Anda di halaman 1dari 1

PROSEDUR PELAKSANAAN SARINGAN MINDA SIHAT 2016

TARIKH/
AKTIVITI SASARAN PERSONALIA
MASA
Murid-murid menjawab Saringan DASS kali pertama. GBKSM
MINGGU 1
Murid-murid menjawab Ujian Gaya Daya Tindak kali Tingkatan 4
MAC
pertama.
Menganalisis Saringan DASS kali pertama; sangat GBKSM
MINGGU 3 rendah, rendah, sederhana, ringan dan normal.
Tingkatan 4
MAC Menganalisis Ujian Gaya Daya Tindak kali pertama;
rendah, ringan, sederhana dan baik.
Murid-murid menjalani intervensi umum. Murid baik, GBKSM
Murid-murid perlu menjalan iIntervensi Khusus. sederhana, ringan
Murid-murid yang menjalani Intervensi Khusus perlu (Dapatan UGDT)
MINGGU 4 menjawab Soal Selidik Masalah Murid. Murid rendah
JULAI (Dapatan UGDT)
Intervensi Khusus dilaksanakan mengikut 10 modul
Minda Sihat yang disediakan oleh KPM.
Murid rendah
Intervensi Khusus yang dijalankan berbentuk sesi
(Dapatan UGDT)
kaunseling individu atau sesi kaunseling kelompok.
Murid-murid menjawab Saringan DASS kali kedua. Murid sederhana, GBKSM
MINGGU 1 rendah dan
OGOS Murid-murid menjawab Ujian Gaya Daya Tindak kali sangat rendah
kedua (Dapatan UGDT)
Menganalisis Saringan DASS kali kedua; sangat Muridsederhana, GBKSM
MINGGU 1 rendah, rendah, sederhana, ringan dan normal. rendahdansangatr
SEPTEMBER Menganalisis Ujian Gaya Daya Tindak kali kedua; endah
teruk, ringan, sederhana dan baik. (DapatanUGDT)
Murid dirujuk ke Klinik Kesihatan. Murid Gaya Daya GBKSM,
Murid yang tidak dirujuk mengikuti Intervensi Umum. Tindak Rendah Pengetua,
(Dapatan UGDT) Ibubapa/
MINGGU 3 penjaga,
SEPTEMBER Pegawai
Kesihatan
GBKSM,
Pengetua

14-16 Menghantar laporan ke Pejabat Pendidikan Daerah GBKSM


NOVEMBER (PPD)

Pegawai
17-18 Menghantar laporan ke Jabatan Pendidikan Negeri
Kaunseling /
NOVEMBER (JPN)
PPD

Pegawai
21 Menghantar laporan ke Kementerian Pendidikan
Kaunseling /
NOVEMBER Malaysia (KPM)
JPN

Anda mungkin juga menyukai