Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBAU

PERANCANGAN STRATEGIK PENDIDIKAN SENI VISUAL 2017

Teras StrategikKualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi SistemNegara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
Anjakan 1,2,3,5,6,7,8,9
Isu Strategik Jurang dalam kemahiran asas
Matlamat Meningkatkan peratus prestasi LINUS Literasi BM,BI dan Numerasi yang tinggi oleh semua murid Tahap 1
Objektif KPI TOV Sasaran / Capai Nota
2017 2018 2019
Meningkatkan peratus pencapaian Pendidikan Meningkatkan peratus murid Tahun 1 dalam 60 70 80.00 90
Seni Visual kemahiran asas mewarna dari 65% kepada 82%
Meningkatkan peratus murid Tahun 2 dalam 70 75.00 85
melukisdan mewarna dari 60-80 peratus.
Meningkatkan peratus murid Tahun 3 dalam 80 100
bidang membuat corak dan rekaan. dari 65%
kepada 85%.
Meningkatkan peratus murid Tahun dari 70%
kepada 80 % dalam bidang menggambar 60 65 70 73
dengan menggunakan teknik campuran.

Meningkatkan peratus murid Tahun5 yang


menguasai Literasi BI dari 70% kepada 85%. 70 75 85

Meningkatkan peratus murid Tahun 6


yang menguasai Literasi BI dari 80% 80 100
kepada 95%.
Meningkatkan peratus murid Tahun 1 yang 60 70 80 90
menguasai NumerasiI dari 60% kepada 73%.

Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab


1.Pemantauan & Taklimat Penyelaras LINUS O A B C
Bimbingan LINUS kepada guru-guru LINUS

2.Pemantapan Mesyuarat J/K Linus O 0 0 A B C


Pedagogi Guru-
Guru LINUS
3.Pemantapan Pembinaan Pelan Strategik O A B C
Pengurusan LINUS
Bengkel membina BBM
O 0
PdP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Kerja rumah


0 0 0 0 0
Program Manja
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemantau dan pencerapan 0 0 0 0 0
Saringan
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2
BULAN

KOKU

GMP
HEM

B&K
PK1
HM

GK
KB
KP
SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBAU

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2017

Teras Strategik Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi


Aspirasi Sistem Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
Anjakan 1,2,3,5,6,7,8,9
Isu Strategik Jurang dalam kemahiran asas
Matlamat Meningkatkan peratus prestasi LINUS Literasi BM,BI dan Numerasi yang tinggi oleh semua murid Tahap 1
Objektif KPI TOV Sasaran / Capai Nota
2017 2018 2019
Meningkatkan Prestasi Murid Menguasai Ujian Meningkatkan peratus murid Tahun 2 yang 60 70 95
SaringanLBM, LBI dan Numerasi LINUS 2.0 menguasai NumerasiI dari 70% kepada 95%.

Meningkatkan peratus murid Tahun 3 yang 75 100


menguasai NumerasiI dari 75% kepada 100%.
Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab

1.Pemantauan & Taklimat Penyelaras LINUS O A B C


Bimbingan LINUS kepada guru-guru LINUS

2.Pemantapan Mesyuarat J/K Linus O A B C


Pedagogi Guru-
Guru LINUS
3.Pemantapan Pembinaan Pelan Strategik O A B C
Pengurusan LINUS
Bengkel membina BBM
O 0
PdP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program Kerja rumah


0 0 0 0 0
Program Manja
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemantau dan pencerapan 0 0 0 0 0
Saringan

KOKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1

GMP
HEM

B&K
PK1
HM

GK
KB
KP
0 1 2
BULAN