Anda di halaman 1dari 13

PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

1 Penyenggaraan Pelaksanaan : 95% Peralatan ICT Di Dokumen tidak Mesyuarat Aduan


Peralatan Inisiatif Januari Mei 2015 Sekolah Berfungsi lengkap JKPA PKG melalui STS
ICT Sekolah- Untuk Pengajaran
sekolah KPM Sasaran : Dan Pembelajaran Ruang JKPAK JPN Penggantian
negeri Perak 298 buah sekolah (P&P) penyimpanan di Perak melalui
secara Kontrak sekolah terhad penyenggara
Berpusat oleh Penyenggaraan JPICT JPN an (1PP)
Syarikat RHL Pemantauan Peralatan Perak
Engineering Sdn. Pelaporan sumbangan
Bhd.

2 Verifikasi Pelaksanaan : 95% Peralatan ICT Di Kerosakan tidak Mesyuarat Verifikasi


Penyenggaraan Januari Mei 2015 Sekolah Berfungsi dilapor JKPA PKG peralatan ICT
Peralatan Inisiatif Untuk Pengajaran berdasarkan
ICT Sekolah- Sasaran : Dan Pembelajaran Peralatan aduan dan
sekolah KPM 50 PKG Perak (P&P) sumbangan dokumen
Negeri Perak
Pengurusan
dokumen
peralatan ICT
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

3. Program Pelaksanaan : Pengurangan sekolah Sekolah tidak Pencerahan LaDaP


Outreach SSQS : Januari Jun 2015 2 bintang berdasarkan mencapai tahap berdasarkan
Khidmat Bantu Smart School pembestarian : instrumen
Penarafan Sasaran : Qualification SSQS
Pembestarian 21 sekolah 2 Standards (SSQS) 2011 3
Sekolah-sekolah bintang (BTPN) 2012 3
KPM negeri Pelan 2013 3
Perak 150 sekolah 3 pembestarian 2014 21*
bintang (PKG) Pelan tindakan (* keputusan tidak
Sekolah rasmi)
pemangkin
Outreach
Pemantauan &
pelaporan
Latihan
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

4. Penarafan Pelaksanaan : Pengurangan sekolah Pertukaran Pencerahan Road-show di


Pembestarian Mei 2015 2 bintang berdasarkan pentadbir sekolah penarafan 10 daerah
Melalui SSQS Smart School SSQS
Sekolah-sekolah Sasaran : Qualification Instrumen
KPM negeri 1097 sekolah Standards (SSQS) responden
Perak
Pelan
pembestarian
Pelan tindakan
Sekolah
pemangkin
Outreach
Pemantauan &
pelaporan
Latihan

5. Gerak Gempur Pelaksanaan : XX% murid yang telah XX% ID Guru Pemantauan (sasaran)
VLE : April Mei 2015 mengaktifkan ID belum diaktifkan Pengaktifan XXX murid
menggunakan VLE ID Guru dan menggunakan
Pengaktifan ID Sasaran : (Virtual Learning XX% ID Murid Murid VLE sekurang-
VLE XX guru Environment belum diaktifkan Login VLE kurangnya 1 sesi
Xx murid Persekitaran pembelajaran
Pembelajaran Maya) menjelang akhir
sekurang-kurangnya sesi
30 minit setiap persekolahan
minggu

Kadar pengaktifan ID
VLE pada tahun 2015
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

akan meningkat 10%


berbanding tahun
2014.

6. Program Pelaksanaan : P:3 Pendemokrasian Khidmat Bantu Program


Outreach Mei, Ogos dan Pengurangan Sekolah Pendidikan Inisiatif ICT Outreach secara
Pembestarian Oktober 2015 2 Bintang kolaboratif akan
Sekolah Orang Berdasarkan Smart dijalankan
Asli Negeri Perak Sasaran : School Qualification
Tahun 2015. 3 Sekolah Standards (SSQS)
SK Pos Gedong
SK Pos Perwor Pelan
SK RPS Banun pembestarian
Pelan tindakan
Sekolah
pemangkin
Outreach
Pemantauan &
pelaporan
Latihan

Sekolah mencapai
tahap minimum
pembestarian (3
bintang)
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

7. Netbook Pelaksanaan XXX sekolah rendah Pindaan tarikh Penghantaran Jadual agihan
1Malaysia Jan April 2015 yang menerima penghantaran dijangka seperti
pembekalan dan bagi negeri selesai pada ketetapan
(Agihan dan Tempat: penyelenggaraan terlibat bencana April 2015 SKMM
pelaksanaan) 50 buah PKG peralatan TMK untuk banjir. (SKMM)
(Loaner Unit) menyokong
15 sekolah PISA pelaksanaan KSSR Pindaan jumlah Agihan
459 sekolah dan dasar MBMMBI. agihan Netbook :
berdasarkan 10/ 20/ 41/ 82
Peningkatan enrolmen unit
Sebanyak 0.01% berdasarkan
Sekolah Yang enrolmen
Mencapai Norma
Nisbah Komputer
Murid 1:20 Dalam
Tempoh Setahun

Guru dan murid


menggunakan
Netbook 1Malaysia
dalam PdP.

8. 1BestariNet : Dilaksanakan: 100% sekolah yang


PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

Januari Disember dirangkaikan dengan


1,028 sekolah 2015 internet berteknologi
dan 70 Sekolah tinggi mempunyai
Interim Tempat: capaian minimum
(School 70 sekolah. 4Mbps dan menepati
Broadband) Terma Perjanjian
Perkhidmatan
(Service Level
Agreement)

9. Pertandingan Dilaksanakan: Murid


Digital Story Julai Oktober 2015 mengaplikasikan
Telling - kemahiran belajar
Animation (DST) Tempat: abad ke-21 dan KBAT
Peringkat Negeri 1 sekolah setiap semasa menghasilkan
Perak 2015. daerah bahan DST.

10. Pertandingan Dilaksanakan: Murid Sekolah


National ICT Jun, Julai, Ogos 2015 mengaplikasikan menghantar
Security kemahiran belajar pencalonan
Discourse Tempat: abad ke-21 dan KBAT melalui PKG dan
Cybersafe Berdasarkan semasa menyertai disahkan oleh
Challenge Trophy pencalonan NICTSeD 2015 PPD.
2015.
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

11. Pemantauan Dilaksanakan: PPPM Anjakan 7, Pelaksanaan


Inisiatif ICT Januari Disember memanfaatkan ICT pemantauan
2015 bagi meningkatkan oleh 50 PKG.
Speed Test, kualiti pembelajaran di
Chromebook, Tempat: sekolah.
VDI Think 1097 sekolah
Client,
HP Multiseat,
Makmal
MBMMBI
VLE
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

12. Khidmat bantu Pelaksanaan : Pengurangan Sekolah tidak Fokus khidmat MS ISO 9001 :
Pusat Sumber April Mei 2015 5.0% Pusat mencapai bantu : 2008
Sekolah. Sumber Sekolah piawaian Kemudahan
Sasaran : Tahap Satu (1) penilaian PSS Fizikal,
SMK Dato Sagor (HIP) Bintang Peralatan
SMK Klian Pauh (LMS) Berdasarkan Dan Bahan
SK Lekir (MAN) Indeks Kualiti ( iQ- Pengurusan
SK Kroh (HUP) PSS) Bagi Dan
Tempoh Setahun Pengelolaan
Pss
Penggunaan
Pss
Program
Galakan
Membaca
Program
Peningkatan
PSS
Kriteria
Khusus

13. Pelaksanaan i- Pelaksanaan : Peningkatan 1.0% Pengisian i- GPM sebagai XX % murid


NILAM Sepanjang tahun. Murid Yang NILAM 57.55% lead user dalam mencapai Tahap
Mencapai Tahap (sehingga 31 Mac penggunaan i- Jauhari (2014)
Sasaran : Jauhari Dalam 2015) NILAM.
1097 buah sekolah. Program NILAM
Bagi Tempoh PGB
Setahun merancang
pengisian data i-
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

NILAM
dilaksanakan.

14. Program Kem Pelaksanaan : Peningkatan 1.0% Penyertaan Penguatkuasaa 20 orang murid
NILAM dan 28 Sept 2 Okt 2015 Murid Yang sekolah di n surat siaran sekolah rendah
Pemilihan Tokoh Mencapai Tahap peringkat PKG JPN Perak dan 20 orang
NILAM Negeri Sasaran : Jauhari Dalam tidak 100%. pelajar sekolah
Perak 4 murid setiap daerah Program NILAM menengah.
SMBI Bagi Tempoh
SMBM Setahun
SRBI
SRBM

15. Anugerah Pusat Pelaksanaan : Pengurangan Penyertaan Penilaian PSS 1 SM dan 1 SR


Sumber Sekolah 5.0% Pusat sekolah di Cemerlang dicalonkan ke
Cemerlang Peringkat PKG Sumber Sekolah peringkat daerah berdasarkan peringkat
Negeri Perak (24 Feb. - 25 April 2015) Tahap Satu (1) tidak 100%. instrumen yang kebangsaan.
Bintang telah Punca kuasa
Peringkat Daerah Berdasarkan dibangunkan BTPN(PK-
( 01 hingga 15 Jun 2015)) Indeks Kualiti ( iQ- oleh KPM UPSP)8871/4/1
PSS) Bagi Jld.5(02)
Peringkat Negeri Tempoh Setahun bertarikh: 14
(12 hingga 30 Ogos 2015) Januari 2015.
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

Sasaran :
1 SM & 1 SR setiap daerah

16. Pelaksanaan iQ- Dilaksanakan: Pengurangan Penyertaan GPM sebagai Pencapaian :


PSS Sepanjang tahun 5.0% Pusat sekolah di lead user dalam 1 bintang =
Tempat: Sumber Sekolah peringkat negeri penggunaan iQ- 2 bintang =
1097 sekolah Tahap Satu (1) tidak 100%. PSS. 3 bintang =
Bintang 4 bintang =
Berdasarkan PGB 5 bintang =
Indeks Kualiti ( iQ- merancang
PSS) Bagi pengisian data
Tempoh Setahun iQ-PSS
dilaksanakan.
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

18. Pembangunan Dilaksanakan 750 Laman dan


Laman Mac Sept. 2015 Kandungan
Pembelajaran Tempat: pembelajaran Guru-guru
Menggunakan Mengikut daerah dibangunkan dan membina
Frog VLE Oleh dimuatnaik ke VLE laman
BTPN Dan PKG (Virtual Learning pembelajaran
Negeri Perak Environment dibimbing oleh
Persekitaran PKG.
Pembelajaran
Maya)

Bengkel/Taklim
17. Taklimat Dilaksanakan Bahan MBMMBI
at Penggunaan
Penggunaan Feb. Mac 2015 dapat digunakan
Bahan
Bahan MBMMBI Tempat dengan lebih
MBMMBI
Menggunakan Mngikut daerah efektif dan secara
Untuk Guru-
Pendekatan ZPD optimum.
Guru BM dan
(Zone Proximal
BI
Development)
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN

19. Mengedar bahan Dilaksanakan: Bahan MBMMBI Kerjasama


sokongan PdP Agihan: yang diedarkan dengan
ke sekolah. Disember 2014 (sesi 2015) digunakan oleh Penolong PPD
(MBMMBI) Taklimat PZD: guru dan murid Kurikulum.
Jan - Mei 2015 dalam proses PdP.
Tempat:
Ikut bilangan sekolah
dalam kelompok PKG.
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN SEKOLAH KPM NEGERI PERAK TAHUN 2015

BIL. PERKARA STATUS OUTCOMES ISU SUSULAN CATATAN