Anda di halaman 1dari 81

SJKT SIMPANG MORIB

JAWAPAN CONTOH:
BAHASA MELAYU PENULISAN
BAHASA TAMIL PENULISAN
BAHASA INGGERIS K2
SAINS K2
MATEMATIK K2
UPSR SJK 2017
AHLI PANEL:
K.SHANMUGAM (BM)
A.REVATHY (BT)
R.SAKTI (BI)
B.SUSHILA (SAINS)
A.SATHIYA SEELAN (MATEMATIK)
DIKUMPULKAN OLEH :
K.SHANMUGAM (Guru Besar)

@HAK CIPTA TERPELIHARA SJKTSM


CETAKAN PERTAM 2017
BAHASA MELAYU UPSR SJK 2017
Bahagian A

Gambar di bawah menunjukkan keadaan di sebuah stesen bas.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

1. Seorang pemuda menelefon kawannya menggunakan telefon bimbit


sementara menunggu bas yang hendak dinaikinya.

2. Seorang wanita sedang membaca buku cerita manakala kawannya


meminum jus oren sambil duduk di atas bangku.

3. Seorang kanank-kanak membuang sampah ke dalam tong sampah


kitar semula yang terletak di stesen bas.

4. Seorang wanita membeli tiket bas dengan menghulurkan wang


kepada petugas menjual tiket di kaunter tiket Syarikat Bas Ekspres ABC
Sdn.Berhad.

5. Seorang pemuda membawa beg trolinya sambil menuju ke tempat


menunggu bas yang disediakan di stesen bas.
Bahagian B

Gambar di bawah menunjukkan poster Kempen Sayangi Buku Teks


Sekolah.

Tulis ulasan tentang kempen tersebut dalam bentuk perenggan.


Panjanngnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah
perkataan.

KEMPEN SAYANGI BUKU TEKS SEKOLAH

Perlu dibalut
SEORANG MURID
Mesti dijaga dengan baik
SATU SET BUKU TEKS
Jangan dikoyakkan atau diconteng

Poster di atas menerangkan tentang Kempen Sayangi Buku Teks


Sekolah. Kerajaan menyediakan satu set buku teks sekolah secara
pinjaman kepada semua murid warganegara. Kita hendaklah menjaga
buku teks sekolah dengan membalutnya supaya tidak mudah kotor atau
koyak. Seterusnya, kita juga mesti menjaga buku teks sekolah dengan
baik supaya tidak hilang atau diambil oleh murid lain. Selepas
menggunakan buku teks sekolah, kita hendaklah menyimpannya di
dalam beg sekolah. Di samping itu, kita dilarang sama sekali
mengoyakkan atau menconteng buku teks sekolah. Jika buku teks
terkoyak atau diconteng, sekolah akan kekurangan buku teks. Akhir
sekali, sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, kita seharusnya
sentiasa menjaga buku teks sekolah agar murid lain dapat
menggunakannya pada tahun hadapan.

Bahagian c

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 70 hingga 100 patah
perkataan.

Soalan 1

LAWATAN KE PUSAT
JUALAN KRAF TANGAN

Anjuran : Kelab Seni


Tarikh : 27 Julai 2017
Masa Bertolak : 8.00 pagi
Bayaran : RM 25.00
(Tambang bas dan
makan tengah hari)
Bilangan Peserta : 40 orang

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:


Pn.Rohaya binti Hamid
(Guru Kelab Seni)

Kelab Seni sekolah kamu telah mengadakan lawatan sambil belajar ke


pusat jualan kraf tangan seperti yang terdapat dalam maklumat di atas.
Sebagai setiausaha kelab, kamu diminta untuk menulis laporan tentang
lawatan tersebut.
Soalan 1

Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Pusat Jualan Kraf Tangan


Kelab Seni, SJK(T) Simpang Morib

Kelab Seni Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Simpang Morib telah


mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat jualan kraf tangan di Kuala
Lumpur. Lawatan ini diadakan pada 27 Julai 2017. Lawatan sambil belajar
ini disertai oleh 40 orang murid dan empat orang guru pengiring.
Pada hari kejadian murid-murid berkumpul di sekolah pada pukul
7.30 pagi. Puan Rohaya binti Hamid memberi taklimat ringkas tentang
lawatan. Bas bertolak pada pukul 8.00 pagi. Setiap murid dikenakan
bayaran RM 25.00 sebagai tambang bas dan makan tengah hari. Bas
tiba di pusat jualan kraf tangan pada pukul 10:00 pagi.
Murid-murid dapat melihat banyak jenis kraf tangan. Antaranya
ialah tembikar, pasu dan periuk yang diperbuat daripada tanah liat.
Mereka juga dapat melihat kraf tangan yang diperbuat daripada kayu.
Antara kfat tangan tersebut ialah hulu keris, bingkai gambar dan lain-lain
lagi. Murid-murid juga berpeluang melihat kraf tangan yang dihasilkan
daripada buluh dan rotan. Murid-murid juga diberi penerangan tentang
penghasilan kraf tangan. Ada antara mereka membeli kraf tangan
sebagai cenderamata.
Rombongan bertolak pulang ke sekolah pada pukul 6.00 petang.
Murid-murid berasa sangat gembira menyertai lawatan ini di samping
mendapat pengetahuan berkaitan kraf tangan buatan Malaysia.

Laporan disediakan oleh, 1 Ogos 2017

...............................
(S.THIVIYA)
Setiausaha,
Kelab Seni,
SJK(T) Simpang Morib.
ATAU

Soalan 2

Guru selalu menasihati kamu supaya mengisi masa lapang dengan


aktiviti-aktiviti yang berfaedah.
Tulis sebuah karangan tentang aktiviti-aktiviti yang kamu lakukan untuk
mengisi masa lapang.

Sebagai seorang murid, saya tentu ada masa lapang. Masa lapang ini
saya gunakan untuk melakukan banyak aktiviti yang berfaedah.
Selepas pulang dari sekolah, saya selalu membantu ibu seperti
membersihkan rumah dan mencuci pinggan mangkuk dan lain-lain lagi.
Saya juga membantu adik-adik saya mengulang kaji pelajaran supaya
mereka maju dalam pelajaran.
Saya juga mengumpul setem pada masa lapang. Setakat ini saya
telah mengumpul banyak setem negara-negara luar. Saya mendapat
banyak pengetahuan dengan mengumpul setem.
Pada cuti sekolah pula, saya suka menanam pokok bunga dan sayur.
Saya menjaga pokok bunga dan sayur dengan menyiram air dan
membaja. Ibu saya suka memasak sayur yang saya tanam. Aktiviti ini
menjimatkan perbelanjaan keluarga saya. Saya juga mendapat bunga
untuk menghias rumah saya. Pada masa lapang saya juga membantu
ayah mencuci kereta.
Kesimpulannya, kita hendaklah menggunakan masa lapang kita untuk
melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah kepada kita dan keluarga.
SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

:ltta{aysta

UJIAN PENCAPAIANI SEKOLAH RENDAH 2OI7


BATIASA INGGERIS - PEMAHAMAN 033
September
I
1 lalll Satu jam lima belas minit
l'

JANGANI BUICA KERT-{S PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


I I{erlas peperiksaatt itti ntertgattclungi dua bahagian: Bahagian A dan
Bahagian B.
1 Kamu dikehendaki meniaw,ab semua soalan dalam kedua-dua bahagian.
J, tsagi Bahagian A,. setiap soalan diikuri oleh empat pilihan ja,,*apan,
iairtt A" B, C clan D. Bagi "tetiap soalan, pilih satu.jcttuapan sahaja.
Hitamkan ttpttrt kamu pada kertas jawapan objektif yang
.f ott
disediokctn. Jiko kuntu he nclok ntentrkor jowctpan, padamkan tanda
),ong telalt clihtrctt. Kenttrtliun hitamkan.f av,ctpctn yang baharu.
4. Bugi Bahagian B..1rnr ab semua soalan di dalam ruang jav,apan yang disediakan.
Ceraikan Bahagian B dtripada kertas peperiksctan ini.

5. Serahkan Bahagian B bersama-samo kerlas jav,apan ob,jektif kepada pengov,as


Tteperiks aan pado akh ir peperiksttc*t.

Kertas peperiksaan ini mcngandungi 12 halarnan bercetak di Bahagian A dan


11 halarnan bercetak dan i halaman tidak bercetak di Bahagian B.

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Jlalavsia SULIT
,,
SULIT 033
Bahagian A
Section A
120 marksl

Questions I to 5
Choose the best answer to complete the sentence.
orn&dlu$oorg 6loorpq 6ledru.r r6loi 6lun6$gurd,r er9o:L-otug 6lprlq
6'lsrito.

1 Which of these two cars is


A best
B good
, C_, better
D as good

he came late for the examination, he finished ansu,ering the


paper on time.

ASo
B Since
C While
S ar,r,ough

There are many types of plants animals in the jungle.


Aor
B but
C' and
D because

The American tourists love local food.


A eat

B eats

C eaten

o eating

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan il'Ialaysia SULIT


SULIT 3 033

5 She hasn't got money in her purse.


A less
B many
,/1.
(}) much
D several

Question 6
Choose the most suitable idiom.
rdlau 6)un6$pronar roryr;$6lgnLfft$ 5 Gtpflq 6'leuLa.

6 She cannor be trusted br-cause she

A has butterflies rn her stomach

ig-' lets the cat out of the bag

C makes both ends meet

D is on cloud nine

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan tlatar.sia
SULIT
033
SULIT

Questions 7 to 9
that follows.
choose the best answer to fill in the blanks in the passage
Eolorlgrb unL-uugi$)u9gleiien one6l @L-nieanon 6l*pq 6'to: ilu
dlsiil
6lun6$gnff 60T al L-o': t-tl p 6lprflq 6)e ri:o'
or9l

photographer' He trar els the


My father is a professional
is enjoyable but
world taking pictures for magazines. His u'ork is
it can also

Someone began
be dangerous. Last week, he was on a boat with some reporters.

to_ "Crocodile!" One of the reporters nearly 9 into

the water when he heard it. My father took out his camera and snapped
a photograph of that scary moment'

A in
B over
C along

o around

A shouting

B shouted
C shouts

(E shout

9A fal1
r-tr
tgj fe11

C fallen
D falling

SULIT
033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
SULIT 033

Question 10

Choose the word that has the opposite meaning as the underlined word.
Gor-q-uuL-$oiren 6)ensUE6srdur a$trifreusbaner$ Glprflq 6'tstiio.

10 The water is deep and there are many fish there.

oB
shallow
mudd1,

C clean

D tiesh

Question 11

Choose the sentence with the correct punctuation.


eflunor $lUrggrioflanurd 6)onotn$eir6n sun6dlu:$ang$ 6lpflq 6)edro.

11 A "Why werent you in school yesterday?" asked the headmistress.


B "Why weren't you in school yesterday," asked the headmistress.
C "Why u'eren't you in School yesterday," asked the headmistress.
"Why weren't vou in school yesterday?" asked the headmistress.
@

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan llalaysia SULIT
SULIT 033

Questions 12 to tr5
Based on the picture, choose the best answer to fill in the blanks in the
passage that follows.
uL$angg g.Loorooorunoti 6)oneoin$, rgoorougri unL-ltugpflu9greirflr siroSl
@L-niLonnon Slmrpq 6telilul 6lsi 6lun6$g,lDr6uT o,9oo:L-anu-rp G)ptilq
6]sLiro.

zahidlives in a village' His father has


P\at-: \ u J
a ferv mango trees

in the compound around the house. The dried \ Z a ..j e S fall all the time.

Zahid sweeps them a\vay every evening. The mango trees Qf Z

flowering now. ln two months, the mangoes will be yellow and ripe. The coconut

trees behind the house bear many fruits. They are very tall s-,Q

he cannot climb up the trees to pluck them. Zahid loves ltving in the vi11age.

033 o 2017 Hak cipta Kerajaan N{alaysia SULIT


SULIT

\O. KAD PENGENALAN/


\O. SIJ]L KE,LAHIRAN
.\NGKA GILiRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
tuta{aysio

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2OI7


BAHAS,\ I\GGERIS - PE}T-{H.\}I.{\ 033
Bahagian B

JANGAN BUICA KERTAS PEPERIKS.{AN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tnlis nombor kad pengenalan atau Lrn tuk Kegttnaon P emer i ks a
nomhor sijil kelahiran dan angka giliran
kamu pcda petak yang disediakan. Kod Pemeriksa:
No. Markah Markah
2. Jau,apan kctmu hendaklah dituli,\ pada
ruang .jawapcut .t'cutg cli_seclictkan di dolam
Soalan penuh diperoleh
k<'i'rrts ycpe t' i A', t, tt i r t i
r .

2t 6

3. Serahkott Bahagian B itti bet..scurtct-sttntct


kertus jat cr1,)./r/ objektif kepoda pengata,\ )) 8
p ep e t' i k s a ati,i.) Lt.l o a k h i t. p ep e i. i k s a cm .

,1 8

24 2

,{ 6

Jumlah 30

llihat halanrun sebelah


033 .a zui FIak Cipta Kerajaan \lalar-sia SULIT
SULIT 2 033

Section B

130 marl<sl

Question 21
Write a suitable response for each picture in the space provided.
goi6'loun6 uL-risoflmr onagu-lnar @L-nirooflsb rflou 6)ungpgon-ot
gaxioqg 6@ 6I bD zuncidlunirs6oorl 6-I(9915.

Answer

[0,^r *u.h is i{J

12 markl

It's RM8.00.

Mum, I'm having


a toothache.
Answer

D .t" t\^"
zn\ s'

12 marksl

033 o 2017 Hak Cipta Keraiaan \'[ala1'sia SULIT


SULIT 3 033

Answer

w Mlq'{ 1 sperk

12 marksl

I'm sorrlr,
he's out.

lLihot halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \Ialal.sia SULIT
SULIT 4 033

Question 22
Study the advertisement below and answer the questions that follow.
d$tionglLb or5lenLbr-lry$ang orndlosr. 6]onrririsr
-,
,-e or@b or9larn6oqg6g
or5leoL-uoflpSlGo

SUASANA GOLF & COUNTRY CLUB


Buffet Dinner
We will be having a buffet dinner to celebrate the coming Christmas.
It will be held on Christmas Eve from 7.00 p.m. to 1 1.00 p.m. at
Warisan Coffee House.

You will be entertained with:

Discount vouchers and surprise gifts will be given to those who


participate in our fun and enjoyable games.
It's a
Price - RM45.00 (adults)
RMl5.00 (12 years old and below)
fun-filled family
event not to be
missed!
Call us now!
Reservation begins from 10 November 2017 (8.00 a.m. to 6.00 p.m.)
Limited places !

For information, call Mr Samuel at 015-2615284.


For reservation, call Miss Prema at 015-261142]r.

Write True or False in the space provided.


6'lon$6ouur-$ehon eroSl @r-niroofloU efl erobogr Ecop drfiI rr(ggito.

(a) The buffet dinner will be held in December. 1.*a


[1 mark)

(b) Reservation can be made before 10 November 2071 . F.'\se


l7 markl

033 o 2017 Hak cipta Kerajaan )lala1'sia SULIT


033

Write your answer in the space provided.


p- rD gl oriloo L-ooolon eupniouui-$oircn onasl $r- gdl5U fl Ugqb.

(r) What will you receive if you take parl in the games?
l-f 1 l,Le ?ryL" +al eS ,'1 -; l/
{e-(e-rvz d;s. oqol VDuc he rs c\od Su r;2 rigq
12 marks)

(d) State fn o perfotmers u,ho u,i1l entertain the suests at the dinner.

(i) Jao cz, ll markl

fii) Sin qe-. l7 mark)

(") Your friend, Susan, has invited you to attend this dinner with her family.
Would you accept the invitation? Give your reason.
es " 1 * r.,[d occLd &ls 'r.r$&&!2
,^, O.r[d \i I +" s eqL hte .";.+{", Sqs-,., 4
r.r 12 marl<s)
&*,5

llihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \talalsia SULIT
SULIT 033

Question 23
Read the detaiis of the modes of transportation to Ipoh be1ow. Then,
answer the questions that follow.

nuGrn pogeionor Guneigolr1$gl al+$looflmr qo!rLrqediD6r orridlggit,


6'r g nr- r1 p gL 6x19 rb sr51 ann6 o qg 6 g or91 an L-uofl $ $ $ o

TRAIN BUS
n RM40.00 * RM35.50
{. KL Sentrol - lpoh .i. Pudu Senirol - Tonjung Molim
* Air-condiiioned, cofe, toileis, - lpoh
reclining seots * TV, oir-conditioned, fr"ee WiFi
{' 2 hours on boord
.i. For enquiries: 03-25400.l I n 4 hours
* Coll: 03-2424886

TAXI
.:. RM55.00
* Plozo Rokyot - lpoh
n Air-conditioned, rodio
* 3 hours
* Reservotion/Enquiries:
0r r-93199331

Tick (/) the correct answer.


6lai 6lun6$gun60t o8anr--cig ('/) aem sl6oL_ulll6llrd$o'

(o) If Kamal decides to travel from Pudu Sentral, which type of transportation
willhe take?

Bus

Taxi
Train
ll markl

033 o 2017 Irak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT


7 033
SULIT

(b) When will Ranjit anive in Ipoh if he boards the train from KL Sentral

at 11.30 a.m.?
3.00 p.m.

2.30 p.m.

1.30 p.m.
l1 markl

(c) Match the phrase in List A to the phrase in List B. One has been done
for you.
81en$&ouur-$oiren A
r'q urangteirar Glenp6'lpnr-66GsSp
r

B ur'quresleir 6'lenfl6lprugr--or $oxnr$$sa. 6r$$gir6orr-$


oupn;tsuuLGsiren#.

To resen'e a taxi. is by train.

The fastest way to IPoh the fare willbe RM35.50.

If you go to Ipoh by bus. one can call 011-93199331.

Travelling to Ipoh b1-train lows you to buy food on board.

l2 marksf

Write your answer in the space provided'


e-r.o g1 or5leot L- o mt en ol p ni i u r-$oiim o nssl @L-edl6b fl-UP
r-L 64 li.

@ Would you choose to take a taxi to lpoh? Why?


\es , ! -o.rtJ cwcse'+c '-+ot*- a 'fax' +D lfoh
&-c^urn i.| \s a\c -1,-.,o\&*io"oJ aod4qs arodio
12 mark)

(e) Ahmad and his 70-year-o1d grandmother are pianning to travel to Ipoh.
Which is the most suitable transportation for them? Give your reason.
I

Mode of Transpo rtatton: 1 fa'o


Reason: th;s is fr,corsu 't[^.- 't*in i, {h. &rt t
trans P
o r o\^ .tu lnrt
12 marksl

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan \Iala1'sia SULIT
SULIT 9 033

Question 24
Tick 1vl) the correct answer.
rflsril 6lun6$gmn6ur or5leo:L-Bg (/) 6r5u sl6oL_urclirfl@o.

l:a') Based on the duty roster, Kumar is responsible to

sweep the floor


clean the board ,./
anange desks and chairs
ll mark)

(b) The dialogue takes Place on

Tuesday
Wednesday
Thursday
ll mark)

Question 25
Write your ans\\'er in the space provided.
e-r.D gl orsloo':t--oanen o p nio r-t I L- S oiren ona9 $u-g$lub fl q9pol6.

(a) Based on the duty roster, list two tasks you can do to help clean

the classroom.
(i) 3 we( .lt e oof l1 markl
(ii) e\ ga'o .ll. e boa lI markl

(b) How do you think the class teacher feels u,hen she sees the classroom? Why?

t-eeling: aoql I Sal i u"hq


ctass teacher's - f fJ lt mark)

Reason: ltn s . b"IrIu 4hu .\orr-i- d,;'+,


qod in o trtess llmarll

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 Hak cipta Kerajaan \Ialalsia SULIT
SULIT 10
033

(")

A clean classroom helps you learn better.

Do you agree? Give your reason.


es, bq.caqjg a Cleao eloss rooln
r4aal z

12 morksl

BAHAGIAN B TAMAT

033 o 2017 Hak Cipta Keraiaan t\Ialar.sia


SULIT
SULIT

etcol*ulr6rr elL6DL ot aiorl


flrouuu
| usdlrT
--: 6rmin
1peop6)umin

C LEMB;\GA PEPERII\S \ \\
KEN{ENTERIAN PE\ DI DIK.\\ \I \ L.\\'SIA

*ta{ays*

UJTAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017


BAHASA INGGERIS _ PEMAHAMAN 033
Bahagian B

JANGAN BUKA KERTAS PEPEzuKSAAN INI SSHTNGGA DIBERIT,dHU

l. oi-L-$$iob e-Dgt et6iDLwff6rr slianu ercfor erzuorgl 6puqu ug$try


crmbr DpDtLb g:oopSluralur qduaf.np 6r gotlb
2. s-rrgl or5looi-orutd Gooirofl$pnoflzu p-ohen er9ootr--uug$lugGouGur ari4lgol6.

J. Cp'iq $tU$lu9uu, unsrb A-6ilT L;p6rul ofianL-$gneo:enqri uns6 8-601

Kefias peperiksaan ini mengandungi I I tralaman bercetak dan t halatnan tidak hercetak.

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan l{ala-vsia SULIT


033

t2A planting

@ ptanted

C plants
D plant

13 A branches

B trunks
g leaves

D fruits

14 A is

tE are

C was

D were

I
I
!

:
15
0B
SO

but
C and

D because

lLihat halarnan s eb el uh
033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan )Ialaysia SULIT
SULIT 033

Questions 16 and 17
Read Eddie's diary carefully and answer the questions that follow.
orqu950T pnL-qq$luanu eundlggt, 6pni_ri$gl oigLb elglorn6oqg6g
oflooL-uoflgSlGo

MAY
26 )1 28
Friclay Saturday Sunday
last day of school! Morning Morning
- washed school - English and
shoes and socks Mathematics
- helped Jenny tuition
to water flowers * prepared notes
Noon for English
- Murn cooked debate next week
chicken rendang Noon
for lunch - had lunch
- did homework at Sunshine
- watched television Restaurant with
- played football Raju and Tom
with the boys - played football
at school at school

29 30
Monduy Tuesday

Morning Morning
- followed Mum - piano lesson with
to the wet Johan
market - downloaded lyrics
Noon for 2 new songs
- went to the Noon
library - Dad took us
- washed Dad's car to the beach
- swam in thesea
- built a sandcastle
- Mum prepared
sandwiches for
picnic

033 o 2017 H*k Cipta Kerajaan \Ialavsia SULIT


SULIT 033

16 What did Eddie do on the first and second day of the holidays?
A Washed his school shoes and socks
B Prepared notes for English debate

C Did his homework

O Played football

L7 Where did Eddie's father take him to?


Thebeach
@
B The library
C The restaurant
D The wetmarket

lLihat halaman sebelah


033 o 2017 HakCipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT l0 033

Questions 18 to 20
Read the story carefuliy and answer the questions that follow.
dp$ongtLb 560)g6our eundlgg, 6gnr-ri$gl or19li or9leoinciaqg6g
oflornr uoflpdl6o

Rani was very happy. Her uncle had invited her for a mor re that evening.
with her parents' permission. she left in his car at about 6.-10 p.m.
It was an hour's drive. Her uncle parked his car at the parking lot and
they walked into the mall together. After buying her favourite snack,
they went in. As she walked behind her uncle to their seats, Rani looked
around. It was a full house.

The movie began at 8.30 p.m. Rani enjoyed the movie very much. Three
hours later, the movie ended. The crowd was moving out quickly. Rani
was pushed along and before she knerv *'hat vr.as happening. she rvas standing
alone. The mail was already closed and she was standing at the exit
u'hich was new to her. She looked around but couid not see her uncle.

Rani opened the door which led to the parking lot but she could not
remember where her uncle had parked his car. She tried to look around for him
but the people were walking quickly. She was really scared. Tears were rolling
down her cheeks. She could not ask anyone for help. Suddenly, she felt someone
touching her shoulders. She turned around and saw a familiar face. She began
to cry loudly.

18 The phrase a full house means

{ai there were no empty seats


B oniy a lew people were there
C a big crowd was in the parking lot
D there were many people in the house

033 o 2017 Hak Cipta Kerajaan ltatal'sia SULIT


SULIT 11 033

19 The movie ended

A at midnight

@ close to midnight
C late in the afternoon
D early in the afternoon

20 From the story, r,nhat can we conclude about Rani?

A Rani is a very brave girl.


.:x
(V Rani is not used to being alone.
C Rani ol1en goes out to see a mor-ie.
D Rani and her uncle are not that close.

BAHAGIAN A TAMAT

lLihat halaman sebelah


033 e 2017 Hak Cipta Kerajaan llalalsia SULIT
SULIT

LE N,IBAGA P E P E RI KS.{Al'r
KEMENTERIAN PENDIDIK\\ } I.-\LAYSIA
ka{*4si*

UJIAN PEI\CAPAIAI{ SEKOLAH RENDAH 2OI7


BAHASA INGGERIS - PE}IAHA}TA\ 033
Septemher
l
1-
4
;am Satu 3'am lima belas minit

.}AI{CAN BUKA KER.TAS PEPER{KSAAN INT SEHINGGA DTBERITAIIU

1. $&;Gosfuo!1$gn.orfioj uffefu A mp$Lb uneft B +dlur $rmtn@


unon imeir p.*oiioreiq.

3. uffdrfu A6D s-oireir geiGorn6 ooirorlleiqqb A, B, C, D Gpflqoeir


Gori$eiioLruiLa115eiqgb. etorSgrioir g>ahg1 LIL-$Gm rilos e fluinmr
rffot:r--urr6Lb. erdro5er:imuip Ggflq 61rfiuqLi. Emsurry, il,Dcilur
orilm:L*$gnaflzu elp$oron @L-$$loit {f,(&doromn6aalrb. er5lanL-mru.L
$rp,D GpflL-i--n-ob rppa5l6il sC6oLounseEUULL 6i*panp pmrg
er$$g'iosil- Gor:min$Lb. L!]rmmrj". ii$lu orSleo:i*eionro.r $tL-$ou:pai
cE{b6rDrDLun&aqft.
4. urrsrh B-6m erlleo:L-omonei Gaoirofi$pn6rfl6b s-eiran efimrr--urqg$lu9Gor:Gur
dl@pqdi. unsb B-m 6td;Gooiro8$pir"flu6lOpgt poolGu r9fldoqdr.
5. Gp,iq 6Udu!1zu, unsft B-eor oflooL-$gn6n0ilg gsuflGu: Eflgg1! qpCIrur
or9 eo: L- $ p n(ry L 60T el $l o n rfl u9l l Lb g r 1., so: L- ci o o1 iir .

Ketlas peperiksaan ini rlerigandungi 12 iralaman bercetak di Bahagian A dan


I i halarnan bercetak dan t halaraan tidak bercetak c1i Baha'sian B.

033 o 2017 irak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT


034
\/
SULIT 2

SECTION A
110 marksl
ta

Read the notes below and use the information to complete the following text.

d$d;ongurb gfluqoanen orndl$g, e$gleiron poor6oalu uu:emu@$$ uglo,6D5\)

15lanpq 6'lefio.

LIF'E CYCLE OF A FROG

Adult frog Eggs


The tail disappears after Female frogs lay their
12 weeks and the froglet eggs in water. It takes
becomes an adult frog. about 10 days for the
The adult frog is ready to eggs to hatch.
leave the water.

%s
B
Froglets Tadpoles
The tadpoles now have Tadpoles breathe uslng
hind and front legs and gills and use their tails
they are called froglets. to swim.

034 o 201? Irak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


V SULIT 034

(i) List three types of news available on Channel TV5.


5orgl so:alorflaoeu96U goflurluuuu$rb CpairU ordosundn 6'lefi$oanenu
ur-rqu66l$o.

(a) ,SFor.Lq r,eh, e _


(b) No.[i orol hew r
(c) Fyr{ar l-qih vnen+ ha hr -s
13 marl<sl

(ii) Based on the programme schedule given, choose two programmes


you would like to watch and give a reason for each of your choice.

Your answer should be between 50 and 80 words.

Sloljl+Cl dlrro:o st+uu6or_uno$ 6]anotr$, $ unriBo or9l(Erbq6 6fainG


Sle piClem:onp Gpriq 6'lefio. S CpffiGtp\pp geir6lom6 Siogodl6enar
6r[5uuTpo)9 6r(9gJ5.

Lrrgl or5lanu 50 grgd:80 6)en$oofloir 6tU,6o Gorotr@rb.

rek<'),f eovr [<h.,r, qtora{ SLre <trr"uey,} iq<L{e.( nic +l^r

llihat halaman sebelah


034 o 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
"
\-/ SULIT 034

Based on the notes, complete the text below with the correct information.

6$uqao:on g{r.suutr)Luno6 6'lonain$, cflunar p6oraDou uuatru$$$l


6$6anglrb and $uniroorn dorpq Glerlo.

A frog is an amphibian. It can live both on land and in water. A frog lays

in the water. After 10 days, the eggs


1
I

:
hatch . The tadpole spends its time

tI
i

swlmfiung ln the water eating and growing. It breathes

and has a tail. The tadpole then

develops into a froglet. At this stage, the tadpole has


After 12 weeks,

{lre {qil Jfsq.,.ots


tr*
an adult frog. This is the life cycle of a frog.
and the froglet becomes

ll0 marksl

[Lihat halaman sebelah


O34 o 201? Hrk cipte Kcnjru Mrleyslr SU,TfT
\-/ SULIT 034

Based ori the notes, complete the text below with the correct information.
gpluqamon gquuo)Lurned 6)anain$, erfhuror p.[otdDalu uuoru$$$l
d$&cnguri: end $urdramon do,pq 6ledra.

A frog is an amphibian. It can live b'oth on land and in water. A frog lays

ilrs -r- in the water. After 10 days, the eggs


r
"gg
I
hatch iyrlo lalpples The tadpole spends its time
i
i ' '(2)
Ir swlmmrng in the water eating and growing. It breathes

and has a tall. The tadpole then

develops into a frogl*. At this stage, tlrc tadpole has

J qyrJ 6Yov,l After 12


(4) leos
hrvr weeks,
r
{lrr {qil
f+@
Jfsq.* or s
"
and the froglet becomes

an adult frog. This is the life cycle of a frog.

110 marks)

t
I

llihat halaman sebelah


034 o 201? Hrk cipte Kcrrjru Mrlrysie SU,TIT
SULIT 4 034 v
i

SECTION B ;

ll5 marks)
Study the information in the programme schedule and answer the
questions that follow in the space provided.

6'lon$6ouur-$oiren $la1]1edl $lyoSlgoiron paoloiloo:on oLndlggt, 6)9nL-ri$gor196


enoSl $r-ni66D6II 6l-pq 6'lsdro.

Channel TV5
Saturday, 21 Octob er 2017

7.00 a.m. Negaraku

7.30 a.m. Good Morning Mdlaysia - Talk Show

9.00 a.m. Women Today - Talk Show

11.00 a.m. The Cowboys - English Series

2.00'p-.111. Miss:Dragon - Cantonese Movie

4.30 p.m. The Hawk - Animated Series

5.30 p.m. The Boss - Tamil Movie

8.30 p.m. Entertainment News

11.30 p,m. World News

034 o 2017 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


| 's/ sut,rr 034

SECTION C
125 marksl

This section consists of two questions. Answer one question only.


gn$fl6r516i, @,ryain@ Goeiror5looir 6)on@&euur-$eironan. 9>16 Gooiro5l6q9 ror--Grb

er5lo:r-uafl$610o.

Question, .
Write a story based on the picture below. You may use the words given
to help you. Write your story in the space provided.
Write your story between 80 and 100 words.

6'lon$6ouuL-$oiron utpflbg 6lbu sdDp ganflo:an 6I(9EJ5.


6]on$6ouur-soiron ero:an$gu6 gt'luqoo'r6ru.l6 uuanu$$$16 6)onoironeunrb.
Lrrgt er5loL-o'rtu otpniouur-$eiron one8 6up$lstt 6'r@po.l6.
Lrrg,t rraDpo:ur S0 glgil 100 G)enfooflsb 6r@po{6.

sunnv reached crowded swam seashells


pail mat sandcastles excited relaxing

Begin your story with:

Last weekend, Mr Lee took his family for a picnic at the beach.
They...
llihat ltatTan t;ltiil
034 o 2017 Hakcipta Kerajaan Maraysia
\l SULIT 034

luGno -

Lrros e-ror^.,&al t^il-\o lo"els anl lourir,l.c a.( i+


h.rqs q suyrv"J' Aqy.

qvtJ lheJ splo,rLeJ ',.qlet ql eqe\" nl-Lev U,"ffilg.

r"rere clr |f iv'lJl


"
t^,h, \e 4hrJ e
eieye
l |h e
hna$hi fieeh+ scrmryg.

or l\r...

llihat halaman sebelah


034 o 2017 HakCipta Kerajaan Malaysia SULIT
"
SULIT 8 034

OR
sti,ogl
Question 2

Write a story based on the pictures below. You may use the words
given to help you. Write your'story in the space provided.

Write your story between 80 and 100 words.


6'lon$6ouur-$siron ur-pdlpg 6Ibu 56Dp gan$lanor 6r1pgt5.
6)anStseuur-$oiren ereinor$gl6 19fluqoo'16rqb uu.ranu$$$16 6)aneirenalnrb.
L o gl erilanr- anu or p niro u u r-- 0 eiren enaSl @ r- g 616i, 6t-(pp ol tb.

Lrrgt G6nrgdrDur 80 glgdl 100 6)enfoofloil 6rgpo.l6.

classroom - lesson -
alarm -rang

- field -
lined up
headmaster - fire drill

-*--*-" ..*'\JZ;--

firefighters - demonskated -
put out - fire extinguisher

. l/4,-A=ilr- *"*-

034 o 2017 Hak cipta Kerajaan Mataysia STJLIT


Untuk SULIT 2 035t2
Kegunaan
Pemeriksa
t60 u6tdfr1
160 marksl

cr6bdr& GasncflagidO6 oflmuul6lflBoqrb.


Answer atl questions.

(a) r.llanangri,ge eriurn'an uu$giluan Sanam. Ir anafll


Match the fraction with the correct diagram. tl markl

W
W
rururuWru
(b) oaluLtu Eanan66lDqi DrEE6. U qorrilfrl
i*
7
Convert to a mixed number. lL markT
r(b)
,

G s+

t;
Jumlah
1\
-0t$l2 @ 2017 Hik ciptr Kerajaan Malaysia SULIT
'' l0 035t2
Untuk
Kegunaan
SULIT
Pemeriksa
8 g19 r.0ur-nuSlan 6lunlpainanro 2.5 e Sg,q. 50 dllr-nfiaotr flryuuuulu
g19 LtLt+uildh Glunqgainanro 177 SOLb. g
The mass of a candy is 2'5 g. The tna,ss of a bottle with 50 candies
is 777 g.

(a) 6lLLrtiraen dlfuuuuLrp LlLl$uJldh 6)un6aindDDdDtu


g g6b aamddGo. t2 uttrdfll
Calculate the mass, in g, of the bottle without candies. [2 marksj

9.5J x5o s rasJ


tz|T- tar;!= SrJ

8(a)

tG
(b) e$pn qLqusdb 6(DpEt 20 dlrrnfioarron farn 6'loroflGu drGpgt
dlr-r-nsir.
6 pcpoiron , dlr-lrtoorsn6 6lonainr- qL$u-fl6ur Gun$p
6)ungainarrudDtll g gd, aeindd$a. 12 ufrtotfrl
Reena took out 2A candies from the same bottle.
Calculate the total mass, in g, of the bottle with the remaining candies.
f2 marksl

Oo.i,2- t77 3 eo tslec-o".e"l)i


6)onq*io'u

) tzz7 Cr.ul *zo)


=) tzzJ sug
8(6)

G ) ,a7J

Jumlah
8\
03512 @ 2ol7 Hak clpta KeraJaan Malaysia SULIT
SI]LIT 035t2 Untuk
Kegunaa:n
Pemeriksa

(c) dGp 6'lan$6suuu$oiren ED gonoilonan c$f


euuriroofloU 24 cmz
utruu6rTdDotd 6lonainu Go6'lpn6 6leoiroro otqoflonan cflofhbqaaoon6
Glonaftr$ $lppur-d cuue$o:p omnr$Sl$o. 12 tlilt6tfl1

On the square grids below, draw the edges of another rectangular


photo frame with the area of 24 crtf . t2 marksl

l" cm
.e
t cmt
t
6 etn

+ '-r>)

LtJ UL'A ?.2f 4 ca, <4 .y)

2
ja +e,

7(c)

G
F

I
I

Jumhh

G
7
lLihat halaman sebelah
03512 @ 2ol7 Eok ctpta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 3 035t2 Untuk
Kegunaan
Pemerlksa
2 (a) uurb 2, oain err-fltLoaosnd onu$dpg.
Diagram 2 shows the number cards.

6lon06ouur-0onen oain etLorL.Eanend 6'lorain$ rflae ddu EDEI


$ori;o oeiroram 6rgl$6. ll anrafll
Write the sruallest five-digit number from all the number cards given.
2(a)

/ 2 +57
ll markl
G
(b) 37 2459 dr-r+u Erg6g orDuto. U qdr6rffl
2(b)
Round off37245 tathe nearest hundreds.
37 aoo
U markl
G

|,
LJ4
---:''
ul
/.|
i{

&mlah

G
2
llihat hal am an s eb el ah o

A35n @ 20t7 HrB cipts Kerdasn M*taysia sulrrT


Untuk
Kegunaan
SULIT 4 03s12

Pemeriksa
3 (a) ur-rb 3, 6lolsirGarE 0rl+016 Glonainu gLdDLsoflsu Z-onen g)firol
oainoerflan ro$luarrud snL$dlpgl.
Diagram 3 shows three number values on cards of dffirent shaPes.

uurb 3
Diagram 3

e$p etuonue,oir 6$6onainuE Gunoil otflansuJro et06ouuLLoT.


6fq srnilo. 12 qdtrdnl

The cards are arranged as below-


Solve it. [2 marks)

+(a.E)=
t I
zf- lg
? . /5 6t & 6,27 tro 1627
+s .85
/ si,y-
'6oo
l5-oo t50 2TO
- - t,o
l2oo
3(a) -

(b) eroF,fl 9@ onU66lob RM1.00 s-6 sar6rEt et6onen RM3.00 s-rb


Gerfl6panri.
erolofl uI6I GeJd-l uLlu uarr$anp gaol6fTSl sdonofl air Gerdl u' lri
uarigEr-an v#-sT efldlp$anpdi odu8$s. U q6tr6tfrl
In a week, Auniniaves RMl .00 and her sister saves RM3.00.
3(D) State the ratio of Auni's savings to her sister's savings. ll markT
GJumlah
Plvt t -oo
t:3
: Rtl 3-oo

G
3

03512 @ 2017 Hak Cipta KeraJaan Malavsia , SULIT


sul,rr s 03512 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
4 (a) gCD 6lansnaoafloU 1000/ 6)ulGfirg 6lrluu cPul-t!6.^
o.:;S r0oUo5lu:air a5luuri 6'lur-GrJno:o flyuu cr$ganan Glononooairosir
GpororuuGdpgt? U qiltltfr)
A tank can be filled with 1000/ of petrol.
How many tanks are needed to fill 0'35 million litres of petrol?
I5 oo aa 11 markT
O. 35 S).;"f)-* 4 a@)

u2<o
-..,""""oa6 - (oo<.- = 35O G)aoie*-)alt
G
(D) gr-r-otdDdtrr 4, Srlclr6
o,tr)t6 orroordt.D6rfltrr 6)onsnooofloir
6lrluuda'r+u 6"tuuGrno5lair 6'lonoir$lprb etenorod enr-$6lpg.
Tabte 4 shows the capacity of a petrol tank for two types of vehicles.

lDilf{f,arlD GuiGsnd ( / )
Yehble Petrol (t)
rodqglpgt
45
Car

II Gu@pgr
Bus
150

guuotarram 4
Table 4

2 Ddl1ppEl rrpg6 g@ Cu6fr$leit g)(pdDtours Slrluuda'rqu


6'lur-GtrnoU 6'lonoir$prb 6lononsnonano / g6U earr66l$o.
t3aonafll
Calculate the volume, in 1,, the full capacity of the petrol tanks for
2 cars and a bus. 13 marks)

?o I
2 -e,sie 2 X +s -A
/ *oj e tS o otA

rsoL + qo-Z = J+a A


tio A
9o I 4(b)

L+o 2 G
Jumlah

G
4
lLihat halaman sebelah
03512 @ 2017 Eak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
Untuk
Kegunaan
SULIT 6 03s12
Pemeriksa
5 onriur+dhuair qnr$ponrb, sdonsU ropUrrb finuild,ffdr etdDrDsflLpanp6
onu$dpgit. p$Ardnil eunucflurb oniuuuuolilobano-
The Cartesian plane shows the locations of Alcmal and 7ain. The location
of Halim is not shown.
v
10
gk tnlTn
9
A1 mal

TFII n6ir
4
r
6r/, ,Q; Z UN

3 ,

o 10 x

(a) gonilb (2,3) erea.g, Errrpdo_ -gqDsdpTri.


bnriur+sruair +u.,pp6rlp46i, poa}0air erea$ $rvpeii,p ltr)Lun6ITd6o.
s(a) lL amaff]

tE Halim is at coordinate (2,3).


Mark Halim's coordinate on the Cartesian plane. U mark)

(D) pafhb, onullananti c,LFE etdronarrale 6leairE elorLolppanan


Fanuflcno Elr[1go6 Glrrarcipgilp Etrlrgl6 nairan? t2 Aarafll
What is the horizontal distance and the vertical distance between
Halim and Akmal through Zain? 12 marksl

s(6)

GJumhh
flotfraw
tJrt ttt-y)twrw
Horizontal
Afi[b
altqtu
distance I
GlenirEigEr$Srrrb I |
I /
to
AFt
units
altre

t; Vertiial\irmtrr" lrl ^
5
units

03512 @ 2afi Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


o3512 Untak
SULIT Kegunaan
Pemeriksa
6 uLD 6, Gorfi Dp$6 goiuongUdgrb $anuuflotTst z-dDtrturlano6
onuSdpg.
Diagram 6 shows a conversation between Meng and Osman.
z-an orrird Ger0u8oil
6lun$pu uarr6
u$l 6'laruunu5l 16g pngtfpgl
crsiorsnq?
What is the total of your Erbug liradli qqo6.
savings in the bank? Eighteen thousand four hundred
and fifty ringgit.

6'Ionir
Meng
E6DlDrrfiT
Osman
- UL66
Diagram 6

(a) Soiuonaffan Ger0uq$ 6lpnanaoru: naftr 6flur5leil 6r1p$e,. ll u6tr6lfl1

Write Osman's savings in nu:meral. tl markl 6(a)

Rn t8 +5o tE
(b) 96 rodg$$ah oflano, gefuronaftan Ger0uq$ 6lpnanou5l * O; rounirgi
s@lr.
etbe ro6lg$$lah rfforoanurB oamdd$e. tZ qnrdfll

tt ai
1
The price af a car times of Osman's savings.

Calculate the price of the car. 12 marksl

t1
Rn te 15o x +54
?

"* Prn18
?
'1 ^
-a Rn te+sa 7 . Rn lA6 os O
2
Rn e3 o 25 6(b)
Rrr-t rt c o5o
a
rcC o5o
lFn _t6
6
6 5
G
Rrt g3 oa5 o * Jumtah

G
lo 6
_to
r4 7 I I
lLihat h alamafi seDemft'
03512 @ 2ot7 Eak cipta KeraJaan Malaysia
o suLrT
1r-
.l
I

SULIT t1 035t2 Untuk


Kegunaan
Peneriksa
9 ,Sl(E.Deffiulb pBEl dlfnropslDO Dns)o) roaffi 5.20 6On qpuuuunri.
'Eicik Maniam leaves
for his hometown at 5.2}p-m.
(a) e$p Gpvistp 24 roarfl Gpr panporou5ileb gfln8$e. U q6trnfrl e(a)
State the time in the Z$-hour system-
/ z2o ^.^S)
IL mark]
G
(b) 6l19.Darflurb roEpnsn tr,IldDal roarfl 4.00 eiO PlrE; dllfnropanpe
6'leairporr-bpwi.
'runflurpdsir
dtU uuamd 6ral sl6lTo)ol oarfl, Bduddo oamdd$o-.
13 Uonafll
Encik Maniam reached his hometown at 4.00a.m. the next day.
Calculate, in hour and minute, the duration of Encik Mania*'ilr#r7ri

ce9^ ,rd a,/


$Aa>r
_ tagq qqt Ad61t O*7
+4qa

=- 4. oo ^1

e(b)

tE
Jumlah

G
9
lLihathalaman sebelah
035n @ 2ol7 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
8 03512
Untuk
Kegunaan
SULIT
Pemeriksa
7 uLD 7, g15 uafl6a,-$ @,ddlullnr fon$anpd onu$dtpg'
Diagram 7 shows the length of an ice cream stick'

2 3 4 5 6 7 8 9 1011 L2 1314 15

uL6 7
Diagram 7

7(a) (a) e$pu uaft6a'$ t+Su5l6l fonpanP cm $oil Eiflu8$s. t1 u6tt6tfll

G State the length, in cm, of the ice cream stick. A


6 4tn
ll markl

t-'
(b) arn ll2cm di.pp6rr.8Dor6.6'lonafrru 6leeiroro ol$4ilrTot O.(E
af
6rpprt+,ttspdDpu uarnea*$ g;6dloanon6 6'lenain0 z-15on6a
crainaffiarnon.
eroteir uuanu$$$ltuY-- uafldia'p 1gddleoflan naftraffidarre noiraronol?-
2 aorafll
Lina wants to make a rectangular photo franu with the perimeter af ll2cm
by using ice cream sticlu.
How many ice cream sticks does she use? 12 marksl

It2-erv', : tcl:-l

l7 cti$e*
Slttt
8
- 3z
- 3z
o

03512 @ 2017Irak cipta Kerajaan Malovsia SULIT


Untuk
Kegunaan
ST]LIT t2 03s12
Pemeriksa
10 uL6 10,9q5 6'lcsiloro$dDpultb 919 GlenirGonam gldGenarrpanpultb
6nL0dpgil.
Diagram l0 shows a rectangle and a right angled triangle.

7cm

ULD 1O
Diagram l0

(a) PQM 6rgu6 gotGanarr pfldn u[uu6rdDol cm2 g6i) oam,6dlGo.


12 Aonafll
Calculate the are&, in cmz , of the triangle PQM. 12 marksl

x Z*Jb
POrvt - zrJLtrt*7 s *.qqi
+ 2

10(a) 44O< + n

G Arq
2 -
2,
g o,ttn

(b) uub 10g errquudDLunod 6)snain$, sananr Kg6b @qgfigt Qti;O


g19 GpfdGoniau offiDrpgl KNQ 6196 gCf qdu grdGonarnporp
z-6orn6dannsn.
erd-on qdur godGenanr g6dfi utruudttr or cm' got, oanr6_6lGa.
t2 qttrdfll
Based on Diagram lO, Alena draws a straight line from K to Q and
builds a new triangle KNQ.
Calculate the area, in cm2, of the new triangle. 12 marksl

ku A - ugtt*rrn7 ' Er. )nu ^_ L *,ri


.2
11 e-iq x +an
l0(b) 2.
4+ on
2
2
03512 @ 2ol7 Hak cipta Kerajaan Malaysia
9zea SULIT
Ke
Untuk
gunaan
SULIT l8 a3512
Pene riksa
13 etLLoldDdsl 13, 0r Sooe orgu$f6e 6'leairp urdnofliooiair orqgorsmud
snL0dpgil.
Table 73 shows the attendance of the pupils in a music class.

or(t6n 5 p1bp
6**.orgrir-Ilg(g
ro n mrorf mofl oir er afr ernrfl ti;eoo
Number af pupils who attended the music class

),w ).w )il{ lll aol


)ilr )hr )#r )ilr ro"/
)hr )hr )hr 1s-k
eriltunpair
Thursday )$r )kr llt e5L

)hr )+tr )fir ilil ?t/"


etLLoJdDArr 13
Table 13

(a) AWg1 pnonooflah ronamorfooflah ctrneri orlgarreanud oamdd$o.


t2 qntdfl
Calculate the mean of the papils' attendance for five doys. 12 marksl

/e+eo+tstt3t!1

I P-s
5
t3(a)
t7
tE

03512 @ 2017 rrak cipta Kerajaan Mataystd SULIT


SSTTT t3 Antub
Kel,st6*t
Piiri&i*id
.(c}rr,&, 1%.'slruffijune* CEffi; r *&"&lfru r.rftnr*rdf6, '

:'-
lI iinrdffl
': -:t :,':t,.

Based on Dingram 10, tit{Z:flr" Cargi|irrea. U markl


PQM psGaramrb - 'ffiQ gl6Cnffinh KLMN Gc6fuer66
Triangle PQM Trianslb KI-Sa Reatm.gfie KLMN
10(c)

G
(qt x 7qn
, .} .= 28 r-n
8c- 85eet

,.",'.';iii$ff, ":--

t
:

.,,

t h
..rs"

Oi}ffi ' @ 2ot7 E h CtFa xrqhai klrrdr


tIiifut helaiiwn
,rt;E.i:''_'4 i. l:. ,
s eb

$ItrJt'
elah
G
ti
I
" Untuk
Kegunaan
sul,rr 14 03512
Pemeriksa
11 orLLd'dordDuol, Eryone4 e-dDLuI g(E rr[g o(DqrrruIldil oSlgdonu$u
udfanod onu$6lpE. di6 olrLdDsuSlan eflgd;on$ onuuuuucfloilo,o.
The pie chart shows the percentage of the allocation of Praknsh's incorne
in a month. The percentage for house rent is not shown.

Miscellaneous

erairpnu$
Savings Sri Gpanoroofr
Daily needs
EIL^dffif n% 45o/o
sLui66n ,/

(a) gsir6'lornlq Dnpgl6 so(DdDLtx ol(Eolnu5laSltgpgt cr$panan olg6on@


6SiG ornLdD.DdtDtTtEU utueiru$pgdpnli? tl A6tr6rtll
What is the percentage of his income that is used to pay for house rent
tt(a) every month? IL markl

2?/r

03512 @ 2017 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


sulff'-.... l5 035t2 Untuk
Kegunaan

,i (b) goir6"lornqg ronpglrir rJ'lyoneil dtG oruano6trrTrE RM8506


Pemeriksa

6}cgu$Edpnri.
- Erondon 6)ron$p Dng orqgornanud oanr6dl$e. 12 Ltilrnff)
Prakash pays RM850 for his house rent every month.
Calculate Prakash's monthly income. f2 marksl
al
zo /" Pm *so

/oo'/ -- ,"/ Bto


^
.,*^
. Rq ?e -ga eror*g
tt(b)
Rq &5 O X'S = P'tr f ZSo

(c) gq 15d':flr-u ronp$$loil, ouucmo dugoqg66rffi eflgdonugu


udlriq etor(Dolr_ru $fffr or6onu5lall@pEr 3% qa Luifbfigt.
abp wnp$$dt 6'longp6 ouuamc fi$aoflan 6leoanod aam6dSo.
12 qstrtrtn
In a c'ertain month, the percentage of allocation of the income for bitl
payment has increased by 3%.
Calculate the total aruount of bill payment in that month.
12 marksT

?rr't +25c: xE
l'a o

P-n 6s 7go
loo

Eln 632. So
G
11(c)

Jumhh
11

03512 @ zot7 Eak Cipta Kerajaan Mataysia


lLihat halaman sebelah
suI/rT TE
I Jntttk SULIT l6 03512
Ke gunaan
Pemeriksa
12 uL6 12, Sf sLnDLE PLq6b s-6r6r glLdDL56fi6ir orainarfl dantrdDud
snL6dpgit.
Diagram 12 shows the number of eggs in a tray.

lpuanueen
e88s

uu6 12
Diagram 12

dO.pnair gGtl ron$flunar 610 oainaffidanou5lalnan glLdDL66rT Glonotru


16 etuanup pu$oansn ornnidlannli. el,tig 6]ronpp ermfrromfl6ano

I
(u)LflDLd56fl5t) ulTtEtD A fiv gpuaueon S1gi6. oqldltuo'rot B fiV
,
[D,DU6 c pv puanuoon qg|6. C pv lpuanuaoflair crefuanfldarro, B
gV puanuooflah erainaffildanouSlo und S15tb.

Encik Tan buys 16 similar trays of eggs with the same number of eggs'
I
;z of the total number of eggs is grade A. The remaining eggs are
grade B and grade C. The number of gradc C eggs is half of the number
of grade B eggs.

(a) A firf grr-anr-eaflair aamdd6o.


naiirarfldanodDud t2 tlotrilfl)
Calculate the number of grade A eggs. [2 marksT

3o x
A= J- y +so
2
A: * 2Po
t; 12(o)-

03512
A: 2rc
@ 2ot7 Hak cipta Kerajaan Malavsia
SULIT
SHItr t7 035f? U**u*
Ke,&*.&aere
Fexcrt*sa
ffeir iowgel
6i+rar686i, 8ffi6$5. t3,wtafr|
Cates,bte tlte lrwttan'-olf ,Sda C. egg-rr.$ld.'*e eI88.
f3 mwksl

a 2-

_,,a :
'- -' j.'

: *-.:_, *i
i i*L
l
1

, 12(b)

tE

.&Mnh
! '12 F

1.:]:'-:5:
$;iWh*lwan sebefuP, l--:l
. 0iEill Qfri? Et cipta Kerejma uem , , suLrtr I lsl
035t2 Untuk
SULIT 19 Kegunaan
Pemeriksa
(b) 6leeirCIndr6dpanrouairE eranan$g ronemolliogtb $aneu unupdDO
o.t(DdDdE qriE$l(DF fint$.
stLLotflDdsr 3g6ir equuauu5lo0, Epg pnenooflair unamorriaoflair
or(EdD6 ofl6'6-rILanr-6 d 06onglrb
^ .*nl6orppoti
uJanudEiflorcnrlano dcnp6rl 6lsdro.
L3 qolrnfrl

All pupits attended the music class on Tuesday'


r Based, on Table 13, complete the bar chart below to show the
percentage of attendance for five days. 13 marksj
I

or6anau5lair eflg6on$
Percentage of attendance

100
90
80
70
60
50
40
30

20
10
13(b)
$nissn 6)e6itotndt
Monday Tuesday
Llpefu oflurngair
Wednesday Thursday
G'lotonort Fn6fI
Friday DaY
tE
t

Jumlah
l3
lLihat halaman sebelah
03512 @ 2ol7 Hak cipta Kerajaan Malavsia SULIT
2A 03512
Untuk
Kegunaan
SULIT
Pemeriksa
14 uL6 14, o|$ udsfl qflu G'lpnunidu $loflanrud enu$dlpg- roq96g
goir6'lonqb @nuI SE6dl panro q 6
cfl $parrpur n1gi6'

Diagram L4 shows the d,ate that Eddie starts working' His off day is on
every Sunday.

20 galr 2016
20 June 2016
i

i'
6ritodft
MONDAY
l!
i',

uurb 14
Diagram 14

(a) 2016goI eBo6r Dlppdlri, 6Ir+ uarfl WflbP Fnsns6rflq


oeinaffi-Bcn.rdDu6 oam6d Go. Lt6trnfll 12

Calculate the number of daYs that Eddie works in June 2016.


12 marksT

lEa-+ uny'b 3 3o Pac4ovt


6),-"77 Pe.:r,ar' -- (eo -zo) + I

/o*t ' tl Vn c: Z*

I at ,/ ;-t o*' + a!
9:- 1. 3^ ,: ,c3 y (19
'! 3',, jl :"
M(a)
/o F4cr>.Y-r

03512 @ 2017 rrak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 2t 035t2 Untuk
Kegunaan
Penteriksa
(b) 6rrguflnir e19 FnfiI erbusnrb RM60 S15tb.etorti gsir6'lon6
qpairdpenroqrb 2 roaffi Gptlb ea@gonau uaffi qrflorpnob elat66gi
gqq ronrfl GrpvpflbA RM8 a'Gpol 6lpranou:ne orpriloiur-uE.
2016gdir Bdir ronp$flo 6-rr+ 6lupp 6'lon$p criruon$anpd
oarrddGo
13 Aarofll
Eddie is paid RM60 per day. He works overtime for 2 hours on every
Wednesday and is paid overtime allowance o/ RMB per hour.
I

! Calculate the total income received by Eddie in June 2016.


13 ma:rks)
I
I

,P?i /)z*'-,tn 3 P'/tGa +G-rrD


., Pntao + Rn tG
Pn z6

8 p 'tc: a'* *x Ca^c)


e Pa c"s+i 2 x C"- za)
Llf'-7)

Rryt ?3o - oo t4(b\

+ Prn /52- oo
,4) 6az oo
G

I
I

Jumlah
l4

035A @ 2ol7 Hak cipta Kerajaan Malaysia


fLihat halaman sebelah
SULIT tE
Untuk
Kegunaan
SULIT 22 03st2
Pemeriksa
15 etLLordDdm 15, ofronanrle eor[ gairanpd au$arpfEi$ Gganaruu$rb
6L0onffu 6'lun6eno6D6nd onu$dlpg.
Table 15 shows the materials needed to build a concrete wall.

Gunq5cir Gungefrolo (kg)


Material Mass (kg)
d6'Ioainu
Cement
250

J IEa)
300
Pebbles
todslo
Sand 480

- etLLoJdDdm l5
Table 15

(a) 3 o$onanrlc aorfoanend ar-$euppg$ Gpo:oruu$6 dlG'lroafrru, 5d,


Ddn5b qdluo$flah 6)on$pu GlungefrranCIdDtu kg Ostt eamddl$s.
t2 adnafl|
Calculate the'total mass, inkg, of cement, pebbles and sand needed to
build 3 concrete walls. 12 marksl

9a^.,*, ' 2sofr )< L = TEe 5


,/,) 3- lA ,< Z lon EJ
, ^Cp-Ztti q.F bJ ,(
3 : trb" I
3c1o H

-
ls(a)

[E

-03512 @ 2ot7 Hatr cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 23 035t2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(b) eliuororarn l5gah e$uuanuuJloU, Guan dlo dl$oanond 6LL
2000 d6)roainr- glLdDLodDon gaahu$ol 6lefipfli. geir6'lorn6 g)LdDL
#] Qt^roainQO 5Okg 6'lunqseindrrrDdDurg 6teraingoi*Sr. goil6'tonqg
olu$ei;Orb 20 efrananrye aoriaen' Gganoruu06lp$.
ooUon dl6lroainu gDLfiDLoo:enqrb utuairu$$pil, Guannob trLL
$ugxrb dr-tqan crailranfldoraanud oam66lga. B anafll
I
Based on Table L5, Ben ordered 2000 bags of cement that has a mass
of 50kg per bag to build a few houses. Each house needs 20 pieces of
concrete wall.
Calculate the number of houses that Ben can build by using all
the cement. [3 marksl

-ra
2ooo X I 3 /oo ooo I

/ooooa b ; 20 : - Soao

1s(r)

tE

Gpiot$prcfir 1ryprylb
END OF QAESTION PAPER Jumlah
15

035t2 @ 20tz Eak cipts Kerejaon Meuyste SULIT rE


SULIT
rflDr-urtrfir gioot- ercinl
fpnqu upf\r craiir

porp6lu.rain

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

*takysio

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017


SAINS 03812
Kertas 2
September
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SBHINGGA DIBERITAHU


1. 6'ton$6ouuL66n6n 6LLrHE6rfl6i) Untuk Kegunaan Pemeriksa
2-l,gl gldDru:nor -olieor- cra6r/
rlp&L1fi u$dlf crcir t.DEJ6 Kod Pemeriksa:
g:opGulair qdl u:or$anp dr(99CI16.
Soalan
Markah Markah
SpGp.fq.pp.ner
gt6iDrDcbrsuuLLgl.
SO 6)mn$lEnfl di)
Penuh Diperoleh

1 4
J. Gosne$lson pdl$6}on$lulleit 1pge8Eb
6)9nr-f$91, srg.DGibnuu qrdrdlat 2 4
6'[on$l u5l Erb 6)an$6eu u i-$ononmr.
4. r-o nooiyrorrioon 6'la n$6o u u r-$o'ron 3 5

Goeirefiloqg6O @UanrounoGor.rn gqg


ug$anuGun prfl$ erebargl qnirdeu 4 5

6)ron$l u5loU erSlanr--uofl eis stgtodl 3 5


P-6for0.
5. SpGp,iq$pnaioir ggdr-i udo$$od'' 6 5
6'ton@6ou u r--$onon pooreiloanenu
urq6oqrb. 7 6

8 6

Jumlah 40

Kertas peperilaaan ini mengandungi 18 halaman bercetak datz halaman tidak bercetak.
lLihat halaman sebelah
03812 a 20fi Irak cipta Kerajaan Mataysia SULIT
Untuk SULIT 2 03812
Kegwman
Pemeriksa l (a) uL6 1, z-aRnq updfi66 @nDpdDlxqrb ron$lrfl z-ffmdDollLlrb en:$6lpgit.
Diagram I shows the methods of food preservation and the examples
offood.
,.r.f, f gut, 6'lon$6ouur_06n5n e6r66lrxrff $r-pdleit erflunan oflanL-onul
6leu,pq 6'lerlo.
Complete Diagram I with the correct answers in the spaces provided.

2*6uToJUugfiffGpa)
Food preservation

ozuaffSpeir
Canning (i) i+.T?P.:5...922

Dn$lri L6ino.l DnSlfiL6mlo1


Example of food Example of food

soirannE UtTzu
Pineapple Milk
) upeonE
(ii) [.PLl 9F5.r{. J uice s

ur--rb I
Diagram

2 qmdTfl
12 marksl

03812 @ 2017 Hak cipta Kerajaan Malavsia SULIT


038t2 Untuk
SULIT 3
Kegunaan
Pemeriksa
(b)
an g(Eor66r 6l anp.u.r saner n til oq6n! . n qpdl tOFg ntrr.
rf ara.r
gannob, etbp oarrornft efiD6rT g{ololnoil efl Ss 1prgusf} silnnal.
A fisherman had caught a lot of squids but he couldn't
sell them.

Gr.o$oeifot- e'pdl 6r squueorluSl ob,

Based on the statement above,

(i) oarrornilssn 6.lsr-nrooil StEruppO, rdanotair erbp CI)6iDp6iDrxu


uu:anuGpp Gatain$b?
what method can be used by the fisherman to prevent the squid
1(bxi)
from spoilage'l
-z-\a -
(5r'>i-t;f,iffttnu& " ? ,1
c jFltt q"J
.
......::-......*.,y',9,.... 2/..:.....""..n...-.-.-r...a......r2'.-.-...-:.
,

ti ;;rftl
G
ll mark)
(ii) 1(bxi)gdb 6 eflso-rr-6or6rI g(E Gn[6irulborp& s",-8t6.
"'dlu.r
give a reoson for t'our answer in 1(b)(1).

Fea gfifrp gtust&*; 1(b)(ii)


1z
6 )#r_
">) 'r't"u
*. Ar_,.
b..
/-')
.. ab, )e p .. .. ......
il i;,rn
[E
ll markl

Jumlah
1

43812 @ 2017 Hak cipta Kerajaan Malaysia


lLihat halaman sebelah
SULIT m
Untuk
Kegunaan
SULIT 4 038t2
Pemeriksa
2 ur_rb .2, ropilr.o_nar n6norr-qrJlui,
.E
g$ludl! Dnonoofloi.r gduiln (Efrgl
5 rdmiiduL rq u $l at n656Ddu 6 6rfl dih et 6rr fiD olri E n L $dl pO.
Diagram 2 shows the size of the phases of the Moon that can be seen from
the Earth on certain days in the Lunar Calendar.

I lqb pnon
m
4eJ,b Dn6n
Day 11 Day 4
eflu gofl
Sunlight

lt
15qb
V Fn6n pr6r
+
-
1ppzunD
Day 15 Day I

ur-rb 2
Diagram 2

(a) Gro$aotrr-- gpallan erquuanr--u5l ob, ODI urllgo :

Based on the situation above, state:

(i) pbenvq onfl,


2(a)(i)
the manipulated variable,
o
r5 rrcrr
.....,24....,.......'
ll q6trdrfl
ll mark)
(ii) ar_@uu$$guuLL Dndl.
2(a)(ii)
the constant variable.
4rt>o.ez9r-*
ll q6nrt
Ll markl

03812 @ 2017 Hak Cipta Kerajaan Mataysia SULIT


SULIT Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(b) uLD 2d}ff etquu6iDt-u5leb onarruu$rb fl alndoanzuu5lern e{6ral6ffD6rTu
fi rdl6l6l66rb efi u.rnsr uLdDL66fl oianryol6O ( .r ) 6r6ur tdiDr_runenrfl$o.
Tick (,f ) in the box below, the bar chart that represents the size of phases
of the Moon that can be seen based on Diagram 2.

aln6aanzuu5l an et6no1
Sl $l zundoana.ru5l an et6no1
Size of phases of the Moon Size of phases of the Moon

15 Dn'6lr' Drl6r-r
Day Day

2(b)
11
fl
qdnilfn
mark) m
(c) DdlDr.6uI pnsnonr-rqullsb 2.2+rb prsrfloil gL6lu965l@frg onamuu$6
flaxflan
orqar$ang ot6iDrpgt orr-$o.
Draw the shape of the Moon that can be seen from the Earth on Day 22
in the Lunar Calendar.

2(c)

ll q*nnfl
lI mark)
[E
Jumlah
)
lLihat halaman sebelah
03812 @ 20ti Hak Cipta Kerajaan Mataysia SULIT
Untuk
Kegunaan
SULIT 6 A38N
Pemeriksa
3(a)ur-rb 3.1, gGrl er6n6l5lorour uqg 6'loreirGeupnnn Grofur1uq56rfl6b pononuu$rb
6ri*tr6 @,pdU5dD6n6 onr-$dlpg.
Diagram 3.1 shows two situations where the same load is being pushed on
dffirent surfaces.
@,p5u 1
@p6b 2
Situation 1 Situation 2

pffv
Tile Tar
ur_rb3. i
Diagraru 3.1

(i) ULD 3.1g6uT er+uudor--unoU gf ybpfitpo.,ard Odlur5go.


3(aXi) Based on Diagram 3.1, state one observation.

(ii) 3(a)(i)g6U 6 s*dlu oflaueionffi g(E onrlarr$mgd a*Eo.


Give a reason for your answer in 3(a)(1).
Dnry d.pti.e*.p.
'r"'r"""""""""f ""' .....3.:,.. .G:.*2.& *y-. ...
O
6p'p-yt*,s)d. .
. @ry*l 6y7,r;
ll
;;^ markl
(iii) GDlro60brr_ @p6rD6u s{quueDL-unoei 6)onotr@ Ai Sgrdt 4prqanord
6flu0go.
Stale one conclusion based on the situation above.
.C'
3(aXiii) E.*p.ugxS*, ?g_*tgiqg fio*p- .

Ct $nfriu e6lif);i
"""....7.....r ....-...r-..../ \oc,otat rd6,r6
.!.!.M...!.!..,.......f......r'..r'.-r.

A
@oD?\ to .

Hak Cipta
@ 2017 Ker/.|aan Mataysia SULIT
SULIT t 038/2 Untuk
Kegwnan
(b) oDG'lpnqg eJ.[tTtirdt5]tu, +Lnd Pemeriksa
UorUr 6]orsirGotpr5ur et6rT6Do:d 6)onoinr-
6'l u t_ qoaneng gonofl6urrdlir.

In another investigation, Adam pushes three boxes of dffirent siz.es.

Gufreu$# gpnq
Size of box Distonce trovelled in 5 minutes (m)

Sld,rE
50
Small

p$ggryancotgs
Medium 30

6'lufiu.rE
Large 20

6'lu.r-rq bdv:jg glf rD 10m erahpnnr, etu6]uL_rquflair s{6rT6Ddll


cpair ergtronalfldoqrb.
Predict tlK size of the box fthe distance traveiled is l0m. 3(b)
(to/t\l
bly>u,.......,,r....y'..!..,<:-1,...
xclr_rhlurEj
jj jjn
G
I markl
(c) u, 111.2, StO r-6aneurjosn uL@ gairanpd or_SoanyaOg genqgo.rangd
orL-@6lpE.
Diagram 3.2 shows two fishermen pushing a boat to the seashore.

___r+_
A^

ur_rb 3.2
Diagram 3.2
$sirGot anzualtu erofl p ndoda*rg u g O ar $l4panpan u d EiSl u r5l Sa.
Suggest one way to make the work easier.

Jumlah
oT)aJ
5 fr tl tt6tr6ttl
3
I markl
fLihat halaman sebelah
038/2 a 20n Hak cipra Kerajaan Mataysia SULIT
Untuk
Kegunaan
SULIT 8 03812
Pemeriksa
4 J nfgb K 6)unqryonooflan $rlentuan$ gnnanroanud oot'rr--pllu a5lr-rosru
g nfiD6rrd 6)o nafurG gf
eJrn il q G r.of 6)ononon u u I l-g.
Sfnil6flffi glrqo1 etr-L-ardDffit 4.196U srLLUULGsnongr.
An investigation has been carried out to identify the chemical properties of
substances J and K by using litmus paper.
The results of the investigation are shown in Table 4.1.

Gunlgeir efliroeio pnerflair flp ron1bpft


Substance Change in colour of litmus paper

J
dleruq-- _ 6zurb
Red Hue

K 'Blue
dzuril taruq
---+ Red

etl-l_oifiDffir 4.1
Table 4.1

(a) (i) {LLordDwr 4.1960l etr+uu5tDr_dd Of z_ppslgeasu 6r(pgl6.


Based on Table 4.1, write one observation.

a@)G)

(ii) +lTur^sril eu r: uairuG g gu u r-r- 6] u n6ona@6o g,t er Gg aeio nr-an reB


15flu0$o.
State one example for substance.
aoA-
a@)Gi)
t : ...#..?.. ['fr. fr.[.5..... F,r
K : -.$./.g, E.*.*.*....%N
12 qltrnfn
12 marksl

03812 @ z0t7 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT


SULIT 9 06S12 Unluk
Kegunaan

qf 6'lOnO L- Qllrqgsrflair $re nuand gairanroanu.rd ootnr-pilu.r egrrndrot Pemeriksa

6't g n r- ripgir G ro$ 6)o nonfl qu.L LgJ


et L Lor 60) ewr 4.2, eJrndrorSlair ga rqansu d onr_$dlpgr.
Another investigation has been carried out to identifu the chemical properties
of substance L.
Table 4.2 shows the results of the investigation.

Gun1gcrflcir @y*nuror$
Gun1ryefr aJlf-rociu pnerfl oir $lpron$prb poir aoro
Substance Change in colour of litmus paper
Chemical properties
of substance

d26 6alb
L
Blue -==* Blue D6onro
Neutral
doruq Eoruq
Red Red

-
etl_l-ordrD wr 4.2
Table 4.2

(b) f$anr.ou 6)unqSqgoonar 6'leurzu flanzu olfiD[uJdDp erajrar?


What is the operational de.finition of neutral substance?

4(b)

(c) eterSl, efr-rqg6non g(E ormo s-flffio.lu 6)unqgor?erir $rlenuang gairanroanut


z-E$luu$$g ooinarflarnah. eyarnzu, erorafllrb erSh-rooa gnor $2an2.
erefl erSg g)fl,)pfiDuru uulciruSggzunrb?
Ali wants to determine the chemical properties of a type of food at home
but he does not hat,e a litntus paper.
What should Ali do?

a@)

ll u6tT6tfrl
tE
U markl
Jumlah
4
fLihat halaman sebelah
03812 @ 20t7 Hak Cipta Kerajaan Mataysia SULIT
Untuk SULIT 10 038t2
Kegunaan
Pemeriksa 5 ur_b 5, (grflu.r roofurr-zu$$leU c-6n6n dla; z*Eurilanrioanond anr_$dlpgr.
Diagram 5 shows some of the constituents in the Solar System.

L--#
K
ULD 5
Diagram 5

(a) K oairar?
s(a) What is K?

ll q6tr6Tfll
[7 mark)

(b) L Gonoflair 6)uuri erairan?


Lt gi eflnnlo:ut ar_r_rdl@a.
What is the name of planet L?
Circle your answer.

eflu.lnpan
Jupiter
s(D)

[E 11 rJ6tr6Tfll
ll markl

03812 @ 2017 Hak Cipra Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 11 038t2 Llntuk
Kegunaan
Penteriksa
(c) 6'lan$douur-r_ poaranore erflunan Gunqgqgr-nir $anamp$l$o.
Mqtch the information with the correct object.

pe orci: Gunlqeir
Information Object

gdiu5loiir 6r.DSj nmkr-rup$zu


rlqpg gaflod$oo:p e-t96rr r6$t,
5p56fT ornzu ple pflV,b
Rocks that enter the Earth's Comet
atmosphere and.t'bnn a streak
of lighr
$u:Sanog SJnDd'uuTo
Gonon
Natural satellite 5(c)
ll
ll
tl6tT6tfrl
markl [E
(d)
ifiurinaro e,bfi orf R Gonon I qmin$Lb, S Gonon 2 qoin@oqgrb,
T Gonsn 12 qain$5(ry6 er$g$.i 6'lononqgrb.
Time taken to move arouncl the Sun by planet R is I year while planet
S take,v 2 years and plunet T takes 12 years.

Gro$ootnr-- pooror5lair elquuallu5leu, Gononosn grflueu:are ,bfr 6ur


er$pglo6ononqgrb onougango 6)onotr@ ef
gtt-l-al6o6iJurmu oldtD[6.
Based on the information above, draw one table on the time taken by the
planets to move aroun.d the Sun.
a
(oGqrr, luug.,vq e 6bd -rI ,Prgi
n"vtc'rrr(L clatf4
E;ri @r&lro,

R
a>
-
*L
s(d)

T l7
Jumlah
12 qlndtl 5
[2 marks)
fLihat halaman sebelah
03812 @ 2017 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT
I lntuk SULIT 12 03812
Kegunaan
Pemeriksa
6 ur-_b 6, g19 orn$ll-pd6ir z-efuon $|zu onno z-uilrflarrirrofiD6fTti onr*$dlpg.
Diagram 6 shows several types of living things in a habitat.

dli@ri o@otl
Sparrow
a(90 6tpieir
Eagle Paddy

urbLl
Snake

uL_b 6
Diagram 6

(a) ur-ri 69 etrguudrDr_r,ul-56 6)onotr$ Of L6u0-rq fl6iDzuo)ur


2_(EoJr5O5.
Based on Diagram 6, drav, one food web.

,^ v$l*@a @8,,
uirrr, A \

,al/
E@G

E
6(a)
12qondfi)
12 marksl
03812 @ 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT l3 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
(b) e{Lt_or6D6utr 6, etGg orr$ll$$sil z-onon ere6looflair eiotroofleianoullanl6gir
ro nmnar r|61p gtrrgl G ufr 6)o nmtr r-- e3 yn fi all oir gl rgan eud o n r-$dl pg.

Table 6 shows the results of an investigation carried out by a group of pupils


on the number o.f rats in the same habitat.

ronprb
Month I 2

oreOmerl ;ir ;rotreuofl d;eom


200 50
Number of rats

ell-L-oJsiDfi'ur 6
Table 6

(i) slr-r-ornDnur 6g10T etquudDL_u5loit gf z-bpfipma;d odu8go.


Based on Table 6, state one observation.
a) r'\ al
ol"'""""';
san n ,...@lmD-G.*...
C: p I 6on)
on
""" ""';: .. fl-ourt
I 6(b)(t)
7
I t- 2
...si..rt.am.r..kk.... .
"""""'
a
*i.$-drei,
""";=a,e",

i;;C
m
l1 mark)

(ii) 6(b-Xi)gdb Lelgr ybpflgnt60r erquuanru5lar 5lf mdtg9anzu6


qof u0$o.
Based on your observation in 6(b)(7), state one inference.

fr,6) HltpH;64 eiDGG; 6(b)(ii)


^l
?--,m1a1A.H.fl{-.......'...,
i, i*C
lI mark)
(iii)
6'tpeb o0 an or5l ern sn s e 6b oail o srfl an oobr anfl 6orno an u.r s e n ri$gl ononE
The paddt, production is affected by the number of rats.

Grofrongrb a'frfl an e{qu udiDr_rSl ui, eO oq5gGonanonei 19fl u0 @o.


Based on the statement above, state one hypothesis.

...*-,9.p."r(); orbrrr."r? A.mA......A 6b E* q


;e;fr;,i 6*l$^ b;;A
6(bxiii)

....
; 2,.......r...7{....
@*ZHfg' trq6n6Tfl
11 markl
Jumlah
6

lLihat halaman sebelah


03812 @ 2017 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
Untuk SULIT l4
Kegunaan
Pemeriksa
7 ur-b 7, pffiru Gund1gotrleflffit 6)pn$loUBLU olorTftrdlanuu uffl
G roS6'lo nartrr_ O I eJrIn[r efl anar6 o nr-$dl pg.

Diagram 7 shows an investigation about the development of technology in


land transportation.

Gorrsrb : 140 dlr.6/ro Gererb : 300 dlr6/r.o


Speed : l4O km/h Speed : 300 km/h

ur-rb 7
Diagram

(a) @Dg q,[nil6fl6I Gpndorb erairon?


7(a) What is the aim of this inv"estigation'!

[E
Based on the investigation above, state:

(i) gbeffvq Drdl,


7 (b)(1) the manipulated variable,
6orlg;
fi qnltfl
Ll markl
(ii; trn[Ll r.on$1.
7 (b)(ii) the responding variable.

Ag*u 6)n;Y*
"""""""(-v"""' b{t1to
iti;c
II markl

03812 @ z0t7 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 15 Untuk
Ke.qunaan

(c) ur6 7$ah qynfierSlcir erquu6or-dd pf SEd pqeinard g$lurJlgo. Pcnte riksa

Based on the investigation in Diagram 7, state one conclusion.

Q",,SlS)r*
""""T""' *tai dgufi;, Jfruil*u
"""""""t"'"1"",",'............./...t''..............-

@g*Y' 6)^gu* grga etp$P;c;-


U q6tr6rfl)
ll markl
(d) Srlu3zu euoinE goirE GrnDil r.oaffi 7.00 o0tfpgl 5rfiD6u roani I 1.00 elanrl
M uLLnrTgSle,ilCfpE N uLLfingnDg Gpnodl 300 dlrdiro
Gaog$lzu uunnrflppgir.
$rullzu uuooflpg gnupongd, oarr66lgo
(p-firg1 ar Slglsu:polud onr-So)

91r[6=GotarbXGprlrb

A train travels from torvn M to town N with a speed of 300 km/h from
7.00 a.m. ro 1 1.00 a.m.
Calculate the d.istance travell.ed b1, the train.
(Show your working)

Distance -Speed x Time

y!* = Zoo x +
l,2Do Itr.^

enrni -.........1.r...2.o.
o ............km 7(A
Distance
12 q6tr6tfll
12 marks)
[E
Jumlah
7

lLihar halantan sebelalt


03812 @ 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
(lntuk
Ke3;utruart
SULIT 16 038t2

['ctnc riksu g tL-l-ot6o6uur 8, gnotrlnirsdfl6iir gairnnuooanonei onr--$dlpg.


Tabte 8 shows the charutcteristics o.f plants.

p norqrilaot Urigrb oroirpemr@ e nrirri6rb orrgll-rb


Plants Flowering Woody Bear fruit Habitar
prro6iDI -:'
X
Lott,ts 11'ate r
.r^,'-
6]ufoofl X X X
Fern Lanti i

3^. :.
Gqngne 6)oq tdtL -
Rose plant Lond

[rrL]99rI6uT lrn, 16la:,-o

Rambtttarl tree Land

*'ifrffr'
(c) sr-l6x6o6w 8g6u z-snan p5oi66l6iil elquu6nlu5la.r gnelryniroanond
6)on$ 6o L06r6r gairan r-ooqg6@ 6Ipu
uu ga. ol 5iD6 u u 0 p
Based on the information in Table 8, classify the plants according to
the foll ov, in g cha r act e ri st ic s.

pnorryrfimoi
Plants

G rochparr@
Non-woody

o FIP{Py
rirr 6) agffi
8(a)

[E 12 ttdtT6Tfl)

12 marksl

03812 a 20fi Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULTT 17 03812
Ke
I lriltrk
,quruart
Penre riksa
(b) eri-r--6rlflD6ulr 8g6U onguLb poouorSleiir etquuauuSlzu Spgg pnorryrb
gdongr uo,Dgd onfioong,t. 6flur5l$o.
Based on the information in Table 8, state the plant which does not
8(6)
flower and cloes not bear fruits.

6u, [E
$anL-Gu s-onffr 6r*in@ Gerpr$gglLb

lotus.

8(c)

[E
sflufi$o.

8(A

)y*t"r) ll q5tr6fi)
m
[1 mark]

D*,-;D2,g'

Gpr"r$pncfr epfigufi
END OF QUESTION PAPER

Jumlah
8

038/2 o 2017 [Iak cipta Kera.iaan Malaysia TE

Anda mungkin juga menyukai