEKTIF: Peta Buih Peta Buih
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Berganda
1. Menunjukkan koordinasi mata dan tangan Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
melalui aktiviti menguntai. Peta Peta Pokok
Bulatan
AKTIVITI: Peta Peta Titi
1. Murid mengenalpasti kad yang mempunyai Dakap
bentuk dan warna yang sama,kemudian KBAT:
Mencipta Menaakul
menguntainya ke dalam tali yang sama. Menilai Teknik
ABM : Penyoalan
Tali, kad pelbagai warna dan bentuk Menganalisis Inkuiri
NILAI Mengaplikasi Kreativiti
Keyakinan diri Penyelesaian masalah

REFLEKSI
3 TM /25 **murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25
semasa ke semasa.

PENUTUP/CLOSER Tidy up the classroom.


Students and techer talk about learning today. ( Question and answer )
Students line up and say goodbye to the teacher and read a prayer to return home.
( 10 MINIT )
REFLECTION :

____ / _____ student can dominate the learning objectives and do


extra worksheet for enhancement / strengthening
____ / _____ student cannot dominate the learning objectives and
given remedial training
Learning not interactive and cannot attract student attention.
Teaching successfully and attract student attention
Teaching and learning activities cannot be carried out today because:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH : 05 JANUARI 2017 HARI : KHAMIS / THURSDAY
TEMA : MINGGU ORIENTASI SUBTEMA: PERATURAN SEKOLAH
SEBAB TIDAK HADIR: HADIR T.HADIR
Sakit KEHADIRAN L P L P
Urusan keluarga 5 TAHUN
Tanpa sebab MURID 6 TAHUN
Lain - lain JUM.MURID
MASA SLOT CATATAN
PERBUALAN
AWAL/ 1. Students line up, MURID
say good morning, attendance,singing National anthem and recite prayers .
2. Sit together in half circle, then do a simple conversation. Such as, talk about their feeling,
EARLY weather, day and date.
CONVERSATION 3. The teacher tells the activity to be conducted today.
(20 MINIT) 4. Provide time and space for students to adapt.

FIZIKAL SP : FK 2.1.4 Melakukan pergerakan dalam laluan: MOD PEMBELAJARAN:


( i ) lurus (ii) melengkung Kajian Projek
Eksperimen KBKK
( 30 MINIT ) (iii) spiral (iv) Zig - Zag
Lawatan Simulasi
KSP:BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi Perbincangan Lain2
respons secara bertatasusila terhadap: ITHINK:
(ii) arahan yang mudah Peta Buih Peta Buih
Berganda
OBJEKTIF : Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Peta Pokok
1. Melakukan pergerakan dalam pelbagai laluan Bulatan
seperti, lurus, melengkung, spiral dan zig - zag Peta Peta Titi
Dakap
AKTIVITI : KBAT:
Mencipta Menaakul
1. Murid dibawa keluar kelas Menilai Teknik
2. Murid melakukan pergerakan dalam Penyoalan
pelbagai laluan mengikut kumpulan Menganalisis Inkuiri
secara bergilir. Mengaplikasi Kreativiti
Penyelesaian masalah
ABM : kon, tali, gelung, wisel REFLEKSI
3 TM /25
2 SM /25
NILAI
1 BM /25
Mendengar arahan
**murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
AKTIVITI PEMBELAJARAN/ LEARNING ACTIVITY ( PENDEKATAN BERSEPADU )
( 60 MINIT )
SP : BM 3.1.5 Mengkoordinasi mata dengan tangan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI mengikut arah yang betul. Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN KSP: KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu : (i) sabar
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) OBJEKTIF: Perbincangan Lain2
Pada akhir pembelajaran murid boleh: ITHINK:
BAHASA DAN 1. Mengkoordinasi mata dengan tangan mengikut Peta Buih Peta Buih
KOMUNIKASI arah yang betul. Berganda
AKTIVITI: Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
1. Murid menyambung titik dan mewarna gambar. Peta Peta Pokok
ABM : Bulatan
lembaran kerja Peta Peta Titi
NILAI Dakap
KBAT:
kesabaran
Mencipta Menaakul
REFLEKSI Menilai Teknik
3 TM /25 **murid yang belum menguasai Penyoalan
kemahiran yang diajar akan Menganalisis Inkuiri
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25 Mengaplikasi Kreativiti
semasa ke semasa.
Penyelesaian masalah
SP : MA 1.1.4 Memadankan objek berdasarkan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI (iv) Warna Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN (v) Bentuk
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) (vi) saiz Perbincangan Lain2
KSP: SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang ITHINK:
SAINS DAN dikenalpasti Peta Buih Peta Buih
TEKNOLOGI) OBJEKTIF: Berganda
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
1. Memadankan objek berdasarkan Peta Peta Pokok
warna/bentuk/saiz Bulatan
AKTIVITI: Peta Peta Titi
1. Murid memilih lembaran kerja ikut kefahaman Dakap
sendiri sama ada ingin memadankan objek KBAT:
Mencipta Menaakul
berdasarkan warna, bentuk atau saiz Menilai Teknik
ABM : Penyoalan
lembaran kerja Menganalisis Inkuiri
NILAI Mengaplikasi Kreativiti
Keyakinan diri Penyelesaian masalah

REFLEKSI
3 TM /25 **murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25
semasa ke semasa.
SP : FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan MOD PEMBELAJARAN:
AKTIVITI dan kemahiran motor halus melalui Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN pelbagai aktiviti.
Lawatan Simulasi
(BERSEPADU) KSP: SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang Perbincangan Lain2
dikenalpasti ITHINK:
FIZIKAL OBJEKTIF: Peta Buih Peta Buih
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Berganda
1. Menunjukkan koordinasi mata dan tangan Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
melalui aktiviti menguntai. Peta Peta Pokok
AKTIVITI: Bulatan
1. Murid mengenalpasti kad yang mempunyai Peta Peta Titi
bentuk dan warna yang sama,kemudian Dakap
menguntainya ke dalam tali yang sama. KBAT:
Mencipta Menaakul
ABM : Menilai Teknik
Tali, kad pelbagai warna dan bentuk Penyoalan
NILAI Menganalisis Inkuiri
Keyakinan diri Mengaplikasi Kreativiti
Penyelesaian masalah
REFLEKSI
3 TM /25 **murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan
2 SM /25
diberi bimbingan susulan dari
1 BM /25
semasa ke semasa.
P.ISLAM
( 30 MINIT ) Diajar oleh Ustazah Terlatih
REHAT REHAT
( 30 MINIT ) ( Makan dan Pengurusan diri )

SP : KM 2.2.2 Mematuhi peraturan sekolah MOD PEMBELAJARAN:


AKTIVITI Kajian Projek
Eksperimen KBKK
PEMBELAJARAN/ KSP: BM 1.2.4 Mendengar dan memberi respons dengan
Lawatan Simulasi
LEARNING bertatasusila terhadap (i) arahan Perbincangan Lain2
ACTIVITY ITHINK:
( PENDEKATAN OBJEKTIF: Peta Buih Peta Buih
BERTEMA ) Pada akhir pembelajaran murid boleh: Berganda
1. Mematuhi peraturan sekolah. Peta Alir Peta
Pelbagai Alir
( 60 MINIT ) Peta Peta Pokok
Bulatan
Peta Peta Titi
Dakap
AKTIVITI KELAS: KBAT:
1. Murid bersoal jawab dengan guru tentang kad Mencipta Menaakul
Menilai Teknik
gambar yang ditayangkan oleh guru. ( Peraturan Penyoalan
dalam kelas ). Menganalisis Inkuiri
2. Murid membuat simulasi mengikut arahan guru Mengaplikasi Kreativiti
tentang peraturan yang perlu dipatuhi seperti Penyelesaian masalah
minta kebenaran sebelum keluar kelas. REFLEKSI
3 TM /25
AKTIVITI INDIVIDU: 2 SM /25
1. Murid mewarna gambar yang menunjukkan 1 BM /25
peraturan kelas yang perlu dipatuhi. **murid yang belum menguasai
kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
ABM : semasa.
Kad gambar

NILAI
Keyakinan diri

PENUTUP/CLOSER Tidy up the classroom.


Students and techer talk about learning today. ( Question and answer )
Students line up and say goodbye to the teacher and read a prayer to return home.
( 10 MINIT )
REFLECTION :

____ / _____ student can dominate the learning objectives and do


extra worksheet for enhancement / strengthening
____ / _____ student cannot dominate the learning objectives and
given remedial training
Learning not interactive and cannot attract student attention.
Teaching successfully and attract student attention
Teaching and learning activities cannot be carried out today because:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH : 06 JANUARI 2017 HARI : JUMAAT / FRIDAY
TEMA : MINGGU ORIENTASI SUBTEMA: SAYA DAN PRASEKOLAH
SEBAB TIDAK HADIR: HADIR T.HADIR
Sakit KEHADIRAN L P L P
Urusan keluarga 5 TAHUN
Tanpa sebab MURID 6 TAHUN
Lain - lain JUM.MURID
MASA SLOT CATATAN
PERBUALAN
AWAL/ 1. Students line up, MURID
say good morning, attendance,singing National anthem and recite prayers .
2. Sit together in half circle, then do a simple conversation. Such as, talk about their feeling,
EARLY weather, day and date.
CONVERSATION 3. The teacher tells the activity to be conducted today.
4. Provide time and space for students to adapt.
(20 MINIT)
P.ISLAM
( 30 MINIT ) Diajar oleh Ustazah Terlatih
MAIN BEBAS/ Murid melakukan aktiviti diluar kelas mengikut
FREE PLAY pilihan masing masing dengan dipantau oleh KAEDAH PEMERHATIAN GURU:
Rekod Anekdot
( 20 MINIT ) guru dan ppm. Rekod Berterusan
Skala kadar
Senarai semak

AKTIVITI SP : KM 2.2.3 Memerihal tentang sekolah MOD PEMBELAJARAN:


PEMBELAJARAN/ Kajian Projek
Eksperimen KBKK
LEARNING KSP: KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Lawatan Simulasi
ACTIVITY Perbincangan Lain2
( PENDEKATAN OBJEKTIF:
BERTEMA) Pada akhir pembelajaran murid boleh: ITHINK:
1. Memerihal tentang sekolah Peta Buih Peta Buih
Berganda
( 40 MINIT )
Peta Alir Peta
AKTIVITI KUMPULAN: Pelbagai Alir
1. Murid dibawa melawat ke sekitar kawasan Peta Peta Pokok
sekolah untuk mengenali kawasan kawasan Bulatan
Peta Peta Titi
tertentu yang terdapat dalam sekolah. Dakap
2. Murid perlu bergerak mengikut kumpulan
masing masing.

AKTIVITI INDIVIDU: KBAT:


1. Murid diminta menyebut kawasan kawasan Mencipta Menaakul
dan objek- objek yang mereka nampak semasa Menilai Teknik
lawatan. Penyoalan
2. Murid diminta menceritakan pengalaman dan Menganalisis Inkuiri
Mengaplikasi Kreativiti
berkongsi perasaan. Penyelesaian masalah
REFLEKSI
ABM : 3 TM /25
Kawasan sekitar sekolah ( bahan Maujud ) 2 SM /25
1 BM /25

NILAI **murid yang belum menguasai


kemahiran yang diajar akan diberi
Keyakinan diri
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
BAHASA SP BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut MOD PEMBELAJARAN:
MALAYSIA abjad Kajian Projek
Eksperimen KBKK
Lawatan Simulasi
( 30 MINIT ) KSP: KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu : Perbincangan Lain2
(iii) berkeyakinan
OBJEKTIF: ITHINK:
Pada akhir pembelajaran murid boleh: Peta Buih Peta Buih
Berganda
1. Mengecam dan menyebut abjad a, b, c,
Peta Alir Peta
d, e dan f Pelbagai Alir
Peta Peta Pokok
AKTIVITI: Bulatan
1. Murid menyanyikan lagu abc. Peta Peta Titi
Dakap
2. Murid mengecam dan menyebut abjad a,b,c,d,e
KBAT:
dan f. Mencipta Menaakul
3. Murid menulis abjad a,b, c, d, e dan f di udara. Menilai Teknik
Penyoalan
ABM : Menganalisis Inkuiri
Kad abjad Mengaplikasi Kreativiti
Penyelesaian masalah

NILAI REFLEKSI
3 TM /25
Keyakinan diri 2 SM /25
1 BM /25

**murid yang belum menguasai


kemahiran yang diajar akan diberi
bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
REHAT REHAT
( 30 MINIT ) ( Makan dan Pengurusan diri )

AKTIVITI SP : KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu: MOD PEMBELAJARAN:


PEMBELAJARAN/ (iv) Tolong - menolong Kajian Projek
Eksperimen KBKK
LEARNING KSP: BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi
Lawatan Simulasi
ACTIVITY respons secara bertatasusila terhadap: Perbincangan Lain2
(ii) arahan yang mudah
( PENDEKATAN ITHINK:
BERTEMA ) OBJEKTIF: Peta Buih Peta Buih
Berganda
Pada akhir pembelajaran murid boleh:
Peta Alir Peta
( 60 MINIT ) 1. Menunjukkan sikap positif seperti tolong Pelbagai Alir
menolong. Peta Peta Pokok
Bulatan
AKTIVITI INDIVIDU: Peta Peta Titi
Dakap
1. Murid diminta mengenalpasti kad gambar yang
berkaitan dengan sekolah.
2. Murid diminta mewarna gambar tersebut.
KBAT:
AKTIVITI KUMPULAN:
Mencipta Menaakul
1. Murid diminta berkumpul mengikut kad gambar Menilai Teknik
yang diperolehi. Penyoalan
2. Murid melakukan simulasi seperti dalam kad Menganalisis Inkuiri
gambar yang diperolehi. Mengaplikasi Kreativiti
3. Gotong- royong mengemas kelas. Penyelesaian masalah
REFLEKSI
ABM : 3 TM /25
2 SM /25
Kad gambar 1 BM /25

**murid yang belum menguasai


NILAI kemahiran yang diajar akan diberi
Keyakinan diri bimbingan susulan dari semasa ke
semasa.
PENUTUP/CLOSER Tidy up the classroom.
Students and techer talk about learning today. ( Question and answer )
Students line up and say goodbye to the teacher and read a prayer to return home.
( 10 MINIT )
REFLECTION :

____ / _____ student can dominate the learning objectives and do


extra worksheet for enhancement / strengthening
____ / _____ student cannot dominate the learning objectives and
given remedial training
Learning not interactive and cannot attract student attention.
Teaching successfully and attract student attention
Teaching and learning activities cannot be carried out today because: