Anda di halaman 1dari 81

SJKT SIMPANG MORIB

SJKT SIMPANG MORIB
SJKT SIMPANG MORIB UPSR SJK 2017 JAWAPAN CONTOH: BAHASA MELAYU – PENULISAN BAHASA TAMIL – PENULISAN

UPSR SJK 2017

JAWAPAN CONTOH:

BAHASA MELAYU PENULISAN BAHASA TAMIL PENULISAN BAHASA INGGERIS K2 SAINS K2 MATEMATIK K2

AHLI PANEL:

K.SHANMUGAM (BM) A.REVATHY (BT) R.SAKTI (BI) B.SUSHILA (SAINS) A.SATHIYA SEELAN (MATEMATIK)

DIKUMPULKAN OLEH :

K.SHANMUGAM (Guru Besar)

A.SATHIYA SEELAN (MATEMATIK) DIKUMPULKAN OLEH : K.SHANMUGAM (Guru Besar) @HAK CIPTA TERPELIHARA SJKTSM CETAKAN PERTAM 2017

@HAK CIPTA TERPELIHARA SJKTSM CETAKAN PERTAM 2017

BAHASA MELAYU UPSR SJK 2017

Bahagian A

Gambar di bawah menunjukkan keadaan di sebuah stesen bas.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

bas. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. 1. Seorang pemuda menelefon kawannya menggunakan telefon

1. Seorang pemuda menelefon kawannya menggunakan telefon bimbit

sementara menunggu bas yang hendak dinaikinya.

2. Seorang wanita sedang membaca buku cerita manakala kawannya

meminum jus oren sambil duduk di atas bangku.

3. Seorang kanank-kanak membuang sampah ke dalam tong sampah

kitar semula yang terletak di stesen bas.

4. Seorang wanita membeli tiket bas dengan menghulurkan wang kepada petugas menjual tiket di kaunter tiket Syarikat Bas Ekspres ABC Sdn.Berhad.

5. Seorang pemuda membawa beg trolinya sambil menuju ke tempat

menunggu bas yang disediakan di stesen bas.

Bahagian B

Gambar

di

bawah menunjukkan poster Kempen Sayangi

Buku

Teks

Sekolah.

Tulis ulasan tentang kempen tersebut dalam bentuk perenggan.

Panjanngnya

perkataan.

ulasan

kamu

hendaklah

antara

40

hingga

70

patah

KEMPEN SAYANGI BUKU TEKS SEKOLAH  Perlu dibalut SEORANG MURID SATU SET BUKU TEKS 
KEMPEN SAYANGI BUKU TEKS SEKOLAH
 Perlu dibalut
SEORANG MURID
SATU SET BUKU TEKS
 Mesti dijaga dengan baik
 Jangan dikoyakkan atau diconteng

Poster di atas menerangkan tentang Kempen Sayangi Buku Teks Sekolah. Kerajaan menyediakan satu set buku teks sekolah secara pinjaman kepada semua murid warganegara. Kita hendaklah menjaga buku teks sekolah dengan membalutnya supaya tidak mudah kotor atau koyak. Seterusnya, kita juga mesti menjaga buku teks sekolah dengan baik supaya tidak hilang atau diambil oleh murid lain. Selepas menggunakan buku teks sekolah, kita hendaklah menyimpannya di dalam beg sekolah. Di samping itu, kita dilarang sama sekali mengoyakkan atau menconteng buku teks sekolah. Jika buku teks

terkoyak atau diconteng, sekolah akan kekurangan buku teks. Akhir sekali, sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, kita seharusnya sentiasa menjaga buku teks sekolah agar murid lain dapat menggunakannya pada tahun hadapan.

Bahagian c

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 70 hingga 100 patah perkataan.

Soalan 1

hendaklah antara 70 hingga 100 patah perkataan. Soalan 1 LAWATAN KE PUSAT JUALAN KRAF TANGAN Anjuran

LAWATAN KE PUSAT JUALAN KRAF TANGAN

Anjuran Tarikh Masa Bertolak Bayaran

: Kelab Seni : 27 Julai 2017 : 8.00 pagi : RM 25.00

(Tambang bas dan makan tengah hari) Bilangan Peserta : 40 orang

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Pn.Rohaya binti Hamid (Guru Kelab Seni)

Kelab Seni sekolah kamu telah mengadakan lawatan sambil belajar ke

pusat jualan kraf tangan seperti yang terdapat dalam maklumat di atas.

Sebagai setiausaha kelab, kamu diminta untuk menulis laporan tentang

lawatan tersebut.

Soalan 1

Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Pusat Jualan Kraf Tangan Kelab Seni, SJK(T) Simpang Morib

Kelab Seni Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Simpang Morib telah mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat jualan kraf tangan di Kuala Lumpur. Lawatan ini diadakan pada 27 Julai 2017. Lawatan sambil belajar ini disertai oleh 40 orang murid dan empat orang guru pengiring. Pada hari kejadian murid-murid berkumpul di sekolah pada pukul 7.30 pagi. Puan Rohaya binti Hamid memberi taklimat ringkas tentang lawatan. Bas bertolak pada pukul 8.00 pagi. Setiap murid dikenakan bayaran RM 25.00 sebagai tambang bas dan makan tengah hari. Bas tiba di pusat jualan kraf tangan pada pukul 10:00 pagi. Murid-murid dapat melihat banyak jenis kraf tangan. Antaranya ialah tembikar, pasu dan periuk yang diperbuat daripada tanah liat. Mereka juga dapat melihat kraf tangan yang diperbuat daripada kayu. Antara kfat tangan tersebut ialah hulu keris, bingkai gambar dan lain-lain lagi. Murid-murid juga berpeluang melihat kraf tangan yang dihasilkan daripada buluh dan rotan. Murid-murid juga diberi penerangan tentang penghasilan kraf tangan. Ada antara mereka membeli kraf tangan sebagai cenderamata. Rombongan bertolak pulang ke sekolah pada pukul 6.00 petang. Murid-murid berasa sangat gembira menyertai lawatan ini di samping mendapat pengetahuan berkaitan kraf tangan buatan Malaysia.

Laporan disediakan oleh,

(S.THIVIYA) Setiausaha, Kelab Seni, SJK(T) Simpang Morib.

1 Ogos 2017

Soalan 2

ATAU

Guru selalu menasihati kamu supaya mengisi masa lapang dengan

aktiviti-aktiviti yang berfaedah.

Tulis sebuah karangan tentang aktiviti-aktiviti yang kamu lakukan untuk

mengisi masa lapang.

Sebagai seorang murid, saya tentu ada masa lapang. Masa lapang ini saya gunakan untuk melakukan banyak aktiviti yang berfaedah. Selepas pulang dari sekolah, saya selalu membantu ibu seperti membersihkan rumah dan mencuci pinggan mangkuk dan lain-lain lagi. Saya juga membantu adik-adik saya mengulang kaji pelajaran supaya mereka maju dalam pelajaran. Saya juga mengumpul setem pada masa lapang. Setakat ini saya telah mengumpul banyak setem negara-negara luar. Saya mendapat banyak pengetahuan dengan mengumpul setem. Pada cuti sekolah pula, saya suka menanam pokok bunga dan sayur. Saya menjaga pokok bunga dan sayur dengan menyiram air dan membaja. Ibu saya suka memasak sayur yang saya tanam. Aktiviti ini menjimatkan perbelanjaan keluarga saya. Saya juga mendapat bunga untuk menghias rumah saya. Pada masa lapang saya juga membantu ayah mencuci kereta. Kesimpulannya, kita hendaklah menggunakan masa lapang kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah kepada kita dan keluarga.

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

:ltta{aysta

UJIAN PENCAPAIANI SEKOLAH RENDAH 2OI7

BATIASA INGGERIS - PEMAHAMAN

September

1

I

l'

lalll

033

Satu jam lima belas minit

JANGANI BUICA KERT-{S PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

I I{erlas peperiksaatt itti ntertgattclungi dua bahagian: Bahagian A dan

Bahagian B.

1 Kamu dikehendaki meniaw,ab semua soalan dalam kedua-dua bahagian.

J,

tsagi Bahagian A,.

setiap soalan diikuri oleh empat pilihan ja,,*apan,

Bagi "tetiap soalan, pilih

satu.jcttuapan sahaja.

kertas jawapan objektif yang

iairtt A" B, C clan D.

Hitamkan .f ott ttpttrt kamu pada

disediokctn. Jiko kuntu he nclok ntentrkor jowctpan, padamkan tanda

),ong telalt clihtrctt. Kenttrtliun hitamkan.f av,ctpctn yang baharu.

4. Bugi Bahagian B

1rnr

ab semua soalan di dalam ruang jav,apan yang disediakan.

Ceraikan Bahagian B dtripada kertas peperiksctan ini.

5. Serahkan Bahagian B bersama-samo kerlas jav,apan ob,jektif kepada pengov,as Tteperiks aan pado akh ir peperiksttc*t.

Kertas peperiksaan ini mcngandungi 12 halarnan bercetak di Bahagian A dan 11 halarnan bercetak dan i halaman tidak bercetak di Bahagian B.

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Jlalavsia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

Bahagian A

,,

Section A

120 marksl

033

Questions I to 5

Choose the best answer to complete the sentence.

orn&dlu$oorg 6loorpq 6ledru.r r6loi 6lun6$gurd,r er9o:L-otug 6lprlq

6'lsrito.

1 Which of these two cars is

A best

B good

, C_, better

D as good

he came late for the examination, he finished ansu,ering the

paper on time.

ASo

B Since

C While

S

ar,r,ough

There are many types of plants

Aor

B

but

C'

and

D

because

The American tourists love

A

eat

B

eats

C

eaten

o eating

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan il'Ialaysia

animals in the jungle.

local food.

SULIT

SULIT

5 She hasn't got

A less

B many

much

,/1.

(})

D several

3

money in her purse.

033

Question 6

Choose the most suitable idiom.

rdlau 6)un6$pronar roryr;$6lgnLfft$ 5 Gtpflq 6'leuLa.

6 She cannor be trusted br-cause she

A has butterflies rn her stomach

ig-'

lets the cat out of the bag

C makes both ends meet

D is on cloud nine

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan tlatar.sia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

033

Questions 7 to 9

best answer to fill in the blanks in the passage

unL-uugi$)u9gleiien one6l @L-nieanon 6l*pq

choose the

Eolorlgrb

that follows.

6'to: ilu

dlsiil

6lun6$gnff 60T or9l al L-o': t-tl p 6lprflq 6)e ri:o'

My father is a professional photographer'

He

trar els

the

world taking pictures for magazines. His u'ork

is is enjoyable but it can also

be dangerous. Last week, he was on a boat with some reporters.

to_

"Crocodile!" One of the reporters nearly

Someone began

9

into

the

water when he heard it. My father took out his camera and snapped

a photograph of that scary moment'

A

B

C

o

A

B

C

in

over

along

around

shouting

shouted

shouts

(E shout

9A

r-tr

tgj

fal1

fe11

C

fallen

D

falling

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

Question 10

Choose the word

Gor-q-uuL-$oiren

033

that has the opposite meaning as the underlined word.

6)ensUE6srdur a$trifreusbaner$ Glprflq 6'tstiio.

10 The

o

B

C

D

water is deep and there are many fish there.

shallow

mudd1,

clean

tiesh

Question 11

Choose the sentence with the correct punctuation.

eflunor $lUrggrioflanurd 6)onotn$eir6n sun6dlu:$ang$ 6lpflq 6)edro.

11

A

B

C

@

"Why werent you in school yesterday?" asked the headmistress.

"Why weren't you in school yesterday," asked the headmistress.

"Why u'eren't you in School yesterday," asked the headmistress.

"Why weren't vou in school yesterday?" asked the headmistress.

033 o

2017 Hak Cipta Kerajaan llalaysia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

033

Questions 12 to tr5

Based on the picture, choose the best answer to fill in the blanks in the

passage that follows.

uL$angg

g.Loorooorunoti 6)oneoin$, rgoorougri unL-ltugpflu9greirflr siroSl

6lun6$g,lDr6uT o,9oo:L-anu-rp G)ptilq

@L-niLonnon Slmrpq 6telilul 6lsi

6]sLiro.

zahidlives in a village' His father has P\at-: \ u J

in the compound around the house. The dried \ Z a

j

e S

a ferv mango trees

fall all the time.

Zahid sweeps them a\vay every evening. The mango trees

Qf Z

flowering now. ln two months, the mangoes will be yellow and ripe. The coconut

trees behind the house bear many fruits. They are very tall

s-,Q

he cannot climb up the trees to pluck them. Zahid loves ltving in the vi11age.

033 o 2017 Hak cipta Kerajaan N{alaysia

SULIT

SULIT

\O. KAD PENGENALAN/ \O. SIJ]L KE,LAHIRAN

.\NGKA GILiRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

tuta{aysio

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2OI7

BAHAS,\ I\GGERIS - PE}T-{H.\}I.{\

Bahagian B

033

JANGAN BUICA KERTAS PEPERIKS.{AN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tnlis nombor kad pengenalan atau

nomhor sijil kelahiran dan angka giliran

kamu pcda petak yang disediakan.

2. Jau,apan kctmu hendaklah dituli,\ pada

ruang .jawapcut .t'cutg cli_seclictkan di dolam

k<'i'rrts

ycpe t' i A', t, r tt i r t i .

3. Serahkott Bahagian B itti bet

scurtct-sttntct

kertus jat cr1,)./r/ objektif kepoda pengata,\

p ep e t' i k s a ati,i.) Lt.l o a k h i t. p ep e i. i k s a cm .

033 .a zui FIak Cipta Kerajaan \lalar-sia

Lrn tuk Kegttnaon P emer i ks a

Kod Pemeriksa:

No.

Soalan

2t

))

,1

24

,{

Jumlah

Markah

penuh

6

8

8

2

6

30

Markah

diperoleh

llihat

halanrun sebelah

SULIT

SULIT

2

Section B

130 marl<sl

033

Question 21

Write a suitable response for each

goi6'loun6 uL-risoflmr

picture in the

space provided.

6)ungpgon-ot

onagu-lnar @L-nirooflsb rflou

gaxioqg 6@ 6I bD zuncidlunirs6oorl 6-I(9915.

It's RM8.00.

Mum, I'm having

a toothache.

033 o 2017 Hak Cipta Keraiaan \'[ala1'sia

Answer

[0,^r *u.h is i{J

Answer

zn\ s'

12 markl

D .t" t\^"

12 marksl

SULIT

SULIT

I'm sorrlr,

he's out.

3

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \Ialal.sia

Answer

w Mlq'{ 1

033

sperk

12 marksl

lLihot halaman sebelah

SULIT

SULIT

Question 22

Study the advertisement

d$tionglLb

or5lenLbr-lry$ang

or5leoL-uoflpSlGo

4

below and

orndlosr.

-,

answer the

6]onrririsr

,-e

033

questions that follow.

or@b or9larn6oqg6g

SUASANA GOLF & COUNTRY CLUB

Buffet Dinner

We will be

having a buffet dinner to celebrate

It will be held on Christmas Eve from 7.00

Warisan Coffee House.

You will be entertained with:

the coming Christmas.

p.m.

to 1 1.00 p.m. at

Discount vouchers and

participate in our fun and

Price - RM45.00 (adults)

surprise gifts will be given to those who

enjoyable games.

It's a

fun-filled family

event not to be

missed!

RMl5.00 (12 years old and below)

Call us now!

Reservation begins from 10 November 2017 (8.00 a.m. to 6.00 p.m.)

Limited places !

For information, call Mr Samuel at 015-2615284.

For reservation, call Miss Prema at 015-261142]r.

Write True or False in the space provided.

6'lon$6ouur-$ehon eroSl @r-niroofloU efl erobogr Ecop drfiI rr(ggito.

(a) The buffet dinner will be held in December.

(b) Reservation can be made before 10 November 2071 .

1.*a

F.'\se

[1

mark)

 

l7 markl

033 o 2017 Hak cipta Kerajaan )lala1'sia

SULIT

033

Write your answer in the space provided.

p- rD gl oriloo L-ooolon eupniouui-$oircn onasl $r- gdl5U fl Ugqb.

(r)

What will you receive if you take parl in the games?

l-f 1 l,Le ?ryL" +al

eS ,'1

-; l/

{e-(e-rvz d;s. oqol VDuc he rs

c\od

Su r;2 rigq

12 marks)

(d) State fn o perfotmers u,ho u,i1l entertain the suests at the dinner.

(")

(i) Jao cz,

fii) Sin qe-.

ll markl

l7 mark)

Your friend, Susan, has invited you to attend this dinner with her family. Would you accept the invitation? Give your reason.

es " 1

* r.,[d occLd

,^, O.r[d \i

I +" s

&ls 'r.r$&&!2

eqL

hte .";.+{", Sqs-,., 4

r.r &*,5

12 marl<s)

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \talalsia

llihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

Question 23

Read the detaiis of the modes of transportation answer the questions that follow.

nuGrn pogeionor Guneigolr1$gl al+$looflmr

6'r g nr- r1 p gL 6x19 rb sr51 ann6 o qg 6 g

or91 an L-uofl $ $ $ o

033

to Ipoh be1ow. Then,

qo!rLrqediD6r orridlggit,

TRAIN

n

RM40.00

{. KL Sentrol - lpoh
*

Air-condiiioned, cofe, toileis,

reclining seots

{' 2 hours

.i. For enquiries: 03-25400.l I

*

RM35.50

BUS

.i. Pudu Senirol - Tonjung Molim - lpoh

* TV, oir-conditioned, fr"ee WiFi

on boord

n 4 hours

* Coll: 03-2424886

TAXI

.:. RM55.00

* Plozo Rokyot - lpoh

n Air-conditioned, rodio

*

 

3 hours

*

Reservotion/Enquiries:

0r r-93199331

Tick (/)

6lai

the correct answer.

6lun6$gun60t o8anr--cig ('/) aem sl6oL_ulll6llrd$o'

(o) If Kamal decides to travel from Pudu Sentral, which type of transportation

willhe take?

Bus

Taxi

Train

033 o 2017 Irak Cipta Kerajaan Malaysia

ll markl

SULIT

SULIT

(b) When will Ranjit anive

at 11.30 a.m.?

3.00 p.m.

2.30 p.m.

1.30 p.m.

7

in Ipoh if he boards the train

033

from KL Sentral

l1 markl

(c) Match the phrase in List A to the phrase in List B. One has been done for you.

81en$&ouur-$oiren A

r r'q urangteirar Glenp6'lpnr-66GsSp

B ur'quresleir 6'lenfl6lprugr--or $oxnr$$sa. 6r$$gir6orr-$

oupn;tsuuLGsiren#.

To resen'e a taxi.

The fastest way to IPoh

If you go to Ipoh by bus.

Travelling to Ipoh b1-train

is by train.

the fare willbe RM35.50. one can call 011-93199331.

lows you to buy food on board.

l2 marksf

Write

your answer in the

space provided'

e-r.o g1 or5leot L- o mt en ol p ni i

u r-L r-$oiim o nssl @L-edl6b fl-UP 64 li.

@

Would you choose to take a taxi to lpoh? Why?

\es

,

! -o.rtJ cwcse'+c '-+ot*- a 'fax' +D lfoh

&-c^urn i.| \s

a\c -1,-.,o\&*io"oJ aod4qs arodio

12 mark)

(e) Ahmad and his 70-year-o1d grandmother are pianning to travel to Ipoh.

I

Which is the most suitable transportation for them? Give your reason.

Mode of Transpo

Reason:

rtatton: 1 fa'o

th;s is fr,corsu 't[^.- 't*in i, {h. &rt t

trans P o r

o\^ .tu lnrt

12 marksl

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \Iala1'sia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

Question 24

Tick 1vl) the correct answer.

rflsril 6lun6$gmn6ur or5leo:L-Bg

9

(/) 6r5u sl6oL_urclirfl@o.

033

l:a') Based on the duty roster, Kumar is responsible to

sweep the floor

clean the board anange desks and chairs

,./

 

ll mark)

(b)

The dialogue takes Place on

Tuesday

Wednesday

Thursday

 

ll mark)

Question 25

Write your ans\\'er in the space provided.

e-r.D gl orsloo':t--oanen o p nio r-t I L- S oiren ona9 $u-g$lub fl q9pol6.

(a) Based on the duty roster, list two tasks you can do to help clean

the classroom.

(i) 3 we(

(ii)

e\ ga'o

.lt e

.ll. e

oof

boa

l1 markl

markl

lI

(b) How do you think the class teacher feels u,hen she sees the classroom? Why?

ctass teacher's t-eeling: aoql

-

Reason: ltn s .

I Sal i

u"hq f fJ

b"IrIu 4hu .\orr-i-

qod in o trtess

lt mark)

d,;'+,

llmarll

033 o 2017 Hak cipta Kerajaan \Ialalsia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

(")

10

033

A clean classroom helps you learn better.

Do you agree? Give your reason.

es, bq.caqjg a

r4aal z

Cleao

eloss rooln

BAHAGIAN B TAMAT

033 o 2017 Hak Cipta Keraiaan t\Ialar.sia

12 morksl

SULIT

SULIT

etcol*ulr6rr elL6DL ot aiorl

flrouuu usdlrT 6rmin

|

--:

1peop6)umin

C

*ta{ays*

LEMB;\GA PEPERII\S \ \\

KEN{ENTERIAN PE\ DI DIK.\\ \I \ L.\\'SIA

UJTAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

BAHASA INGGERIS _ PEMAHAMAN

Bahagian B

033

JANGAN BUKA KERTAS PEPEzuKSAAN INI SSHTNGGA DIBERIT,dHU

l. oi-L-$$iob e-Dgt et6iDLwff6rr slianu ercfor

crmbr DpDtLb g:oopSluralur qduaf.np 6r gotlb

erzuorgl 6puqu ug$try

2. s-rrgl or5looi-orutd Gooirofl$pnoflzu p-ohen er9ootr--uug$lugGouGur ari4lgol6.

J. Cp'iq $tU$lu9uu, unsrb A-6ilT L;p6rul ofianL-$gneo:enqri uns6 8-601

Kefias peperiksaan ini mengandungi I I tralaman bercetak dan t halatnan tidak hercetak.

033 o

2017 Hak Cipta Kerajaan l{ala-vsia

SULIT

033

I

I

!

:

t2A

planting

@ ptanted

C plants

D plant

13

A

branches

B trunks

g leaves

D fruits

14

15

A

tE

C

D

0

B

C

D

is

are

was

were

SO

but

and

because

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan )Ialaysia

lLihat halarnan s eb el uh

SULIT

SULIT

033

Questions 16 and 17

Read Eddie's diary carefully

orqu950T pnL-qq$luanu

and answer the questions that follow.

elglorn6oqg6g

eundlggt, 6pni_ri$gl oigLb

oflooL-uoflgSlGo

MAY

26

Friclay

last day of school!

)1

Saturday

Morning

- washed school

shoes and socks

- helped Jenny

to water flowers

Noon

- Murn cooked

chicken rendang

for lunch

- did homework

- watched television

- played football

with the boys

at school

28

Sunday

Morning

-

English and

Mathematics

tuition

*

prepared notes

for English

debate next week

Noon

-

had lunch

at Sunshine Restaurant with Raju and Tom

- played football

at school

29

30

Monduy

Tuesday

Morning

Morning

- followed Mum

to the wet market

Noon

- went to the

library

- washed Dad's car

033 o 2017 H*k Cipta Kerajaan \Ialavsia

- piano lesson with

Johan

- downloaded lyrics for 2 new songs

Noon

- Dad took us

to the beach

- swam in the sea

- built a sandcastle

- Mum prepared

sandwiches for

picnic

SULIT

SULIT

033

16 What did Eddie do on the first and second day of the holidays?

A Washed his school shoes and socks

B Prepared notes for English debate

C Did his homework

O Played football

L7 Where did Eddie's father take him to?

@

B

Thebeach

The library

C The restaurant

D The wetmarket

033 o 2017 HakCipta Kerajaan Malaysia

lLihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

Questions 18 to 20

Read the story carefuliy and

dp$ongtLb 560)g6our eundlgg,

oflornr uoflpdl6o

l0

033

answer the

questions that follow.

or19li or9leoinciaqg6g

6gnr-ri$gl

Rani was very happy. Her uncle had invited her for a mor re that evening.

with her parents' permission. she left in his car at about 6.-10 p.m.

It was an hour's drive. Her uncle parked his car at the parking lot and

they walked into the mall together. After buying her favourite snack,

they went in. As she walked behind her uncle to their seats, Rani looked

around. It was a full house.

The movie began at 8.30 p.m. Rani enjoyed the movie very much. Three

hours later, the movie ended. The crowd was moving out quickly. Rani

was pushed along and before she knerv *'hat vr.as happening. she rvas standing

alone. The mail was already closed and she was standing at the exit

u'hich was new to her. She looked around but couid not see her uncle.

Rani opened the door which led to the parking lot but she could not

remember where her uncle had parked his car. She tried to look around for him

but the people were walking quickly. She was really scared. Tears were rolling

down her cheeks. She could not ask anyone for help. Suddenly, she felt someone

touching her shoulders. She turned around and saw a familiar face. She began to cry loudly.

18 The phrase a full house means

{ai

there were no empty seats

B

oniy a lew people were there

C

a big crowd was in the parking lot

D

there were many people in the house

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan ltatal'sia

SULIT

SULIT

11

19 The

movie ended

A

at midnight

@

close to midnight

C

late in the afternoon

D

early in the afternoon

033

20 From the story, r,nhat can we conclude about Rani?

A

Rani is a very brave girl.

.:x

(V

Rani is not used to being alone.

C

Rani ol1en goes out to see a mor-ie.

D

Rani and her uncle are not that close.

BAHAGIAN A TAMAT

lLihat halaman sebelah

SULIT

LE N,IBAGA P E P E RI KS.{Al'r

KEMENTERIAN PENDIDIK\\ } I.-\LAYSIA

ka{*4si*

UJIAN PEI\CAPAIAI{ SEKOLAH RENDAH 2OI7

BAHASA INGGERIS - PE}IAHA}TA\

Septemher

033

l

1- ;am

4

Satu 3'am lima belas minit

.}AI{CAN BUKA KER.TAS PEPER{KSAAN INT SEHINGGA DTBERITAIIU

1. $&;Gosfuo!1$gn.orfioj

unon imeir p.*oiioreiq.

uffefu A

mp$Lb uneft B

+dlur $rmtn@

3. uffdrfu A6D s-oireir geiGorn6 €ooirorlleiqqb A, B, C, D Gpflqoeir

Gori$eiioLruiLa115eiqgb. etorSgrioir

rffot:r--urr6Lb. erdro5er:imuip

g>ahg1 LIL-$Gm rilos e fluinmr

Ggflq 61rfiuqLi. Emsurry, il,Dcilur

orilm:L*$gnaflzu

elp$oron @L-$$loit {f,(&doromn6aalrb. er5lanL-mru.L

rppa5l6il sC6oLounseEUULL 6i*panp pmrg

orSleo:i*eionro.r $tL-$ou:pai

$rp,D GpflL-i--n-ob

er$$g'iosil- Gor:min$Lb. L!]rmmrj". ii$lu

cE{b6rDrDLun&aqft.

4. urrsrh B-6m erlleo:L-omonei Gaoirofi$pn6rfl6b s-eiran efimrr--urqg$lu9Gor:Gur

dl@pqdi. unsb B-m 6td;Gooiro8$pir"flu6lOpgt

poolGu r9fldoqdr.

5. Gp,iq 6Udu!1zu,

unsft B-eor oflooL-$gn6n0ilg gsuflGu: Eflgg1! qpCIrur

Lb g r 1., so: L- ci o o1 iir .

or9 eo: L- $ p n(ry L 60T el $l o n rfl u9l l

Ketlas peperiksaan ini rlerigandungi 12 iralaman bercetak di Bahagian A dan

I i halarnan bercetak dan t halaraan tidak bercetak c1i Baha'sian B.

033 o 2017 irak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

ta

2

SECTION A

110 marksl

034 \/

Read the notes below and use the information to complete the following text.

d$d;ongurb gfluqoanen orndl$g, e$gleiron poor6oalu uu:emu@$$ uglo,6D5\)

15lanpq 6'lefio.

LIF'E CYCLE OF A FROG

Adult frog

The tail disappears after

12 weeks and the froglet becomes an adult frog.

The adult frog is ready to

leave the water.

Froglets

The tadpoles now have

hind and front legs and

they are called froglets.

034 o 201? Irak cipta Kerajaan Malaysia

Eggs

Female frogs lay their

eggs in water.

It takes

about 10 days for the

eggs to hatch.

%s

B

Tadpoles

Tadpoles breathe uslng gills and use their tails to swim.

SULIT

V

SULIT

(i) List three types of news available on

5orgl so:alorflaoeu96U goflurluuuu$rb

ur-rqu66l$o.

(a) ,SFor.Lq r,eh, e

(b) No.[i orol hew r

(c) Fyr{ar l-qih vnen+ ha hr -s

Channel TV5.

034

CpairU ordosundn 6'lefi$oanenu

_

13 marl<sl

(ii) Based on the programme schedule given, choose two programmes

you would like to watch and give a reason for each of your choice.

Your answer should be between 50 and 80 words.

Sloljl+Cl dlrro:o st+uu6or_uno$ 6]anotr$, $

Sle

unriBo or9l(Erbq6 6fainG

piClem:onp Gpriq 6'lefio. S CpffiGtp\pp geir6lom6 Siogodl6enar

6r[5uuTpo)9 6r(9gJ5.

Lrrgl or5lanu 50 grgd:80 6)en$oofloir 6tU,6o Gorotr@rb.

rek<'),f eovr [<h.,r, qtora{ SLre <trr"uey,} iq<L{e.( nic +l^r

034 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

llihat halaman sebelah

SULIT

"

\-/

SULIT

034

Based on the notes, complete the text below with the correct information.

6$uqao:on

6$6anglrb

g{r.suutr)Luno6 6'lonain$, cflunar p6oraDou uuatru$$$l and $uniroorn dorpq Glerlo.

A frog is an amphibian. It can live both on land and in water. A frog lays

1

I

I

:

i t I

hatch

swlmfiung

in the water. After 10 days, the eggs

ln

the

water eating

. The tadpole spends its time

and growing. It

breathes

develops

into a

froglet. At

tr*

{lre {qil Jfsq.,.ots

this

an adult frog. This is the life cycle of a frog.

and has a tail. The tadpole then

stage, the tadpole has

After

12

weeks,

and the froglet becomes

ll0 marksl

O34 o 201? Hrk cipte Kcnjru

Mrleyslr

[Lihat halaman sebelah

SU,TfT

\-/

SULIT

034

Based ori the notes, complete the text below with the correct

information.

gpluqamon gquuo)Lurned 6)anain$, erfhuror p.[otdDalu

uuoru$$$l

d$&cnguri: end $urdramon do,pq 6ledra.

A frog is an amphibian. It can live b'oth on land and in water. A frog lays

r

I

i

i

I

r

F

t

I

ilrs "gg

-r-

hatch iyrlo lalpples

'

'(2)

swlmmrng

in

the

water eating

in the water. After 10 days, the eggs

The tadpole spends its

time

and growing. It

breathes

develops into a

frogl*. At

hrvr J qyrJ 6Yov,l leos

(4)

r

{lrr {qil Jfsq.*

f+@

"

or s

this

an adult frog. This is the life cycle of a frog.

and has a tall. The tadpole then

stage, tlrc tadpole has

After

12

weeks,

and the froglet becomes

110 marks)

034 o 201? Hrk cipte Kcrrjru Mrlrysie

llihat halaman sebelah

SU,TIT

SULIT

4

034 v

SECTION B

ll5 marks)

Study the information in the programme schedule and answer the

questions that follow in the space provided.

i

;

6'lon$6ouur-$oiren $la1]1edl $lyoSlgoiron paoloiloo:on oLndlggt, 6)9nL-ri$gor196

enoSl $r-ni66D6II 6l-pq 6'lsdro.

7.00

a.m.

7.30

a.m.

9.00

a.m.

11.00 a.m.

Channel TV5

Saturday, 21 Octob er 2017

Negaraku

Good Morning Mdlaysia - Talk Show

Women Today - Talk Show

The Cowboys - English Series

2.00'p-.111.

Miss:Dragon - Cantonese Movie

4.30

p.m.

The Hawk - Animated Series

5.30

p.m.

The Boss - Tamil Movie

8.30

p.m.

Entertainment News

11.30 p,m.

World News

034 o 2017 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

|

's/

sut,rr

SECTION C

125 marksl

034

This section consists of two questions. Answer one question only.

gn$fl6r516i, @,ryain@ Goeiror5looir 6)on@&euur-$eironan. 9>16 Gooiro5l6q9 ror--Grb

er5lo:r-uafl$610o.

Question,

.

Write a story based on the picture below. You may use the words given to help you. Write your story in the space provided. Write your story between 80 and 100 words.